پمپ آب ابارا دو پروانه

انواع پمپ آب ابارا دو پروانه به همراه توضیحات فنی در ذیل قابل مشاهده و بررسی است.

پمپ آب دو پروانه ابارا

پمپ آب دو پروانه ابارا سانتریفیوژ با قطعات هیدرولیک، جهت پمپاژ آب تمیز و تامین و افزایش فشار آب مناسب می باشد. حداکثر فشار در این پمپ ها 8 بار بوده و جنس بدنه، شفت و پروانه های آن از نوع استیل می باشد. این نوع پمپ ها ازدو پروانه بسته تشکیل شده اند. پمپ آب دو پروانه ابارا موجب صرفه جویی در فضا شده و نصب و تعمیر راحت تری دارد. این پمپ ها از کیفیت بالایی برخوردار بوده و در برابر خوردگی مقاوم می باشند. مکانیکال سیل ها در این نوع پمپ ها نیز کیفیت بالایی دارند.

کاربرد های پمپ آب دو پروانه ابارا

  • تامین و تصفیه آب
  • تقویت فشار آب و آبیاری
  • استفاده در سیستم تهویه آب
  • تهویه هوا
  • سیستم های گرمایشی
  • خدمات دارویی
  • انتقال مایعات

جدول راهنمای انتخاب پمپ آب ابارا دو پروانه

دور موتور

(RPM)

توان

(HP)

توان

(KW)

سایز خروجی

(inch)

سایز ورودی

(inch)

حداکثر دبی

(m3/h)

حداکثر هد

(m)

فشار کاری

(bar)

برق ورودیمدل
29001.20.911 1/41.2 – 2.4 – 4.844.5 – 40.3 – 308سه فاز2CDX/E 70/12 T
29001.41.111 1/41.2 – 2.4 – 4.852.5 – 48 – 36.58سه فاز2CDX/E 70/15 T
290021.511 1/41.2 – 2.4 – 4.860 – 55.6 – 448سه فاز2CDX/E 70/20
29001.41.111 1/42.4 – 4.8 – 942 – 39.5 – 308سه فاز2CDX/E 120/15 T
290021.511 1/42.4 – 4.8 – 951.5 – 47.4 – 36.58سه فاز2CDX/E 120/20
29002.92.211 1/42.4 – 4.8 – 959 – 54.6 – 448سه فاز2CDX/E 120/30
29004311 1/42.4 – 4.8 – 968.5 – 64 – 528سه فاز2CDX/E 120/40
29002.92.211 1/43.6 – 7.2 – 12.652 – 48.1 – 39.5

 

8سه فاز2CDX/E 200/30
29004311 1/43.6 – 7.2 – 12.662.5 – 58 – 498سه فاز2CDX/E 200/40 T
29004.93.711 1/43.6 – 7.2 – 12.671.5 – 67 – 57.58سه فاز2CDX/E 200/50
290010.75115.4 – 3 – 1.239.5 – 35.2 – 216تک فازCDA 1.00 M-LOCAL
290010.75115.4 – 3 – 1.239.5 – 35.2 – 216تک فازCDA 1.00 M
29001.41.111 1/450.8 – 4.8 – 650.8 – 38.4 – 27.510سه فازCDA 1.50
290021.511 1/41.2 – 4.8 – 6.660.5 – 49.8 – 32.510سه فازCDA 2.00
29002.92.211 1/42.4 – 5.4 – 8.460.5 – 51.6 – 3210سه فازCDA 3.00 T
2900431 1/41 1/23 – 6 – 11.467 – 62.5 – 4810سه فازCDA 4.00 T
29005.341 1/41 1/23 – 6.6 – 12.676.5 – 70.5 – 5410سه فازCDA 5.50 T
29007.55.51 1/41 1/28.4 – 12.6 – 16.279.1 – 70 – 38.110سه فازCDA 7.50 T