بوستر پمپ آب تکامل یافته ترین سیستم آبرسانی برای تامین فشار برج ها با ارتفاع زیاد یا ساختمان های بیش از 15 واحد می باشد.

بهره گیری از بوستر پمپ آبرسانی باعث کاهش استهلاک سیستم لوله کشی ساختمان، کم شدن سر و صدای پمپ و از همه مهمتر صرفه جویی چشمگیر در مصرف برق می شود.