پمپ آب داب طبقاتی افقی

انواع پمپ آب داب طبقاتی افقی به همراه توضیحات فنی در ذیل قابل مشاهده و بررسی است.

پمپ آب طبقاتی عمودی دار

پمپ آب طبقاتی افقی داب جزو دسته بندی سانتریفیوژ بوده و با توجه به کارکرد بی صدای خود، یک انتخاب مناسب جهت تامین آب و فشار در مصارف خانگی می باشد. این پمپ ها با مکش عالی، حتی وجود حباب در آب را نادیده می گیرند. این پمپ ها دارای عملیات خوب و قابل قبول جهت تامین فشار آب خانگی، آبیاری زمین های کشاورزی و انتقال آب می باشد و همچنین شامل دسته بندی هایی مانند INOX, EURO, EUROCOM, EUROUNOX, AD-EURO, DP می باشند.

محدوده دمای آب در پمپ آب طبقاتی افقی داب در مصارف خانگی بین 35+ الی 35- درجه سانتی گراد و در دیگر مصارف بین 0 الی 40+ درجه سانتی گراد می باشد.

لازم به ذکر است آب مورد نیاز در این نوع پمپ ها باید تمیز و به دور از هرگونه آلاینده، مواد ساینده ،مواد جامد، مواد شیمیایی و چسبناک باشد.

حداکثر عمق مکندگی در این نوع پمپ آب داب 8 متر و حداکثر دمای محیط 40+ می باشد و در نهایت می توان گفت درجه محافظت در این نوع پمپ ها IPX4 می باشد.

ویژگی پمپ آب طبقاتی افقی داب

  • روکش پمپ آب طبقاتی افقی داب از نوع استنلس استیل می باشد
  • پروانه ها از نوع استنلس استیل هستند
  • روتور شفت از نوع استنلس استیل 304 می باشد

جدول راهنمای انتخاب پمپ آب طبقاتی افقی

دور موتور
(RPM)
توان
(HP)
توان
(KW)
سایز خروجی
(inch)
سایز ورودی
(inch)
حداکثر دبی
(m3/h)
حداکثر هد
(m)
فشار کاری
(bar)
برق ورودیمدل
29000.750.55114.8 – 2.4 – 014 – 33.8 – 42.58تک فازEURO -30/50M
29001.361114.8 – 2.4 – 026 – 58.2 – 728تک فازEURO -50/50M
29001.361117.2 – 3 – 016.5 – 51 – 598تک فازEUROINOX-40/80M
29001.10.8117.2 – 3 – 012 – 41 – 478تک فازEUROCOM-30/80M
29005.4548تک فازGARDEN-INOX40/50M
29000.750.55114.8 – 2.4 – 014 – 33.8 – 42.58تک فازAD-EURO-30/50M
29001.361117.2 – 3 – 016.5 – 51 – 598تک فازAD-EURO-40/80M
290010.75115.4 – 2.4 – 09 – 38 – 468تک فازMULTI-4SW-M
29001.361115.4 – 3 – 013 – 45 – 598تک فازMULTI-INOX-5M
290010.7511 1/40.12 – 1 – 2.33.5 – 2.5 – 1.56تک فازDP-102-M
29001.51.111 1/40.75 – 2.22 – 3.475 – 4 – 38تک فازDP-151-M
29002.51.8511 1/40.6 – 2.18 – 4.35.5 – 4.5 – 38تک فازDP-251-M