توضیحات محصول

پمپ کف کش ابارا BEST 3

پمپ آب کف کش مستغرق تمام استیل ابارا BEST 3 به صورت تکفاز و سه فاز موجود می باشد. پمپ آب کف کش مستغرق تمام استیل ابارا BEST 3 جهت تخلیه پساب های فاضلاب، تخلیه استخرها، آبیاری، انتقال مایعات مواد غذایی و دارویی مناسب است.

نوع مایع در این نوع الکتروپمپ آب ابارا ،  آب تمیز و آب آلوده و حداکثر دما در بعضی مدل ها 40°C و در برخی دیگر 50°C می باشد و به دلیل غرقابی بودن این پمپ ها دمای بیشتر امکان پذیر نیست.

موتور پمپ کف کش مستغرق تمام استیل ابارا BEST 3 از نوع غوطه ور با موتور خشک می باشد.

محافظ حرارتی اتوماتیک اضافه بار در پمپ آب کف کش مستغرق تمام استیل ابارا BEST 3 به صورت انتخابی است و فلوتر آن توکار می باشد.

گروه مستر به عنوان تولید کننده پمپ کف کش مستغرق تمام استیل EBARA اعلام می نماید که این الکتروپمپ ها از قیمت فروش مناسب برخوردار می باشد، لذا خرید پمپ آب ابارا را برای مصرف کننده توصیه می کند.

کمینه و بیشینه قیمت پمپ آب کف کش مستغرق تمام استیل ابارا BEST 3M از  15,811,000  الی   17,233,990     ریال می باشد.

جدول راندمان و ارتفاع پمپ کف کش ابارا BEST 3

کمینه و بیشینه قیمت پمپ آب کف کش مستغرق تمام استیل ابارا BEST 3T از  15,574,000  الی   16,975,660     ریال می باشد.

جدول راندمان و ارتفاع پمپ کف کش ابارا BEST 3