بوستر پمپ خانگی

اینجا هستید: بوستر پمپ خانگی
­

بوستر پمپ

بوستر پمپ چیست
بوستر پمپ عبارتست از یک ایستگاه پمپاژ آب شامل یک یا چند پمپ آب که به صورت موازی کنار هم قرار گرفته اند و از طریق تابلو یا واحد کنترل فرمان می گیرند.

 
انواع سیستم های تقویت فشار آب
به طور کلی برای تامین فشار مطلوب در شبکه آب مصرفی در داخل ساختمان های مرتفع از سیستم های زیر استفاده […]

مطالب مرتبط با پمپ آب: