پمپ آب کالپدا دو پروانه

انواع پمپ آب کالپدا دو پروانه به همراه توضیحات فنی در ذیل قابل مشاهده و بررسی است.

پمپ آب کالپدا دو پروانه

پمپ آب دو پروانه کالپدا شامل دو پروانه ی پشت به هم (با نیروی متوازن) است. که بدنه و براکت آن از جنس چدن و پروانه ها از جنس برنج می باشد.حداکثر فشار کاری در پمپ آب دو پروانه کالپدا، 10 بار است که در برخی مدل های این پمپ به 16 بار هم خواهد رسید وهمچنین لازم به ذکر است این نوع پمپ آب، بیش از 7 متر ارتفاع، مکش انجام می دهد و دارای درجه حفاظت IP55 بوده و در دونوع تک فاز و سه فاز ارائه می گردد.

لازم به ذکر است ، حداکثر دما در این پمپ ها باید بین 10- و 90 درجه سانتی گراد باشد.

موتور این پمپ ها دو پل بوده و 2900 دور در دقیق چرخش دارند و نحوه ی اتصال در این پمپ ها با استفاده از پورت رشته ای (ISO 228/1 (BS2779 انجام می گیرد.

کاربرد پمپ آب کالپدا دو پروانه

  • استفاده در آبها تمیز و بدون هرگونه آلودگی و ذرات معلق
  • تامین آب
  • جهت استفاده در صنعت و ساختمان سازی
  • قابل استفاده در سیستم های آتش نشانی و آبیاری

جدول راهنمای انتخاب پمپ آب دو پروانه

مدلبرق ورودیفشار کاری
(bar)
حداکثر هد
(m)
حداکثر دبی
(m3/h)
سایز ورودی
(inch)
سایز خروجی
(inch)
توان
(KW)
توان
(HP)
دور موتور
(RPM)
NMD 20/110 Bسه فاز1033 - 29 - 181 - 1.8 - 3.61/4 110.450.62900
NMD 20/110 Zسه فاز1037 -30.5 - 181 - 2.4 - 4.21/4 110.550.752900
NMD 20/110 Aسه فاز1043 - 39 - 251 - 1.89 - 4.2 1/4 110.7512900
NMD 20/140 Bسه فاز1053 - 50 - 401 - 2.4 - 4.81/4 111.11.52900
NMD 20/140 Aسه فاز1067 - 61.5 - 461 - 3 - 61/4 111.522900
NMD 25/190 Cسه فاز1662 - 51 - 382.4 - 6 - 8.41/2 112.232900
NMD 25/190 Bسه فاز1676 - 66 - 462.4 - 6 - 9.61/21342900
NMD 25/190 Aسه فاز1698 - 90 - 702.4 - 6 - 9.61/2 1145.52900
NMD 32/210 Dسه فاز1671 - 62.5 - 375.4 - 8.4 - 13.221/4 145.52900
NMD 32/210 Cسه فاز1684 - 79 - 545.4 - 8.4 - 1521/4 15.57.52900
NMD 32/210 Bسه فاز16104 - 95 - 765.4 - 9.6 - 1521/4 17.5102900
NMD 32/210 Aسه فاز16114 - 108 - 905.4 - 8.4 - 1521/4 19.212.52900
NMD 40/180 Dسه فاز1660 - 51.5 - 257.5 - 13.2 - 2421/2 145.52900
NMD 40/180 Cسه فاز1669 - 63 - 407.5 - 13.2 - 2421/2 15.57.52900
NMD 40/180 Bسه فاز1687 - 81 - 597.5- 13.2 - 2421/2 17.5102900
NMD 40/180 Aسه فاز1694 - 88 - 677.5 - 13.2 - 2421/2 19.212.52900