انواع پروانه پمپ (ایمپلر)

پمپ های سانتریفیوژی و پمپ های شناور یک نقطه ی مشترک دارند و آن این است که هر نوع اندازه و نوعی برای تمام اپلیکیشن ها قابل استفاده نیست. پروانه (ایمپلر) های مختلف و بدنه های پمپ هر کدام کار مخصوص به خود را انجام می دهند. در اینجا چند تفاوت و کاربرد مختلف پروانه (ایمپلر) ها ذکر می شود:

 

  1. پروانه کانال بسته ی بلند: قابل استفاده برای پمپاژ آب و مایعات دیگر با فشار بالا
  2. پروانه ورتکس: قابل استفاده برای مواد چسبناک و مایعات زاید
  3. پروانه پیچی سانتریفیوژی: قابل استفاده برای پمپاژ روغن و دیگر مایعات چسبناک
  4. پروانه کانال باز: قابا استفاده برای پمپاژ آب با حجم بالا و هد پایین
  5. پروانه تیغه برنده: قابل استفاده برای خرد کردن جامدات به قطعات کوچکتر، وقتی که به پمپ وارد می شوند.
  6. پروانه کانال بسته: قابل استفاده برای پمپاژ فاضلاب و پسماند
  7. پروانه جریان مخلوط: قابل استفاده برای پمپاژ آب با حجم بالا با هد کند تا متوسط
  8. پروانه نیمه باز: قابل استفاده برای زباله و ضایع آلات
  9. پروانه آبی/ شن فشرده: قابل استفاده برای مایعات سوزان

مطالب مرتبط با پمپ آب: