پمپ آب پنتاکس

انواع دسته بندی های پمپ آب پنتاکس به همراه توضیحات فنی در ذیل قابل مشاهده و بررسی است. برای دریافت مشاوره رایگان خرید پمپ آب با ما تماس بگیرید.

انتخاب نوع مصرف پمپ
حداقل و حداکثر ارتفاع(H)
حداقل و حداکثر بازدهی(Q)
 • قیمت پمپ آب پنتاکس pm80

  ,

  برند

  Pentax, پنتاکس

  جنس بدنه

  چدن

  جنس پروانه

  برنز

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز (220 ولت),

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  دهانه ورودی

  1 اینچ

  دهانه خروجی

  1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  6 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  حداقل و حداکثر ارتفاع(H)

  35, 5

  حداقل و حداکثر بازدهی(Q)

  0.3, 2

  نوع مصرف

  خانگی – ساختمانی

  اطلاعات بیشتر
 • قیمت پمپ آب پنتاکس pm80

  ,

  برند

  Pentax, پنتاکس

  جنس بدنه

  چدن

  جنس پروانه

  باکالیت,

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز (220 ولت),

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  دهانه ورودی

  1 اینچ

  دهانه خروجی

  1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  8 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  حداقل و حداکثر ارتفاع(H)

  18, 61

  حداقل و حداکثر بازدهی(Q)

  0.3, 3

  نوع مصرف

  خانگی – ساختمانی

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب پنتاکس Md100

  برند

  پنتاکس

  جنس بدنه

  چدن

  جنس پروانه

  برنج

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP44

  دهانه ورودی

  1 اینچ

  دهانه خروجی

  1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  8 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  حداقل و حداکثر بازدهی(Q)

  0.3, 3

  نوع مصرف

  پمپ صنایع نفت

  حداقل و حداکثر ارتفاع(H)

  53, 9

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب پنتاکس Pentax AP

  برند

  پنتاکس

  جنس بدنه

  چدن

  جنس پروانه

  برنج,

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP44

  دهانه ورودی

  1/4 1 اینچ

  دهانه خروجی

  1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  8 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  حداقل و حداکثر بازدهی(Q)

  0.18, 2

  نوع مصرف

  خانگی

  حداقل و حداکثر ارتفاع(H)

  18, 40

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب پنتاکس Pentax AP

  برند

  پنتاکس

  جنس بدنه

  چدن

  جنس پروانه

  برنج,

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP44

  دهانه ورودی

  1/4 1 اینچ

  دهانه خروجی

  1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  8 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  حداقل و حداکثر بازدهی(Q)

  1.5, 3

  نوع مصرف

  خانگی

  حداقل و حداکثر ارتفاع(H)

  23, 50

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب پنتاکس Pentax CAB

  برند

  پنتاکس

  جنس بدنه

  چدن

  جنس پروانه

  برنج,

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP44

  دهانه ورودی

  1/2 1 اینچ

  دهانه خروجی

  1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  8 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  حداقل و حداکثر بازدهی(Q)

  1, 5

  نوع مصرف

  خانگی

  حداقل و حداکثر ارتفاع(H)

  32, 56

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب پنتاکس Pentax CAB

  برند

  پنتاکس

  جنس بدنه

  چدن

  جنس پروانه

  برنج,

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP44

  دهانه ورودی

  1/2 1 اینچ

  دهانه خروجی

  1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  8 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  نوع مصرف

  خانگی

  حداقل و حداکثر ارتفاع(H)

  34, 59

  حداقل و حداکثر بازدهی(Q)

  1, 6

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب پنتاکس Pentax CAB

  برند

  پنتاکس

  جنس بدنه

  چدن

  جنس پروانه

  برنج,

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP44

  دهانه ورودی

  1/2 1 اینچ

  دهانه خروجی

  1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  8 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  نوع مصرف

  خانگی

  حداقل و حداکثر ارتفاع(H)

  32, 62

  حداقل و حداکثر بازدهی(Q)

  1, 8

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب پنتاکس PENTAX CS

  برند

  پنتاکس

  جنس بدنه

  چدن

  جنس پروانه

  چدن

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز (220 ولت),

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  دهانه ورودی

  2 اینچ

  دهانه خروجی

  2 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  6 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  حداقل و حداکثر ارتفاع(H)

  12, 5

  حداقل و حداکثر بازدهی(Q)

  21, 3

  نوع مصرف

  استخری

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب پنتاکس PENTAX CS

  برند

  پنتاکس

  جنس بدنه

  چدن

  جنس پروانه

  چدن

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز (220 ولت),

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  دهانه ورودی

  2 اینچ

  دهانه خروجی

  2 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  6 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  حداقل و حداکثر ارتفاع(H)

  10, 17

  حداقل و حداکثر بازدهی(Q)

  18, 3

  نوع مصرف

  استخری

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب پنتاکس PENTAX CS

  برند

  پنتاکس

  جنس بدنه

  چدن

  جنس پروانه

  چدن

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز (220 ولت),

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  دهانه ورودی

  2 اینچ

  دهانه خروجی

  2 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  6 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  حداقل و حداکثر ارتفاع(H)

  12, 6

  حداقل و حداکثر بازدهی(Q)

  48, 6

  نوع مصرف

  استخری

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب پنتاکس PENTAX CS

  برند

  پنتاکس

  جنس بدنه

  چدن

  جنس پروانه

  چدن

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز (220 ولت),

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  کشور سازنده

  ایتالیا

  دهانه ورودی

  2 اینچ

  دهانه خروجی

  2 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  6 بار

  حداقل و حداکثر ارتفاع(H)

  21, 9

  حداقل و حداکثر بازدهی(Q)

  24, 3

  نوع مصرف

  استخری

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب پنتاکس PENTAX CS

  برند

  پنتاکس

  جنس بدنه

  چدن

  جنس پروانه

  چدن

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز (220 ولت),

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  دهانه ورودی

  2 اینچ

  دهانه خروجی

  2 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  6 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  حداقل و حداکثر ارتفاع(H)

  12, 6

  حداقل و حداکثر بازدهی(Q)

  48, 6

  نوع مصرف

  استخری

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب پنتاکس PENTAX CS

  برند

  پنتاکس

  جنس بدنه

  چدن

  جنس پروانه

  چدن

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز (220 ولت),

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  دهانه ورودی

  2 اینچ

  دهانه خروجی

  2 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  6 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  حداقل و حداکثر ارتفاع(H)

  14, 6

  حداقل و حداکثر بازدهی(Q)

  54, 6

  نوع مصرف

  استخری

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب پنتاکس PENTAX CS

  برند

  پنتاکس

  جنس بدنه

  چدن

  جنس پروانه

  چدن

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز (220 ولت),

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  دهانه ورودی

  2 اینچ

  دهانه خروجی

  2 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  6 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  حداقل و حداکثر ارتفاع(H)

  14, 8

  حداقل و حداکثر بازدهی(Q)

  15, 48

  نوع مصرف

  استخری

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب پنتاکس PENTAX CS

  برند

  پنتاکس

  جنس بدنه

  چدن

  جنس پروانه

  چدن

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز (220 ولت),

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  دهانه ورودی

  2 اینچ

  دهانه خروجی

  2 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  6 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  حداقل و حداکثر ارتفاع(H)

  14, 6

  حداقل و حداکثر بازدهی(Q)

  54, 6

  نوع مصرف

  استخری

  اطلاعات بیشتر

لوگوی پنتاکس

اگر به دنبال پمپ اب ایتالیایی هستید ما خرید پمپ آب پنتاکس را به شما پیشنهاد می کنیم. برای این کار بهترین نمایندگی فروش پمپ آب پنتاکس ایتالیا اصل را انتخاب کنید.

