هنگامی که شما برای باز کردن یک شیر آب در خانه خود، در صدد کاهش مصرف برق و استهلاک پمپ آب می باشید و در ضمن خواهان تامین نیاز جریان آببا یک سرعت خاص می باشید در این صورت از منابع تحت فشار آب در خط رایزر استفاده می شود.

به طور خلاصه: مخزن تحت فشار تشکیل شده از سه قسمت (پوسته ،تیوب و فلنچ) می باشد که پوسته خارجی آن معمولا با ورقی 1.5 میلیمتر در کارخانه جات مجهز بعد از قرار گیری در زیر پرس های مخصوص به صورت دو عدسی قرینه هم تولید و سپس توسط رباط جوش داده می شوند.در مرحله بعد ،جوش هر منبع تحت فشار مورد تست قرار گرفته و سپس عمل نصب تیوب و فلنچ ورودی منبع بر روی آن صورت می گیرد.

میزان فشاری که قطعات یک منبع تحت فشار آب مرغوب قادر به تحمل آن می باشد ،بین ده تا پانزده بار است. تیوب منابع تحت فشار مرغوب از جنس EPDM یا BUTIL می باشد ،که جهت مصارف آب بهداشتی تحت فرمول خاصی ساخته شده تا مناسب جهت نگه داری آب بدون آلوده کردن آن باشد.فلنچ های منابع تحت فشار مرغوب توسط دستگاه پرس به صورت یک تیکه بدونه استفاده از جوش آماده و روی منابع نصب می گردد.

عمل کرد منابع تحت فشار: در منابع تحت فشار میزان حجم هر منبع که با لیتر (LT) مشخص می شود معرف مقدار آبی است که در آن با فشار معینی ذخیره می شود. فشار آب  داخل منابع تحت فشار با فشاری که پمپ آب قادر به ایجاد آن می باشد برابری می کند.

به عنوان مثال: زمانی که در یک ساختمان مسکونی از منبع تحت فشار استفاده شده باشد و در آن ساختمان با مصرف آب ایجاد افت فشار در رایزرهای آب ساختمان صورت پذیرد ،تا زمانی که میزان آب ذخیره شده در منبع تحت فشار تماما مورد استفاده قرار نگیرد پمپ آب شروع به فعالیت نخواهد کرد و زمانی که در منبع تحت فشار میزان آب به صفر برسد در آن زمان پمپ آب با فعالیت خود میزان آب مشخصی را (براساس ظرفیت منبع تحت فشار) در آن ذخیره و اماده  جهت استفاده مجدد می کند. با این عمل پمپ آب کمتر مورد روشن و خاموش شدن قرار می گیرد و همین امر باعث کاهش میزان مصرف انرژی و مستحلک شدن پمپ آب می گردد.

میزان فشار هوایی که بین پوسته منبع تحت فشار و تیوب آن قرار دارد که معمولا بین (یک و نیم الا سه بار می باشد یا بیست دو الا سی وسه درجه پی اس ای) می باشد باعث می گردد آب با هر فشاری که توسط پمپ آب ایجاد و وارد منبع تحت فشار گردد ،در آن با همان فشار حفظ گردد.

نگه داری از منابع تحت فشار: در جهت نگه داری صحیح ازمنابع تحت فشار دو مورد مهم باید مورد توجه مصرف کننده قرار گیرد.

  1. استفاده از شیر صافی در ورودی منابع تحت فشار جهت جلوگیری از وارد شدن اجسام ریز با فشار زیاد توسط پمپ آب ،که این عمر معمولا باعث صدمه دیدن تیوب و نیاز به تعویض آن می گردد.
  2. بررسی هرماهۀ میزان فشار هوای داخل منبع تحت فشار ،که این عمر باعث می گردد فشار هوای داخل منابع تحت فشار در اثر بازو بسته شدن متعدد تیوب از حالت طبیعی خارج نگردد.

انتخاب منبع انبساط :

براساس خصوصیات فنی ANCC، انتخاب منبع انبساط مطابق ذیل می باشد :

منبع انبساط

e =  ضریب انبساط آب (برای 90°C، حدودا e=0.35)

C = ظرفیت کل آب سامانه (بطور کلی موافقت گردیده که c به میزان 10-20 لیتر جهت هر kW از خروجی دیگ بخار باشد)

Pi = فشار شارژ اولیه (این فشار نباید از فشار هیدرواستاتیک در نقطه ای که منبع به سامانه متصل است کمتر باشد)

Pf = حداکثر فشار عملیاتی ( فشار شیر ایمنی امدادی)

 

انتخاب منبع تحت فشار :

محاسبه حجم منبع تحت فشار جهت سامانه بوستر مطابق ذیل است:

 

انتخاب منبع تحت فشار

 

Qmax = حداکثر ظرفیت سامانه بوستر (m3/h)

Pa = فشار قطع جریان سامانه بوستر (bar)

ΔP(a-e) = اختلاف فشار قطع جریان و ایجاد جریان سامانه بوستر (bar)

S = تعداد استارت (قطع جریان سامانه بوستر در هر ساعت)

برای پمپ های سانتریفیوژی   30-80

برای پمپ های شناور  15-20

مطالب مرتبط با پمپ آب: