آشنایی با بوستر پمپ تک پمپ و دو پمپ

آشنایی با بوستر پمپ تک پمپ و دو پمپ

بوستر پمپ آب مستر

 یکی از مشکلاتی که در سیستم های آب شهری و آب مصرفی ساختمانها وجود دارد، تنظیم فشار آب پمپ شده به لوله ها می باشد. با توجه به اینکه میزان مصرف آب دائماً در حال تغییر است و هیچگونه الگوی خاصی برای مصرف وجود ندارد، لذا در سیستمهای پمپاژ ثابت که در آن یک یا چند الکتروپمپ بطور دائم مقدار مشخصی آب را در لوله ها پمپاژ می نمایند، با افزایش و کاهش مصرف آب میزان فشار آن در لوله ها دائماً در حال تغییر می باشد و این تغییرات ناشی از روشن شدن آنی یک یا چند الکتروپمپ ممکن است موجب آسیب دیدن شیرآلات و لوله های آب شود و کاهش ناگهانی فشار نیز بدلیل خاموش شدن یک یا چند الکتروپمپ موجب قطع شدن آب در بعضی از نقاط شهر یا ساختمان ها گردد، که افزایش ناگهانی فشار آب باعث ایجاد مشکل در سیستم های آبرسانی می شود.

برای تأمین فشار کنترل شده آب در یک سیستم پمپاژ از بوستر پمپ آب استفاده می شود.

دسته بندی بوسترپمپ آب
بوسترپمپ ها از نظر تعداد پمپ به دو دسته تک پمپ و دو یا چند پمپ طبقه بندی می گردند.

بوسترپمپ تک پمپ
بوسترپمپ تک پمپ جهت مصارف آب بهداشتی کم و متوسط در آب رسانی و صنعتی کاربرد دارد. این نوع بوسترپمپ کاملا یکپارچه بوده و برای استفاده کافی است که کلکتور ورودی آن به منبع تغذیه آب و کلکتور خروجی آن به شبکه مصرف متصل شده و برق مورد نیاز تابلوی کنترل و فرمان آن تامین گردد.
بوسترپمپ های دو یا چند پمپ دور ثابت به دو دسته با الکتروپمپ پیشرو و بدون الکتروپمپ پیشرو طبقه بندی می گردند.

بوسترپمپ آب با الکتروپمپ پیشرو
این بوسترپمپ ها از یک الکتروپمپ پیشرو (جاکی پمپ) و یک یا چند الکتروپمپ اصلی تشکیل می شوند که در آن ظرفیت الکتروپمپ پیشرو کمتر از الکتروپمپ های اصلی است ولی فشار آن با فشار الکتروپمپ های اصلی برابر است.

بوسترپمپ آب بدون الکتروپمپ پیشرو
این بوسترپمپ ها از دو یا چند الکتروپمپ اصلی با مشخصات یکسان بدون استفاده از الکتروپمپ پیشرو ساخته می شوند.

مؤلفه های بوسترپمپ آب
بوسترپمپ ها براساس دو مؤلفه اصلی حداکثر مصرف آب و حداقل فشار طراحی می شوند و نوسانات ساعتی مصرف آب نیز عامل موثر در تعیین مشخصات آن می باشد.

نوع پمپ ها در بوسترپمپ آب از جهت کارکرد
پمپ ها با توجه به کارکرد خود در بوسترپمپ آب به سه نوع تقسیم می شوند:
پمپ آب اصلی(MAIN PUMP) : پمپ یا پمپ هایی که وظیفه تامین هد و دبی کل سیستم را دارند.

پمپ ژاکی(JOCKEY PUMP) : هنگامی که دبی مورد نیاز یک سیستم زیاد باشد معمولا از پمپ های بزرگ استفاده می گردد که به تبع آن موتور های محرک نیز انرژی زیادی برای به حرکت در آوردن پمپ آب نیاز دارند. در الگوی مصرف زمان هایی وجود دارد که دبی درخواستی کم می باشد و میتوان این دبی را با یک پمپ آب کوچک تامین کرد و نیازی به استفاده از پمپ آب بزرگ نیست. به همین دلیل برای صرفه جویی در مصرف انرژی و همچنین کاهش استهلاک پمپ های بزرگ پمپی با ظرفیت آبدهی کمتر از پمپ آب اصلی انتخاب می کنند تا برای مصارف کم فقط این پمپ روشن می شود و نیاز سیستم را برآورده کند. نام این پمپ ژاکی پمپ یا پمپ پیشرو است. برای حالتی که آبریزش در پمپ ها و افت تدریجی فشار در سیستم (LEAKAGE) وجود دارد از ژاکی برای تامین مجدد فشار استفاده می نمایند.

پمپ رزرو(STANDBY PUMP) : معمولا در مکان هایی که آبرسانی امری ضروری است و وقفه در آن باعث ایجاد مشکلاتی می شود (مانند بیمارستانها کارخانجات و…) پمپی را روی بوسترپمپ قرار می دهند تا در صورت خراب شدن یا توقف یکی از پمپ ها این پمپ آب وارد مدار شود و وقفه ای در آبرسانی ایجاد نگردد. این پمپ را پمپ رزرو می نامند. در بوسترپمپ هایی که برای آتش نشانی بکار می رود حتما باید یک پمپ رزرو روی بوسترپمپ تعبیه گردد.

