همه تولیدات پنتاکس (Pentax) ساخت کشور ایتالیا هستند.