پمپ آب لوارا

 • پمپ لوارا تک پروانه سری CO

  برند

  لوارا

  جنس بدنه

  استیل

  جنس پروانه

  استیل

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز (220 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  دهانه ورودی

  1/2 1 اینچ

  دهانه خروجی

  1/4 1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  8 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ لوارا تک پروانه سری CO

  برند

  لوارا

  جنس بدنه

  استیل

  جنس پروانه

  استیل

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز (220 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  دهانه ورودی

  1/2 1 اینچ

  دهانه خروجی

  1/4 1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  8 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ لوارا تک پروانه سری CO

  برند

  لوارا

  جنس بدنه

  استیل

  جنس پروانه

  استیل

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  سه فاز (380 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  دهانه ورودی

  1/2 1 اینچ

  دهانه خروجی

  1/4 1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  8 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ لوارا تک پروانه سری CO

  برند

  لوارا

  جنس بدنه

  استیل

  جنس پروانه

  استیل

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز (220 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  دهانه ورودی

  1/2 1 اینچ

  دهانه خروجی

  1/4 1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  8 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ لوارا تک پروانه سری CO

  برند

  لوارا

  جنس بدنه

  استیل

  جنس پروانه

  استیل

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز (220 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  دهانه ورودی

  1/2 1 اینچ

  دهانه خروجی

  1/4 1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  8 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ لوارا تک پروانه سری CO

  برند

  لوارا

  جنس بدنه

  استیل

  جنس پروانه

  استیل

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز (220 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  کشور سازنده

  ایتالیا

  دهانه ورودی

  1/2 1 اینچ

  دهانه خروجی

  1/4 1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  8 بار

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ لوارا تک پروانه سری CO

  برند

  لوارا

  جنس بدنه

  استیل

  جنس پروانه

  استیل

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز (220 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  دهانه ورودی

  1/2 1 اینچ

  دهانه خروجی

  1/4 1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  8 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ لوارا تک پروانه سری CO

  برند

  لوارا

  جنس بدنه

  استیل

  جنس پروانه

  استیل

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز (220 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  دهانه ورودی

  1/2 1 اینچ

  دهانه خروجی

  1/4 1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  8 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ لوارا تک پروانه سری CO

  برند

  لوارا

  جنس بدنه

  استیل

  جنس پروانه

  استیل

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز (220 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  کشور سازنده

  ایتالیا

  دهانه ورودی

  1/2 1 اینچ

  دهانه خروجی

  1/4 1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  8 بار

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ لوارا تک پروانه سری CO

  برند

  لوارا

  جنس بدنه

  استیل

  جنس پروانه

  استیل

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز (220 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  کشور سازنده

  ایتالیا

  دهانه ورودی

  1/2 1 اینچ

  دهانه خروجی

  1/4 1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  8 بار

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ لوارا تک پروانه سری CO

  برند

  لوارا

  جنس بدنه

  استیل

  جنس پروانه

  استیل

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز (220 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  دهانه ورودی

  2 اینچ

  دهانه خروجی

  1/2 1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  8 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ لوارا تک پروانه سری CO

  برند

  لوارا

  جنس بدنه

  استیل

  جنس پروانه

  استیل

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز (220 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  دهانه ورودی

  2 اینچ

  دهانه خروجی

  1/2 1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  8 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ لوارا تک پروانه سری CO

  برند

  لوارا

  جنس بدنه

  استیل

  جنس پروانه

  استیل

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز (220 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  دهانه ورودی

  2 اینچ

  دهانه خروجی

  1/2 1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  8 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ لوارا تک پروانه سری CO

  برند

  لوارا

  جنس بدنه

  استیل

  جنس پروانه

  استیل

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز (220 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  دهانه ورودی

  2 اینچ

  دهانه خروجی

  1/2 1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  8 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ لوارا تک پروانه سری CO

  برند

  لوارا

  جنس بدنه

  استیل

  جنس پروانه

  استیل

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز (220 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  دهانه ورودی

  2 اینچ

  دهانه خروجی

  1/2 1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  8 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ لوارا تک پروانه سری CO

  برند

  لوارا

  جنس بدنه

  استیل

  جنس پروانه

  استیل

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز (220 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  دهانه ورودی

  2 اینچ

  دهانه خروجی

  1/2 1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  8 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  اطلاعات بیشتر

اگر به دنبال خرید پمپ آب لوارا هستید، حتما توضیحات زیر را تا انتها دنبال کنید. گروه مستر به عنوان بهترین نمایندگی پمپ لوارا در تهران، مناسب ترین قیمت پمپ آب خانگی ایتالیایی لوارا را به شما عرضه خواهد کرد.

پیشنهاد ویژه: اگر قصد خرید پمپ آب دارید، حتما از معتبر ترین برندهای پمپ آب خانگی انتخاب کنید.

مطالبی که در این صفحه خواهید خواند:
پمپ آب لوارا
پمپ آب لوارا

معرفی لوارا

پمپ لوارا ایتالیا یکی از بزرگترین تولید کنندگان پمپ در جهان می باشد. تنوع محصولات این شرکت تولید کننده پمپ، مجموعه ای از نیازهای سیالات در تمامی صنایع را پوشش می دهد. پمپ های تولید شده توسط این شرکت دارای بالاترین کیفیت در مقایسه با دیگر محصولات هم رده می باشد و با کاربردهایی  همچون پمپ های خانگی ، پمپ های شناور ، پمپ های لجن کش و پمپ کف کش، پمپ های مورد نیاز در صنایع آب و فاضلاب و تجهیزات وابسته به آن است .

بازرگانی مستر نمایندگی  فروش و خدمات پس از فروش پمپ ها و الکتروپمپ های تولید شده توسط شرکت لوارا Lowara ایتالیا (که شامل  پمپ های شناور، پمپ های جتی، پمپ های کفکش و پمپ های لجن کش،پمپ های سانتریفیوژی، پمپ های سیرکولاتور،بوستر پمپ ها وسیستم های تقویت فشار  و لوازم جانبی آنها) در ایران می باشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتربا کارشناسان فروش این شرکت تماس بگیرید.

پیشنهاد ویژه: اگر به دنبال خرید پمپ آب کوچک هستید، علاوه بر برند لوارا، ما برند پمپ آب داب را نیز به شما پیشنهاد می کنیم.

انواع سری های پمپ های لوارا

شرکت لوارا پمپ های خود را در سری های زیر تولید می کند:

 • سری CA – CE (پمپهای سانتریفیوژ تمام استیل)
 • سری C (پمپ های سانتریفیوژ پروانه باز)
 • سری PAB-PSA-P (پمپ های سطحی کوچک)
 • سری FH (الکتروپمپ های سانتریفیوژ بدنه چدنی با پروانه استیل و چدن)
 • سری NSC-e (پمپهای سانتریفیوژ چدنی)
 • سری SH (الکتروپمپ های سانتریفوژ تمام استیل 316L(نگیر))
 • سری SV (پمپ های استنلس استیل ایستاده طبقاتی)
 • سری SV- e (پمپهای سانتریفیوژ طبقاتی مودی فشارقوی)
 • سری HM-e (پمپهای سانتریفیوژ طبقاتی افقی فشار قوی)
 • سری FC (پمپ های سیرکوالتور خطی)
 • سری LNE- e (پمپ های سانتریفیوژ سیرکوالتور خطی چدنی)
 • سریTLCH,TLC (پمپهای سیرکوالتور خطی چدنی)
 • سری DOC (پمپ های کف کش)
 • سری DIWA (پمپ های کف کش تمام استیل پروانه باز)
 • سری DN (الکتروپمپ های کف کش)
 • سری DOMO (الکتروپمپ های لجن کش مستغرق تمام استیل)
 • سری DL (الکتروپمپ های لجن کش مستغرق)
 • سری SCUBA (پمپ های شناور باغی جهت چاه های 6 اینچ)
 • سری GS (پمپ های شناور جهت چاه های 5 اینچ)
 • سری Z8 – Z6 (پمپ های شناور جهت چاه های 6 و 8 اینچ)
 • سری COF,CEF (پمپ های سانتریفیوژ استیل با پروانه)

در ادامه اقدام به بررسی هرکدام از سری های این نوع پمپ آب به همراه ذکر کاربرد ها و مشخصات آن می کنیم.

پیشنهاد می کنم اگر به پمپ های ایتالیایی علاقمند هستید، حتما در کنار پمپ لوارا، پمپ آب پنتاکس را نیز بررسی کرده و مقاله جامع پمپ اب ایتالیایی را نیز مطالعه کنید.

سری CA – CE

پمپ های سری CA – CE لوارا در به عنوان پمپ های خانگی و صنعتی در بازار معرفی می شوند. این پمپ ها دارای دو نوع تک پروانه و دو پروانه می باشند. این پمپ ها در سیستم های تهویه مطبوع و همچنین تصفیه آب خانگی و به عنوان بوستر پمپ به کار گرفته می شوند.

مشخصات پمپ آب لوارا سری CA – CE

 • دبی: آبدهی تا 31 متر مکعب در ساعت
 • هد: تا 62 متر پمپاژ
 • دما: 10 تا 82 درجه سانتی گراد، برخی مدل ها تا 110 درجه سانتی گراد
 • جنس بدنه: استیل
 • جنس شافت: استیل
 • جنس پروانه: استیل

سری co

پمپ های سریco  لوارا که پمپ های صنعتی می باشند، در صنایع نفت و گاز، پالایش و پتروشیمی استفاده می شوند. این پمپ ها،‌ تک پروانه و پروانه باز هستند. جالب است بدانید این پمپ ها در معادن طلا،‌ شرکت های حفاری،‌ صنایع غذایی و دارویی نیز مورد استفاده قرار می گیرند.