بوستر پمپ ها از نقطه نظر کنترل فشار آب به دو دسته بوستر پمپ ها ی دور ثابت و بوستر پمپ های دور متغیر طبقه بندی می شوند.

بوستر پمپ های دور ثابت در انواع تک پمپ و دو یا چند پمپ با جاکی پمپ و یا بدون جاکی پمپ ساخته می شوند. بوستر پمپ های دور ثابت به صورت تکفاز و سه فاز موجود هستند. در بوستر پمپ های دور ثابت پیشرفته که روشن و خاموش شدن الکتروپمپ ها بصورت نوبتی صورت می گیرد، برای کنترل فشار فقط از دو پرشر سوئیچ استفاده می شود. یکی از دو پرشر سوئیچ در حداکثر فشار آب و پرشر سوئیچ دوم در حداقل فشار تنظیم می شود. با بسته شدن مدار هر یک از پرشر سوئیچ های مذکور خبر رسیدن فشار آب به حداقل یا حداکثر به تابلوی کنترل و فرمان بوستر پمپ می رسد تا متناسب با آن فرمان لازم برای روشن شدن پمپ بعدی یا خاموش شدن نوبتی یکی از الکتروپمپ های روشن بوستر پمپ صادر گردد.

در بوستر پمپ های دور ثابت از یک یا چند منبع دیا فراگمی با ظرفیت مناسب استفاده می شود.

مناسبترین ظرفیت مفید منبع دیافراگمی برای دفعات روشن و خاموش شدن هر یک از الکتروپمپ های بوستر پمپ، از حاصل تقسیم ظرفیت یک پمپ بر حسب لیتر در دقیقه به تعداد پمپ های بوستر پمپ بدست می آید. راندمان منبع دیافراگمی معمولا %33 است لذا حجم اسمی منبع دیافراگمی 3 برابر حجم واقعی آن خواهد بود. در خلال زمان روشن بودن یک یا چند الکترو پمپ، علاوه بر تأمین آب مصرفی، مازاد آن در دیافراگم منبع دیافراگمی ذخیره شده وموجب بالا رفتن تدریجی فشار سیستم و رسیدن آن به فشار پرشر سوئیچ حداکثر می گردد تا با بسته شدن مدار آن، فرمان خاموش شدن تنها الکتروپمپ روشن و یا یکی از الکتروپمپ های روشن بوستر پمپ از طریق مدار فرمان صادر گردد.

از این پس آب مصرفی از منبع دیافراگمی به شبکه مصرف تزریق می شود. با مصرف تدریجی آب از منبع دیافراگمی، فشار سیستم پائین می آید تا به فشار پرشر سوئیچ حداقل برسد و با بسته شدن مدار آن فرمان روشن شدن الکتروپمپ بعدی بواسطه مدار کنترل و فرمان بوستر پمپ صادر می گردد. روشن و خاموش شدن الکتروپمپ های بوستر پمپ دور ثابت به همین منوال ادامه می یابد تا آب مورد نیاز شبکه مصرف تأمین گردد.

بوستر پمپ های دور متغیر

از دیر باز تأمین فشار کاملاً ثابت آب با تغییرات مقدار مصرف آن یکی از آرزو های طراحان و تولید کنندگان بوستر پمپ بوده است. برای رسیدن به این هدف اولین گام ساخت دستگاهی است که بتواند دور الکتروموتورهای معمول که با برق شهر (A.C.) کار می کنند را تغییر دهد. در چند دهه اخیر همسو با پیشرفت صنایع مختلف در جهان، صنعت برق و الکترونیک نیز از جایگاه والایی برخوردار گشته و به پیشرفت های چشمگیری نائل آمده است.

گوشه ای از موفقیتهای این صنعت ساخت اینورتر است. اینورتر دستگاهی است که بوسیله آن میتوان فرکانس برق شهر را تغییر داد. در صورتیکه این برق به عنوان قدرت محرک الکتروموتورها مورد استفاده قرار گیرد، می توان دور آنها را متناسب با فرکانس برق خروجی از اینورتر تغییر داد. یکی از رایج ترین موارد استفاده اینورترها که برای اغلب مهندسین تأسیسات شناخته شده است، استفاده از اینورتر در ساخت آسانسورهای دور متغیر(VVVF) است. در صورتی که از این خاصیت اینورتر برای کنترل دور الکتروپمپ های بوستر پمپ ها استفاده شود می توان بوستر پمپ های دور متغیر تولید نمود. در این بوستر پمپ ها از الکتروپمپ هایی استفاده می شود که هر یک از آنها به اینورتر مجهز است.

برای انتخاب بوسترپمپ آب مناسب می توانید با گروه بازرگانی مستر تماس بگیرید تا کارشناسان ما شما را در انتخاب و خرید بوسترپمپ آب مناسب یاری کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سابقه طولانی

17 سال سابقه فروش و ارائه محصولات

پوشش سراسری

ارسال کالا به تهران و سراسر ایران

تنوع در خرید

فروش کلیه برندهای معتبر موجود در بازار

خرید مطمئن

کیفیت بالا / اصالت کالا / قیمت پایین

Call Now Button