پمپ های هیدرولیک

۱۳۹۹/۳/۱۱ ۷:۱۷:۳۳Categories: اخبار و مقالات|Tags: , |بدون ديدگاه

 پمپ آب هیدرولیک چیست؟ در هر سیستم هیدرولیكی جریان سیال توسط پمپ تامین می شود. پمپ آب هیدرولیک فشار ایجاد نمی كنند و فقط بر مقاومت ایجاد شده در برابر بار مقاوم غلبه می كنند. پمپ ها به دو گروه دسته بندی می شوند كه عبارتند از: پمپ های دورانی پمپ های جابجایی مثبت [ادامه...]