جواب این سوال به دو عامل قیمت و کیفیت وابسته است که در حال حاضر به دلیل وضعیت متغیر بازار، استفاده از برند های ایرانی نیز می تواند انتخاب مناسبی باشد، به هر حال به ترتیب اولویت برند های پنتاکس، داب، ابارا و همچنین نوید موتور در ایران انتخاب های مناسبی می باشند.