محصولات PM پنتاکس جزو پمپ های کوچک محیطی می باشند که پروانه های آنها از جنس برنج است و قابلیت تحمل آب با دمای 90 درجه سانتی گراد را دارند و هملکرد آنها همراه با سر و صدا می باشند و می بایست حتی الامکان در خارج از منزل نصب گردد.