پمپ آب داب جتی

انواع پمپ آب داب جتی به همراه توضیحات فنی در ذیل قابل مشاهده و بررسی است.

پمپ آب جتی داب

پمپ آب داب جتی با قدرت مکش عالی جهت پمپاژ آب با ناخالصی پایین استفاده می شود؛ به خصوص اینکه در مصارف خانگی، صنعتی، تاسیسات آب داخلی، زمین های کشاورزی به کار می روند. بدنه ی این پمپ ها از جنس چدن و پروانه ها نیز از جنس تکنو پلیمر می باشد لازم به ذکر است این پمپ ها دارای ساختار قوی و منعطفی هستند

همچنین باید به این نکته اشاره کرد که موتور این نوع پمپ آب داب از طریق گردش هوای خارجی خنک می گردد.

ویژگی های پمپ آب جتی داب

  • محدوده دمای مناسب برای این پمپ ها در استفاده ی خانگی بین 0 الی 35+ سانتی گراد بوده و برای مصارف دیگر بین 0 الی 40 درجه سانتی گراد می باشد
  • مایع داخل پمپ باید تمیز و بدون هیچ گونه آلایندگی و مواد جامد و شیمیایی باشد
  • حداکثر فشار کاری برای پمپ آب جتی 6بار و 8 بار می باشد
  • درجه محافظت پمپ آب جتی داب برابر با IP44 است
  • امکان پمپاژ آب حاوی گاز در این پمپ وجود دارد
  • این نوع پمپ آب داب مکش بالایی را دارد
  • این پمپ ها جهت استفاده ویلاها مناسب می باشد

جدول راهنمای انتخاب پمپ آب جتی

دور موتور

(RPM)

توان

(HP)

توان

(KW)

سایز خروجی

(inch)

سایز ورودی

(inch)

حداکثر دبی

(m3/h)

حداکثر هد

(m)

فشار کاری

(bar)

برق ورودیمدل
29000.60.44113 – 1.2 – 021.1 – 29.2 – 426تک فازJET 62 M
29000.80.6113.6 – 1.8 – 020.3 – 30 – 476تک فازJET 82 M
290010.75113.6 – 1.8 – 025.8 – 36.3 – 53.86تک فازJET 102 M
29001.361113.6 – 1.8 – 020 – 42.8 – 616تک فازJET 112 M
29001.361114.8 – 2.4 – 027.2 – 37.6 – 48.36تک فازJET 132 M
29001.51.111 1/44.2 – 1.8 – 036 – 53 – 616تک فازJET 151 M
29002.51.8511 1/47.2 – 3 – 034.2 – 51 – 626تک فازJET 251 M
29002.51.8511 1/47.2 – 3 – 034.2 – 51 – 626سه فازJET 251 T
290021.51 1/41 1/210.5 – 4.8 – 021.3 – 31.8 – 416تک فازJET 200 M
290032.21 1/41 1/210.5 – 4.8 – 029 – 42 – 516تک فازJET 300 M
290021.51 1/41 1/210.5 – 4.8 – 021.3 – 31.8 – 416سه فازJET 200 T
290032.21 1/41 1/210.5 – 4.8 – 029 – 42 – 516سه فازJET 300 T
29000.80.6113.6 – 1.8 – 020.3 – 30 – 476تک فازJET 82 M-P
290010.75113.6 – 1.8 – 025.8 – 36.3 – 53.86تک فازJET 102 M-P
29001.361113.6 – 1.8 – 020 – 42.8 – 616تک فازJET 112 M-P
29000.80.6113.6 – 1.8 – 020.3 – 30 – 478تک فازJETINOX 82 M
290010.75113.6 – 1.8 – 025.8 – 36.3 – 53.88تک فازJETINOX 102 M
29001.361113.6 – 1.8 – 020 – 42.8 – 618تک فازJETINOX 112 M
29001.361114.8 – 3 – 027.2 – 35 – 48.38تک فازJETINOX 132 M
29000.60.44113 – 1.8 – 013 – 25.6 – 426تک فازJETCOM 62 M
290010.75113.6 – 1.8 – 025.8 – 36.3 – 53.86تک فازJETCOM 102 M
29000.80.6113.6 – 1.8 – 020.3 – 30 – 478تک فازAQUAJET 82 M
290010.75113.6 – 1.8 – 025.8 – 36.3 – 53.88تک فازAQUAJET 102 M
29001.361113.6 – 1.8 – 022 – 42.8 – 618تک فازAQUAJET 112 M
29001.361114.8 – 3 – 027.2 – 35 – 48.38تک فازAQUAJET 132 M
29001.361114.8 – 3 – 027.2 – 35 – 4.38تک فازAQUAJET-INOX 132 M
290010.75113.6 – 1.8 – 025.8 – 36.3 – 53.86تک فازGARDEN-COM 102 M
29000.60.441113 – 1.8 – 013 – 25.6 – 42.76تک فازGARDEN-COM 62 M
290010.75113.6 – 1.8 – 025.8 – 36.3 – 53.86تک فازActive J 102 M