بوستر پمپ ابارا

اینجا هستید: بوستر پمپ ابارا
­

بوستر پمپ

بوستر پمپ چیست
بوستر پمپ عبارتست از یک ایستگاه پمپاژ آب شامل یک یا چند پمپ که بصورت موازی کنار هم قرار گرفته اند و از طریق تابلو یا واحد کنترل فرمان می گیرند.

 
انواع سیستم های تقویت فشار آب
به طور کلی برای تامین فشار مطلوب در شبکه آب مصرفی در داخل ساختمان های مرتفع از سیستم های زیر استفاده می شود:

مخزن […]

مطالب مرتبط با پمپ آب: