پمپ آب سایر طبقاتی عمودی

انواع پمپ آب سایر طبقاتی عمودی به همراه توضیحات فنی در ذیل قابل مشاهده و بررسی است.

پمپ آب طبقاتی عمودی سایر

پمپ آب طبقاتی عمودی سایر جهت پمپاژ و بالا کشیدن آب برای آبیاری گیاهان، سیستم های شستشو و آبرسانی و آتش نشانی دیگر کاربردهایی که نیاز به فشار بالا دارند، مورد استفاده قرار می گیرند. جمع و جور بودن این نوع پمپ آب، سبب کاهش هزینه ها می گردد.

مدل MKM با کوچکتر شدن ابعاد، کم کردن هزینه ها، دو برابر شدن پوشش رینگ ها و دنده ای شدن آن،خود را از سری MK متمایز کرده است.

از مزایای استفاده از پمپ آب طبقاتی عمودی سایر می توان به ذخیره سازی انرژی و کاهش هزینه های زندگی و امکانات اشاره کرد

کاربرد های پمپ آب طبقاتی عمودی سایر

  • سیستم های آتش نشانی
  • سیستم های آبیاری
  • سیستم های آبرسانی با فشار بالا

جدول راهنمای انتخاب پمپ آب طبقاتی عمودی

دور موتور
(RPM)
توان
(HP)
توان
(KW)
سایز خروجی
(inch)
سایز ورودی
(inch)
حداکثر دبی
(m3/h)
حداکثر هد
(m)
فشار کاری
(bar)
برق ورودیمدل
290021.51 1/41 1/48 – 4 – 031 – 59 – 7425سه فازMK32/8
290032.21 1/41 1/48 – 4 – 044 – 83.5 – 10325سه فازMK32/11
2900431 1/41 1/48 – 4 – 060 – 114 – 14125سه فازMK32/15
29005.541 1/41 1/48 – 4 – 076 – 144 – 17925سه فازMK32/19
29007.55.51 1/41 1/48 – 4 – 0100 – 190 – 23525سه فازMK32/25
2900431 1/21 1/213 – 7 – 034.9 – 78.4 – 96.725سه فازMK40/9
29005.541 1/21 1/215 – 9 – 020 – 91.7 – 127.525سه فازMK40/12
29007.55.51 1/21 1/215 – 9 – 031.8 – 124.7 – 17025سه فازMK40/16
2900107.51 1/21 1/215 – 9 – 027.1 – 158 – 22425سه فازMK40/21
29007.55.52224 – 12 – 038 – 81 – 9225سه فازMK50/5
2900107.52224 – 12 – 052 – 113 – 12925سه فازMK50/7
290012.59.22224 – 12 – 065 – 147 – 17025سه فازMK50/9
290015112224 – 12 – 079 – 178 – 20625سه فازMK50/11
290020152224 – 12 – 0101 – 226 – 26325سه فازMK50/14
290012.59.22 1/22 1/240 – 25 – 032 – 73 – 10540سه فازMK65/4
290015112 1/22 1/240 – 25 – 040 – 91 – 13240سه فازMK65/5
290015112 1/22 1/240 – 25 – 048 – 108 – 15840سه فازMK65/6
29002518.52 1/22 1/240 – 25 – 064 – 144 – 21040سه فازMK65/8
29002518.52 1/22 1/240 – 25 – 072 – 162 – 23740سه فازMK65/9
290030222 1/22 1/240 – 25 – 080 – 180 – 26340سه فازMK65/10
290030222 1/22 1/240 – 25 – 088 – 201 – 28940سه فازMK65/11
290040302 1/22 1/240 – 25 – 0112 – 256 – 36840سه فازMK65/14
290040302 1/22 1/240 – 25 – 0120 – 274 – 39440سه فازMK65/15
2900503744110 – 80 – 036 – 110 – 6840سه فازMK100C/6