توضیحات محصول

پمپ آب ابارا CMB T

پمپ آب سانتریفیوژ تک پروانه ای چدنی ابارا CMB T به صورت سه فاز می باشد. الکتروپمپ سانتریفیوژ تک پروانه ای چدنی ابارا برای افزایش فشار آب جهت آبیاری و کار با سیالات غیر خورنده برای مصارف معمولی و صنعتی مناسب می باشد. نوع مایع در الکتروپمپ سانتریفیوژ تک پروانه ای چدنی ابارا CMB T آب تمیز و حداکثر فشار آب آن 6 بار می باشد. موتور این الکتروپمپ سانتریفیوژ دارای دور موتور 2900 و خازن آن توکار است.

محافظ حرارتی اتوماتیک اضافه بار برای موتورهای سه فاز توسط مصرف کننده تامین می گردد.

گروه مستر به عنوان تولید کننده الکتروپمپ سانتریفیوژ تک پروانه ای چدنی EBARA اعلام می نماید که این الکتروپمپ ها از قیمت فروش مناسب برخوردار می باشد، لذا خرید پمپ آب ابارا را برای مصرف کننده توصیه می کند.

کمینه و بیشینه قیمت پمپ آب سانتریفیوژ تک پروانه ای چدنی ابارا CMB 1.50 T از   7,818,500   الی    8,230,000 ریال می باشد.

جدول راندمان و ارتفاع پمپ آب ابارا CMB-1-50-T

کمینه و بیشینه قیمت پمپ آب سانتریفیوژ تک پروانه ای چدنی ابارا CMB 2.00 T از   8,607,000   الی   9,060,000  ریال می باشد.

جدول راندمان و ارتفاع پمپ آب ابارا CMB-2-T

کمینه و بیشینه قیمت پمپ آب سانتریفیوژ تک پروانه ای چدنی ابارا CMB 3.00 T از   9,329,000   الی   9,820,000  ریال می باشد.

جدول راندمان و ارتفاع پمپ آب ابارا CMB-3-T

کمینه و بیشینه قیمت پمپ آب سانتریفیوژ تک پروانه ای چدنی ابارا CMB 4.00 T از   13,898,500   الی   14,630,000  ریال می باشد.

جدول راندمان و ارتفاع پمپ آب ابارا CMB-4-T

کمینه و بیشینه قیمت پمپ آب سانتریفیوژ تک پروانه ای چدنی ابارا CMB 5.50 T از   15,285,500   الی  16,090,000   ریال می باشد.

جدول راندمان و ارتفاع پمپ آب ابارا CMB-5-50-T