توضیحات محصول

پمپ آب خانگی کوچک ابارا PRA 0.50M

پمپ آب محیطی ابارا  PRA 0.50M به صورت تکفاز می باشد. الکتروپمپ محیطی ابارا برای افزایش آب گم و سرد مناسب می باشد. محافظ حرارتی اتوماتیک اضافه بار برای موتورهای تکفاز در نظر گرفته شده است. نوع مایع در الکتروپمپ سانتریفیوژ افقی محیطی ابارا PRA 0.50M آب تمیز و حداکثر فشار آب آن 6 بار می باشد. موتور این الکتروپمپ سانتریفیوژ دارای دور موتور 2900 است.

گروه مستر به عنوان تولید کننده الکتروپمپ محیطی EBARA اعلام می نماید که این الکتروپمپ ها از قیمت فروش مناسب برخوردار می باشد، لذا خرید پمپ آب ابارا را برای مصرف کننده توصیه می کند.

کمینه و بیشینه قیمت پمپ آب محیطی ابارا PRA 0.50M از   1,615,000   الی  1,700,000   ریال می باشد.

جدول راندمان و ارتفاع پمپ آب خانگی کوچک ابارا PRA 0.50M