پمپ آب داب طبقاتی عمودی

انواع پمپ آب داب طبقاتی عمودی به همراه توضیحات فنی در ذیل قابل مشاهده و بررسی است.

پمپ طبقاتی عمودی داب

پمپ آب طبقاتی عمودی داب جزو دسته بندی پمپ های سانتریفیوژ طبقاتی می باشد و شامل دسته بندی NKV می شود، که برای تامین آب در تاسیسات کوچک و متوسط مناسب به کار می رود. این پمپ ها همچنین در واحد های طبقاتی، تامین جریان منبع، آبیاری، سیستم های مه پاش و آتش نشانی استفاده می شوند. و برای بوستر پمپ ها نیز پیشنهاد می شوند.

ویژگی پمپ آب طبقاتی عمودی داب

  • تمام قطعات در این نوع پمپ آب داب که در تماس با مایعات می باشد، از استیل ساخته شده است
  • بدنه داخلی پمپ، پروانه ها، شفت موتور و روکش پمپ از نوع استنلس استیل می باشد
  • بخش خارجی پمپ ها از نوع جدن می باشد
  • محدوده دمای مایعات در پمپ آب طبقاتی عمودی داب بین 15- الی 120+ درجه سانتی گراد است

جدول راهنمای انتخاب پمپ آب طبقاتی عمودی

مدلبرق ورودیفشار کاری
(bar)
حداکثر هد
(m)
حداکثر دبی
(m3/h)
سایز ورودی
(inch)
سایز خروجی
(inch)
توان
(KW)
توان
(HP)
دور موتور
(RPM)
NKV 10/9Tسه فاز2590.8 - 82.5 - 56.40 - 8 - 121/2 11/2 1342900
NKV 10/10Tسه فاز25100.9 - 91.7 - 62.60 - 8 - 121/2 11/2 145.52900
NKV 10/12Tسه فاز25121.1 - 110 - 75.20 - 8 - 121/2 11/2 145.52900
NKV 10/14Tسه فاز25141.3 - 128.3 - 87.70 - 8 - 121/2 11/2 15.57.52900
NKV 10/16Tسه فاز25161.5 - 146.7 - 100.20- 8 - 121/2 11/2 15.57.52900
NKV 10/18Tسه فاز25181.6 - 165 - 112.70 - 8 - 121/2 11/2 17.5102900
NKV 10/20Tسه فاز25201.8 - 183.3 - 125.30 - 8 - 121/2 11/2 17.5102900
NKV 10/22Tسه فاز25222 - 202 - 137.80 -8 - 121/2 11/2 17.5102900
NKV 15/5Tسه فاز2568 - 54.1 - 36.50 - 18- 242245.52900
NKV 15/6Tسه فاز2581.6 - 69.7 - 43.80 - 16 - 24225.57.52900
NKV 15/7 Tسه فاز2596.2 - 81.3 - 60.90 - 16 - 24225.57.52900
NKV 15/8 Tسه فاز25108.8 - 92.9 - 58.40 - 16 - 24227.5102900
NKV 15/9 Tسه فاز25122.4 - 104.5 - 65.70 - 16 - 24227.5102900
NKV 15/10 Tسه فاز25136 - 116.1 - 730 - 16 - 242211152900
NKV 15/12 Tسه فاز25163.2 - 139.3 - 87.60 - 16 - 242211152900
NKV 15/14 Tسه فاز25190.4 - 162.6 - 102.20 - 16 - 242211152900
NKV 15/16 Tسه فاز25217.6 - 185.8 - 116.80 - 16 - 242215202900
NKV 15/17 Tسه فاز25231.2 - 197.4 - 124.10 - 16 - 242215202900
NKV 20/5 Tسه فاز2573.2 - 64.7 - 39.40 - 18 - 29225.57.52900
NKV 20/6 Tسه فاز2587.9 - 77.7 - 47.30 - 18 - 29227.5102900