ما مناسب ترین قیمت پمپ آب پنتاکس را به شما ارائه خواهیم کرد. برای خرید بهترین نوع پمپ آب خانگی همین حالا با معتبرترین فروشگاه پمپ آب تهران تماس بگیرد. 02133997522 | 02133997661 | 09121882140.

خرید پمپ پنتاکس اصل را با ما تجربه کنید.

پمپ آب پنتاکس

پمپ آب پنتاکس چیست

شرکت مستر نمایندگی فروش پمپ آب پنتاکس در انواع متعددی از جمله پمپ آب پنتاکس خانگی، پمپ آب پنتاکس کفکش، پمپ آب پنتاکس لجن کش، پمپ آب پنتاکس شناور و غیره در توان های مختلف از جمله نیم اسب، یک اسب، دو اسب و…  با جنس بدنه های متفاوت ازجمله استیل و چدن است. در ادامه انواع مدل های Pentax Pump را با یکدیگر مورد بررسی قرار میدهیم.

پیشنهاد ویژه: اگر به دنبال خرید پمپ آب کوچک ارزان هستید، حتما مقاله پمپ آب ساختمان را مطالعه کنید.

تاریخچه پمپ پنتاکس

pentax پمپ از سال 1990 فعالیت خود را در زمینه تولید انواع پمپ در ایتالیا آغاز کرد و با توسعه و پیشرفت این شرکتو صادارتی شدن محصولات، جایگاه ویژه ای در میان مصرف کنندگان جهانی پیدا کرد.

در حال حاضر پنتاکس به عنوان یکی از برترین ها در زمینه تولید پمپ مطرح بوده و گردش مالی بسیار بالایی را در این زمینه ایجاد کرده است. ویژگی  اصلی و مهم pentax پمپ بالا بودن کیفیت و قیمت مقرون به صرفه آن می باشد.

فروش پمپ پنتکس با گارانتی ویژه را در مستریکو تجربه کنید.

انواع پمپ آب پنتاکس

بالاتر در مورد انواع کلی محصولات پمپ پنتاکس صحبت شد، این برند دارای تولیدات مختلفی است که می توان آنها را به شکل زیر دسته بندی کرد.

 • پمپ آب خانگی پنتاکس
 • بوستر پمپ پنتاکس
 • پمپ آب پنتاکس کفکش
 • پمپ آب پنتاکس لجن کش
 • پمپ آب پنتاکس شناور

در یک طبقه بندی دیگر پمپ pentax شامل انواع زیر نیز هست:

 • پمپ آب بشقابی
 • تک پروانه صنعتی
 • دو پروانه
 • پمپ جتی پنتاکس ایتالیا
 • طبقاتی افقی
 • طبقاتی عمودی
 • پمپ های کوچک محیطی

در ادامه هر یک را به اختصار توضیح خواهیم.

از طرفی می توان پنتاکس پمپ را بر اساس کشور سازنده نیز بررسی کرد.

 • پمپ پنتاکس ایتالیایی
 • پمپ پنتاکس مونتاژ ایران

همانطور که می بینید، پمپ اب پنتاکس دارای انواع مختلفی بوده که شناخت هر یک از آنها برای استفاده هر چه بهتر و تامین نیاز هایی از قبیل کاهش هزینه و مصرف انرژی ضروری و مهم می باشد. در ادامه صورت کامل در این خصوص صحبت خواهم کرد.

پمپ پنتاکس ایتالیایی

برای اطلاع از قیمت پمپ آب خانگی ایتالیایی پنتاکس ادامه مطلب را مطالعه کرده و یا با ما تماس بگیرید. 02133997522 | 02133997661 | 09121882140.

پیشنهاد ویژه: اگر پمپ آب های ایتالیایی علاقمند هستید، حتما پمپ آب ابارا و البته پمپ آب لوارا را نیز بررسی کنید.

پمپ پنتاکس مونتاژ ایران

پمپ پنتاکس ایرانی تحت لیسانس پنتاکس ایتالیا تولید شده است و به همبن دلیل تمامی قطعات پمپ آب پنتاکس ایرانی، ایتالیایی بوده و فقط در ایران مونتاژ می شود.

پمپ آب پنتاکس بشقابی به عنوان پمپ های کم صدا شناخته می شود و برای استفاده داخل ساختمان ها و همچنین نیازهای صنعتی به کار می رود. پمپ های سری CM جزو این نوع از پمپ های بشقابی می باشند.

پیشنهاد ویژه: اگر در واحد مسکونی خود یا در محل کار با افت فشار روبرو هستید، حتما از بوستر پمپ و البته منبع تحت فشار استفاده کنید.

خرید پمپ پنتاکس اصل را با ما تجربه کنید.

مشخصات پمپ پنتاکس

برای شناسایی هر چه بهتر پمپ آب پنتاکس در نظر داشته باشید حرف T در مدل دستگاه، بیانگر برق ورودی سه فاز و دو عدد انتهای مدل نشان دهنده جنس پروانه است به طور مثال عدد 01 نشاند دهنده جنس برنز و 00 نشان دهنده جنس باکالیت می باشد. به مثال زیر توجه کنید:

 

لازم به ذکر است تمامی مدل های پمپ آب پنتاکس در ایتالیا تولید می شوند و با بهره گیری از تکنولوژی مدرن و طراحی هیدرولیکی، علاوه بر کارایی بالاتر طول عمر بیشتر و قیمت مناسب تری نسبت به نمونه های مشابه دارند.

این تنوع در محصولات و مدل های مختلف پمپ آب خانگی پنتاکس به همین دلیل است که مشتری با توجه به نوع کاربرد خود انتخاب مناسبی در خرید پمپ آب مورد نظر خود داشته باشد. در این مقاله به معرفی چند نوع از سری مدل های پمپ آب خانگی پنتاکس می پردازیم.

پمپ کفکش پنتاکس

پمپ های کفکش جز پمپ های مستغرق سانتریفیوژی هستند. این پمپ ها در دو مدل تک فاز و سه فاز تولید شده و مصارف خانگی و صنعتی دارند.