مشخصات پمپ آب لوارا سری co

 • دبی: آبدهی تا ۵۴ متر مکعب در ساعت
 • هد: تا ۲۴ متر پمپاژ
 • دما: ۱۰ تا ۱۱۰ سانتی گراد
 • جنس بدنه: استیل
 • جنس پروانه: استیل

سری P-PSA-PAB

پمپ های سری P-PSA-PAB لوارا بیشتر برای مصارف خانگی، آبیاری و کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین قابلیت کار کرد به طور مداوم نیز دارند.  بعضی از مدل های این سری که جنس آنها برنز می باشد را می توان در دریا استفاده کرد.

مشخصات پمپ آب لوارا سری p-psa-pab

 • دبی: آبدهی تا ۷۲ متر مکعب در ساعت
 • هد: تا ۸۲ متر پمپاژ
 • دما سریP: ۱۰ تا ۴۰ درجه
 • دما سری PSA و PAB: ۱۰ تا ۸۰ درجه سانتی گراد
 • جنس:چدن/برنز

سری FH

این سری پمپ آب ها٬ که پمپ آب های سانتریفیوژ چدنی می باشند، برای سیرکوله کردن آب داغ و سرد برای سیستم های گرمایشی،‌ سرمایشی و تهویه مطبوع استفاده می شوند. همچنین جهت پمپاژ آب در بخش های صنعتی، کشاورزی و ساختمانی نیز استفاده به خصوصی می شوند.

مشخصات پمپ آب لوارا سری fh

 • دبی: آبدهی تا ۷۰۰  متر مکعب در ساعت
 • هد: تا متر۱۰۰ پمپاژ
 • فشار کاری: 16 بار
 • دما: ‌۱۰ تا ۸۵ درجه سانتی گراد
 • جنس بدنه: چدن
 • جنس شافت: استیل
 • جنس پروانه: استیل

سری E-NSC

این نوع بوستر پمپ های سانتریفیوژی بیشتر برای افزایش فشار سیستم های صنعتی،‌ ساختمانی و کشاورزی استفاده می شوند. همچنین برای مصارف آشامیدنی و مخصوصا به عنوان بوستر پمپ آتش نشانی نیز مورد استفاده قرار می گیرند.

مشخصات پمپ آب لوارا سری e-nsc

 • دبی: آبدهی تا ۱۸۰۰ متر مکعب در ساعت
 • هد: تا متر ۱۶۰ پمپاژ
 • دما: ۲۵ تا ۱۴۰ سانتی گراد
 • جنس: استیل/ چدن/ برنز
 • جنس پروانه: استیل، چدن و
 • جنس بدنه: چدن
 • جنس شافت : استیل
 • جنس سیل مکانیکی : سیلیکونپ

سری SH

سری SH به دلیل مهندسی جدیدی که دارد،‌ توانسته با بالاترین بازدهی، کمترین صدا را تولید کند. اگر قصد انتقال اسید هایی که خاصیت خورندگی دارند را دارید، بدون شک باید پمپ های سری SH را انتخاب کنید.

این سری معمولا جهت پمپاژ سیال اسیدی و مایعات دارای خورندگی،‌ ایجاد گردش در آب در سیستم های سرمایشی و گرمایشی و حتی پمپاژ آب آشامیدنی استفاده می شود. همچنین دارای مصارف صنعتی و شیمیایی می باشند.

مشخصات پمپ آب لوارا سری  SH

 • دبی: آبدهی تا ۲۴۰ متر مکعب در ساعت
 • هد: تا ۱۱۰ متر پمپاژ
 • دما: ۱۰ تا ۱۲۰ درجه سانتی گراد
 • جنس  بدنه: استیل
 • جنس شافت: استیل
 • جنس سیل مکانیکی: سرامیک/ کربن/FPM

 سری E-SV

این سری از پمپ های سانتریفیوژ می باشد که با برق تک فاز یا سه فاز تولید می شوند. این سری معمولا برای افزایش فشار و انتقال مایعات در سیستم های شستشو، صنایع غذایی ، سیرکوله کردن آب در سیستم های گرمایشی، سرمایشی و تهویه مطبوع مورد استفاده واقع می شوند.

مشخصات پمپ آب لوارا سریE-SV

 • دبی: آبدهی ۱۶۰ تا متر مکعب در ساعت
 • سرعت موتور: ۲۹۰۰ دور در دقیقه
 • هد: تا ۳۳۰ متر پمپاژ
 • دما: ۳۰ تا ۱۲۰ درجه سانتی گراد
 • جنس بدنه: استیل

سری E-HM

مشخصات پمپ آب لوارا سریe-hm

 • دبی: آبدهی تا ۲۹ متر مکعب در ساعت
 • هد: تا ۱۶۰ متر پمپاژ
 • دما: ۳۰ تا ۱۲۰ درجه سانتی گراد
 • جنس: استیل/ پلاستیک فشرده

سری FC

این سری پمپ که دو پروانه می باشد، در سیستم های آبرسانی ساختمان، سیستم های آبیاری کشاورزی و سیستمم های گرمایشی مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات پمپ آب لوارا سری FC

 • دبی: آبدهی تا ۱۹۰ متر مکعب در ساعت
 • هد: تا ۹۰ متر پمپاژ
 • دما: ۲۰ تا ۱۳۰ درجه سانتی گراد
 • جنس  بدنه: چدن
 • جنس شفت: استیل
 • جنس پروانه: برنج

سری E-LNE

از پمپ های این سری جها افزایش فشار در پروژه های آب رسانی صنعتی، خانگی، بیمارستانی و انتقال آب در سیستم های تهویه مطبوع استفاده می شود.

مشخصات پمپ آب لوارا سری E-LNE

 • دبی: آبدهی تا ۹۰۰ متر مکعب در ساعت
 • هد: تا ۹۰ متر پمپاژ
 • دما: از منفی ۲۵ درجه تا مثبت ۱۲۰ درجه سانتی گراد (در مدل های سفارشی تا ۱۴۰ درجه سانتی گراد)
 • جنس بدنه: چدن
 • جنس شفت: استیل
 • جنس پروانه: چدن و برنز
 • جنس سیل مکانیکی: سیلیکون کارباید / EPDM
 • سایر خروجی پمپ: ۲ اینچ تا ۱۰ اینچ

سری TLC,TLCH

این سری که پمپ آب های سیرکولاتوری را تشکیل می دهد، بیشتر در سیستم های گرمایشی برای سیرکوله کردن آب گرم استفاده می شود. علاوه بر آن برای پمپاژ سیال سرد و گرم در صنایع گوناگون استفاده می شود.

مشخصات پمپ آب لوارا سریTLC

 • دبی: آبدهی تا  ۱۰متر مکعب در ساعت
 • هد: تا ۱۵ متر پمپاژ
 • دما: تا ۱۱۰ درجه سانتی گراد
 • جنس: چدن

سری DOC

این سری پمپ که در دسته پمپ های سانتریفیوژ قرار دارد، عموما برای تخلیه مخازن آب باران،‌ چاله های فاضلابی و آبیاری باغ ها استفاده می شود.

از ویژگی های این سری می توان به مقاومت بالا در برابر خوردگی، وزن سبک و حجم کم اشاره کرد.

همچنین از این سری جهت تخلیه آب های سطحی زیرزمین و انبار نیز استفاده می شود. همچنین این سری دارای حفاظت IPX8  می باشد.

مشخصات پمپ آب لوارا سریDOC

 • دبی: آبدهی تا ۱۴ متر مکعب در ساعت
 • سرعت موتور: ۲۹۰۰ دور در دقیقه
 • حداکثر ذرات معلق: ۲۰ میلیمتر
 • هد: تا ۱۱ متر پمپاژ
 • دما: ۴۰ درجه سانتی گراد در حالت شناور
 • جنس: استیل

سری DIWA

پمپ های پروانه بازی هستند که برای انتقال آب های فاضلابی مناسب هستند.از این پمپ ها به طور معمول به عنوان پمپ فاضلاب مسکونی، پمپ فاضلاب صنایع و تخلیه مخازن صنعتی و خانگی استفاده می شود.

همچنین می توان برای آبیاری باغ و چمن و تخلیه آب باران و پس آب ها مورد استفاده قرار داد.

مشخصات پمپ آب لوارا DIWA

 • دبی: آبدهی تا ۲۵ متر مکعب در ساعت
 • هد: تا ۲۱ متر پمپاژ
 • حداکثر ذرات معلق: ۸ میلیمتر
 • دما: ۵۰ درجه سانتی گراد
 • جنس بدنه: استیل
 • جنس پروانه و شفت: استیل

سری DN

حداکثر ذرات معلق: ۵۰ میلی متر مکعب

اگر قصد انتقال یا پمپاژ آب های کثیف را دارید بهترین انتخاب، سری DN  می باشد. پمپ های این سری پروانه باز می باشند که با لایه ای پلاستیکی پوشیده شده اند که در مقابل خورندگی مقاوم باشند.

ازاین سری برای تخلیه مخازن و آب باران و آب گل آلود حاصل از حفاری استفاده می شود.

مشخصات پمپ آب لوارا سریDN

 • دبی: آبدهی تا ۱۷ متر مکعب در ساعت
 • سرعت موتور: ۲۹۰۰ دور در دقیقه
 • حداکثر ذرات معلق: ۵ میلیمتر
 • هد: تا ۲۰ متر پمپاژ
 • دما: ۵۰ درجه سانتی گراد
 • جنس بدنه: چدن
 • جنس پروانه: استیل
 • جنس شفت و محافظ موتور: استیل

 سری DOMO

از این سری یه طور معمول برای تخلیه آب گرفتگی زیر زمین ها و انتقال آب های آلوده حاوی مواد جامد مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین در مواردی نیز در سیستم های تصفیه فاضلاب خانگی استفاده می شود. از ویژگی های جالب این پمپ نیز می توان به قابلیت کارکرد مداوم آن اشاره کرد.

مشخصات پمپ آب لوارا سریDOMO

 • دبی: آبدهی تا40   متر مکعب در ساعت
 • هد: تا 14.5 متر پمپاژ
 • حداکثر ذرات معلق: ۵۰ میلی متر مکعب
 • سرعت موتور: ۲۹۰۰ دور در دقیقه
 • دما: ۳۵ درجه سانتی گراد
 • جنس: استیل

سری DL

سری DL  پمپ لوارا، از نوع لجن کش با پروانه تک کاناله می باشد. این سری پمپ برای انتقال مایعات آلوده حاوی مواد جامد یا فیبری، تصفیه فاضلاب صنعتی و خانگی و انتقال سیلاب و آب باران مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین این سری دارای کلاس حفاظتی IP8 نیز می باشد.

مشخصات پمپ آب لوارا سریDL

 • دبی: آبدهی تا ۴۲ متر مکعب در ساعت
 • هد: تا ۲۱متر پمپاژ
 • دما: ۵۰ درجه سانتی گراد برای کاملا شناور و ۲۵ درجه سانتی گراد برای نیمه شناور
 • سرعت موتور: ۲۹۰۰ دور در دقیقه
 • حداکثر ذرات معلق: ۵۰ میلی متر مکعب
 • جنس: استیل/ چدن
 • جنس سیل مکانیکی: کربن / سرامیک/ NBR

سری SCUBA

این سری پمپ ها،‌ به طور معمول برای تخلیه چاه های جدار نازک و انتقال آب در مصارف خانگی استفاده می شود. در مواردی نیز برای تامین فشار در سیستم های آبیاری و انتقال آب از مخزن ، استخر ها و رودخانه ها استفاده می شود.

سری scuba دو نوع تک فاز و سه فاز را دارا می باشد.

مشخصات پمپ آب لوارا سریSCUBA

 • دبی: آبدهی تا ۵.۷ متر مکعب در ساعت
 • هد: تا ۸۰ متر پمپاژ
 • دما: ۴۰ درجه سانتی گراد
 • حداکثر ذرات معلق: ۲۵ گرم در متر مکعب
 • جنس دیفوزر: استیل
 • جنس پوشش موتور و شفت: استیل
 • جنس پروانه: نوریل

سری GS

پمپ سری GS در برابر فرسایش مقاومت خوبی دارد و خیلی کم جاگیر می باشد. این سری برای چاه های ۴ اینچی می باشد و طراحی جدید و منحصر به فرد آن موجب شده تا پمپ های این سری، عمر طولانی تری داشته باشند. این نکته بسیار حائز اهمیت است که از این پمپ نباید برای انتقال آب در چاه هایی که حاوی شن و ماسه هستند استفاده کرد. همچنین این سری دارای مدل های تک فاز و سه فاز می باشد.

مشخصات پمپ آب لوارا سریGS

 • دبی: آبدهی تا ۲۱ متر مکعب در ساعت
 • هد: تا ۳۴۰ متر پمپاژ
 • دما: ۰ تا ۳۵ درجه سانتی گراد
 • حداکثر ذرات معلق: ۱۵۰ گرم در متر مکعب
 • دور موتور: ۲۹۰۰ دور در دقیقه
 • جنس شافت: استیل
 • جنس پروانه: پلی کربنات/ فایبر گلاس
 • جنس بدنه: استیل

سری Z6-Z8

از این سری به عنوان پمپ مصارف آبیاری، آبرسانی و تقویت فشار آب استفاده می شود. البته در مواردی به عنوان پمپ چاه نیز استفاده می شود که می توان این سری را تا عمق ۳۵۰ متری چاه قرار داد.

مشخصات پمپ آب لوارا سریZ6-Z8

 • دبی: آبدهی تا ۱۸۰ متر مکعب در ساعت
 • هد: تا ۵۵۰ متر پمپاژ
 • دما: ۰ تا ۳۰ درجه سانتی گراد
 • حداکثر ذرات معلق: ۱۰۰ گرم در متر مکعب
 • جنس پوسته پمپ : استیل
 •  استیل  جنس شفت : استیل
 •  استیل جنس پروانه : استیل
 • جنس دیفیوزر پمپ: استیل
 • جنس محفظه خروجی پمپ: استیل
 • جنس شیر یک طرفه : استیل

سری COF,CEF

در این سری پمپ آب سانتریفیوژ با پروانه بسته،‌ مدل CEF و پروانه باز مدل COF می باشد. از این سری معمولا برای انتقال آب، یونیزه کردن آب در سیستم های خشک کاری و سیستم های کنترل دما استفاده می شوند. همچنین در استخر های تجاری و لباسشویی های صنعتی کاربرد دارد و در برخی موارد نیز به عنوان بوستر های آب رسانی و آتش نشانی مورد استفاده واقع می شود. این سری فاقد الکتوروموتور می باشد، اما قابلیت کوپل شدن با الکتورموتور با دور های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ دور در دقیقه را دارد.

مشخصات پمپ آب لوارا سریCOF,CEF

 • دبی: آبدهی تا ۵۵ متر مکعب در ساعت
 • هد: تا ۳۰ متر پمپاژ
 • دما: ۱۰ تا ۱۱۰ درجه سانتی گراد
 • توان پمپ: ۲ تا ۴.۴ اسب بخار
 • دور موتور: ۲۹۰۰ دور در دقیقه
 • جنس پروانه: استیل ۳۱۶L
 • جنس بدنه: استیل ۳۱۶L
 •  جنس شفت: استیل ۳۱۶L
 • جنس سیل مکانیکی: سرامیک / کربن / EPM
 • سایز خروجی پمپ: ۲ اینچ

آشنایی باپمپ آب لوارا ایتالیا

پمپ آب لوارا

پمپ آب لوارا توسط شرکتی ایتالیایی تولید و عرضه می شود که در سال 1968 در ویچنزا ایتالیا شروع به کار کرد. این شرکت هم اکنون زیر مجموعه گروه صنعتی عظیمی به نام زایلم (Xylem) قرار گرفته است که سابقه ای طولانی در زمینه تولید پمپ آب و الکتروپمپ های صنعتی، خانگی، سیرکولاتورها، پمپ های لجن کش و کف کش دارد. گروه تولیدی عظیم زایلم در ارائه راه حل های اقتصادی جهت پمپاژ و گردش آب تمیز یا آلوده در جهان پیشتاز می باشد. زایلم طی چندین سال متوالی موفق شده است رتبه نخست در پرفروش ترین محصولات در حوزه پمپ آب در سطح جهان را کسب نماید.

اگر به دنبال خرید بوستر پمپ آب هستید، ما بهترین قیمت انواع بوستر پمپ را به شما ارائه می کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر همین حالا با ما تماس بگیرید. 021-33997522 | 021-33997661 | 09121882140

با وجود اینکه امروزه آب آشامیدنی یک محصول گرانبها تلقی می شود اما در مصارف باغبانی و کشاورزی روزانه مقادیر قابل توجهی آب شهری در این حوزه ها استفاده می شود که روزانه به تعداد  آنها نیز اضافه می گردد. از این رو لازم است تا منابع آبی دیگر مانند آب باران و چاه ها به عنوان یک منبع تحت فشار جایگزین در آبیاری چمن ها و باغ ها استفاده گردد. لوارا گستره وسیعی از انواع پمپ ها را جهت پمپاژ و تامین آب از منابع مذکور را تولید و ارائه کرده است.

قیمت پمپ آب خانگی ایتالیایی لوارا
قیمت پمپ آب خانگی ایتالیایی لوارا

قیمت پمپ آب خانگی ایتالیایی لوارا

قیمت پمپ آب خانگی ایتالیایی لوارا  متناسب با کارایی و کیفیت آن بسیار مقرون به صرفه بوده و به نوعی بهترین پمپ آب ایتالیایی می باشد.

پمپ آب لوارا سری PM16/ الکتروپمپ لوارا سری P-PSA-PAB تولید کمپانی معتبر لوارا Lowara ایتالیا می باشد.این سری از پمپ های لوارا حاصل ۳۰ سال تلاش و تجربه این کمپانی می باشد به گونه ای که با توجه به استفاده از الکتروموتور ها با توان کم در این سری، این پمپ ها می توانند فشار زیادی را ایجاد کنند.در سری PAB به دلیل استفاده ار برنز در جنس بدنه و پروانه این پمپ میتواند در پمپاژ آب دریا نیز مورد استفاده قرار گیرد.

پمپ لوارا P دارای میزان دبی از۳/۷۲ مترمکعب در ساعت و میزان هد آن تا ۸۲ متر می باشد.میزان دمای سیال قابل پمپاژ در این نوع پمپ از ۱۰- تا ۴۰ درجه سانتیگراد در سری P و ۱۰- تا ۸۰ درجه سانتیگراد در سری PSA , PABمی باشد.الکتروموتور این پمپ نیز دارای توان از ۰٫۳ تا ۱٫۱ KW به صورت تک فاز و سه فاز بوده و دارای استاندارد حفاظت IP44 (برای مدل های PABLB,P2,P16,PAB) و IP55 (برای مدل های P30,P40,P60,P70,PSA) و کلاس عایق بندی این پمپ F می باشد.از دیگر ویژگی های این پمپ میتوان به کیفیت قطعات تشکیل دهنده آن اشاره کرد.

جنس مکانیکال سیل کار شده در پمپ سرامیک / کربن / NBR، جنس بدنه پمپ از جنس چدن برای سری P و جنس بدنه برنز برای سری PAB، جنس پروانه از برنز و نهایتا جنس شفت آن نیز از استنلس استیل می باشد.این پمپ بیشتر در مصارف خانگی، آبیاری فضای سبز (چمن) و باغ و مدل PSA پمپ لوارا بیشتر برای تغذیه بوبلر مورد استفاده قرار میگیرد .در سری PAB به دلیل استفاده ار برنز در جنس بدنه و پروانه این پمپ میتواند در پمپاژ آب دریا نیز مورد استفاده قرار گیرد.

پمپ گراندفوس مهمترین تولید شرکت Grundfos دانمارک می باشد، شرکت گراندفوس که در سال 1945 توسط پاول دی جنسن و با هدف ساخت پمپ آب (Grundfos Water Pump) تاسیس شد، همواره با رویکرد تولید بهترین الکتروپمپ ها تا به امروز به کار خود ادامه داده است. شرکت گراندفوس به طور مستقیم و غیر مستقیم در 83 کشور جهان دارای شبکه فروش است و سالانه بالغ بر 16 میلیون پمپ را به این کشورها ارسال یا در آنها تولید می نماید که این وظیفه بر عهده حدود 20000 نفر کارمند می باشد.

گروه بازرگانی مستر با پشتوانه 14 سال سابقه در تولید و عرضه تکنولوژی های مدرن در زمینه آبرسانی، عمرانی و همچنین گرد آوری لوازم و تجهیزات استخری در تلاش است تا یک انتخاب مناسب برای شما جهت خرید بهتر فراهم آورد.

تولیدات پمپ آب لوارا
تولیدات پمپ آب لوارا

تولیدات پمپ آب لوارا

شرکت لوارا در مصارف خانگی انواع پمپ آب خانگی با کیفیت بسیار بالا تولید و به بازار ارائه مرده است. شما می توانید با خیال راحت برای نیازهایی از قبیل افزایش فشار آب در ساختمان های مرتفع، تاسیسات تهویه، سیستم های آتش نشانی و سیستم های آبگیری می توان بر روی محصولات Lowara حساب کنید. چراکه طراحی مقاوم و کارایی بالای تولیدات لوارا موجب افزایش طول عمر مفید آنها و کم شدن هزینه ها شده است. همانطور که بیان شد یکی از پر کاربردترین مصارف پمپ های Lowara در جهان و حتی ایران، افزایش فشار و تامین آب در ساختمان ها و برج های بلند می باشد. جالب است بدانید برای پروژه آبرسانی برج خلیفه دبی (بلندترین برج جهان) با 163 طبقه، از محصولات تولیدی زایلم بهره گرفته شده است.

برای استعلام قیمت پمپ آب لوارا ایتالیا نیم اسب میتوانید با کارشناسان حرفه ای فروشگاه مستر تماس بگیرید تا با قیمت رو پمپ آب لورا و کاربرد این نوع پمپ آشنا شوید.

پمپ داب جهت تامین آب در مصارف خانگی در مقیاس کوچک به کار می رود و شامل پمپ آب تک پروانه، جتی، دوپروانه، طبقاتی افقی و طبقاتی عمودی می باشد.

پمپ بشقابی لوارا

پمپ آب بشقابی لوارا از پمپ های آب کم صدای پمپ لورا محسوب شده که جهت استفاده در داخل ساختمان و مصارف صنعتی به کار می رود. پمپ های سری CEA از این نوع پمپ ها می باشند که جنس آنها از استیل مرغوب و ضد زنگ می باشد.

از جمله مزیت های پمپ آب lowara این است که میتوانید این نوع پمپ اب را در واحد های ساختمانی و برای مصارف خانگی در نظر بگیرید.

برای دانستن قیمت پمپ آب خانگی لوارا نیم اسب با کاترشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

جدول انتخاب پمپ بشقابی

مدل برق ورودی فشارکار(bar) حداکثر هد (m) حداکثر دبی (m3/h) سایز ورودی (inch) سایز خروجی (inch) توان (kw) توان (hp) دور موتور (rpm)
CEAM 70-3 تک فاز 8 22.1 9.6 1 1/4 1 0.6 1 2900
CEA 70-3 سه فاز 8 22.1 9.6 1 1/4 1 0.61 1 2900
CEAM 70-5 تک فاز 8 31.1 9.6 1 1/4 1 0.97 1 2900
CEA 70-5 سه فاز 8 31.1 9.6 1 1/4 1 0.88 1 2900
CEAM 80-5 تک فاز 8 32.1 9.6 1 1/4 1 1.07 1 2900
CEA 80-5 سه فاز 8 32.1 9.6 1 1/4 1 0.98 1 2900
CEA 120-3 سه فاز 8 22.5 9.6 1 1/4 1 0.82 1 2900
CEAM 120-5 تک فاز 8 22.5 9.6 1 1/4 1 1.39 2 2900
CEA 120-5 سه فاز 8 31.9 9.6 1 1/4 1 1.28 2 2900
CEAM 210-2 تک فاز 8 17.7 18.1 1 1/2 1 1/4 1.13 2 2900

Lowara domestic Pump

پمپ های جتی لوارا جهت انتقال آب به صورت زمینی استفاده می شوند. جنس این پمپ ها از چدن و استیل بوده و پروانه های آنها از نوریل، برنج یا استیل می باشد. دسته پمپ های BGM در این گروه قرار می گیرند که از نوع استیل می باشند.

از مزایای پمپ جتی لوارا می توان به خاصیت خود مکش بودن آن اشاره کرد. اغلب آنها جهت استفاده در مصارفی که ورودی آب کم فشار می باشد به کار می روند. این نوع از پمپ های Lowara یکی از بهترین گزینه ها برای استفاده در ویلا ها می باشند.

معمولا قیمت پمپ لوارا نوسانات زیادی داشته و نمیتوان یک قیمت ثابتی برای آن در نظر گرفت.

پمپ های تک پروانه لوارا
پمپ های تک پروانه لوارا

پمپ های تک پروانه لوارا

این نوع از پمپ های Lowara از نوع پمپ های سانتریفیوژی هستند که در مصارف خانگی کوچک و متوسط استفاده می شوند. در صورت اتصال آنها به منابع تحت فشار یک سیستم فشار قوی را به وجود می آورند. این نوع از پمپ آب معمولا به سری های CO, NSCE و ESHE تقسیم بندی می شود.

پمپ lowara یکی از بهترین پمپ آب های خانگی می باشد که به عنوان قیمت مناسب ان از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار می باشد.

برای استعلام از قیمت پمپ آب لوارا ایرانی میتوانید با کارشناسان مربوطه در زمینه ی قیمت پمپ آب لوارا ایرانی مشورت بگیرید.

جدول انتخاب پمپ تک پروانه لوارا

مدلبرق ورودیفشار کاری
(bar)
حداکثر هد
(m)
حداکثر دبی
(m3/h)
سایز ورودی
(inch)
سایز خروجی
(inch)
توان
(KW)
توان
(HP)
دور موتور
(RPM)
ESH 40-160/D171سه فاز 1237.9441/2 21/2 117232900
ESH 40-250/D233سه فاز1275441/2 21/2 123312900
ESH 50-250/D250سه فاز1288.9901/2 2225332900
ESH 65-200/D192سه فاز1253.611331/2 219252900
ESH 65-200/D215سه فاز1217.56931/2 221282900
ESH 80-200/D215سه فاز12812254321282900
2FHE4-32-250/07سه فاز 129 - 16.7 - 19.40-1221/2 10.7511450
2FHE4 32-250/11سه فاز 1212.5 - 19.9 - 22.50-1221/2 11.11.51450
2FHE 32-250/55سه فاز 1237 - 71 - 790-2421/2 15.57.52900
2FHE 32-250/75سه فاز 1258 - 92 - 990-2421/2 17.5102900
CO 350/07سه فاز85.3 - 9.1 - 13.70-181/2 1 1/4 10.7512900
CO 350/11سه فاز86.8 - 11.2 - 17.30-271/2 1 1/4 11.11.52900
CO 350/15سه فاز87.2 - 12.7 - 20.30-301/2 11/4 11.522900
CO 350/15Kسه فاز87.2 - 12.7 - 20.30-301/2 11/4 11.522900
CO 500/15سه فاز85.8 - 10.9 - 160-422 1/2 11.522900
CO 500/22Kسه فاز87.7 - 14.5 - 19.60-4821/2 12.232900
CO 500/30سه فاز 89 - 17.7 - 24.10-5421/2 1342900
CO 500-30Kسه فاز89 - 17.7 - 24.10-5421/2 1342900
CO 500/30Kسه فاز89 - 17.7 - 24.10-5421/2 1342900
COM 350/05تک فاز84-7.1-120-181/2 1 1/4 1 0.550.752900
COM 350/07تک فاز85.3 - 9.1 - 13.70-181/2 1 1/4 1 0.7512900
COM 350/07Kتک فاز85.3 - 9.1 - 13.70-181/2 1 1/4 10.7512900
COM 350/11تک فاز86.8 - 11.2 - 17.30-271/2 11/4 11.11.52900
COM 350/15تک فاز87.2 - 12.7 - 20.30-301/2 11/4 11.522900
COM 350/15Kتک فاز87.2 - 12.7 - 20.30-301/2 11/4 11.522900
COM 500/15تک فاز85.8 - 10.9 - 160-4221/2 11.522900
COM 500/15Kتک فاز 85.8 - 10.9 - 160-4221/2 11.522900
COM 500/22تک فاز87.7 - 14.5 - 19.60-4821/2 12.232900
ESHE 32-160/15/S2سه فاز1211.1 - 19.7 - 24.60-2421/4 11.522900
ESHE 32-200/30/P2سه فاز1225.1 - 33.2 - 39.40-2421/4 1342900
ESHE 32-200/40/P2سه فاز1230.1- 40.1 - 490-2421/4 145.332900
ESHE 40/125/11/S2سه فاز125.2 - 10.9 - 15.70-381/2 21/2 11.11.472900
ESHE 40-125/22/P2سه فاز1210.8 - 16.8 - 23.40-441/2 21/2 12.22.932900
ESHE 40-160/30/P2سه فاز1215 - 22.7 - 30.90-441/2 21/2 1342900
ESHE 40-160/30/P2سه فاز1215 - 22.7 - 30.90-441/2 21/2 1342900
ESHE 40-160/40/P2سه فاز1218.6 - 27.9 - 37.90-481/2 21/2 145.332900
ESHE 40-200/75/P2سه فاز1234.4 - 46.3 - 58.20-481/2 21/2 17.5102900
ESHE 40-250/110/P2سه فاز1252.7 - 63.1 - 74.60-441/2 21/2 11114.62900
ESHE 50-125/30/P2سه فاز128.6 - 14.9 - 20.60-731/2 22342900
ESHE 50-125/40/P2سه فاز1210.2 - 16.6- 24.80-841/2 2245.332900
ESHE 50-160/75/P2سه فاز1218.6 - 30.6 - 40.70-901/2 227.5102900
ESHE 50-200/92/P2سه فاز1220.8 - 35.9 - 52.90-841/2 229.212.22900
ESHE 50-200/110/P2سه فاز1228.1 - 43.2 - 59.70-841/2 221114.82900
ESHE 65-160/75/P2سه فاز1213.2 - 22.9 - 30.70-11331/2 27.5102900
ESHE 80-160/150/P2سه فاز1215.3 - 30.7 - 40.80-20931/2 215202900
ESHE 80-200/220/P2سه فاز1228.7 - 43.9 - 53.9 0-20931/2 22229.32900
FHE4 32-200-05سه فاز127.5 - 10.7 - 12.50-1221/4 10.550.751450
FHE4-40-160/05سه فاز124.3 - 8.2 - 9.10-241/2 21/2 10.550.751450
FHE4 40-200/07سه فاز128.4 - 10.5 - 11.60-181/2 21/2 10.75 11450
FHE4-40-200/11سه فاز128.3 - 12.6 - 14.10-24
1/2 21/2 11.11.51450
FHE4 40-250/22سه فاز1210.6 - 18.5 - 210-301/2 21/2 12.231450
FHE4 50-160/11سه فاز125.1 - 8.1 - 9.70-421/2 221.11.51450
FHE4 50-200/15سه فاز 125.7 - 10.9 - 13.90-451/2 2 21.521450
FHE4 50-250/22سه فاز129.8 - 15.9 - 18.60-451/2 222.231450
FHE4 65-160/15سه فاز124.6 - 7.6 - 90-7231/2 21.521450
FHE4 65-200/22سه فاز127.6 - 11.3 - 12.0-7231/2 22.231450
FHE4 65-250/40سه فاز1211.7 - 17.8 - 190-7231/2 245.51450
FHE4 65-250/55سه فاز1212 - 20.3 - 22.30-8431/2 25.57.51450
FHE4 80-160/15سه فاز123.5 - 5.5 - 7.20-96431.521450
FHE4 80-200/30سه فاز126.6 - 9.2 - 11.20-9643341450
FHE4 80-200/40سه فاز129 - 12.4 - 13.80-964345.51450
FHE4 80-250/40سه فاز129 - 13.2 - 160-964345.51450
FHE4 80-250/55سه فاز1211.1 - 17.2 - 19.80-108435.57.51450
FHE4 80-250/75سه فاز 1216 - 21.3 - 23.60-108437.5101450
FHE 40-160/30سه فاز1217.4 - 26.1 - 31.50-27-421/2 21/2 1342900
FHE 40/250/110سه فاز1247 - 63 - 720-27-481/2 21/2 111152900
FHE 65-125/40سه فاز1611.8 - 14.5 - 190-72-9031/2 245.52900
FHE 65-125/55سه فاز1213.7 - 19 - 230-72-10831/2 25.57.52900
FHE 65-125/75سه فاز1218 - 24.5 - 270-72-12031/2 27.5102900
FHE 80-200/220سه فاز 1224.5 - 43.5 - 480-120-2104322302900
FHE 40-125/22سه فاز128.2 - 20.1 - 24.50-27-481/2 21/2 12.232900
FHE 65-250/220سه فاز1244 - 56 - 620-84-12031/2 222302900
FHE 80-160/150سه فاز1216.5 - 30 - 330-120-2104315202900
FHS4 40-250/07سه فاز121/2 21/2 11450
FHS4 50-200/15سه فاز125.7 - 10.9 - 13.90-451/2 221.521450
FHS4 50-250/22سه فاز129.8 - 15.2 - 18.60-30-451/2 222.231450
FHS4 65-315/75سه فاز1216.7 - 25.2 - 26.50-42-841/2 227.5101450
FHS4 100-160/30سه فاز164 - 8.1 - 9.10-96-17354341450
FHS4 100-315/150سه فاز1616.8 - 28.1 -29.90-90-2005415201450
FHS4 100-315/185سه فاز1622.4 - 33.3 - 34.450-90-2005418.5251450
FHS4 100-315/220سه فاز1626.6 - 35.5 - 370-100-2005422301450
FHS4 100-315/220سه فاز 1626.6 - 35.5 - 370-100-2005422302900
FHS4 125-315/220سه فاز1616.6 - 27.5 - 28.30-180-317652229.31450
FHS4 125-315/300سه فاز1626.1 - 34.8 - 35.60-150-3006530401450
FHS4 150-250/185سه فاز168.7 - 18.9 - 21.30-250-5008618.5251450
FHS4 150-250/300سه فاز1613.8 - 23.5 - 25.50-250-5008630401450
FHS4 150-315/300سه فاز1622.3 - 27.9 - 30.20-250-4008630401450
FHS 65-250-300سه فاز 1261.3 - 73.4 - 84.30-96-12631/2 230402900
FHS 65-125/75سه فاز 1218 - 23 - 270-84-12031/2 27.5102900
FHS 65-200/150سه فاز 1234 - 41 - 450-84-12031/2 215202900
FHS 65-250/300سه فاز 1254 - 69 - 760-90-13831/2 230402900
FHS 80-250/550سه فاز 1268 - 90 - 920-120-2104355752900
FHS 100-160/220سه فاز 1616.8 - 31.6 - 330-120-3005422302900
NSCE 32-160/22/P2سه فاز1618.7- 23- 24.20-2521/4 10.220.292900
NSCE 32-160/22/P2سه فاز1618.7 - 23 - 24.20-16-2521/4 12.232900
NSCE 32-200/30/P2سه فاز1626.1- 30 - 33.10-2221/4 1342900
NSCE 32-200/40/P2سه فاز1632.6 - 38.6 - 40.20-2521/4 145.332900
NSCE 40-160/40/P2سه فاز1618.6 - 29.7 - 37.90-481/2 21/2 145.332900
NSCE 40-200/55/P2سه فاز1629.5 - 35.7 - 36.20-401/2 21/2 15.57.332900
NSCE 40-200/55/P2سه فاز1625 - 39.7 - 49.10-481/2 21/2 15.57.332900
NSCE 40-200/75/P2سه فاز1631.6 - 43.3 - 44.20-511/2 21/2 17.5102900
NSCE 40-250/15/P4سه فاز1611.6 - 14.3 - 15.10-231/2 21/2 11.521450
NSCE 40-250/110/P2سه فاز 1649 - 57.7 - 60.50-451/2 21/2 11114.62900
NSCE 40-250/150/P2سه فاز1661.9 - 70.6 - 73.90-511/2 21/2 115202900
NSCE 50-125/30/P2سه فاز166.5 - 13.7 - 17.10-801/2 22342900
NSCE 50-160/55/P2سه فاز 1615.7 - 23.8 - 27.10-48-801/2 225.57.52900
NSCE 50-160/75/P2سه فاز 1618.1 - 30.2 - 33.80-48-901/2 227.5102900
NSCE 50-200/110/P2سه فاز 1632.9 - 42.6 - 42.5 0-48-801/2 221114.62900
NSCE 50-250/30/P4سه فاز1611.6 - 16.9 - 18.70-491/2 22341450
NSCE 50-250/150/P2سه فاز 642.1 - 55.6 - 57.90-48-801/2 2215202900
NSCE 50-250/220/P2سه فاز1646.7 - 71 - 75.10-1011/2 222229.32900
NSCE 65-125/92/P2سه فاز1616.1 - 26.2 - 28.30-15731/2 29.212.22900
NSCE 65-125/110/P2سه فاز 1614.5 - 25.6 - 29.50-17731/2 21114.62900
NSCE 65-160-110/P2سه فاز 620.5 - 30.5 - 33.30-81-13831/2 21114.62900
NSCE 65-160/150/P2سه فاز1626.5 - 39.2 - 41.30-15731/2 215202900
NSCE 65-160/185/P2سه فاز1626.8 - 40.7 - 44.70-17731/2 218.524.62900
NSCE 65-200/30/P4سه فاز167.8 - 12.6 - 13.60-7631/2 2341450
NSCE 65-200/150/P2سه فاز1622.8 - 39.1 - 43.10-13831/2 215202900
NSCE 65-200/185/P2سه فاز 1631.4 -46.1 - 49.90-13831/2 218.524.62900
NSCE 65-200/220/P2سه فاز 1631 - 52.7 - 55.90-15731/2 22229.32900
NSCE 80-160/110/P2سه فاز 1612 - 21.4 - 26.80-208431114.62900
NSCE 80-160/150/P2سه فاز1615.1- 29 - 33.40-2364315202900
NSCE 80-160/185/P2سه فاز1619.6 - 31.2 - 380-2364318.524.62900
NSCE 50-315/75/P4سه فاز1622.5- 30.4 - 33.30-661/2 227.5101450
NSCS 65-250/40/P4سه فاز 168.9 - 15.1 - 15.7 0-44-8731/2 245.331450
NSCS 65-250/55/P4سه فاز 1615.2 - 23 - 24.30-55-10931/2 27.5101450
NSCS 65-315/110/P4سه فاز 1617.3 - 31 - 34.70-66-11931/2 21114.61450
NSCS 80-200/40/P4سه فاز 168.9 - 11.6 - 12.80-1114345.331450
NSCS 80-250/55/P4سه فاز 1613.5 - 16.6 - 18.20-111435.57.331450
NSCS 80-250/75/P4سه فاز 1614.4- 19.4 - 210-129437.5101450
NSCS 80-250/75/P4سه فاز1614.4 - 19.4 - 210-75-129437.5101450
NSCS 80-315/150/W4سه فاز 1621.2 - 30.3 - 31.60-1664315201450
nscs 80-315/150/w4سه فاز1621.2 - 30.3 - 31.60-93-1664315201450
NSCE 100-160/185/P2سه فاز 1617.1- 26.9 - 29.10-2845418.524.62900
NSCS 100-160/300/W2سه فاز 1627.1 - 40.6 - 44.10-3255430402900
NSCS 100-250/110/P4سه فاز 1613.8- 21.1 - 21.90-198541114.61450
NSCS 100-250/110/P4سه فاز1613.8 - 21.1 - 00-96-198541114.61450
NSCS 100-250/110/P4سه فاز1613.8 - 21.1 - 21.90-96-198541114.61450
NSCS 100-315/150/P4سه فاز 1619.5 - 27.2 - 280-1985415201450
NSCS 100-315/150/P4سه فاز1619.5 - 27.2 - 280-96-1985415201450
NSCS 150-315/450/W4سه فاز 1623.2 - 34.7 - 36.60-5558645602900
SHE 25-160/22سه فاز 1215.9 - 24.2 - 34.60-25.5212.232900
SHE 25-200/30سه فاز1220.8 - 30.4 - 44.90-2521342900
SHE 25-250/55سه فاز1239.2 - 50.3 - 61.40-24215.57.52900
SHE 25-250/75سه فاز1248.7 - 55.6 - 75.90-25.5217.5102900
SHE 32-125/11Aسه فاز129.8 - 16.1 - 21.60-2421/4 11.11.52900
SHE 32-160/22Aسه فاز 1218 - 26.5 - 350-18-2721/4 12.232900
SHE 32-160/22Aسه فاز1218 - 26.5 - 350-2721/4 12.232900
SHE 32-250/55سه فاز 1240 - 51.2 - 61.70-2421/4 1 5.57.52900
SHE 32-250/55سه فاز 1240 - 51.2 - 61.70-2421/4 1 5.57.52900
SHE 32-250/75سه فاز1250.1 - 59.9 - 74.10-25.521/4 17.5102900
SHE 32-250/110سه فاز 1258.7 - 65.9 - 86.20-2721/4 111152900
SHE 32-250/110سه فاز 1258.7 - 70.9 - 86.20-18-2721/4 111152900
SHE 40-200/55سه فاز 1225 - 36.2 - 49.1 0-481/2 21/2 15.57.52900
SHE 50-160/55سه فاز1214.7 - 24 - 34.10-841/2 225.57.52900
SHE 50-250/150سه فاز1245.6 - 61 - 70.20-781/2 2215202900
SHE 50-250/185سه فاز1250.8 - 66.4 - 800-821/2 2218.5252900
SHE 65-160/110سه فاز1221.4 - 32.4 - 43.20-12031/2 211152900
SHE 65-200/150سه فاز1229.3 - 40.6 - 530-11431/2 215202900
SHE 65-200/220سه فاز1241.8 - 53.4 - 680-12631/2 222302900
SHE 80-160/110سه فاز1210.7 - 25.6 - 33.60-1984311152900
SHE 80-160/185سه فاز1219.5 - 35.9 - 47.20-2224318.5252900
SHE 80-200/300سه فاز1235.1 - 48.8 - 63.60-2284330402900
SHS4-40-250/22سه فاز 1213.6 - 18.8 - 21.50-25.91/2 21/2 12.231450
SHS4 50-250/30سه فاز 1213.5 - 18.4 - 21.90-451/2 21/2 1341450
SHS 32-125/11سه فاز129.8 - 16.1 - 21.60-2421/4 11.11.52900
SHS 32-160/22سه فاز1218 - 26.5 - 350-2721/4 12.232900
SHS 32-250/55سه فاز1240 - 51.2- 61.70-2421/4 15.57.52900
SHS 32-250/75سه فاز1250.1- 59.9- 74.10-25.521/4 17.5102900
SHS 40-200/55سه فاز1225 - 36.2 - 49.10-481/2 21/2 15.57.52900
SHS 50-160/55سه فاز1214.7 - 24 - 34.10-841/2 225.57.52900
SHS 65-160/110سه فاز1221.4 - 35.6 - 43.20-12031/2 211152900
SHS 65-200/150سه فاز 1229.3 - 44.3 - 530-11431/2 215202900
SHS 65-250/300سه فاز 1261.3 - 73.4 - 84.30-12631/2 230402900
SHS 80-160/110سه فاز1210.7 - 25.6 - 33.60-2404311152900
SHS 80-160/185سه فاز 1219.5 - 35.9 - 47.20-2224318.5252900
SHS 80-200/300سه فاز 1235.1 - 48.8 - 63.60-2284330402900
SHS 80-200/370سه فاز1241.2 - 57.8 - 71.40-244337502900
NSCE 32-160/05/S4 سه فاز164.2 - 8.3 - 9.50-2121/4 10.550.731450
NSCE 32-200/11/P4سه فاز1611 - 14.4 - 15.10-1821/4 11.11.471450
NSCE 32-250/11/p4سه فاز1611.9 - 15 - 16.30-1421/4 11.11.471450
NSCE 32-250/15A/P4سه فاز1613.9 - 18.2 - 20.40-1621/4 11.521450
NSCE 32-250/22/P4سه فاز1650.1 - 61.5 - 66.50-2621/4 17.5102900
NSCE 40-200/11/P4سه فاز167.4 - 11.5 - 14.20-251/2 21/2 11.11.471450
NSCE 40-200/15/P4سه فاز1610.90-261/2 21/2 11.5 21450
NSCE 40-250/22/P4سه فاز1616.4 - 19.9 - 20.60-291/2 21/2 12.22.931450
NSCE 40-250/30/P4سه فاز1619.2 - 23.1 - 24.40-311/2 21/2 1341450
NSCE 50-200/22/P4سه فاز1611.4 - 14.8 - 15.10-491/2 222.22.931450
NSCE 50-250/22/P4سه فاز1611.4 - 15.7 - 16.60-431/2 222.22.931450
NSCE 50-250/40/P4سه فاز 1614.6 - 21.6 - 22.80-32-551/2 2245.331450
NSCE 65-160/22/P4سه فاز166.1 - 10 - 10.90-8731/2 22.22.931450
NSCE 65-200/22/P4سه فاز 165.7 - 10.8 - 12.10-7631/2 22.22.931450
NSCE 65-200/40/P4سه فاز1610.3 - 16.1 -170-7831/2 245.331450
NSCE 65-250/40/P4سه فاز 168.9 - 14.1 - 15.70-8731/2 245.331450
NSCE 65-250/55/P4سه فاز1613.7 - 20- 20.70-9831/2 25.57.331450
NSCE 65-250/75/P4سه فاز 1615.2 - 23 - 24.30-10931/2 27.5101450
NSCS 65-250/370/W2سه فاز 1642.5 - 68.7 - 73.30-119-42.531/2 23749.32900
NSCE 65-315/75/P4سه فاز 1615.9 - 24.8 - 27.60-9831/2 27.5101450
NSCE 65-315/110/P4سه فاز 1617.3- 31 - 34.70-11931/2 21114.61450
NSCS 80/200/220/P2سه فاز 1629.7 - 40.9 - 43.50-123-2084322302900
NSCS 80-250/550/W2سه فاز 1659 - 79.9 - 83.50-151-2644355752900
NSCE 80-315/110/P4سه فاز 1617.5 - 24.5 - 26.60-147431114.61450
NSCE 80-315/185/W4سه فاز 1622.7 - 34.4 - 35.50-1844318.524.61450
NSCE 80-400/220/W4سه فاز 1629.1- 40.4 - 43.40-166432229.31450
NSCS 80-400/300/W4سه فاز 1640.8 - 50.2 - 53.10-1664330401450
NSCS 100-160/30/P4سه فاز 164 - 8.1 - 9.10-17354341450
NSCS 100-160/150/P2سه فاز 1612.6 - 22.3 - 24.70-162-2845415202900
NSCS 100-160/220/W2سه فاز 1616.7 - 31.5 - 34.10-162-3255422302900
NSCS 100-250/110/P4سه فاز 1613.8 - 21.1 - 21.90-198541114.61450
NSCS 100-250/110/W4سه فاز 1613.8 - 21.1 - 21.90-198541114.61450
NSCS 100-315/150/W4سه فاز 1619.5 - 27.2 - 80-1985415201450
NSCS 100-315/300/W4سه فاز 1628.2 - 38.8 - 40.20-2495430401450
NSCS 100-400/300/W4سه فاز 1630.6 - 43.7 - 47.40-2495430401450
NSCS 150-250/300/W4سه فاز 1614.4 - 22.9 - 26.40-5558630401450
SHE 80-200/220سه فاز1227- 41.8 - 530-2164322302900

پمپ اب لوارا یک اسب
پمپ اب لوارا یک اسب

پمپ آب لوارا طبقاتی افقی و پمپ آب لوارا طبقاتی عمودی نیز از نوع پمپ های سانتریفیوژی هستند که پوشش آن ها به دو قسمت تقسیم شده اند. این نوع پمپ ها با پمپ های مکنده متفاوت هستند چراکه نازل مکنده، نازل تخلیه و روکش همگی در یک بخش قرار گرفته اند. سری HM و  SV در این دسته بندی ها قرار می گیرند.

یکی دیگر از ویژگی های پمپ لوارا ایتالیا این است که این نوع پمپ آب ها بسیار کم سر و صدا بوده و فضای کمتری را نسبت به دیگر پمپ ها میگیرند.

برای استعلام گرفتن از قیمت پمپ آب لوارا ایتالیا یک اسب میتوانید به راحتی با یکی از شماره تماس های شرکت مستریکو تماس گرفته و با یکی از کارشناسان حرفه ای ما در زمینه ی پمپ آب لوارا مشاوره بگیرید.

جدول انتخاب پمپ طبقاتی عمودی لوارا

مدلبرق ورودیفشار کاری
(bar)
حداکثر هد
(m)
حداکثر دبی
(m3/h)
سایز ورودی
(inch)
سایز خروجی
(inch)
توان
(KW)
توان
(HP)
دور موتور
(RPM)
1SV22F011Tسه فاز25134.62.4111.11.52900
1SV30F015Tسه فاز251812.4111.522900
3SV06F05Tسه فاز2544.44.4110.550.752900
3SV07F07Tسه فاز2552.54.4110.7512900
3SV08F07Tسه فاز25604.4110.7512900
3SV09F11Tسه فاز2567.74.4111.11.52900
3SV10F11Tسه فاز2573.84.4111.11.52900
3SV11F11Tسه فاز2582.34.4111.11.52900
3SV12F11Tسه فاز2587.84.4111.11.52900
3SV13F15Tسه فاز2598.14.4111.522900
3SV16F15Tسه فاز25119.94.4111.522900
3SV19F22Tسه فاز25142.34.4112.232900
3SV21F22Tسه فاز25156.94.4112.232900
3SV23F22Tسه فاز251744.4112.232900
3SV25F22Tسه فاز25188.54.4112.232900
3SV27F30Tسه فاز25204.44.411342900
3SV29F30Tسه فاز25219.34.411342900
3SV31F30Tسه فاز25233.84.411342900
3SV33F30Tسه فاز25248.54.411342900
5SV05F07Tسه فاز25388.51/4 11/4 10.7512900
5SV06F11Tسه فاز2545.38.51/4 11/4 11.11.52900
5SV07F11Tسه فاز2552.78.51/4 11/4 11.11.52900
5SV08F11Tسه فاز2560.18.51/4 11/4 11.11.52900
5SV09F15Tسه فاز25688.51/4 11/4 11.522900
5SV13F22Tسه فاز2598.38.51/4 11/4 12.232900
5SV14F22Tسه فاز25105.78.51/4 11/4 12.232900
5SV16F22Tسه فاز25120.58.51/4 11/4 12.232900
5SV18F30Tسه فاز25135.88.51/4 11/4 1342900
5SV21F30Tسه فاز25157.98.51/4 11/4 1342900
5SV23F40Tسه فاز25174.48.51/4 11/4 145.52900
5SV25F40Tسه فاز25189.28.51/4 11/4 145.52900
5SV28F40Tسه فاز25211.58.51/4 11/4 145.52900
5SV30F55Tسه فاز252278.51/4 11/4 15.57.52900
5SV33F55Tسه فاز252498.51/4 11/4 15.57.52900
15SV04F40سه فاز2558.4242245.52900
15SV05F40Tسه فاز2572.2242245.52900
15SV06F55Tسه فاز2587.624225.57.52900
15SV07F55Tسه فاز25101.924225.57.52900
15SV08F75Tسه فاز25117.424227.5102900
15SV09F75Tسه فاز25131.924227.5102900
15SV11F11Tسه فاز25162.3242211152900
15SV13F110Tسه فاز25191.3242211152900
15SV15F150Tسه فاز25222.1242215202900
15SV17F150Tسه فاز25251.6242215202900
22SV05F55Tسه فاز257629225.57.52900
22SV06F75Tسه فاز2593.229227.5102900
22SV07F75Tسه فاز25108.529227.5102900
22SV08F110Tسه فاز25124.6292211152900
22SV09F110Tسه فاز25140.1292211152900
22SV10F110Tسه فاز25155.4292211152900
22SV10N110Tسه فاز25155.4292211152900
22SV14F150Tسه فاز25216.6292215202900
22SV17F185Tسه فاز25263.5292218.5252900
33SV2G55Tسه فاز16, 25, 4047.8401/2 21/2 25.57.52900
33SV3G75Tسه فاز16, 25, 4071.5401/2 21/2 27.5102900
33SV4/2AG75Tسه فاز16, 25, 4082401/2 21/2 27.5102900
33SV4/1AG110Tسه فاز16, 25, 4088.9401/2 21/2 211152900
33SV4G110Tسه فاز16, 25, 4095.9401/2 21/2 211152900
33SV5/2AG110Tسه فاز16, 25, 40106401/2 21/2 211152900
33SV5/1AG110Tسه فاز16, 25, 40112.7401/2 21/2 211152900
33SV5G150Tسه فاز16, 25, 40120.4401/2 21/2 215202900
33SV6/2AG150Tسه فاز16, 25, 40145.6401/2 21/2 215202900
33SV7G185Tسه فاز16, 25, 401703401/2 21/2 218.5252900
33SV6G150Tسه فاز16, 25, 40145.6401/2 21/2 215202900
33SV7/2AG150Tسه فاز16, 25, 40170.3401/2 21/2 215202900
33SV7N185Tسه فاز16, 25, 40170.3401/2 21/2 218.5202900
33SV8/1AG185Tسه فاز16, 25, 40187.4401/2 21/2 218.5252900
33SV8G220Tسه فاز16, 25, 40194.1401/2 21/2 222302900
33SV9G220Tسه فاز16, 25, 40216.8401/2 21/2 222302900
33SV10/2AG220Tسه فاز16, 25, 40226.4401/2 21/2 222302900
33SV10G300Tسه فاز16, 25, 40241.8401/2 21/2 230402900
33SV10N300Tسه فاز16, 25, 40241.8401/2 21/2 230402900
33SV11/2AG300Tسه فاز16, 25, 40252401/2 21/2 230402900
33SV11G300Tسه فاز16, 25, 40265.7401/2 21/2 230402900
33SV13/1AN300Tسه فاز16, 25, 40294.9401/2 21/2 230402900
46SV2G75Tسه فاز16, 25, 4052.660337.5102900
46SV3G110Tسه فاز16, 25, 4080.8603311152900
46SV4G150Tسه فاز16, 25, 40107.3603315202900
46SV5G185Tسه فاز16, 25, 40134.5603318.5252900
46SV6/2AN220سه فاز16, 25, 40143.7603322302900
46SV8G300Tسه فاز16, 25, 40213.1603330402900
46SV8N300Tسه فاز16, 25, 40213.1603330402900
46SV13/2AG450Tسه فاز16, 25, 40332.5603345602900
66SV3/1AG150Tسه فاز16, 2584.7854415202900
66SV4/2AG185Tسه فاز16, 25108.9854418.5252900
66SV4G220Tسه فاز16, 25121.6854422302900
10SV06سه فاز2571.8141/2 11/2 12.232900
10SV07سه فاز2583.6141/2 11/2 1342900
10SV08سه فاز2595.3141/2 11/2 1342900
10SV09سه فاز25106.3141/2 11/2 145.52900
10SV10سه فاز25118141/2 11/2 145.52900
10SV11سه فاز25129.6141/2 11/2 145.52900
1SV13سه فاز2579.22.4110.7512900
10SV15سه فاز25179.5141/2 11/2 15.57.52900
10SV17سه فاز25205141/2 11/2 17.5102900
10SV18سه فاز25216.9141/2 11/2 17.5102900
10SV20سه فاز25240.6141/2 11/2 17.5102900
10SV21سه فاز25253.6141/2 11/2 111152900
15SV10سه فاز25147.7242211152900
33SV3/1سه فاز16, 25, 4064.5401/2 21/2 27.5102900
33SV3/2سه فاز16, 25, 4057.7401/2 21/2 25.57.52900
46SV10سه فاز16, 25, 40267.3603337502900
46SV10/2سه فاز16, 25, 40252.7603337502900
46SV11سه فاز16, 25, 40295.5603345602900
46SV11/2سه فاز16, 25, 40307.3603345602900
46SV6سه فاز16, 25, 40161603322302900
46SV7/2سه فاز16, 25, 40171.3603330402900
46SV9سه فاز16, 25, 40240.9603337502900
46SV9/2سه فاز16, 25, 40224.8603330402900
5SV11F15Tسه فاز2582.88.51/4 1 1/4 11.522900
66SV2سه فاز16, 25
60.4854411152900
66SV3سه فاز16, 2591.4854418.5252900
66sv3/2سه فاز16, 2578.4854415202900
66SV5سه فاز16, 25152854430402900
66SV5/1سه فاز16, 25145.6854430402900
66SV5/2سه فاز16, 25139.1854430402900
66SV6سه فاز16, 25182.4854437502900
66SV6/1سه فاز16, 25176854430402900
66SV6/2سه فاز16, 25169.5854430402900
66SV7سه فاز16, 25212.8854445602900
66SV7/1سه فاز16, 25206.4854437502900
66SV7/2سه فاز16, 25199.9854437502900
66SV8سه فاز16, 25342.2854445602900
66SV8/1سه فاز16, 25336.8854445602900
66SV8/2سه فاز16, 25230.3854445602900
92SV2سه فاز16, 25, 4067.81204415202900
92SV2/2سه فاز16, 25, 4049.41204411152900
92SV3سه فاز16, 25, 40102.21204422302900
92SV3/2سه فاز16, 25, 4082.41204418.5252900
92SV4سه فاز16, 25, 40133.11204430402900
92SV4/2سه فاز16, 25, 40115.71204430402900
92SV5سه فاز16, 25, 40166.41204437502900
92SV5/2سه فاز16, 25, 401491204437502900
92SV6سه فاز16, 25, 40200.91204445602900
92SV6/2سه فاز16, 25, 40183.31204445602900
92SV7/2سه فاز16, 25, 40216.81204445602900

 

جدول انتخاب پمپ طبقاتی افقی لوارا

مدلبرق ورودیفشار کاری
(bar)
حداکثر هد
(m)
حداکثر دبی
(m3/h)
سایز ورودی
(inch)
سایز خروجی
(inch)
توان
(KW)
توان
(HP)
دور موتور
(RPM)
1HM06N03Tسه فاز1667.12.4110.4212900
1HM07S05Tسه فاز1642.42.4110.4812900
1HM08N05Tسه فاز1648.32.4110.5312900
1HM09S05Tسه فاز
1654.22.4110.5812900
1HM11S05Tسه فاز1665.82.4110.6812900
1HM14S07Tسه فاز1684.62.4110.831.112900
1HM16S07Tسه فاز1696.32.4110.931.242900
3HM04P05Mتک فاز1029.54.4110.570.762900
3HM06S05Tسه فاز1643.84.4110.640.852900
3HM07S05Mتک فاز1651.74.4110.851.132900
3HM07S07Tسه فاز1653.14.4110.7512900
3HM08S07Mتک فاز16594.4110.951.242900
3HM08S07Tسه فاز1660.54.4110.841.122900
3HM09S11Tسه فاز1668.54.4110.951.272900
3HM10S07Mتک فاز16734.4111.111.482900
3HM10S11Tسه فاز1675.94.4111.041.392900
3HM017S15Tسه فاز161284.4111.712.282900
3HM019S22Tسه فاز161444.4111.942.592900
3HM021S22Tسه فاز161594.4112.122.832900
5HM05N07Tسه فاز1637.88.51/4 110.851.132900
5HM06S11Tسه فاز1645.58.51/4 111.021.362900
5HM07S09Mتک فاز1651.68.51/4 111.261.682900
5HM07N11Tسه فاز16538.51/4 111.171.562900
5HM08S09Mتک فاز1658.88.51/4 111.371.832900
5HM08S11Tسه فاز1660.48.51/4 111.321.762900
5HM09S11Mتک فاز1666.98.51/4 111.542.052900
5HM09S15Tسه فاز1668.18.51/4 111.481.972900
5HM10S15Mتک فاز1674.78.51/4 11 1.772.362900
5HM10S15Tسه فاز1675.58.51/4 111.632.172900
5HM11S15Mتک فاز1682.28.51/4 111.912.552900
5HM11S15Tسه فاز1683.08.51/4 111.782.372900
10HM03P15Mتک فاز1035.7141/2 11/4 11.391.852900
10HM04P22Tسه فاز1048.3141/2 11/4 11.702.272900
10HM04S15Mتک فاز1647.6141/2 11/4 11.832.442900
10HM04S15Tسه فاز1648.3141/2 11/4 11.702.272900
10HM05S22Tسه فاز1660.6141/2 11/4 12.142.852900
10HM06S22Tسه فاز1672.4141/2 11/4 12.523.362900
10HM07S30Tسه فاز1684.8141/2 11/4 12.963.952900
10HM08S30Tسه فاز1696.6141/2 11/4 13.354.472900
10HM09S40Tسه فاز16109141/2 11/4 13.7552900
15HM03S22Tسه فاز1643.62421/2 12.573.432900
15HM04S30Tسه فاز1658.12421/2 13.404.532900
15HM05S40Tسه فاز1672.92421/2 14.215.612900
15HM07S55Tسه فاز161022421/2 15.917.882900
22HM05S55Tسه فاز1676.42921/2 15.627.492900

به دلیل اینکه شرکت لوارا پمپ محیطی کوچک تولید نمی کند پمپ های خانگی کوچک که در بازار با این نام عرضه می شوند همگی غیر اصل و تولید چین هستند.

گروه بازرگانی مستر به عنوان نماینده رسمی فروش و خدمات پس از فروش پمپ آب لوارا، با بیش از یک دهه فعالیت در صنعت پمپ در ایران آماده ارائه انواع محصولات Lowara و خدمات مرتبط با مناسب ترین قیمت می باشد.

برای گرفتن استعلام از قیمت پمپ آب lowara میتوانید با شماره های شرکت مستر تماس گرفته و از قیمت روز این نوع پمپ آب ها مطلع شوید.

سوالات پر تکرار درباره پمپ آب لوارا

 • پمپ آب لوارا محصول کدام کشور می باشد؟

تمامی محصولات لوارا ساخت کشور ایتالیا می باشند، این برند زیر مجموعه شرکت Xylem است.

 • قیمت پمپ آب لوارا چقدر است؟

قیمت پمپ آب لوارا متناسب با مدل آن متغیر می باشد که میتوانید با شرکت مستر تماس گرفته و از قیمت این نوع پمپ اب مطلع شوید.

 • آیا محصولات شرکت لوارا دارای گارانتی می باشد؟ شرایط آن به چه صورت می باشد؟

بله ، محصولات این شرکت دارای 12 ماه گارانتی تعمیر می باشد.

 • منظور از استاندارد های IE1, IE2, IE3 در پمپ آب لوارا چیست ؟

استاندارد IEC برای ماشین های الکتریکی چرخشی، ارائه شده است که دارای سه دسته بندی IE1 ( کارایی استاندارد)، IE2 (عملکرد بالا) و IE3 (عملکرد ویژه و طلایی) می باشد.

 • آیا پمپ آب لوارا در ایران مونتاژ می شود؟

خیر، محصولات لوارا وارداتی هستند.

 • آیا برند لوارا، دارای پمپ های کف کش نیز می باشد؟

بله، پمپ های سری DN,DIWA و DOC از سری پمپ های کف کش لوارا محسوب می شوند.

 • من نیاز به پمپ خطی دارم، ممکن است از برند لوارا و از نوع خطی پمپ مناسبی معرفی نمایید؟

پمپ های e-LNE از سری پمپ های خطی این شرکت می باشند که دارای موتور از نوع IE3 بوده و حداکثر دبی این سری از پمپ ها 900 متر مکعب و حداکثر هد آنها بیش از 90 متر می باشد. لازم به ذکر است دمای قابل قبول در این سری از پمپ ها بین 25- الی 140 درجه سانتی گراد می باشد.

 • مهمترین مزیت پمپ آب Lowara نسبت به سایر رقبا چیست؟

کیفیت ایده آل همراه با قیمت مناسب نسبت به سایر رقبا

قیمت تیوپ منبع انبساط

برای گرفتن استعلام از قیمت تیوپ منبع انبساط با یکی از کارشناسان حرفه ای فروشگاه مستر تماس بگیرید تا مشاوره لازم را در زمینه پمپ آب لورا بگیرید.