NKV 20/7 Tسه فاز25102.5 - 90.6 - 55.20 - 18 - 29227.5102900
NKV 20/8 Tسه فاز25117.2 - 103.6 - 63.10 - 18 - 292211152900
NKV 20/9 Tسه فاز25131.8 - 116.5 - 70.90 - 18 - 292211152900
NKV 20/10 Tسه فاز25146.5 - 129.5 - 78.80 - 18 - 292211152900
NKV 20/12 Tسه فاز25175.8 - 155.4 - 94.60 - 18 - 292215202900
NKV 20/14 Tسه فاز25205.1 - 181.3 - 110.40 - 18 - 292215202900
NKV 20/16 Tسه فاز25234.4 - 207.2 - 126.10 - 18 - 292218.5252900
NKV 20/17 Tسه فاز25249 - 220.1 - 1340 - 18 - 292218.5252900
NKV 32/4 Tسه فاز3298 - 80.5 - 49.50 - 25 - 451/2 21/2 211152900
NKV 32/5 Tسه فاز32122.5 - 100 - 61.50 - 25 - 451/2 21/2 215202900
NKV 32/6 Tسه فاز32146.5 - 119.5 - 730 - 25 - 451/2 21/2 215202900
NKV 32/7 Tسه فاز32171 - 139.5 - 850 - 25 - 451/2 21/2 218.5252900
NKV 32/8 Tسه فاز32194.5 - 158.5 - 95.50 - 25 - 451/2 21/2 218.5252900
NKV 32/9 Tسه فاز32221 - 181.5 - 1120 - 25 - 451/2 21/2 222302900
NKV 32/10 Tسه فاز32246.5 - 203.5 - 126.50 - 25 - 451/2 21/2 230402900
NKV 32/11 Tسه فاز32271 - 223.5 - 138.50 - 25 - 451/2 21/2 230402900
NKV 32/12 Tسه فاز32295 - 243 - 150.50 - 25 - 451/2 21/2 230402900
NKV 32/13 Tسه فاز32319.5 - 263 - 162.50 - 25 - 451/2 21/2 230402900
NKV 45/4 Tسه فاز3297.5 - 86.5 - 450 - 35 - 703315202900
NKV 45/5 Tسه فاز32122 - 108 - 560 - 35 - 703318.5252900
NKV 45/6 Tسه فاز32147.5 - 131.5 - 710 - 35 - 703322302900
NKV 45/7 Tسه فاز32172.5 - 154.5 - 830 - 35 - 703330402900
NKV 45/8 Tسه فاز32197 - 176.5 - 112.50 - 35 - 703330402900
NKV 45/9 Tسه فاز32221.5 - 198 - 1060 - 35 - 703337502900
NKV 45/10 Tسه فاز32246 - 219 - 1170 - 35 - 703337502900
NKV 45/11 Tسه فاز32271 - 242.5 - 1300 - 35 - 703345602900
NKV 45/12 Tسه فاز32295.5 - 264 - 1420 - 35 - 703345602900
NKV 45/13-2 Tسه فاز32309.5 - 276 - 1420 - 35 - 703345602900
NKV 65/4Tسه فاز32113.5 - 96.5 - 700 - 45 - 854422302900
NKV 65/5Tسه فاز32142 - 116.5 - 88.50 - 54 - 854430402900
NKV 65/6Tسه فاز32170 - 139.5 - 105.50 - 54 - 854437502900
NKV 65/7Tسه فاز32199 - 163.5 - 1240 - 54 - 854445602900
NKV 65/8Tسه فاز32227 - 186 - 1410 - 54 - 854445602900
NKV 95/3Tسه فاز3293.5 - 72 - 440 - 78 - 1184422302900
NKV 95/4Tسه فاز32125.5 - 96.5 - 600 - 78 - 1184430402900
NKV 95/5Tسه فاز32156 - 120 - 740 - 78 - 1184437502900
NKV 95/6Tسه فاز32188 - 144.5 - 89.50 - 78 - 1184445602900