توجه داشته باشید کهف پمپ های کف کش باید در داخل آب مستغرق شده و اگر خشک کار کنند موتور آنها می سوزد.

اگر به دنبال خرید پمپ کف کش هستید، ما پمپ کف کش پنتاکس را به شما معرفی می کنیم.

پمپ کف کش پنتاکس DP

سری DP پمپ پنتکس از مواد مقاوم در برابر خوردگی شیمیایی ساخته شده و برای تخلیه مخازن و منابع مناسب می باشد.

دبی این سری تا 7.2 متر مکعب در ساعت، هد آنها تا 8 متر، توانایی تا حداکثر 5 متر غوطه وری، و دارای توان موتور 200 تا 400 وات به صورت تک فاز می باشد.

پمپ کفکش بدنه استیل پنتاکس 5PES

پمپ کف کش بدنه استیل پنتاکس 5PES از جمله کف کش های استیل پنتکس با قطر بدنه 5 اینچ می باشد.

این پمپ دارای دبی حداکثر تا 7 متر مکعب بر ساعت، هد حداکثر 90 متر و توان الکتروموتور از 0.55 تا 1.1 کیلووات می باشد.

پمپ شناور پنتاکس

پمپ شناور برای چاه های عمیق و مخصوصا آبیاری استفاده می شود. پمپ های شناور به صورت یکپارچه یا دو تکه عرضه می گردنند که در هر دو حالت موتور در پایین پمپ نصب می شود تا بوسیله آب خنک شود.

اگر مایل به خرید پمپ آب شناور هستید، ما پمپ شناور پنتاکس را به شما معرفی می کنیم.

در خصوص پمپ های آبیاری هم می توانید مقاله پمپ آبیاری بارانی و پمپ آبیاری قطره ای را مطالعه کنید.

پمپ شناور پنتاکس سری 4s

پمپ شناور پنتاکس مدل 4S یک پمپ شناور استیل بوده که به دلیل تکنولوژی ساخت اتوماتیک در مقایسه با پمپ شناور چینی دارای قیمتی بسیار رقابتی ولی با کیفیتی بالاتر و ساخت ایتالیا می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر، حتما مقاله بهترین مارک پمپ آب چینی را مطالعه کنید.

سری 4S پمپ شناور طبقاتی پنتاکس ایتالیا، یکی از با کیفیت ترین و برترین برندهای پمپ شناور در ایران با کاربری های متعددی می باشد که برای چاه های 4 اینچ بوده و قطر خارجی آن 96 میلی متر می باشد.

پمپ لجن کش پنتاکس

پمپ لجن کش از جمله پمپ های مستغرق سانتریفیوژی است. این پمپ به دو صورت تک فاز و سه فاز تولید می شود. جنس بیشتر این پمپ ها چدن و لجن برنز است.

از کاربردهای پمپ لجن کش می توان به جابجایی فاضلاب شهری و صنعتی، جابجایی سیال حاوی فیبر،مواد الیافی و ریشه دار، جابجایی سیالات حاوی مواد خورنده و ساینده، جابجایی سیال حاوی مواد جامد معلق و دارای ناخالصی و جابجایی لجن و آب های کثیف اشاره کرد.

اگر مایل به خرید پمپ لجن کش هستید، ما پمپ لجن کش پنتاکس را به شما معرفی می کنیم.

پمپ لجن کش پنتاکس DX

پمپ لجن کش بدنه استیل پنتاکس DX از جمله لجن کش های استیل پنتاکس بوده که به صورت پمپ لجن کش پنتاکس تک فاز و پمپ لجن کش پنتاکس سه فاز تولید می شود. این پمپ برای سیستم های فاضلاب و آب های آلوده به همراه ذرات معلق مناسب می باشد.

دبی این مدل تا 18 متر مکعب در ساعت، هد حداکثر تا 10 متر، دمای سیال از 0 تا 40 درجه سانتی گراد و توان الکتروموتور از 1.05 تا 1.35 کیلووات است.

پمپ لجن کش پنتاکس DH

پمپ لجن کش پنتاکس مدل DH با پروانه باز، با بدنه چدنی در دو نوع تک فاز و سه فاز تولید می شود. از این پمپ جهت پمپاژ سیالات با ذرات معلق استفاده می گردد.

این پمپ دارای دبی تا 18 متر مکعب در ساعت، هد تا 19 متر و توان الکتروموتور از 0.98 تا 1.37 کیلووات  می باشد.

پمپ لجنکش پنتاکس PENTAX مدل DV

پمپ لجن کش پنتاکس مدل DV با پروانه باز، با بدنه چدنی در دو نوع تک فاز و سه فاز تولید می شود. از این پمپ جهت پمپاژ سیالات با ذرات معلق استفاده می گردد.

پمپ لجن کش پنتاکس مدل DV4

پمپ لجن کش پنتاکس مدل DV4 با بدنخ چدنی جهت پمپاژ سیالات دارای ذرات جامد معلق، در مصارف سنگین صنعتی و عمرانی مورد استفاده قرار می گیرند.

این سری دارای دبی تا 120 متر مکعب در ساعت، هد تا 26 متر و توان از 1.1 تا 7.5 کیلووات می باشد.

پمپ لجن کش Pentax مدل DM

پمپ لجن کش Pentax مدل DM با بدنه چدنی و پروانه تک کاناله در سه مدل 1000 و DV550 و DV160-310 تولید شده و دارای آبدهی بالا و هد بالا می باشد.

دبی این سری حداکثر تا 144 متر مکعب در ساعت، هد آن تا 34 متر و دارای توان از 1.1 تا 9.6 کیلووات می باشد.

پمپ لجن کش Pentax مدل DM4

پمپ لجن کش Pentax مدل DM4 برای سیستم های فاضلاب و آب های آلوده به همراه ذرات معلق مناسب می باشد.

دبی این مدل حداکثر تا 180 متر مکعب در ساعت، هد تا 17 متر و توان الکتروموتور از 2.4 تا 6.1 کیلووات می باشد.

پمپ لجن کش پنتاکس مدل DC160-310

پمپ لجن کش پنتاکس مدل DC160-310 با بنده چدنی از جمله الکتروپمپ های مستغرق لجن کش پنتاکس با هد بالاست که برای مصارف خانگی، صنعتی و ساختمانی استفاده می شوند.

دبی این سری تا 42 متر مکعب در ساعت، هد آن تا 26 متر و با توان 1.1 تا 2.2 کیلووات می باشد.

پمپ لجن کش پنتاکس مدل DC410-1000

پمپ لجن کش پنتاکس مدل DC410-1000 از جمله لجن کش های چدنی پنتاکس با قابلیت عبور ذرات جامد حداکثر تا قطر 10 میلی متر بوده و دارای دبی تا 54 متر مکعب در ساعت است.

هد این پمپ تا 55 متر بوده و توان الکتروموتور آن از 5.5 تا 10.3 کیلووات می باشد.

پمپ لجن کش پنتاکس مدل DTR150-300

پمپ لجن کش پنتاکس مدل DTR150-300 مجهز به خردکن یا گریندر بوده و دارای هد بالاست. از این پمپ برای پمپاژ فاضلاب های دارای الیاف، مواد معلق، پس ماند کشتارگاه ها و … استفاده می شود.

دبی این سری تا 18 متر مکعب در ساعت، هد آن تا 26 متر و توان آن از 2.5 تا 3.2 کیلووات می باشد.

پمپ لجن کش پنتاکس مدل DTR400-1000

پمپ لجن کش پنتاکس مدل DTR400-1000 از جمله لجن کش های بدنه چدنی پنتاکس ایتالیا بوده و دارای دبی تا 21.6 متر مکعب در ساعت، هد تا 54 متر بوده و توان الکتروموتور آن از 4.5 تا 9.1 کیلووات است.

پمپ لجن کش پنتاکس مدل DG

پمپ لجن کش پنتاکس مدل DG که به صورت تک فاز و سه فاز تولید می شود، برای پمپاژ آب صاف و یا مخلوط با ذرات معلق جامد، در مصارف خانگی، صنعتی، ساختمانی و عمرانی استفاده می گردد.

این سری دارای دبی تا 24 متر مکعب در ساعت، هد تا 10 متر بوده و توان الکتروموتور آن از 1 تا 1.35 کیلووات.

 

پمپ آب پنتاکس جتی

پمپ آب پنتاکس جتی

پمپ جتی پنتاکس ایتالیا

پمپ آب پنتاکس جتی که یکی از انواع تولیدات شرکت PENTAX است، جهت انتقال آب به صورت زمینی استفاده می شود. جنس بدنه این پمپ از چدن و پروانه های آنها از جنس نوریل یا برنج می باشد.

پمپ های سری CAM پنتاکس در این دسته بندی قرار می گیرند.

خاصیت خود مکش بودن پمپ های جتی پنتاکس یکی از مهمترین از مزایای آنها است که اغلب در مواردی که ورودی آب پمپ، کم فشار می باشد به کار می رود.

در مجموع می توان گفت انتخاب پمپ آب جتی پنتاکس یکی از بهترین گزینه ها برای پمپاژ آب در ویلا ها می باشد.

مشخصات فنی پمپ پنتاکس جتی

پمپ آب پنتاکس سانتریفیوژ Pentax CAM در کشاورزی، صنعت، شهری، آبیاری و خانگی کاربرد فراوان دارد. از این پمپ آب می توان برای گردش منابع آب خالص و مخلوط با روغن، در سیستم های پمپ آب خانگی کوچک، اتصال به دیگ بخار، جابجایی مایعات، تخلیه ی منابع آب استفاده کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر، مقاله انواع پمپ آب سانتریفیوژ را مطالعه کنید.

ساختار پمپ پنتاکس CAM جتی

کاسه یا بدنه پمپ آب پنتاکس CAM از جنس چدن بوده و دارای پروانه برنجی یا سرامیکی با سیل مکانیکی سربی و شفت استیل است.

بست موتور این پمپ آب از چدن یا آلومینیوم ساخته شده است و دمای مایعات بین 0 تا 50 درجه سانتیگراد و با حداکثر فشار 6 بار را جابجا می کند.

نکته قابل توحه اینکه موتور خانوده پمپ آب پنتاکس CAM کلیه ویژگی های موتور پمپ آب Pentax CM را داراست.

سفارشی سازی پمپ پنتاکس CAM

Pentax این امکان را در اختیار مشتریان قرار می دهد تا طبق نیاز آنها موتور پمپ با ولتاژ و فرکانس های مختلف و سیل مکانیکی به طور ویژه و سفارشی تولید شده و در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.

گروه صنعتی و بازرگانی مستر به عنوان نماینده رسمی فروش پمپ آب پنتاکس ایتالیا در ایران، افتخار دارد با داشتن کادری مجرب با ارائه مشاوره های تخصصی به مصرف کنندگان، بهترین پمپ آب را با کیفیت بسیار بالا و با گارانتی اصلی شرکت پنتاکس عرضه کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پمپ آب pentax همین حالا با ما تماس بگیرید.

پمپ آب جتی پنتاکس مدل INOX

پمپ آب جتی پنتاکس مدل INOX از جمله پمپ های خودمکش و از جنس استنلس استیل 304 بوده، که برای پمپاژ آب مورد استفاده قرار می گیرد. این پمپ در دو صورت تک فاز و سه فاز تولید می گردد.

پمپ آب جتی خودمکش پنتاکس ایتالیا با پروانه ای از جنس نوریل یا استنلس استیل 304 قابلیت پمپاژ سیالات با دمای 0 تا 50 درجه سانتی گراد را دارا است.

پمپ آب جتی پنتاکس مدل INOX دارای دبی 0.6 تا 3 متر مکعب در ساعت در ارتفاع یا هد 60 متر با توان الکتروموتور از 0.59 تا 0.74 کیلووات است.

پمپ آب جتی پنتاکس مدل CAB

پمپ آب جتی پنتاکس مدل CAB با بدنه چدنی از جمله پمپ های خودمکش پنتکس ایتالیا است که به پمپ های کله گلابی نیز معرف است.

این پمپ برای کارکرد دائم مناسب نیست.

پمپ آب جتی خودمکش پنتاکس ایتالیا با پروانه ای از جنس نوریل یا برنج قابلیت پمپاژ سیالات با حداکثر دمای 50 درجه سانتی گراد را دارا است.

پمپ آب جتی پنتاکس مدل CABدارای حداکثر آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت در حداکثر ارتفاع 70 متر با توان الکتروموتور از 1.1 تا 2.2 کیلووات است.

پمپ آب جتی پنتاکس مدل AP

پمپ آب جتی پنتاکس مدل AP از جمله پمپ های خودمکش پنتاکس ایتالیا است که همراه با اجکتور خارجی برای پمپاژ آب استفاده می شود. این نوع پمپ در دو مدل تک فاز و سه فاز تولید می شوند.

پمپ آب جتی خودمکش پنتاکس ایتالیا قابلیت پمپاژ سیالات با دمای 0 تا 50 درجه سانتی گراد را دارند.

پمپ آب جتی پنتاکس مدل AP دارای دبی 0.18 تا 3.6 متر مکعب در ساعت در ارتفاع یا هد 80 متر با توان الکتروموتور از 0.59 تا 1.5 کیلووات است.

بوستر پمپ پنتاکس

همانطور که در صفحه بوستر پمپ توضیح داده شده، این وسلیه برای کمک به افت فشار آب استفاده شده و انواع مختلفی مثل پنتاکس دارد.

شرکت پنتاکس PENTAX ایتالیا یکی از بزرگترین و معروف ترین شرکت های تولید کننده انواع بوستر پمپ استخری، خانگی، آبرسانی، آتش نشانی است.

بوستر پمپ پنتکس در انواع ایستاده و افقی تولید شده و جهت مصارف صنعتی، آبرسانی، آتش نشانی و … مورد استفاده قرار می گیرد.

