پنج راهی پمپ آب

پنج راهی پمپ آب

پنج راهی پمپ آب یکی از تجهیزات جانبی پمپ آب می باشد که برروی خروجی پمپ قرار می گیرد و از جنس برنج و یا چدن آبکاری شده می باشد.

عملکرد پنج راهی متصل کردن کلید اتوماتیک، مانومتر، منبع تحت فشارو رایزر ساختمان به پمپ می باشد.

هیچ محصولی یافت نشد.