پمپ آب سایر تک پروانه

انواع پمپ آب سایر تک پروانه به همراه توضیحات فنی در ذیل قابل مشاهده و بررسی است.

پمپ آب تک پروانه سایر

پمپ آب تک پروانه سایر در دسته پمپ های سانتریفیوژ قرار دارد و جهت پمپاژ آب های تمیز، آبیاری سطحی و همچنین جهت مصرف آب های دریاچه ها، رودخانه ها، مخازن و دیگر منابع گوناگون به کار می رود و در خشکی نصب می گردد. این پمپ ها شامل سری IR و BP می باشند و بدنه ی آنها از نوع چدن و پروانه ها از نوع برنج است. حداقل و حداکثر دمای پمپاژ مایعات در پمپ آب تک پروانه سایر بین 15- و 70 درجه سانتی گراد و حداکثر فشار کاری در آن 6 بار است.

لازم به ذکر است در صورت نصب پمپ آب به صورت عمودی، باید موتور بالاتر از بدنه ی پمپ قرار بگیرد.

پمپ آب سایر محصول کشور ایتالیا می باشد.

کاربرد پمپ آب تک پروانه سایر

  • تامین آب در مصارف صنعتی
  • تامین فشار آب با استفاده از منبع های تحت فشار
  • گردش آب گرم
  • پمپاژ آب با آلودگی اندک و بدون وجود مواد جامد در آن
  • تامین فشار سیستم های آتش نشانی

