کلید تحت فشار پمپ آب

کلید اتوماتیک

کلید اتوماتیک یا کلید تحت فشار، یکی از تجهیزات جانبی پمپ آب می باشد که در آن پلاتین هایی وجود دارد، که براساس تنظیم کلید، روی فشار ثابتی، پمپ آب را خاموش و روشن می نماید.

کلید اتوماتیک از طریق پنج راهی یا بوشن به الکتروپمپ متصل می گردد و به طور مستقیم و یا از طریق تابلو فرمان انرژی الکتریکی را دریافت و به پمپ آب انتقال می دهد.

کلید های اتوماتیک با فشار های مختلف 3، 7، 8، 10، 16، 35 بار تولید می گردند و براساس نوع برند دارای کیفیت و عملکرد های متنوعی هستند.

با افت فشار در رایزر ساختمان، کلید اتوماتیک، فرمان به روشن شدن پمپ می دهد و با تامین فشار، پمپ آب را از مدار خارج می کند.

کلید های اتوماتیک در دو نوع تک فاز و سه فاز تولید می گردند.

هیچ محصولی یافت نشد.