اطلاعات تماس با گروه صنعتی و بازرگانی مستر

آدرس: تهران، خیابان سعدی، روبروی بانک ملی، مجتمع تجاری سعدی، طبقه پنجم، واحد 513 و 508

تلفن:
33997522
33997661
33996283
33957625
33956604
33919932
36058972
36614571

فکس:

33923069

همراه: 09121882140، 09120183753

آدرس: کیلومتر هشت جاده خاوران، شهرک صنعتی خاوران، سایت آهنکاران، کوچه ششم غربی، پلاک 36/04

تلفن: 33281633

آدرس: اهواز، شهرک صنعتی شماره چهار، شرکت برق سرزمین آفتاب
تلفن: 09161136938، 09375949029
فروش: 09163182870، 09367293631