توضیحات محصول

پمپ کف کش ابارا BEST 5T

پمپ آب کف کش مستغرق تمام استیل ابارا BEST 5T به صورت سه فاز موجود می باشد. پمپ آب کف کش مستغرق تمام استیل ابارا BEST 5T جهت تخلیه پساب های فاضلاب، تخلیه استخرها، آبیاری، انتقال مایعات مواد غذایی و دارویی مناسب است.

نوع مایع در این نوع الکتروپمپ آب ابارا ،  آب تمیز و آب آلوده و حداکثر دما در بعضی مدل ها 40°C و در برخی دیگر 50°C می باشد و به دلیل غرقابی بودن این پمپ ها دمای بیشتر امکان پذیر نیست.

موتور پمپ کف کش مستغرق تمام استیل ابارا BEST 5T از نوع غوطه ور با موتور خشک می باشد.

محافظ حرارتی اتوماتیک اضافه بار در پمپ آب کف کش مستغرق تمام استیل ابارا BEST 5T به صورت انتخابی است.

گروه مستر به عنوان تولید کننده پمپ کف کش مستغرق تمام استیل EBARA اعلام می نماید که این الکتروپمپ ها از قیمت فروش مناسب برخوردار می باشد، لذا خرید پمپ آب ابارا را برای مصرف کننده توصیه می کند.

کمینه و بیشینه قیمت پمپ آب کف کش مستغرق تمام استیل ابارا BEST 5T از   17,504,000 الی    19,079,360    ریال می باشد.

جدول راندمان و ارتفاع پمپ کف کش ابارا BEST 5T