ست کنترل

انواع دسته بندی های ست کنترل به همراه توضیحات فنی در ذیل قابل مشاهده و بررسی است.

کنترل سطح

ست کنترل قطعه ای دیجیتال است که به جای لوازم اتوماتیک، برروی پمپ آب قرار می گیرد. این قطعه نسبت به لوازم اتوماتیک فضای کمتری را اشغال کرده و به صورت اتوماتیک، پمپ را در زمان مصرف روشن کرده و بعد از مصرف نیز خاموش می نماید.

در برخی از ست کنترل ها، منبع تحت فشار5 لیتری قرار داردکه میزان روشن و خاموش شدن پمپ را کاهش می دهد و در برخی دیگر پیچ تنظیم فشار قرار دارد که میزان فشار آب را افزایش یا کاهش می دهد.

مزیت های نصب ست کنترل 

  • به دلیل وجود سنسور، در زمانیکه لوله ی رایزر شهری یا لوله ی ورودی پمپ، خالی از آب گردد، پمپ آب را به صورت اتوماتیک خاموش می نماید، تا پمپ به اصطلاح خشک کار نکند.
  • نصب و راه اندازی آن بسیار ساده می باشد
  • فضای کمی را اشغال می کند
  • فشار پمپ را حدودا 1 بار افزایش می دهد

معایب نصب ست کنترل

  • میزان استهلاک پمپ افزایش می یابد
  • محدودیت استفاده تا قدرت 2 یا 3 اسب را داراست
  • میزان مصرف برق افزایش می یابد
  • میزان سرو صدا تا حدودی افزایش می یابد