جدول راهنمای انتخاب پمپ آب تک پروانه

دور موتور
(RPM)
توان
(HP)
توان
(KW)
سایز خروجی
(inch)
سایز ورودی
(inch)
حداکثر دبی
(m3/h)
حداکثر هد
(m)
فشار کاری
(bar)
برق ورودیمدل
290010.752224 – 12 – 09 – 17.3 – 21.56تک فاز و سه فازBP3
29001.51.12230 – 18 – 011.5 – 19 – 226تک فاز و سه فازBP4
290021.52236 – 18 – 09 – 22 – 246تک فاز و سه فازBP5
29001.51.13360 – 24 – 02.9 – 11.7 – 12.710تک فاز و سه فازBP7/D
290021.53360 – 27 – 06.1 – 14.6 – 15.910تک فاز و سه فازBP7C
290032.23360 – 24 – 09.6 – 18.4 – 19.410تک فاز و سه فازBP7B
2900433366 – 27 – 010.3 – 21 – 22.410تک فاز و سه فازBP7/A
29004344100 – 66 – 08 – 14 – 16.510تک فاز و سه فازBP8C
290032.222 1/218 – 9 – 025.8 – 31.5 – 33.410تک فاز و سه فازBP9-B
29005.5422 1/224 – 15 – 033 – 41 – 44.510تک فاز و سه فازBP10/NC
2900107.522 1/248 – 24 – 022.5 – 53 – 57.510سه فازBP12A
29005.5422 1/236 – 21 – 033.5 – 40 – 4510تک فاز و سه فازBP12C
2900151122 1/272 – 48 – 033 – 48 – 57.510تک فاز و سه فازBP14B
29005.541 1/4216 – 8 – 048.5 – 54 – 5610سه فازIR32-200N
29005.541 1/4225 – 16 – 027.5 – 38.5 – 4610سه فازIR32-200NC
29007.55.51 1/4230 – 16 – 035 – 50.5 – 53.510سه فازIR32-200NB
2900107.51 1/4235 – 23 – 038.5 – 58 – 6310سه فازIR32-200NA
2900431 1/42 1/230 – 16 – 026.5 – 31 – 3210سه فازIR40-160NC/B
29005.541 1/22 1/235 – 20 – 030 – 35 – 36.510سه فازIR40-160NB/B
29005.541 1/22 1/230 – 16 – 033.5 – 43 – 4510سه فازIR40-200C
29007.55.51 1/22 1/240 – 25 – 031.5 – 43.5 – 4910سه فازIR40-200B
2900107.51 1/22 1/240 – 20 – 042 – 57 – 5810سه فازIR40-200A
290015111 1/22 1/240 – 25 – 059 – 67 – 7110سه فازIR40-250B
290020151 1/22 1/240 – 20 – 073 – 85 – 8910سه فازIR40-250A
2900107.522 1/270 – 50 – 025.5 – 35.5 – 40.510سه فازIR50-160A
29007.55.522 1/275 – 6 – 016.5 – 22 – 32.510سه فازIR50-160B
290012.59.222 1/260 – 40 – 038 – 47 – 5310سه فازIR50-200C
2900201522 1/275 – 50 – 038 – 50.5 – 5910سه فازIR50-200A
290015112 1/23110 – 60 – 028 – 36 – 38.510سه فازIR65-160B
290020152 1/23130 – 80 – 033 – 41 – 45.510سه فازIR65-160A
290030221 1/22 1/270 – 40 – 061 – 85 – 9810سه فازIR40-250NA
29004322 1/265 – 40 – 011 – 17.5 – 2110سه فازIR50-125B
2900302222 1/280 – 60 – 066 – 80 – 8910سه فازIR50-250NB/B
290030222 1/23140 – 85 – 035 – 52 – 5510سه فازIR65-200A
29002518.534195 – 120 – 021 – 31.5 – 3710سه فازIR80-160B
2900302234225 – 180 – 023.5 – 30.5 – 40.510سه فازIR80-160A
14500.750.551 1/4214 – 8 – 05 – 8 – 9.510سه فازIR4P32-160A
14501.51.11 1/4218 – 10 – 07.5 – 14 – 16.510سه فازIR4P32-200NA
145032.21 1/4225 – 12 – 016 – 21 – 23.510سه فازIR4P32-250A
145010.751 1/22 1/230 – 20 – 04.5 – 7.5 – 9.510سه فازIR4P40-160NA
14501.51.11 1/22 1/225 – 14 – 010 – 14.5 – 1610سه فازIR4P40-200A
145032.21 1/22 1/235 – 20 – 012.5 – 18 – 2010سه فازIR4P40-250NC
14507.55.51 1/22 1/248 – 25 – 025 – 29.5 – 31.510سه فازIR4P40-315B
145021.522 1/243 – 22 – 08 – 10.5 – 11.510سه فازIR4P50-160A
145021.522 1/235 – 22 – 09.5 – 12.5 – 1510سه فازIR4P50-200A
145032.222 1/240 – 22 – 010 – 15 – 1710سه فازIR4P50-250ND
145021.522 1/235 – 22 – 09.5 – 12.5 – 1510سه فازIR4P50-200NA
14505.5422 1/260 – 30 – 011 – 22 – 24.510سه فازIR4P50-250NA
1450432 1/2380 – 50 – 09.5 – 15 – 1810سه فازIR4P65-200NA
14507.55.52 1/2390 – 60 – 015 – 20 – 2310سه فازIR4P65-250NA
145012.59.22 1/23120 – 65 – 014 – 25 – 28.510سه فازIR4P65-315C
145015112 1/23120 – 65 – 019 – 30.5 – 3310سه فازIR4P65-315B
145020152 1/23140 – 75 – 023.5 – 37.5 – 4310سه فازIR4P65-315A
1450107.534140 – 95 – 011 – 16 – 18.510سه فازIR4P80-250C
2900431 1/4220 – 8 – 028 – 35.5 – 3710سه فازIRX32-160A
29005.541 1/4216 – 8 – 048.5 – 54 – 5610سه فازIRX32-200N
2900107.51 1/4235 – 23 – 038.5 – 58 – 6310سه فازIRX32-200NA
290018.313.51 1/4230 – 20 – 075 – 80 – 8610سه فازIRX32-250B
2900107.51 1/22 1/240 – 25 – 042 – 55 – 5810سه فازIRX40-200A
29005.541 1/22 1/230 – 20 – 033.5 – 41 – 4510سه فازIRX40-200C