ساده ترین روش انتخاب پمپ آب خانگی

بمنظور انتخاب پمپ آب جهت منزل مسکونی و ویلا ساده ترین روش انتخاب این پمپ آب در این است که ابتدا شما دو مولفه مهم مورد نیاز را محاسبه نمائید. این دو مولفه مهم فشار پمپ آب یا ارتفاع H می باشد و دیگری بازدهی پمپ آب یا دبی Q می باشد.

فصل اول : بدست آوردن فشار پمپ آب خانگی جهت منزل مسکونی :

برای بدست آوردن فشار مورد نیاز پمپ آب مناسب جهت منزل مسکونی خود ابتدا باید تعداد طبقات منزل خود را در عدد 3 ضرب کنید که این عدد 3 همان ارتفاع کف تا سقف هر طبقه می باشد. به عنوان مثال : اگر ساختمان مورد نظر شما دارای شش طبقه همراه با یک طبقه پارکینگ و یک طبقه زیر زمین می باشد تعداد طبقات این ساختمان هشت طبقه می باشد و زمانی که در عدد 3 ضرب گردد به عدد بیست و چهار می رسیم که این عدد ارتفاع حدودی محلی است که پمپ آب از زیر زمین تا طبقه ششم باید توانایی انتقال آب را داشته باشد.

سپس به منظور بدست آوردن فشار مناسب آب در پشت هر شیر آب یا رایزر عددی را که از ضرب تعداد طبقات منزل خود در عدد 3 بدست آورده ایم را با عدد 30 جمع کرده و فشاری در حدود 2 تا 3 بار را در پشت هر شیر آب در تمامی طبقات خواهیم داشت. به عنوان مثال : اگر ساختمان هشت طبقه ای بالا را با احتساب ارتفاعی که از زیر زمین تا طبقه ششم بدست آوریم که عدد 24 متر را نشان می داد با عدد 30 متر جمع کنیم، فشاری که پمپ آب انتخاب شده باید ایجاد کند عدد 54 متر یا 5/5 بار را نشان می دهد که این ارتفاع مناسب و فشاری ایده ال را ایجاد می کند.

حال با بدست آوردن اولین مولفه که همان فشار پمپ آب می باشد ما قادر خواهیم بود که پمپ آب صحیح را از این نظر مورد بررسی و انتخاب قرار داده و در جهت خرید پمپ آب اقدام نماییم.

فصل دوم : بدست آوردن فشار پمپ آب خانگی جهت ویلا :

برای بدست آوردن فشار مورد نیاز پمپ آب مناسب جهت ویلای خود این انتخاب به دو شکل امکان پذیر می باشد :

در شکل اول : پمپ آب دقیقا در زیر ویلا قرار می گیرد که به منظور محاسبه فشار این پمپ آب به همان روش محاسبه فشار پمپ آب خانگی جهت منزل مسکونی اقدام می کنیم. به عنوان مثال: اگر ویلای شما دوبلکس یا دو طبقه باشد و در طبقه بالا از سرویس بهداشتی و حمام نیز بهره ببرید. فشار مورد نیاز پمپ آب از ضرب عدد 3 در 2 طبقه و جمع آن با عدد 30 بدست می آید که طبق این روش پمپ آب مورد نیاز شما باید فشار 36 متر را داشته باشد تا بتواند فشاری معادل 2 تا 3 بار را پشت تمامی شیرها در هر دو طبقه ایجاد کند.

حال با بدست آوردن اولین مولفه که همان فشار پمپ آب می باشد پمپ آب صحیح را از این نظر مورد بررسی و انتخاب قرار داده و در جهت خرید پمپ آب اقدام نماییم.

