سنسور

سنسور

سنسور قطعه ای فرمان دهنده بوده که جزو تجهیزات جانبی پمپ آب می باشد. سنسورها اطلاعات رایزر آب را از لحاظ فشار، به تابلو فرمان داده ؛ و اینورتر تابلو فرمان، با دریافت این اطلاعات به صورت میلی آمپر، میلی آمپر، دور الکتروموتور را افزایش یا کاهش می دهد تا فشار آب را به صورت ثابت در شبکه، حفظ نماید.

مهم ترین ویژگی سنسور نسبت به پرشر، دقت عمل بالاتر آن می باشد.

هیچ محصولی یافت نشد.