پمپ آب سایر دو پروانه

انواع پمپ آب سایر دو پروانه به همراه توضیحات فنی در ذیل قابل مشاهده و بررسی است.

پمپ آب دو پروانه سایر

پمپ آب دو پروانه سایر در دسته پمپ های سانتریفیوژ قرار دارد و جهت پمپاژ آبهای تمیز و عاری از هرگونه مواد جامد به کار می رود و همچنین در هردو مصارف صنعتی و خانگی قابل استفاده می باشد، این پمپ ها در انتقال آب به مخازن و آبیاری زمین های سبز و باغ ها استفاده می گردند. حداکثر فشار کاری در این پمپ آب 10 بار است.

جنس بدنه ی پمپ از نوع چدن و پروانه ها از جنس برنج می باشند. فعالیت پروانه های مخالف هم در یک شفت، نیروی محرک متعادلی در یک محور را ایجاد می کند.لازم به ذکر است این پمپ ها سری FC را شامل می گردند.

کاربرد های پمپ آب دو پروانه سایر

  • توزیع آب
  • آبیاری، باغبانی و استفاده در کشاورزی
  • قابل استفاده در مصارف خانگی و صنعتی و آتش نشانی
  • استفاده در دیگ های بخار و سیستم های سرمایشی و گرمایشی

جدول راهنمای انتخاب پمپ آب دو پروانه

مدلبرق ورودیفشار کاری
(bar)
حداکثر هد
(m)
حداکثر دبی
(m3/h)
سایز ورودی
(inch)
سایز خروجی
(inch)
توان
(KW)
توان
(HP)
دور موتور
(RPM)
FC20-2Aتک فاز و سه فاز1046 - 36 - 23.50 - 3 - 5110.7512900
FC25-2Fتک فاز و سه فاز1051 - 45 - 340 - 3 - 71/4 111.11.52900
FC25-2Eتک فاز و سه فاز1061.5 - 52 - 340 - 5 - 81/4 111.522900
FC25-2Bتک فاز و سه فاز1064 - 54.5 - 36.50 - 5 - 91/4 112.232900
FC25-2Aتک فاز و سه فاز1070 - 56.5 - 42.50 - 7 - 101/4 11342900
FC30-2Dتک فاز و سه فاز1083 - 68 - 440 - 9 - 161/2 11/4 145.52900
FC30-2Bتک فاز و سه فاز1089 - 76 - 560 - 9 - 161/2 11/4 15.57.52900
FC30-2Aتک فاز و سه فاز1096 - 83 - 580 - 10 - 181/2 11/4 17.5102900
M150تک فاز و سه فاز866 - 61 - 450 - 2 - 41/2 111.11.52900
M200-Nتک فاز و سه فاز868 - 62 - 400 - 2.4 -1/2 111.522900
CB 40تک فاز و سه فاز1041 - 42 -0 - 5 - 121/2 111.11.52900
CB 50تک فاز و سه فاز1050 - 45 - 170 - 7 - 141/2 111.522900
CB 60تک فاز و سه فاز1064 - 48 - 80 -7 - 141/2 112.232900