در شکل دوم : پمپ آب با فاصله از ویلا قرار داشته و به منظور محاسبه فشار این پمپ آب ابتدا باید طول مسیر را بدست آورده و هر 10 متر آن را یک متر محاسبه کرد سپس ارتفاع تعداد طبقات ویلا را با ارتفاع طول مسیر جمع کرده و عدد بدست آمده را با عدد 30 دوباره جمع می کنیم تا فشار مناسب پمپ آب را بدست آوریم. به عنوان مثال اگر طول مسیر پمپ آب تا ویلا 100 متر باشد، از تقسیم این عدد به عدد 10 به ارتفاع 10 متر می رسیم و اگر ویلا دوبلکس باشد و در طبقه دوم از حمام و سرویس بهداشتی بهره ببریم ارتفاع این دو طبقه 6 متر بوده و از جمع 10 متر ارتفاع طول مسیر و 6 متر ارتفاع دو طبقه و جمع این دو با عدد 30 به ارتفاع 46 متر رسیده و پمپ آب خانگی مورد انتخاب باید قادر به انتقال آب تا 46 متر ارتفاع ستون آب باشد تا فشاری بین 2 تا 3 بار را پشت هر شیر آب ایجاد کند.

حال با بدست آوردن اولین مولفه که همان فشار پمپ آب می باشد ما قادر خواهیم بود که پمپ آب صحیح را از این نظر مورد بررسی و انتخاب قرار داده و در جهت خرید پمپ آب اقدام نماییم.

فصل سوم : بدست آوردن بازدهی پمپ آب یا دبی Q پمپ آب خانگی جهت منزل مسکونی  و ویلا

برای محاسبه و بدست آوردن بازدهی یا دبی مورد نظر جهت هر واحد مسکونی به دو روش می توان اقدام کرد :

روش اول : در این روش که بسیار ساده و سریع می باشد به ازای هر واحد مسکونی میزان مصرفی در حدود 400 لیتر در ساعت را در نظر می گیریم.

به عنوان مثال : اگر ساختمان دارای 6 طبقه مسکونی 2 واحد و یک طبقه پارکینگ و یک طبقه زیر زمین باشد میزان فشار و بازدهی پمپ آب مورد نیاز به این طریق محاسبه می شود.

متر ارتفاع ستون آب x 3 + 30 = 8 x 3 + 30 = 54تعداد طبقات = فشار پمپ آب

Lit/min  لیتر در دقیقه    x 400 = 12 x 400 = 4800 تعداد واحد مسکونی = بازدهی پمپ آب

M3/h  متر مکعب بر ساعت  4/8=1000 ÷4800  = تبدیل لیتر بر دقیقه به متر مکعب بر ساعت

روش دوم : در این روش که نسبت به روش اول پیچیده تر می باشد از فاکتور همزمانی (Contemporaneity Factor) استفاده می شود که بستگی به نقاط تحویل دارد.

 

فرمول محاسبه مقدار آب مصرفی توسط پمپ آب – آپارتمان با یک حمام

W.C. با فلاش تانک

 

فرمول محاسبه فشار پمپ آب

فرمول محاسبه فشار پمپ آب

W.C. با فلاش ولو
فرمول محاسبه فشار پمپ آب

فرمول محاسبه فشار پمپ آب

فرمول محاسبه مقدار آب مصرفی توسط پمپ آب – آپارتمان با دو حمام

W.C. با سیفون
فرمول محاسبه فشار پمپ آب

فرمول محاسبه فشار پمپ آب

W.C. با فلاش ولو
فرمول محاسبه فشار پمپ آب

فرمول محاسبه فشار پمپ آب

Nr : تعداد نقاط تحویل

Na : تعداد آپارتمان ها

f : ضریب همزمانی

جدول (3-3) ماکزیمم همزمانی مقادیر نرخ جریان را برای آپارتمان های دارای یک حمام یا دو حمام نشان می دهد. برای آپارتمان های دارای یک حمام، هفت نقطه طراحی و برای آپارتمان های دارای دو حمام، یازده نقطه باید در نظر گرفته شود.

