پمپ آب کالپدا

 • پمپ آب کالپدا Calpeda MXH

  برند

  کالپدا

  جنس پروانه

  استیل

  جنس شفت

  استیل

  جنس بدنه

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP54

  دهانه ورودی

  1/4 1 اینچ

  دهانه خروجی

  1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  8 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب کالپدا Calpeda MXH

  برند

  کالپدا

  جنس پروانه

  استیل

  جنس شفت

  استیل

  جنس بدنه

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP54

  دهانه ورودی

  1/4 1 اینچ

  دهانه خروجی

  1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  8 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب کالپدا Calpeda MXH

  برند

  کالپدا

  جنس پروانه

  استیل

  جنس شفت

  استیل

  جنس بدنه

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP54

  دهانه ورودی

  1/4 1 اینچ

  دهانه خروجی

  1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  8 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب کالپدا Calpeda MXH

  برند

  کالپدا

  جنس پروانه

  استیل

  جنس شفت

  استیل

  جنس بدنه

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP54

  کشور سازنده

  ایتالیا

  دهانه ورودی

  1/4 1 اینچ

  دهانه خروجی

  1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  8 بار

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب کالپدا Calpeda MXH

  برند

  کالپدا

  جنس پروانه

  استیل

  جنس شفت

  استیل

  جنس بدنه

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP54

  کشور سازنده

  ایتالیا

  دهانه ورودی

  1/4 1 اینچ

  دهانه خروجی

  1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  8 بار

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب کالپدا Calpeda MXH

  برند

  کالپدا

  جنس پروانه

  استیل

  جنس شفت

  استیل

  جنس بدنه

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP54

  کشور سازنده

  ایتالیا

  حداکثر فشار قابل تحمل

  8 بار

  دهانه ورودی

  1/4 1 اینچ

  دهانه خروجی

  1 اینچ

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب کالپدا Calpeda MXH

  برند

  کالپدا

  جنس پروانه

  استیل

  جنس شفت

  استیل

  جنس بدنه

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP54

  دهانه ورودی

  1/4 1 اینچ

  دهانه خروجی

  1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  8 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب کالپدا Calpeda MXH

  برند

  کالپدا

  جنس پروانه

  استیل

  جنس شفت

  استیل

  جنس بدنه

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP54

  دهانه ورودی

  1/4 1 اینچ

  دهانه خروجی

  1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  8 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب کالپدا Calpeda MXH

  برند

  کالپدا

  جنس پروانه

  استیل

  جنس شفت

  استیل

  جنس بدنه

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP54

  دهانه ورودی

  1/4 1 اینچ

  دهانه خروجی

  1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  8 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب کالپدا Calpeda MXH

  برند

  کالپدا

  جنس پروانه

  استیل

  جنس شفت

  استیل

  جنس بدنه

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP54

  کشور سازنده

  ایتالیا

  دهانه ورودی

  1/4 1 اینچ

  دهانه خروجی

  1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  8 بار

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب کالپدا Calpeda MXH

  برند

  کالپدا

  جنس پروانه

  استیل

  جنس شفت

  استیل

  جنس بدنه

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP54

  دهانه ورودی

  1/2 1 اینچ

  دهانه خروجی

  1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  8 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب کالپدا Calpeda MXH

  برند

  کالپدا

  جنس پروانه

  استیل

  جنس شفت

  استیل

  جنس بدنه

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP54

  کشور سازنده

  ایتالیا

  دهانه ورودی

  1/2 1 اینچ

  دهانه خروجی

  1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  8 بار

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب کالپدا Calpeda MXH

  برند

  کالپدا

  جنس پروانه

  استیل

  جنس شفت

  استیل

  جنس بدنه

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP54

  کشور سازنده

  ایتالیا

  دهانه ورودی

  1/2 1 اینچ

  دهانه خروجی

  1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  8 بار

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب کالپدا Calpeda MXH

  برند

  کالپدا

  جنس پروانه

  استیل

  جنس شفت

  استیل

  جنس بدنه

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP54

  کشور سازنده

  ایتالیا

  دهانه ورودی

  1/2 1 اینچ

  دهانه خروجی

  1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  8 بار

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب کالپدا calpeda MXVB

  برند

  کالپدا

  جنس پروانه

  چدن

  جنس شفت

  استیل

  جنس بدنه

  چدن

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  سه فاز (380 ولت),

  کلاس نفوذ پذیری

  IP54

  دهانه ورودی

  1 اینچ

  دهانه خروجی

  1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  25 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب کالپدا calpeda MXVB

  برند

  کالپدا

  جنس پروانه

  چدن

  جنس شفت

  استیل

  جنس بدنه

  چدن

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  سه فاز (380 ولت),

  کلاس نفوذ پذیری

  IP54

  کشور سازنده

  ایتالیا

  دهانه ورودی

  1 اینچ

  دهانه خروجی

  1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  25 بار

  اطلاعات بیشتر

اگر به دنبال خرید پمپ آب کالپدا هستید، برای استعلام قیمت پمپ آب کالپدا می توانید در ادامه مقاله با ما همراه باشید. همچنین برای دریافت مشاوره رایگان خرید پمپ آب می توانید با ما تماس بگیرید.

