پمپ آب کالپدا دو پروانه

انواع پمپ آب کالپدا دو پروانه به همراه توضیحات فنی در ذیل قابل مشاهده و بررسی است.

پمپ آب کالپدا دو پروانه

پمپ آب دو پروانه کالپدا شامل دو پروانه ی پشت به هم (با نیروی متوازن) است. که بدنه و براکت آن از جنس چدن و پروانه ها از جنس برنج می باشد.حداکثر فشار کاری در پمپ آب دو پروانه کالپدا، 10 بار است که در برخی مدل های این پمپ به 16 بار هم خواهد رسید وهمچنین لازم به ذکر است این نوع پمپ آب، بیش از 7 متر ارتفاع، مکش انجام می دهد و دارای درجه حفاظت IP55 بوده و در دونوع تک فاز و سه فاز ارائه می گردد.

لازم به ذکر است ، حداکثر دما در این پمپ ها باید بین 10- و 90 درجه سانتی گراد باشد.

موتور این پمپ ها دو پل بوده و 2900 دور در دقیق چرخش دارند و نحوه ی اتصال در این پمپ ها با استفاده از پورت رشته ای (ISO 228/1 (BS2779 انجام می گیرد.

کاربرد پمپ آب کالپدا دو پروانه

  • استفاده در آبها تمیز و بدون هرگونه آلودگی و ذرات معلق
  • تامین آب
  • جهت استفاده در صنعت و ساختمان سازی
  • قابل استفاده در سیستم های آتش نشانی و آبیاری

جدول راهنمای انتخاب پمپ آب دو پروانه

دور موتور
(RPM)

توان
(HP)
توان
(KW)
سایز خروجی
(inch)
سایز ورودی
(inch)
حداکثر دبی
(m3/h)
حداکثر هد
(m)
فشار کاری
(bar)
برق ورودیمدل
29000.60.4511 1/43.6 – 1.8 – 118 – 29 – 3310سه فازNMD 20/110 B
29000.750.5511 1/44.2 – 2.4 – 118 – 30.5 – 3710سه فازNMD 20/110 Z
290010.7511 1/44.2 – 1.89 – 125 – 39 – 4310سه فازNMD 20/110 A
29001.51.111 1/44.8 – 2.4 – 140 – 50 – 5310سه فازNMD 20/140 B
290021.511 1/46 – 3 – 146 – 61.5 – 6710سه فازNMD 20/140 A
290032.211 1/28.4 – 6 – 2.438 – 51 – 6216سه فازNMD 25/190 C
29004311/29.6 – 6 – 2.446 – 66 – 7616سه فازNMD 25/190 B
29005.5411 1/29.6 – 6 – 2.470 – 90 – 8016سه فازNMD 25/190 A
29005.541 1/4213.2 – 8.4 – 5.437 – 62.5 – 7116سه فازNMD 32/210 D
29007.55.51 1/4215 – 8.4 – 5.454 – 79 – 8416سه فازNMD 32/210 C
2900107.51 1/4215 – 9.6 – 5.476 – 95 – 10416سه فازNMD 32/210 B
290012.59.21 1/4215 – 8.4 – 5.490 – 108 – 11416سه فازNMD 32/210 A
29005.541 1/2224 – 13.2 – 7.525 – 51.5 – 6016سه فازNMD 40/180 D
29007.55.51 1/2224 – 13.2 – 7.540 – 63 – 6916سه فازNMD 40/180 C
2900107.51 1/2224 – 13.2 – 7.559 – 81 – 8716سه فازNMD 40/180 B
290012.59.21 1/2224 – 13.2 – 7.567 – 88 – 9416سه فازNMD 40/180 A