پمپ آب ابارا تک پروانه

پمپ آب تک پروانه

پمپ آب تک پروانه ابارا در دسته بندی پمپ های سانتریفیوژ قرار دارد و جهت پمپاژ آب تمیز، افزایش فشار و تامین آب به کار می رود. حداکثر فشار در این پمپ ها 8 بار می باشد. و جنس بدنه، شفت و پروانه های آن از نوع استیل می باشد.

کاربرد پمپ آب تک پروانه ابارا

  • تصفیه و آبیاری
  • سیستم تهویه و گردش هوا
  • پمپاژ مایعات حاوی گرانروی متوسط
  • سیستم تحت فشار مسکونی
  • سیستم آتش نشانی

جهت سهولت در استفاده، انواع دسته بندی های پمپ آب تک پروانه ابارا به همراه قیمت آنها در ذیل قابل مشاهده و بررسی است.