پمپ آب داب طبقاتی عمودی

انواع پمپ آب داب طبقاتی عمودی به همراه توضیحات فنی در ذیل قابل مشاهده و بررسی است.

پمپ طبقاتی عمودی داب

پمپ آب طبقاتی عمودی داب جزو دسته بندی پمپ های سانتریفیوژ طبقاتی می باشد و شامل دسته بندی NKV می شود، که برای تامین آب در تاسیسات کوچک و متوسط مناسب به کار می رود. این پمپ ها همچنین در واحد های طبقاتی، تامین جریان منبع، آبیاری، سیستم های مه پاش و آتش نشانی استفاده می شوند. و برای بوستر پمپ ها نیز پیشنهاد می شوند.

ویژگی پمپ آب طبقاتی عمودی داب

  • تمام قطعات در این نوع پمپ آب داب که در تماس با مایعات می باشد، از استیل ساخته شده است
  • بدنه داخلی پمپ، پروانه ها، شفت موتور و روکش پمپ از نوع استنلس استیل می باشد
  • بخش خارجی پمپ ها از نوع جدن می باشد
  • محدوده دمای مایعات در پمپ آب طبقاتی عمودی داب بین 15- الی 120+ درجه سانتی گراد است

جدول راهنمای انتخاب پمپ آب طبقاتی عمودی

دور موتور
(RPM)
توان
(HP)
توان
(KW)
سایز خروجی
(inch)
سایز ورودی
(inch)
حداکثر دبی
(m3/h)
حداکثر هد
(m)
فشار کاری
(bar)
برق ورودیمدل
2900431 1/21 1/212 – 8 – 056.4 – 82.5 – 90.825سه فازNKV 10/9T
29005.541 1/21 1/212 – 8 – 062.6 – 91.7 – 100.925سه فازNKV 10/10T
29005.541 1/21 1/212 – 8 – 075.2 – 110 – 121.125سه فازNKV 10/12T
29007.55.51 1/21 1/212 – 8 – 087.7 – 128.3 – 141.325سه فازNKV 10/14T
29007.55.51 1/21 1/212 – 8 – 0100.2 – 146.7 – 161.525سه فازNKV 10/16T
2900107.51 1/21 1/212 – 8 – 0112.7 – 165 – 181.625سه فازNKV 10/18T
2900107.51 1/21 1/212 – 8 – 0125.3 – 183.3 – 201.825سه فازNKV 10/20T
2900107.51 1/21 1/212 – 8 – 0137.8 – 202 – 22225سه فازNKV 10/22T
29005.542224 – 18 – 036.5 – 54.1 – 6825سه فازNKV 15/5T
29007.55.52224 – 16 – 043.8 – 69.7 – 81.625سه فازNKV 15/6T
29007.55.52224 – 16 – 060.9 – 81.3 – 96.225سه فازNKV 15/7 T
2900107.52224 – 16 – 058.4 – 92.9 – 108.825سه فازNKV 15/8 T
2900107.52224 – 16 – 065.7 – 104.5 – 122.425سه فازNKV 15/9 T
290015112224 – 16 – 073 – 116.1 – 13625سه فازNKV 15/10 T
290015112224 – 16 – 087.6 – 139.3 – 163.225سه فازNKV 15/12 T
290015112224 – 16 – 0102.2 – 162.6 – 190.425سه فازNKV 15/14 T
290020152224 – 16 – 0116.8 – 185.8 – 217.625سه فازNKV 15/16 T
290020152224 – 16 – 0124.1 – 197.4 – 231.225سه فازNKV 15/17 T
29007.55.52229 – 18 – 039.4 – 64.7 – 73.225سه فازNKV 20/5 T
2900107.52229 – 18 – 047.3 – 77.7 – 87.925سه فازNKV 20/6 T
2900107.52229 – 18 – 055.2 – 90.6 – 102.525سه فازNKV 20/7 T
290015112229 – 18 – 063.1 – 103.6 – 117.225سه فازNKV 20/8 T
290015112229 – 18 – 070.9 – 116.5 – 131.825سه فازNKV 20/9 T
290015112229 – 18 – 078.8 – 129.5 – 146.525سه فازNKV 20/10 T
290020152229 – 18 – 094.6 – 155.4 – 175.825سه فازNKV 20/12 T
290020152229 – 18 – 0110.4 – 181.3 – 205.125سه فازNKV 20/14 T
29002518.52229 – 18 – 0126.1 – 207.2 – 234.425سه فازNKV 20/16 T
29002518.52229 – 18 – 0134 – 220.1 – 24925سه فازNKV 20/17 T
290015112 1/22 1/245 – 25 – 049.5 – 80.5 – 9832سه فازNKV 32/4 T
290020152 1/22 1/245 – 25 – 061.5 – 100 -122.532سه فازNKV 32/5 T
290020152 1/22 1/245 – 25 – 073 – 119.5 – 146.532سه فازNKV 32/6 T
29002518.52 1/22 1/245 – 25 – 085 – 139.5 – 17132سه فازNKV 32/7 T
29002518.52 1/22 1/245 – 25 – 095.5 – 158.8 – 194.532سه فازNKV 32/8 T
290030222 1/22 1/245 – 25 – 0112 – 181.5 – 22132سه فازNKV 32/9 T
290040302 1/22 1/245 – 25 – 0126.5 – 203.5 – 246.532سه فازNKV 32/10 T
290040302 1/22 1/245 – 25 – 0138.5 – 223.5 – 27132سه فازNKV 32/11 T
290040302 1/22 1/245 – 25 – 0150.5 – 243 – 29532سه فازNKV 32/12 T
290040302 1/22 1/245 – 25 – 0162.5 – 263 – 319.532سه فازNKV 32/13 T
290020153370 – 35 – 045 – 86.5 – 97.532سه فازNKV 45/4 T
29002518.53370 – 35 – 056 – 108 – 12232سه فازNKV 45/5 T
290030223     370 – 35 – 071 – 131.5 – 147.532سه فازNKV 45/6 T
290040303370 – 35 – 083 – 154.5 – 172.532سه فازNKV 45/7 T
290040303370 – 35 – 0112.5 – 176.5 – 19732سه فازNKV 45/8 T
290050373370 – 35 – 0106 – 198 – 221.532سه فازNKV 45/9 T
290050373370 – 35 – 0117 – 219 – 24632سه فازNKV 45/10 T
290060453370 – 35 – 0130 – 242.5 – 27132سه فازNKV 45/11 T
290060453370 – 35 – 0142 – 264 – 295.532سه فازNKV 45/12 T
290060453370 – 35 – 0142 – 276 – 309.532سه فازNKV 45/13-2 T
290030224485 – 45 – 070 – 96.5 – 113.532سه فازNKV 65/4T
290040304485 – 45 – 088.5 – 116.5 – 14232سه فازNKV 65/5T
290050374485 – 54 – 0105.5 – 139.5 – 17032سه فازNKV 65/6T
290060454485 – 54 – 0124 – 163.5 – 19932سه فازNKV 65/7T
290060454485 – 54 – 0141 – 186 – 22732سه فازNKV 65/8T
2900302244118 – 78 – 044 – 72 – 93.532سه فازNKV 95/3T
2900403044118 – 78 – 060 – 96.5 – 125.532سه فازNKV 95/4T
2900503744118 – 78 – 074 – 120 – 15632سه فازNKV 95/5T
2900604544118 – 78 – 089.5 – 144.5 – 18832سه فازNKV 95/6T