آشنایی با بوستر پمپ تک پمپ و دو پمپ

 

یكی از مشكلاتی كه در سیستم های آب شهری و آب مصرفی ساختمانها وجود دارد، تنظیم فشار آب پمپ شده به لوله ها می باشد . با توجه به اینكه میزان مصرف آب دائماً در حال تغییر است و هیچگونه الگوی خاصی برای مصرف وجود ندارد، لذا در سیستمهای پمپاژ ثابت كه در آن یك یا چند الكتروپمپ بطور دائم مقدار مشخصی آب را در لوله ها پمپاژ می نمایند، با افزایش و كاهش مصرف آب میزان فشار آن در لوله ها دائماً در حال تغییر می باشد و این تغییرات ناشی از روشن شدن آنی یك یا چند الكتروپمپ ممكن است موجب آسیب دیدن شیرآلات و لوله های آب شود و كا0هش ناگهانی فشار نیز بدلیل خاموش شدن یك یا چند الكتروپمپ موجب قطع شدن آب در بعضی از نقاط شهر یا ساختمان ها گردد ، که افزایش ناگهانی فشار آب باعث ایجاد مشكل در سیستم های آبرسانی می شود .

برای تأمین فشار كنترل شده آب در یك سیستم پمپاژ از بوستر پمپ آب استفاده می شود.

دسته بندی بوسترپمپ آب
بوسترپمپ ها از نقطه نظر تعداد پمپ به دو دسته تک پمپ و دو یا چند پمپ طبقه بندی می گردند.

بوسترپمپ تک پمپ
بوسترپمپ تک پمپ جهت مصارف آب بهداشتی کم و متوسط در آب رسانی و صنعتی کاربرد دارد . این نوع بوسترپمپ کاملا یکپارچه بوده و برای استفاده کافی است که کلکتور ورودی آن به منبع تغذیه آب و کلکتور خروجی آن به شبکه مصرف متصل شده و برق مورد نیاز تابلوی کنترل و فرمان آن تامین گردد.
بوسترپمپ های دو یا چند پمپ دور ثابت به دو دسته با الکتروپمپ پیشرو و بدون الکتروپمپ پیشرو طبقه بندی می گردند.

بوسترپمپ آب با الکتروپمپ پیشرو
این بوسترپمپ ها از یک الکتروپمپ پیشرو (جاکی پمپ) و یک یا چند الکتروپمپ اصلی تشکیل می شوند که در آن ظرفیت الکتروپمپ پیشرو کمتر از الکتروپمپ های اصلی است ولی فشار آن با فشار الکتروپمپ های اصلی برابر است.

بوسترپمپ آب بدون الکتروپمپ پیشرو
این بوسترپمپ ها از دو یا چند الکتروپمپ اصلی با مشخصات یکسان بدون استفاده از الکتروپمپ پیشرو ساخته می شوند.

مؤلفه های بوسترپمپ آب
بوسترپمپ ها براساس دو مؤلفه اصلی حداکثر مصرف آب و حداقل فشار طراحی می شوند و نوسانات ساعتی مصرف آب نیز عامل موثر در تعیین مشخصات آن می باشد.

نوع پمپ ها در بوسترپمپ آب از جهت کارکرد
پمپ ها با توجه به کارکرد خود در بوسترپمپ آب به سه نوع تقسیم می شوند:
پمپ آب اصلی(MAIN PUMP)  : پمپ یا پمپ هایی که وظیفه تامین هد و دبی کل سیستم را دارند.

پمپ ژاکی(JOCKEY PUMP) : هنگامی که دبی مورد نیاز یک سیستم زیاد باشد معمولا از پمپ های بزرگ استفاده می گردد که به تبع آن موتور های محرک نیز انرژی زیادی برای به حرکت در آوردن پمپ آب نیاز دارند .در الگوی مصرف زمان هایی وجود دارد که دبی درخواستی کم می باشد و میتوان این دبی را با یک پمپ آب کوچک تامین کرد و نیازی به استفاده از پمپ آب بزرگ نیست . به همین دلیل برای صرفه جویی در مصرف انرژی و همچنین کاهش استهلاک پمپ های بزرگ پمپی با ظرفیت آبدهی کمتر از پمپ آب اصلی انتخاب می کنند تا برای مصارف کم فقط این پمپ روشن می شود و نیاز سیستم را برآورده کند . نام این پمپ ژاکی پمپ یا پمپ پیشرو است . برای حالتی که آبریزش در پمپ ها و افت تدریجی فشار در سیستم (LEAKAGE)  وجود دارد از ژاکی برای تامین مجدد فشار استفاده می نمایند.

پمپ رزرو(STANDBY PUMP) : معمولا در مکان هایی که آبرسانی امری ضروری است و وقفه در آن باعث ایجاد مشکلاتی می شود (مانند بیمارستانها کارخانجات و ….) پمپی را روی بوسترپمپ قرار می دهند تا در صورت خراب شدن یا توقف یکی از پمپ ها این پمپ آب وارد مدار شود و وقفه ای در آبرسانی ایجاد نگردد. این پمپ را پمپ رزرو می نامند.در بوسترپمپ هایی که برای آتش نشانی بکار می رود حتما باید یک پمپ رزرو روی بوسترپمپ تعبیه گردد.

