پمپ آب سایر تک پروانه

انواع پمپ آب سایر تک پروانه به همراه توضیحات فنی در ذیل قابل مشاهده و بررسی است.

پمپ آب تک پروانه سایر

پمپ آب تک پروانه سایر در دسته پمپ های سانتریفیوژ قرار دارد و جهت پمپاژ آب های تمیز، آبیاری سطحی و همچنین جهت مصرف آب های دریاچه ها، رودخانه ها، مخازن و دیگر منابع گوناگون به کار می رود و در خشکی نصب می گردد. این پمپ ها شامل سری IR و BP می باشند و بدنه ی آنها از نوع چدن و پروانه ها از نوع برنج است. حداقل و حداکثر دمای پمپاژ مایعات در پمپ آب تک پروانه سایر بین 15- و 70 درجه سانتی گراد و حداکثر فشار کاری در آن 6 بار است.

لازم به ذکر است در صورت نصب پمپ آب به صورت عمودی، باید موتور بالاتر از بدنه ی پمپ قرار بگیرد.

پمپ آب سایر محصول کشور ایتالیا می باشد.

کاربرد پمپ آب تک پروانه سایر

  • تامین آب در مصارف صنعتی
  • تامین فشار آب با استفاده از منبع های تحت فشار
  • گردش آب گرم
  • پمپاژ آب با آلودگی اندک و بدون وجود مواد جامد در آن
  • تامین فشار سیستم های آتش نشانی

جدول راهنمای انتخاب پمپ آب تک پروانه

مدلبرق ورودیفشار کاری
(bar)
حداکثر هد
(m)
حداکثر دبی
(m3/h)
سایز ورودی
(inch)
سایز خروجی
(inch)
توان
(KW)
توان
(HP)
دور موتور
(RPM)
BP3تک فاز و سه فاز621.5 - 17.3 - 90 - 12 - 24220.7512900
BP4تک فاز و سه فاز622 - 19 - 11.50 - 18 - 30221.11.52900
BP5تک فاز و سه فاز624 - 22 - 90 - 18 - 36221.522900
BP7/Dتک فاز و سه فاز1012.7 - 11.7 - 2.90 - 24 - 60331.11.52900
BP7Cتک فاز و سه فاز1015.9 - 14.6 - 6.10 - 27 - 60331.522900
BP7Bتک فاز و سه فاز1019.4 - 18.4 - 9.60 - 24 - 60332.232900
BP7/Aتک فاز و سه فاز1022.4 - 21 - 10.30 - 27 - 6633342900
BP8Cتک فاز و سه فاز1016.5 - 14 - 80 - 66 - 10044342900
BP9-Bتک فاز و سه فاز1033.4 - 31.5 - 25.80 - 9 - 181/2 222.232900
BP10/NCتک فاز و سه فاز1044.5 - 41 - 330 - 15 - 241/2 2245.52900
BP12Aسه فاز1057.5 - 53 - 22.50 - 24 - 481/2 227.5102900
BP12Cتک فاز و سه فاز1045 - 40 - 33.50 - 21 - 361/2 2245.52900
BP14Bتک فاز و سه فاز1057.5 - 48 - 330 - 48 - 721/2 2211152900
IR32-200Nسه فاز1056 - 54 - 48.50 - 8 - 1621/4 145.52900
IR32-200NCسه فاز1046 - 38.5 - 27.50 - 16 - 2521/4 145.52900
IR32-200NBسه فاز1053.5 - 50.5 - 350 - 16 - 3021/4 15.57.52900
IR32-200NAسه فاز1063 - 58 - 38.50 - 23 - 3521/4 17.5102900
IR40-160NC/Bسه فاز1032 - 31 - 26.50 - 16 - 301/2 21/4 1342900
IR40-160NB/Bسه فاز1036.5 - 35 - 300 - 20 - 351/2 21/2 145.52900
IR40-200Cسه فاز1045 - 43 - 33.50 - 16 - 301/2 21/2 145.52900
IR40-200Bسه فاز1049 - 43.5 - 31.50 - 25 - 401/2 21/2 15.57.52900
IR40-200Aسه فاز1058 - 57 - 420 - 20 - 401/2 21/2 17.5102900
IR40-250Bسه فاز1071 - 67 - 590 - 25 - 401/2 21/2 111152900
IR40-250Aسه فاز1089 - 85 - 730 - 20 - 401/2 21/2 115202900
IR50-160Aسه فاز1040.5 - 35.5 - 25.50 - 50 - 751/2 227.5102900
IR50-160Bسه فاز1032.5 -22 - 16.50 - 6 - 751/2 225.57.52900
IR50-200Cسه فاز1053 - 47 - 380 - 40 - 601/2 229.212.52900
IR50-200Aسه فاز1059 - 50.5 - 380 - 50 - 751/2 2215202900
IR65-160Bسه فاز1038.5 - 36 - 280 - 60 - 11031/2 211152900
IR65-160Aسه فاز1045.5 - 41 - 330 - 80 - 13031/2 215202900
IR40-250NAسه فاز1098 - 85 - 610 - 40 - 701/2 21/2 122302900
IR50-125Bسه فاز1021 - 17.5 - 110 - 40 - 651/2 22342900
IR50-250NB/Bسه فاز1089 - 80 - 660 - 60 - 801/2 2222302900
IR65-200Aسه فاز1055 - 52 - 350 - 85 - 14031/2 222302900
IR80-160Bسه فاز1037 - 31.5 - 210 - 120 - 1954318.5252900
IR80-160Aسه فاز1040.5 - 30.5 - 23.50 - 180 - 2254322302900
IR4P32-160Aسه فاز109.5 - 8 - 50 - 8 - 1421/4 10.550.751450
IR4P32-200NAسه فاز1016.5 - 14 - 7.50 - 10 - 1821/4 11.11.51450
IR4P32-250Aسه فاز1023.5 - 21 - 160 - 12 - 2521/4 12.231450
IR4P40-160NA سه فاز109.5 - 7.5 - 4.50 - 20 - 301/2 21/2 10.7511450
IR4P40-200Aسه فاز1016 - 14.5 - 100 - 14 - 251/2 21/2 11.11.51450
IR4P40-250NCسه فاز1020 - 18 - 12.50 - 20 - 351/2 21/2 12.231450
IR4P40-315Bسه فاز1031.5 - 29.5 - 250 - 25 - 481/2 21/2 15.57.51450
IR4P50-160Aسه فاز1011.5 - 10.5 - 80 - 22 - 431/2 221.521450
IR4P50-200Aسه فاز1015 - 12.5 - 9.50 - 22 - 351/2 221.521450
IR4P50-250NDسه فاز1017 - 15 - 100- 22 - 401/2 222.231450
IR4P50-200NAسه فازسه فاز1015 - 12.5 - 9.50 - 22 - 351/2 221.521450
IR4P50-250NAسه فاز1024.5 - 22 - 110 - 30 - 601/2 2245.51450
IR4P65-200NAسه فاز1018 - 15 - 9.50 - 50 - 8031/2 2341450
IR4P65-250NAسه فاز1023 - 20 - 150 - 60 - 9031/2 25.57.51450
IR4P65-315Cسه فاز1028.5 - 25 - 140 - 65 - 12031/2 29.212.51450
IR4P65-315Bسه فاز1033 - 30.5 - 190 - 65 - 12031/2 211151450
IR4P65-315Aسه فاز1043 - 37.5 - 23.50 - 75 - 14031/2 215201450
IR4P80-250Cسه فاز1018.5 - 16 - 110 - 95 - 140437.5101450
IRX32-160Aسه فاز1037 - 35.5 - 280 - 8 - 2021/4 1342900
IRX32-200Nسه فاز1056 - 54 - 48.50 - 8 - 1621/4 145.52900
IRX32-200NAسه فاز1063 - 58 - 38.50 - 23 - 3521/4 17.5102900
IRX32-250Bسه فاز1086 - 80 - 750 - 20 - 3021/4 113.518.32900
IRX40-200Aسه فاز1058 - 55- 420 - 25 - 401/2 21/2 17.5102900
IRX40-200Cسه فاز1045 - 41 - 33.50 - 20 - 301/2 21/2 145.52900