منبع انبساط

انواع دسته بندی های منبع انبساط به همراه توضیحات فنی در ذیل قابل مشاهده و بررسی است.

منبع انبساط

منبع انبساط ، تانک های کوچکی هستند که در سیستم های گرمایشی و سیستم های آب سرد و گرم خانگی استفاده می شوند. در واقع این منابع به سیستم های گرمایشی متصل می شوند و آبی که در اثر انبساط، حجمش بیشتر می شود را در خود حفظ می کند و مانع از ترکیدگی لوله ها می گردد. مخازن مدرن با دو کانکشن ورودی و خروجی، جهت جلوگیری از فشار ناشی از منبسط شدن آن با ورق های آلومینیومی یا فولادی به همراه ظرفیت های مختلف ساخته و تولید می گردند.

در واقع با افزایش دما، مایعات دچار انبساط می شوند. که همین افزایش دما سبب آسیب رساندن به سیستم لوله کشی می گردد. برای جلوگیری از این مشکل منبع انبساط نصب می گیرد تا آب اضافی ناشی از انبساط را در خود نگه دارد.

نحوه ی انتخاب منبع انبساط

زمانیکه که آب گرم می شود، منبسط شده و حجم آن افزایش می یابد. از آنجایی که آب قابل فشردن نیست، در یک سیستم بسته قرار می گیرد و سبب ایجاد فشار برروی لوله های آب می گردد. مخزن انبساط یک فضای اضافی برای آب منبسط شده فراهم می کند و فشار سیستم را کنترل کرده و کاهش می دهد.

قبل از انتخاب مخزن انبساط باید به دو نکته توجه داشت، اول ظرفیت هیتر های آب گرم و دیگ ها به گالن و دوم فشار آب در سیستم های لوله کشی خود.

اگر منبع انتخابی شما کمتر از حجم مورد نیاز شما باشد، فشار بیش از حد آب گرم سبب تخلیه شیر می گردد. اما اگر حجم منبع انتخابی شما بیشتر از حجم مورد نیاز شما باشد، مشکل زیادی، بوجود نخواهد آمد. در واقع اگر شما از حجم منبع انتخابی خود مطمئن نیستید، می توانید منبع بزرگتری انتخاب کنید.

انواع منبع های انبساط

  • منبع ته باز
  • منبع ته بسته

منابع ته بسته همان منابع تحت فشار می باشند که در قسمت مربوطه در رابطه با آنها توضیح ارائه شده است.

اما منابع ته باز همان منابع انبساط هستند .