برای مشاهده سایر محصولات وارد صفحه بوستر پمپ پنتاکس شوید.

بوستر پمپ پنتاکس مدل 2CB

بوستر پمپ پنتاکس مدل 2CB سری دور ثابت فابریک کارخانه پنتاکس ایتالیا تولید می شود. تمام قطعات این پمپ مثل شاسی فولادی و پرشر سوئیچ یا کنترلر سنسور پرشر، کوپله اصل ایتالیا بوده و به صورت تک فاز و در ولتاژ 380 ولت به صورت سه فاز تولید می شود.

مقدار حجم آبدهی از 10 الی 300 مترمکعب در ساعت می باشد. قدرت الکتروموتور مورد نیاز از 5.1 الی 22 کیلووات و مقدار ارتفاع آبدهی پمپ از 10 الی 150 متر است. این سری در ولتاژ 220 ولت خواهد بود.

بوستر پمپ پنتاکس مدل 2CM

بوستر پمپ پنتاکس مدل 2CM سری دور ثابت فابریک کارخانه پنتاکس ایتالیا تولید می شود. تمام قطعات این پمپ مثل شاسی فولادی و پرشر سوئیچ یا کنترلر سنسور پرشر، کوپله اصل ایتالیا بوده و به صورت تک فاز و در ولتاژ 380 ولت به صورت سه فاز تولید می شود.

مقدار حجم آبدهی این سری از 10 الی 300 مترمکعب در ساعت است. همچنین قدرت الکتروموتور مورد نیاز از 1.1 الی 18.5 کیلووات و مقدار ارتفاع آبدهی پمپ از 10 الی 150 متر می باشد.

پمپ آب پنتاکس تک پروانه

پمپ آب پنتاکس تک پروانه از نوع پمپ های سانتریفیوژی بوده که در صنعت و مصارف خانگی با سایز کوچک و متوسط کاربرد دارد. خوب است بدانید، چنانچه پمپ تک پروانه پنتاکس را به منبع تحت فشار متصل کنیم می توان سیستم فشار قوی به وجود آورد.

این نوع پمپ آب Pentax معمولا خانواده پمپ های AP, CAP, CH, CM ,CS MD را شامل می شود.

پمپ دو پروانه پنتاکس
پمپ دو پروانه پنتاکس

پمپ دو پروانه پنتاکس

پمپ دو پروانه پنتاکسبا ایجاد یک سیستم پر فشار جهت استفاده در پروژه های صنعتی و خانگی کاربرد دارد. این نوع پمپ نیز از نوع سانتریفیوژی می باشد.

پمپ پنتاکس دو پروانه با چرخش دو پروانه باعث بالاتر رفتن هد پمپ و افزایش فشار آب می گردد. این نوع از پمپ ها شامل سری های CB, MB, MBT می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد، می توانید مقاله پروانه پمپ آب را بررسی کنید.

پمپ آب پنتاکس طبقاتی

پمپ آب پنتاکس طبقاتی در دو نوع افقی و عمودی، از دیگر از پمپ های سانتریفیوژی هستند که کاکرد آن ها به دو قسمت تقسیم شده است.

این پمپ ها با پمپ های مکنده متفاوت هستند و در آنها روکش، نازل مکنده و نازل تخلیه همگی در یک بخش قرار دارند، پمپ های پنتاکس سری U در این دسته بندی قرار می گیرند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص پمپ های طبقاتی، حتما مقاله پمپ طبقاتی چیست را مطالعه کنید.

پمپ طبقاتی افقی پنتاکس مدل ULTRA-S

پمپ طبقاتی افقی پنتاکس مدل ULTRA-S از جمله پمپ های طبقاتی استیل پنتاکس بوده که در صورت تک فاز و سه فاز تولید شده و با کارکرد آرام و بی صدا سبب بازدهی بالا و کاهش هزینه مصرف برق و درنتیجه عمر طولانی الکترو پمپ می شود.

دبی مدل ULTRA-S تا 26 متر مکعب در ساعت، هد تا 78 متر، دمای سیال از 15- تا 110 درجه سانتی گراد و توان الکتروموتور از 0.37 تا 1.85 کیلووات می باشد.

پمپ طبقاتی عمودی پنتاکس مدل ULTRA-VL

پمپ طبقاتی عمودی پنتاکس مدل ULTRA-VL از جمله پمپ های طبقاتی استیل پنتاکس بوده که برای پمپاژ آب صاف در مصارف کشاورزی و صنعتی استفاده می شوند.

دبی پمپ پنتاکس مدل ULTRA-VL حداکثر تا 25 متر مکعب در ساعت، هد آن تا 125 متر، دمای سیال از 5 تا 35 درجه سانتی گراد و توان الکتروموتور از 0.9 تا 5.7 کیلووات می باشد.

پمپ آب پنتاکس بشقابی

پمپ آب بشقابی همانند پمپ های جتی از سری پمپ های گریز از مرکز بوده که معمولا جهت انتقال سیالات با ویسکوزیته پایین مانند آب مورد استفاده قرار می گیرد. ااین پمپ به کمک ساختار داخلیش باعث می شود سیال با فشار از دهانه دهش پمپ خارج شده و به سمت مصرف کننده پمپاژ شود.

شرکت پنتاکس نیز یکی از تولید کنندگان خوب پمپ آب بشقابی است. و مدل هایی مثل CM100/01، CM100/00 و CB را وارد بازار کرده.

برای کسب اطلاعات بیشتر وارد صفحه پمپ آب بشقابی شوید.

پمپ آب خانگی پنتاکس
پمپ آب خانگی پنتاکس

پمپ آب خانگی پنتاکس

پمپ آب خانگی پنتاکس که به پمپ بی صدا یا کم صدا هم معروف است، برای تقویت فشار آب در منازل استفاده می شوند. البته پمپ آب خانگی پنتاکس، اگرچه نام خانگی را یدک می کشد، تنها در مصارف خانگی کاربرد ندارد و کلا برای تقویت فشار در هر نوع مصرفی می توان از آن استفاده نمود.

پمپ های کوچک خانگی پنتاکس که جزو سری PM شناخته می شوند، اغلب جهت سیستم های خانگی کوچک و مصارف صنعتی ساده به کار می روند و توسط معیار کارایی و خروجی موردنیاز شناسایی می شوند.

برای استفاده ی بهتر و انتخاب مناسب تر نوع پمپ آب خانگی پنتاکس، داشتن اطلاعاتی کلی از انواع مدل های پنتاکس به مشتری کمک می کند.

برای کسب اطلاعات در مورد شیوه خرید پمپ آب، حتما مقاله پمپ آب ساختمان را مطالعه کنید.

پمپ آب خانگی پنتاکس سری AP
پمپ آب خانگی پنتاکس سری AP

پمپ آب خانگی پنتاکس سری AP

این پمپ آب سانتریفیوژ به صورت خودمکش بوده و جهت پمپاژ آب مخلوط شده با هوا از آن استفاده می شود.