نیاز مصرفی آب و انتخاب پمپ آب ساختمان هایی از قبیل بیمارستان ها، هتل ها، اداره ها، مدارس، فروشگاه ها و کارخانه ها متفاوت از ساختمان های مسکونی اشتراکی است و اندازه روزانه کلی و ماکزیمم نرخ جریان همزمان آب معمولا بزرگتر است و پمپ آب متفاوتی را می طلبد.

تعداد آپارتمان ها WC

با فلاش تانک

WC

با فلاش ولو

تعداد آپارتمان ها WC

با فلاش تانک

WC

با فلاش ولو

1 دوش 2 دوش 1 دوش 2 دوش 1 دوش 2 دوش 1 دوش 2 دوش
جریان (لیتر بر دقیقه) جریان (لیتر بر دقیقه)
1 32 40 60 79 35 187 234 357 466
2 45 56 85 111 40 200 250 382 498
3 55 68 105 136 45 213 265 405 528
4 63 79 121 157 50 224 280 427 557
5 71 88 135 176 55 235 293 448 584
6 78 97 148 193 60 245 306 468 610
7 84 105 160 208 65 255 319 487 635
8 90 112 171 223 70 265 331 506 659
9 95 119 181 236 75 274 342 523 682
10 100 125 191 249 80 283 354 540 704
11 105 131 200 261 85 292 364 557 726
12 110 137 209 273 90 301 375 573 747
13 114 143 218 284 95 309 385 589 767
14 119 148 266 295 100 317 395 604 787
15 123 153 234 305 120 347 433 662 863
16 127 158 242 315 140 375 468 715 932
17 131 163 249 325 160 401 500 764 996
18 134 168 256 334 180 425 530 811 1056
19 138 172 263 343 200 448 559 854 1114
20 142 177 270 352 220 470 586 896 1168
21 145 181 277 361 240 491 612 936 1220
22 149 185 283 369 260 511 637 974 1270
23 152 190 290 378 280 530 661 1011 1318
24 155 194 296 386 300 549 685 1047 1364
25 158 198 302 394 320 567 707 1081 1408
26 162 202 308 401 340 584 729 1114 1452
27 165 205 314 409 360 601 750 1146 1494
28 168 209 320 417 380 618 771 1178 1535
29 171 213 325 424 400 634 791 1208 1575
30 174 217 331 431 450 672 838 1282 1670

جدول شماره (3-3)

جدول (3-1) مصارف را برای تعدادی از ساختمان های اشتراکی با توجه به ساکنین آن ها نشان می دهد.

موارد مصرف جریان (لیتر در دقیقه)
دستشویی 9
ظرفشویی 10
وان حمام 15
بیده 6
با فلاش تانک W.C. 6
ماشین لباسشویی 12
دوش 12
با فلاش ولو W.C. 90

جدول شماره (3-1)

برای بهتر بیان شدن مطلب، یک مثال مطرح می کنیم :

مثال :

یک مجتمع مسکونی دارای 20 واحد آپارتمان با مساحت 90 متر مربع که هر واحد دارای وسایل بهداشتی زیر می باشد را در نظر بگیرید. مقدار آب مصرفی را جهت تعیین بوستر پمپ مورد نیاز محاسبه نمائید. (حمام با دوش، دستشویی، ظرفشویی، W.C. با فلاش تانک، ماشین لباسشویی)

روش اول :

تعداد واحد مصرف کل واحد مصرف تعداد وسیله بهداشتی
20 12 12 1 حمام با دوش
20 18 9 2 دستشویی
20 10 10 1 ظرفشویی
20 6 6 1 WC با فلاش تانک
20 12 12 1 ماشین لباسشویی
58
فرمول محاسبه فشار پمپ آب

فرمول محاسبه فشار پمپ آب

Q = 58 lit/min x 20 = 1160 Lit/min

Q = 1160 x 0.119 = 138 lit/min = 8.3 m3/h

مطالب مرتبط با پمپ آب: