توضیحات محصول

پمپ آب ابارا CD 70/05

پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل تک پروانه ابارا CD 70/05 به صورت تکفاز و سه فاز موجود می باشد. الکتروپمپ سانتریفیوژ تمام استیل تک پروانه ابارا برای افزایش فشار آب، تصفیه آب و آبیاری و نیز جهت سیستم های تهویه و پمپاژ آب مخلوط با مایعات خورنده و دیگر کاربردهای صنعتی مناسب می باشد. نوع مایع در الکتروپمپ سانتریفیوژ تمام استیل تک پروانه ابارا CD 70/05 آب تمیز و حداکثر فشار آب آن 8 بار می باشد. موتور این الکتروپمپ سانتریفیوژ دارای دور موتور 2900 و خازن که فقط در موتور تکفاز وجود دارد، توکار است.

محافظ حرارتی اتوماتیک اضافه بار برای موتورهای تکفاز در نظر گرفته شده است.

محافظ حرارتی اتوماتیک اضافه بار برای موتورهای سه فاز توسط مصرف کننده تامین می گردد.

گروه مستر به عنوان تولید کننده الکتروپمپ سانتریفیوژ تمام استیل تک پروانه EBARA اعلام می نماید که این الکتروپمپ ها از قیمت فروش مناسب برخوردار می باشد، لذا خرید پمپ آب ابارا را برای مصرف کننده توصیه می کند.

کمینه و بیشینه قیمت پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل تک پروانه ابارا CD 70/05 از    10,839,500  الی    11,410,000 ریال می باشد.

جدول راندمان و ارتفاع پمپ آب ابارا CD-70-05

کمینه و بیشینه قیمت پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل تک پروانه ابارا CDM 70/05 از   11,048,500   الی   11,630,000  ریال می باشد.

جدول راندمان و ارتفاع پمپ آب ابارا CDM-70-05