جنس پمپ آب خانگی پنتاکس سری AP از چدن می باشد. این نوع پمپ خانگی پنتاکس به دو صورت تکفاز و سه فاز موجود است. حداکثر دمای سیال قابل تحمل در آن 50 درجه سانتی گراد می باشد.

پمپ آب خانگی پنتاکس سری PM
پمپ آب خانگی پنتاکس سری PM

پمپ آب خانگی پنتاکس سری PM

پمپ آب خانگی پنتاکس سری PM یک مدل پمپ آب محیطی برای افزایش فشار گرم و سرد با کاربرد خانگی مناسب می باشد.

جنس این نوع پمپ آب از چدن و حداکثر دمای سیال در آن 90 درجه سانتی گراد می باشد. پمپ آب پنتاکس PM در دو صورت تکفاز و سه فاز موجود می باشد.

پمپ آب خانگی پنتاکس سری MB
پمپ آب خانگی پنتاکس سری MB

پمپ آب خانگی پنتاکس سری MB

پمپ آب خانگی پنتاکس سری MB به صورت دوپروانه و جنس آن از چدن می باشد.

حداکثر دمای سیال در این پمپ به 50 درجه سانتی گراد می رسد. پمپ آب دو پروانه پنتاکس MB در دو مدل تکفاز و سه فاز موجود است.

پمپ آب خانگی پنتاکس سری MD

جنس این پمپ آب خانگی از چدن یا برنج است. پمپ آب پنتاکس سری MD در دو مدل تکفاز و سه فاز موجود است.

پمپ آب خانگی پنتاکس سری :CAB
پمپ آب خانگی پنتاکس سری :CAB

پمپ آب خانگی پنتاکس سری CAB

این نوع پمپ آب پنتاکس به صورت خود مکش می باشد و جنس آن از چدن است. پمپ آب خانگی پنتاکس CAB در مدل های تکفاز و سه فاز وجود دارد.

پمپ آب خانگی پنتاکس سری CAM

پمپ آب pentax سری CAM به صورت خود مکش می باشد و برای پمپاژ آب مناسب است. جنس پمپ آب خانگی پنتاکس CAM از چدن و حداکثر دمای سیال در آن 50 درجه سانتی گراد می باشد.

اگر برای پمپاژ آب چاه و رودخانه به دنبال پمپ هستید، حتما مقاله پمپ آب چاه خانگی را مطالعه کنید.

پمپ آب خانگی پنتاکس سری CB

این نوع پمپ آب پنتاکس به صورت بشقابی و دو پروانه است و از هد بالایی برخوردار است. جنس این پمپ آب خانگی پنتاکس از چدن و حداکثر دمای سیال در آن برای پروانه نوریل 90 درجه سانتی گراد و برای پروانه برنجی 50 درجه سانتی گراد می باشد.

پمپ آب خانگی پنتاکس سری CH

این پمپ آب پنتاکس به خاطر میزان آبدهی بالا و همچنین فشار بالا معروف است. جنس بدنه ی پمپ آب پنتاکس CH از چدن و حداکثر دمای سیال در آن 90 درجه سانتی گراد می باشد. این پمپ آب در مدل های تکفاز و سه فاز موجود است.

پمپ آب خانگی پنتاکس سری CM

این پمپ آب پنتاکس به صورت افقی می باشد و جنس آن از چدن می باشد. پمپ آب خانگی افقی پنتاکس در دو مدل تکفاز و سه فاز موجود است.

پمپ آب خانگی پنتاکس سری CP

پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس CP از جنس چدن است و حداکثر دمای سیال در آن 90 درجه سانتی  گراد می باشد. پمپ آب خانگی پنتاکس cp در مدل های تکفاز و سه فاز موجود است.

پمپ آب خانگی پنتاکس سری CR

جنس این پمپ آب سانتریفیوژ از چن است و حداکثر دمای سیال در آن 50 درجه سانتی گراد می باشد. پمپ آب خانگی پنتاکس در مد های تکفاز و سه فاز موجود است.

پمپ آب خانگی پنتاکس سری CS
پمپ آب خانگی پنتاکس سری CS

پمپ آب خانگی پنتاکس سری CS

این نوع پمپ آب سانتریفیوژی به آبدهی بالا معروف است. جنس این پمپ آب پنتاکس از چدن است و حداکثر دمای سیال در آن 90 درجه سانتی گراد می باشد. پمپ آب خانگی پنتاکس CS در مدل های تکفاز و سه فاز موجود است.

پمپ پنتاکس خانگی مدل INOX

پمپ PENTAX سری INOX از پمپ های خودمکش پنتاکس می باشد که به صورت تک فاز و سه فاز تولید شده و دارای دبی از 0.6 تا 3 مترمکعب در ساعت است.

هد تا 60 متر و توان الکتروموتور از 0.59 تا 0.74 کیلووات  می باشد. جنس بدنه این سری از استیل ضد زنگ 304 می باشد.

پمپ آب کوچک پنتاکس سری PM

این دسته از پمپ ها جزو پمپ های جابجایی مثبت بوده که از لحاظ ظاهری کوچک می باشند و موارد استفاده آنها در آبهای تمیز و بدون هرگونه آلودگی می باشد. پمپ پنتاکس PM در انواع دو پل، تک فاز و سه فاز ارائه می شود.

از سری دسته بندی های این پمپ میتوان به مدل های زیر اشاره کرد:

 • PM45
 • PM45 BR
 • PM80
 • PM90

لازم به ذکر است موارد استفاده مدل های فوق توسط معیار کارایی و خروجی موردنیاز شناسایی می شوند. این پمپ از نوع 2900 دور (متناوب) می‌باشد.به این منظور که هر 8ساعت یکبار احتیاج به استراحت پیدا می‌کند.جهت تامین این استراحت و جلوگیری از مستحلک شدن پمپ آب استفاده از منابع تحت فشار بهترین گزینه می‌باشد.

اگر به دنبال پمپ آب کوچک هستید، می توانید صفحه پمپ آب کوچک ارزان را بررسی نمایید.

کاربرد پمپ آب کوچک پنتاکس سری PM

از موارد استفاده این نوع پمپ ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • مصارف کوچک خانگی و بعضاً مصارف صنعتی ساده
 • جهت آبیاری در کشاورزی
 • تقویت فشار ‌‌آب در موارد مختلف اشاره کرد
ویژگی های پمپ آب پنتاکس سری PM

از مهمترین ویژگی های پمپ های Pentax PM می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • بدنه ی پمپ از جنس چدن و برنز می باشد
 • پروانه از جنس برنج
 • مکانیکال سیل از سرامیک یا گرافیت
 • شفت موتور از جنس استنلس استیل با استاندارد AISI416
 • بازه دمای قابل قبول در این پمپ ها از 0 الی 90 درجه سانتی گراد
 • فشار کاری قابل تحمل حداکثر 6، 8 بار
مشخصات فنی Pentax PM
 • کشور سازنده: ایتالیا
 • ولتاژ کاری: 220 ولت تکفاز
 • توان: 0.37 کیلو وات – 1/2 اسب
 • قطر خروجی پمپ:1 اینچ
 • قطر ورودی پمپ:1 اینچ
 • جریان پمپ:2.3 آمپر
 • دبی پمپ: 2.4 متر مکعب بر ساعت
 • هد: پمپ35 متر
نکات مهم حین نصب و راه اندازی پمپ آب PENTAX PM
 • قبل از راه اندازی مطمئن شوید که شفت موتور به راحتی بچرخد
 • در شرایط خشک، از دستگاه کار نکشید
 • هرگونه تعویض تجهیزات و قطعات پمپ باید توسط متخصصین انجام شود
 • دمای محیطی قابل قبول در این پمپ ها حداکثر 40 درجه سانتی گراد است
 • از نصب موتور در زیر بدنه پمپ خودداری کنید

شرکت پمپ آب پنتاکس

از آنجایی که اولویت همیشه رضایت مشتری است، هر سفارش در مدت زمان بسیار کوتاهی به مشتری تحویل داده می شود. تجربه نشان داده که پنتاکس می تواند خود را با موقعیت های متنوع بازار تطبیق دهد و در کمترین زمان ممکن پمپ آب سفارش داده شده را به دست مشتری برساند.
نقطه قوت شرکت پمپ آب پنتاکس در این است که کار خود را بر اساس اصول سازمانی انجام می دهد، تولید و توزیع در کارخانجات پمپ آب پنتاکس به گونه ای است که می تواند مدت زمان تحویل پمپ آب را به حداقل ممکن برساند و خود را با تغییرات پیش بینی نشده در سفارش سازگار سازد.

طیف وسیعی از محصولات پنتاکس در بازار موجود می باشد که پمپ آب در آن با تکنولوژی بسیار بالایی تولید گردیده. جالب است بدانید پنتاکس تقاضای سفارشی سازی پمپ آب، از سوی مشتری را نیز قبول می کند و پمپ آب تولید شده را با توجه به نیاز مشتری با ضمانت و کیفیت بالا عرضه می کند.

تجهیزات استخری پنتاکس

برای کسب اطلاعات بیشتر وارد صفحه تجهیزات استخری شوید.

قیمت پمپ پنتاکس

به هبچ وجه نگران قیمت پمپ پنتاکس نباشید. ما به عنوان بهترین نمایندگی فروش پمپ pentax در ایران مناسب ترین و به روز ترین لیست قیمت پمپ آب پنتاکس را به شما عرضه می کنیم.

برای استعلام لیست قیمت پمپ پنتاکس به روز همین حالا تماس بگیرید: 02133997522 | 02133997661 | 09121882140

قیمت پمپ آب جتی پنتاکس 1 اسب

رنج قیمت پمپ آب جتی پنتاکس 1 اسب بین …. است.

قیمت پمپ پنتاکس یک اسب

رنج قیمت پمپ پنتاکس یک اسب بین …. است.

قیمت پمپ آب پنتاکس دو پروانه

رنج قیمت پمپ آب پنتاکس دو پروانه در بازار ایران بین …. است.

قیمت پمپ شناور پنتاکس

رنج قیمت پمپ شناور پنتاکس در بازار بین …. است.

قیمت بوستر پمپ پنتاکس

رنج قیمت قیمت بوستر پمپ پنتاکس … است.

قیمت پمپ آب پنتاکس pm45

برای استعلام قیمت وارد صفحه قیمت پمپ آب پنتاکس pm45 شوید.

قیمت پمپ آب پنتاکس pm80

برای استعلام قیمت وارد صفحه قیمت پمپ آب پنتاکس pm80 شوید.

کاتالوگ پمپ پنتاکس

اگر به دنبال قیمت پمپ پنتاکس اصل هستید، از کاتالوگ زیر استفاده کنید. به روز ترین کاتالوگ پمپ پنتاکس.

جدول پمپ پنتاکس

در ادامه جدول پمپ پنتاکس را نیز قرار خواهیم داد.

نمایندگی فروش پمپ پنتاکس ایتالیا

اگر به دنبال نمایندگی فروش پمپ پنتاکس در تهران هستید، همین حالا با ما تماس بگیرید. با بهترین نمایندگی پمپ پنتاکس در سعدی هستیم.

خدمات فروش پمپ آب پنتاکس ایتالیا را با ما تجربه کنید.

نمایندگی پمپ پنتاکس در سعدی

آدرس نمایندگی پمپ پنتاکس در سعدی: تهران، خیابان سعدی، روبروی بانک ملی، مجتمع تجاری سعدی، طبقه پنجم، واحد 508

02133997522 | 02133997661 | 09121882140

خرید پمپ پنتاکس

برای خرید حضوری، تلفنی و خرید اینترنتی پمپ آب پنتاکس همین حالا اقدام کنید. خرید از سایت شرکت پنتاکس.

تنوع در پمپ pentax

محصولات پنتاکس، هر کدام بر اساس نیاز مشتری طیف وسیعی از خدمات و محصولات را شامل می شود.

در واقع پنتاکس به خود می بالد که در بازار پمپ آب، یکی از تولیدکنندگان بزرگ پمپ در سطح جهانی است و تمام پمپ های آب را با بهترین کیفیت، مناسب با هر نیاز و سلیقه و برای مصارف خانگی و صنعتی عرضه می کند.

بخش تجاری پمپ آب پنتاکس همواره در جستجوی کشف نیازهای بالقوه مشتریان می باشد تا بتواند نیازهای پیش رو در آینده را هم تحت پوشش قرار دهد. پنتاکس در نظر دارد تا نیازهای متنوع مشتریان را از پمپ آب خانگی گرفته تا انواع پمپ آب صنعتی را با توجه به نوع پمپ تامین نمایدطیف گسترده ای از محصولات را در اختیار مششتریان عزیز قرار دهد

انواع پمپ آب کفکش، پمپ آب شناورو پمپ آب خطی برای تمام نیازهای مشتریان اعم از کشاورزی، شهری، خانگی و صنعتی را در برمی گیرد.

انعطاف پذیری در پمپ آب پنتاکس

شرکت پنتاکس با توجه به پیشنهادات و نظرات، عملیات تحلیل،تولید و توسعه را انجام می دهد تا بهترین محصولات و خدمات را به مشتریان ارائه دهد.

عوامل مختلفی در خدمات رسانی خوب نقش دارند، نیاز مشتری، منطقه جغرافیایی درخواست کننده، عوامل جوی و غیره که شرکت پمپ آب پنتاکس برای هر کدام از این موارد تحقیقات عمیقی انجام می دهد تا بهترین راه حل را با بیشترین میزان امنیت بیابد.

تولید پمپ آب فرآیندهای متنوعی از جمله  مونتاژ، بررسی و آزمایش را در برمی گیرد که انعطاف پذیری و تجربه بالا همواره نقش مهمی را در طول مسیر تولید، میان شرکا و تامین کنندگان ایفا می کند لذا هر کدام از خطوط تولید پمپ آب پنتاکس به سرعت و در کمترین زمان می تواند روند تولید محصول خود را مدیریت کند.

مقایسه پمپ آب پنتاکس و پمپ آب گراندفوس

در این ادامه سعی کردیم به مقایسه ی تطبیقی پمپ آب تک پروانه در دو برند متفاوت بپردازیم تا بتوانیم اطلاعات مفیدی به شما در خصوص انتخاب و خرید پمپ ارائه نماییم.

این مقایسه را در چهار دسته انجام دادیم که عبارتند از : کاربرد، جنس پمپ آب، تکنولوژی به کار رفته در ساخت آنها و قیمت پمپ ها. در ادامه ی مطلب هر کدام از این دسته با توضیحات آورده شده است.

مقایسه کاربردهای پمپ آب پنتاکس و پمپ آب گراندفوس

پمپ آب تک پروانه پنتاکس، برای استفاده گسترده در تدارکات و منابع آبی، سیستم های فشار و آتش نشانی، برودتی، گرمایشی، آبیاری، کاربردهای کشاورزی و صنعتی مناسب می باشد.

پمپ آب تک پروانه گراندفوس برای جابجایی مایعات با درجه حرارت بالا، مایعات متبلور و مواردی مانند امور آبیاری، آتش نشانی، آبرسانی و پمپاژ آب به برج آبی یا تغذیه دیگ های بخار مناسب است.

هر دو پمپ آب تک پروانه پنتاکس و گراندفوس کاربردهای مختلف و متنوعی دارند، با این حال به نظر می رسد پمپ آب گراندفوس در محدوده ی گسترده تری به کار گرفته می شود.

مقایسه جنس پمپ آب پنتاکس و پمپ آب گراندفوس

پمپ آب تک پروانه ی پنتاکس با پروانه ای از جنس برنز و شفت استیل در مقابل رسوبات مقاوم می باشد. جنس پروانه پمپ آب تک پروانه ی گراندفوس از چدن تشکیل شده است و قابلیت جابجایی آب در ابعاد وسیعی را دارا می باشد و جنس بدنه این پمپ نیز از استیل ضد زنگ است.

پروانه پمپ آب پنتاکس تک پروانه از جنس برنز است که نسبت به پروانه ی گراندفوس، نسبت به خوردگی مقاوم تر بوده و استهلاک کمتری دارد، چدن استهلاک بیشتری دارد و دچار زنگ زدگی می گردد اما با این حال از لحاظ قیمت مقرون به صرفه تر است.

مقایسه تکنولوژی و کشور سازنده 

در مورد پمپ آب پنتاکس تکنولوژی بالایی که در ساخت آن به کار رفته باعث شده است که این پمپ بسیار نرم و کم صدا کار کند. الکتروموتور پمپ آب پنتاکس تک پروانه با دور موتور 2900 دور در دقیقه کار می کند که باعث شده از این پمپ آب به صورت متناوب استفاده گردد. طراحی نوع سرپمپ، در پنتاکس پمپ باعث می گردد که هواگیری در آن بسیار آسان و راحت و در ضمن، نیاز به این امر به حداقل ممکن برسد. نکته مهم در نصب پمپ آب پنتاکس این است که حتماً باید سایز شیر آلات مکش و دهش نصب شده روی این پمپ آب با سایز ورودی و خروجی آن یکسان باشد. پمپ آب تک پروانه ی پنتاکس بسیار کم حجم و کارآمد بوده و ساخت کشور ایتالیا می باشد.

در خصوص پمپ آب گراندفوس، هواگیری در این پمپ از طریق پیچ مخصوص این کار به راحتی انجام می پذیرد. این پمپ آب بسیار کم حجم و کارآمد می­باشد. از ویژگی های خاص این پمپ می توان به دخیره انرژی، کنترل فرایند و عملکرد خوب اشاره کرد. این پمپ با فشار آب ضعیف نیز شروع به کار می کند. از دیگر ویژگی های این پمپ می توان به هماهنگ بودن موتور و فرکانس اشاره کرد که باعث می شود سر و صدا هنگام تغییر فرکانس را نداشته باشیم. وجود حالت های از پیش تعیین شده،کنترل هوشمند و فشار ثابت باعث می شود این پمپ در کاربردهای مختلف به کار گرفته شود.نصب و راه اندازی آن ساده و آسان است، راندمان بالایی دارد و در ضمن از برخی از مدل های پمپ آب گراندفوس تک پروانه در ساخت بوستر پمپ های آبرسانی، آتش نشانی و آبیاری هم به فراوانی بهره برده می شود البته این پمپ آب برای فعالیت متناوب بهتر بوده و برای فعالیت مستمر گزینه مناسبی نمی باشد لازم به ذکر است این محصول ساخت کشور دانمارک می باشد.

مقایسه قیمت پمپ آب پنتاکس و قیمت پمپ آب گراندفوس

پمپ آب گراندفوس نسبت به پمپ آب پنتاکس از قیمت بالاتری برخوردار می باشد که البته با در نظر گرفتن ویژگی ها و خصوصیات هر پمپ معقول به نظر می آید، باید این نکته نیز در نظر گرفته شود که علاوه بر همه ی مطالب قبلی می بایست با توجه به بودجه در نظر گرفته شده برای خرید پمپ آب با توجه به نیازها و کاربردهای گوناگون، پمپ آب مناسب را انتخاب نمود.

در این خصوص شما می توانید با کارشناسان ما در گروه مستر تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کنند و خرید خوبی داشته باشید.

سوالات متداول

با سلام از نطر کیفیت و قدرت پرتاب آب بین دو پمپ پنتاکس و داب انتخاب کدوم بهتره؟

سلام
هر دو پمپ از برند های خوبی هستند، ولی در حال حاضر به دلیل ناموجود بودن محصولات پنتاکس در بازار،جهت انتخاب پمپ بهتر است از برند داب استفاده نمایید.
برند داب تماما ایتالیایی بوده و در بازار فروش مشابه تقلبی ندارند. در صورتی که برند پنتاکس به دلیل محبوبیت، دارای نمونه های تقلبی نیز می باشد.

با سلام بنده در یک مجموعه سه واحدی زندگی می کنم که فقط شبها و صبح آب داریم . دارای لوله کشی تو کار هستیم و مشترک . بنده می خواهم یک پمپ و تانک را در داخل واحد خودمان تعبیه نمایم تا بتواانم آب را موقع آخر شب و یا نزدیک به صبح به داخل تانکری که بالای پشت بام قرا داد هدایت و در آنجا ذخیره و از این آب در طول روز استفاده نمایم . لطفا راهنمایی بفرمایی که چه نوع پمپی را استفاده نمایم . ممنون بابت سایت و راهنمایی های خوبت؟