در بعضی مواقع هنگام نصب پمپ در مصارف خانگی به علت کوچکتر بودن سایز لوله آب شهری نسبت به لوله کشی داخل ساختمان، اغلب نصاب ها سایز لوله ورودی به داخل پمپ را کوچک می کنند که همین امر باعث ایجاد کاویتاسیون در داخل محفظه پمپ می شود که علاوه بر صدمات جدی به پروانه و محفظه پمپ، سر و صدای زیادی نیز ایجاد خواهد کرد.

پس باید دقت شود سایز لوله ورودی آب به داخل پمپ حتی المقدور بزرگتر یا هم سایز با سایز لوله ورودی به پمپ باشد و ارتفاع سیال بالاتر یا همسطح با پمپ باشد.

ضمنا توصیه می شود در هنگام نصب پمپ علاوه بر زانوویی در ورودی پمپ، حتما از صافی برای جلوگیری از ورود ذرات معلق و  از شیر یکطرفه برای جلوگیری از برگشت آب به داخل پمپ استفاده شود.