توضیحات محصول

پمپ کف کش ابارا BEST 4

پمپ آب کف کش مستغرق تمام استیل ابارا BEST 4 به صورت تکفاز موجود می باشد. پمپ آب کف کش مستغرق تمام استیل ابارا BEST 4 جهت تخلیه پساب های فاضلاب، تخلیه استخرها، آبیاری، انتقال مایعات مواد غذایی و دارویی مناسب است.

نوع مایع در این نوع الکتروپمپ آب ابارا ،  آب تمیز و آب آلوده و حداکثر دما در بعضی مدل ها 40°C و در برخی دیگر 50°C می باشد و به دلیل غرقابی بودن این پمپ ها دمای بیشتر امکان پذیر نیست.

موتور پمپ کف کش مستغرق تمام استیل ابارا BEST 4 از نوع غوطه ور با موتور خشک می باشد.

محافظ حرارتی اتوماتیک اضافه بار در پمپ آب کف کش مستغرق تمام استیل ابارا BEST 4 به صورت انتخابی است.

گروه مستر به عنوان تولید کننده پمپ کف کش مستغرق تمام استیل EBARA اعلام می نماید که این الکتروپمپ ها از قیمت فروش مناسب برخوردار می باشد، لذا خرید پمپ آب ابارا را برای مصرف کننده توصیه می کند.

کمینه و بیشینه قیمت پمپ آب کف کش مستغرق تمام استیل ابارا BEST 4M از   17,296,000 الی  18,852,640      ریال می باشد.

جدول راندمان و ارتفاع پمپ کف کش ابارا BEST 4

کمینه و بیشینه قیمت پمپ آب کف کش مستغرق تمام استیل ابارا BEST 4T از   16,713,000 الی 18,217,170       ریال می باشد.

جدول راندمان و ارتفاع پمپ کف کش ابارا BEST 4