بوستر پمپ ها از نقطه نظر كنترل فشار آب به دو دسته بوستر پمپ ها ی دور ثابت و بوستر پمپ های دور متغیر طبقه بندی می شوند.

بوستر پمپ های دور ثابت در انواع تك پمپ و دو یا چند پمپ با جاكی پمپ و یا بدون جاكی پمپ ساخته می شوند . بوستر پمپ های دور ثابت به صورت تکفاز و سه فاز موجود هستند . در بوستر پمپ های دور ثابت پیشرفته كه روشن و خاموش شدن الكتروپمپ ها بصورت نوبتی صورت می گیرد ، برای كنترل فشار فقط از دو پرشر سوئیچ استفاده می شود . یكی از دو پرشر سوئیچ در حداكثر فشار آب و پرشر سوئیچ دوم در حداقل فشار تنظیم می شود. با بسته شدن مدار هر یك از پرشر سوئیچ های مذكور خبر رسیدن فشار آب به حداقل یا حداكثر به تابلوی كنترل و فرمان بوستر پمپ می رسد تا متناسب با آن فرمان لازم برای روشن شدن پمپ بعدی یا خاموش شدن نوبتی یكی از الكتروپمپ های روشن بوستر پمپ صادر گردد.

در بوستر پمپ های دور ثابت از یك یا چند منبع دیا فراگمی با ظرفیت مناسب استفاده می شود .

مناسبترین ظرفیت مفید منبع دیافراگمی برای دفعات روشن و خاموش شدن هر یك از الكتروپمپ های بوستر پمپ ، از حاصل تقسیم ظرفیت یك پمپ بر حسب لیتر در دقیقه به تعداد پمپ های بوستر پمپ بدست می آید . راندمان منبع دیافراگمی معمولا %33 است لذا حجم اسمی منبع دیافراگمی 3 برابر حجم واقعی آن خواهد بود.  در خلال زمان روشن بودن یك یا چند الكترو پمپ، علاوه بر تأمین آب مصرفی، مازاد آن در دیافراگم منبع دیافراگمی ذخیره شده وموجب بالا رفتن تدریجی فشار سیستم و رسیدن آن به فشار پرشر سوئیچ حداكثر می گردد تا با بسته شدن مدار آن، فرمان خاموش شدن تنها الكتروپمپ روشن و یا یكی از الكتروپمپ های روشن بوستر پمپ از طریق مدار فرمان صادر گردد.

از این پس آب مصرفی از منبع دیافراگمی به شبكه مصرف تزریق می شود . با مصرف تدریجی آب از منبع دیافراگمی ، فشار سیستم پائین می آید تا به فشار پرشر سوئیچ حداقل برسد و با بسته شدن مدار آن فرمان روشن شدن الكتروپمپ بعدی بواسطه مدار كنترل و فرمان بوستر پمپ صادر می گردد. روشن و خاموش شدن الكتروپمپ های بوستر پمپ دور ثابت به همین منوال ادامه می یابد تا آب مورد نیاز شبكه مصرف تأمین گردد.

 

بوستر پمپ های دور متغیر

از دیر باز تأمین فشار كاملاً ثابت آب با تغییرات مقدار مصرف آن یكی از آرزو های طراحان و تولید كنندگان بوستر پمپ بوده است . برای رسیدن به این هدف اولین گام ساخت دستگاهی است كه بتواند دور الكتروموتورهای معمول كه با برق شهر (A.C.)  كار می كنند را تغییر دهد. در چند دهه اخیر همسو با پیشرفت صنایع مختلف در جهان، صنعت برق و الكترونیك نیز از جایگاه والایی برخوردار گشته و به پیشرفت های چشمگیری نائل آمده است.

گوشه ای از موفقیتهای این صنعت ساخت اینورتر است . اینورتر دستگاهی است كه بوسیله آن میتوان فركانس برق شهر را تغییر داد . در صورتیكه این برق به عنوان قدرت محرك الكتروموتورها مورد استفاده قرار گیرد، می توان دور آنها را متناسب با فركانس برق خروجی از اینورتر تغییر داد . یكی از رایج ترین موارد استفاده اینورترها كه برای اغلب مهندسین تأسیسات شناخته شده است ، استفاده از اینورتر در ساخت آسانسورهای دور متغیر(VVVF)  است . در صورتی كه از این خاصیت اینورتر برای كنترل دور الكتروپمپ های بوستر پمپ ها استفاده شود می توان بوستر پمپ های دور متغیر تولید نمود. در این بوستر پمپ ها از الكتروپمپ هایی استفاده می شود كه هر یك از آنها به اینورتر مجهز است.

 

برای انتخاب بوسترپمپ آب مناسب می توانید با گروه بازرگانی مستر تماس بگیرید تا کارشناسان ما  شما را در انتخاب و خرید بوسترپمپ آب مناسب یاری کنند .

مطالب مرتبط با پمپ آب: