منبع تحت فشار عموماً دارای 3 تا 4 بار فشار باد در بین جداره منبع و تیوب می باشد و زمانی که پمپ شروع به کار می کند، منبع تحت فشار پر شده و حدوداً 7 بار فشار داخل پمپ ایجاد می کند.

در بیشتر مواقع هنگام نصب پمپ و مخزن تحت فشار از یک شیر یکطرفه در خروجی پمپ استفاده می گردد اما پیشنهاد ما به شما این است که از 2 عدد شیر یکطرفه استفاده کنید که آب پمپاژ شده به داخل پمپ و منبع باز نگردد.

ضمنا توصیه می کنیم به صورت ماهیانه هوای داخل منبع تحت فشار را چک بررسی نمایید.