پمپ های سه فاز مصرف برق پایین تری نسبت به پمپ های تک فاز دارند.

این پمپ ها برای مصارف صنعتی کارایی بهتری دارند و قابلیت تغییر در مقدار دَوَران به وسیله اینورتر را دارند در حالیکه پمپ های تک فاز اینطور نیستند.