پمپ آب ابارا دو پروانه

انواع پمپ آب ابارا دو پروانه به همراه توضیحات فنی در ذیل قابل مشاهده و بررسی است.

پمپ آب دو پروانه ابارا

پمپ آب دو پروانه ابارا سانتریفیوژ با قطعات هیدرولیک، جهت پمپاژ آب تمیز و تامین و افزایش فشار آب مناسب می باشد. حداکثر فشار در این پمپ ها 8 بار بوده و جنس بدنه، شفت و پروانه های آن از نوع استیل می باشد. این نوع پمپ ها ازدو پروانه بسته تشکیل شده اند. پمپ آب دو پروانه ابارا موجب صرفه جویی در فضا شده و نصب و تعمیر راحت تری دارد. این پمپ ها از کیفیت بالایی برخوردار بوده و در برابر خوردگی مقاوم می باشند. مکانیکال سیل ها در این نوع پمپ ها نیز کیفیت بالایی دارند.

کاربرد های پمپ آب دو پروانه ابارا

  • تامین و تصفیه آب
  • تقویت فشار آب و آبیاری
  • استفاده در سیستم تهویه آب
  • تهویه هوا
  • سیستم های گرمایشی
  • خدمات دارویی
  • انتقال مایعات

جدول راهنمای انتخاب پمپ آب ابارا دو پروانه

مدلبرق ورودیفشار کاری
(bar)
حداکثر هد
(m)
حداکثر دبی
(m3/h)
سایز ورودی
(inch)
سایز خروجی
(inch)
توان
(KW)
توان
(HP)
دور موتور
(RPM)
2CDX/E 70/12 Tسه فاز830 - 40.3 - 44.51.2-2.4-4.81/4 110.91.22900
2CDX/E 70/15 Tسه فاز836.5 - 48 - 52.51.2-2.4-4.81/4 111.11.42900
2CDX/E 70/20سه فاز844 - 55.6 - 601.2-2.4-4.81/4 111.522900
2CDX/E 120/15 Tسه فاز830 - 39.5 - 422.4-4.8-91/4 111.11.42900
2CDX/E 120/20سه فاز836.5 - 47.4- 51.52.4-4.8-91/4 111.522900
2CDX/E 120/30سه فاز844 - 54.6 - 599 - 4.8 - 2.41/4 112.22.92900
2CDX/E 120/40سه فاز852 - 64 - 68.59- 4.8 - 2.41/4 11342900
2CDX/E 200/30سه فاز839.5 - 48.1 - 5212.6 - 7.2 - 3.61/4 112.22.92900
2CDX/E 200/40 Tسه فاز849 - 58 - 62.512.6 - 7.2 - 3.61/4 11342900
2CDX/E 200/50سه فاز857.5 - 67 - 71.512.6 - 7.2 - 3.61/4 113.74.92900
CDA 1.00 M-LOCALتک فاز621 - 35.2 - 39.51.2 - 3 - 5.4110.7512900
CDA 1.00 Mتک فاز621 - 35.2 - 39.51.2 - 3 - 5.4110.7512900
CDA 1.50سه فاز1027.5 - 38.4 - 50.86 - 4.8 - 50.81/4 111.11.42900
CDA 2.00سه فاز1032.5 - 49.8 - 60.56.6 - 4.8 - 1.21/4 111.522900
CDA 3.00 Tسه فاز1032 - 51.6 - 60.58.4 - 5.4 - 2.41/4 112.22.92900
CDA 4.00 Tسه فاز1048 - 62.5 - 6711.4 - 6 - 31/2 11/4 1342900
CDA 5.50 Tسه فاز1054 - 70.5 - 76.512.6 - 6.6 - 31/2 11/4 145.32900
CDA 7.50 Tسه فاز101/2 11/4 15.57.52900