پمپ 1.5 اسب دو پروانه پنتاکس مدل CB160 برای این منظور مناسب می باشد.