مبدل حرارتی

انواع دسته بندی های مبدل حرارتی به همراه توضیحات فنی در ذیل قابل مشاهده و بررسی است.

آیا شما دودی که از دودکش ها خارج می شود را مشاهده کرده اید؟ و از اینکه انرژی ای بی فایده به هدر می رود تعجب کرده اید.

مبدل های حرارتی

صرفه جویی در مصرف انرژی یک مشکل بزرگ و ارائه راه حل برای آن بسیار پرهزینه می باشد. به همین دلیل است که کارفرمایان سعی می کنند انرژی حرارتی مورد نیاز خود را از گازهای زائد، ترمیم کنند. موتورهای ماشین ها، کشتی ها و هواپیماها از مبدل های حرارتی برای بهبود عملکردشان استفاده می کنند. حتی یخچال و فریزر یا سیستم های تهویه نیز از مبدل حرارتی استفاده می کنند.

سیستم های گرمایشی مرکزی را در نظر بگیرید (دیگ ها)، رادیاتورها آب را برای اتاق های خانه تان گرم می کنند. این مبدل های حرارتی از سوخت های طبیعی استفاده می کنند و اجازه می دهند حرارت از یک مایع به مایع دوم انتقال پیدا کند بدون اینکه این دومایع با هم ترکیب شوند و یا با یکدیگر ارتباط مستقیم داشته باشند.

انواع مبدل های حرارتی

مبدل های حرارتی انواع مختلفی دارند که سه نوع آنها بسیار رایج است :

  • مبدل های حرارتی پوسته و لوله
  • مبدل های صفحه ای
  • مبدل های هواخنک