021-33997522 | 021-33997661 | 09121882140

معرفی پمپ آب کالپدا
معرفی پمپ آب کالپدا

معرفی پمپ آب کالپدا

در این مقاله قرار است با یکدیگر به معرفی پمپ آب کالپدا بپردازیم، برند کالپدا یکی از مطرح ترین برندهای تولید پمپ های آبرسانی  در دنیا می باشد و رقابتی تنگاتنگ با برندهای مطرح دنیا مثل گراندفوس، ابارا، داب، پنتاکس، لوارا، سایر، پدرولا و… دارد. شرکت کالپدا دارای سابقه بیش از نیم قرن فعالیت در زمینه تولید پمپ های آبرسانی می باشد. این شرکت با تولید انواع پمپ های آبرسانی کوچک خانگی، نیمه صنعتی و صنعتی سهم بزرگی از بازارهای جهانی را دارا می باشد. طیف گسترده ای از تولیدات این شرکت در بازار ایران مورد استفاده قرار می گیرد که در چند بخش مهم تقسیم بندی می شوند.

انواع پمپ کالپدا

حال که با پمپ اب کالپدا اشنا شدیم بیایید با یکدیگر به بررسی انواع پمپ کالپدا و کاربرد آن ها بپردازیم. انواع پمپ کالپدا به شرح زیر می باشد:

 • پمپ کوچک خانگی کالپدا شامل مدل های: NM – CA – T-TP – C – CT – NG
 • پمپ نیمه صنعتی و صنعتی کالپدا شامل مدل های: NM – NMS – NM4 – NMS4 – N-N4
 • پمپ طبقاتی عمودی کالپدا شامل مدل های: MXV – MXVL – MXVB – MXSU
 • پمپ طبقاتی افقی شامل مدل های: MGP – MXP – MXH-MXHL
 • پمپ استخری شامل مدل های: A – NMP – MCP – SPA
 • پمپ غرق آبی(پمپ شناور کالپدا– پمپ کفکش کالپدا- پمپ لجنکش کالپدا) شامل موردهای: GM 10 – GXR (R)-GXV – GQR – GX 40 – GQS-GQV – GM 50 – GQG – GM – GEO – MP – MPS – MXS – SFM 70 – SD-SDF-SDN – SDX – SDS – CS-FK – NC – NCE
 • پمپ سیرکوله کالپدا شامل مدل های: NR-NR4
 • پمپ آب صابون که یک مورد می باشد: B-VT
 • پمپ شفت و غلا ف: VAL-SC
 • بوستر پمپ آبرسانی: BS
  • MXH: پمپ های طبقاتی افقی کوبله بسته از جنس استنلس استیل
  • MXP,MGP: پمپ های طبقاتی افقی کوبله بسته
  • MXSU, MXV-B : پمپ های طبقاتی عمودی کوبله بسته
  • MXV(EI) : پمپ های طبقاتی عمودی خطیبوستر پمپ آتشنشانی: AUE-AUD-AUED

پمپ های خود مکش کالپدا 

 • Nm,HMD : پمپ های سانتریفیوژ کوبله بسته به همراه پورت های رشته ای
 • NM(EI),NMS : پمپ های سانتریفیوژ کوبله بسته با اتصال فلنچ
 • NM4(EI)NMS4: پمپ های سانتریفیوژ کوبله بسته 1450 دور
 • N,N4: پمپ های سانتریفیوژبا استانداردEN733
 • C: پمپ های سانتریفیوژ با پروانه باز

پمپ آب کالپدا نیم اسب

یکی از پرمصرف ترین پمپ های آب نیم اسب کالپدا پمپ  مدل های CA – CT -T-TP می باشد. این پمپ با دو طراحی وارد بازار می گردد که در نوع اول CT60  زاویه ورودی و خروجی پمپ 90 درجه می باشد و ورودی پمپ از جلو می باشد

در نوع دوم که  مدل هایCT 61 – T – TP – CA  زاویه ورودی و خروجی پمپ 90 درجه و ورودی پمپ از کنار می باشد.

قطعات پمپ های نیم اسب دارای پروانه ای از جنس برنج معروف به پروانه خورشیدی می باشند. کلگی این پمپ ها به نوعی طراحی شده است که نیاز به هواگیری را به حداقل می رساند. شفت این پمپ ها از جنس استنلس استیل بوده و توسط واسطه و مکانیکال سیل قسمت پمپ از الکتروموتور جدا می شود. کارایی بالای این پمپ و نحوه نصب و راه اندازی آسان آن این پمپ را در زمره ی پرمصرف ترین پمپ ها در صنعت آبرسانی خانگی قرار داده  است. شرکت مستر عامل فروش پمپ آب کالپدا نیم اسب می باشد.

نمایندگی پمپ کالپدا
نمایندگی پمپ کالپدا

نمایندگی پمپ کالپدا

تنها نماینده ی رسمی شکت کالپداCalpeda  در ایران و وارد کننده محصولات این شرکت، شرکت پمپ کالپدا رایان می باشد. این شرکت دارای عامل های رسمی و یا نمایندگی پمپ آب کالپدا Calpeda در سطح کشور ایران می باشد که شرکت مستر نماینده ی آن شرکت می باشد.

این شرکت به دلیل رنج وسیع و ویژه ای که در پمپ های آب ارائه می کند، در صنایعی مانند صنایع ساختمانی، کشاورزی، مصارف خانگی، آبیاری، استخر و سونا و در نهایت در مصارف مکش آب و لجن از مناطق عمیق کاربرد دارد.

پیشنهاد ویژه: اگر برای راه اندازی استخر به دنبال پمپ آب هستید، حتما برای دریافت مشاوره رایگان فروش تجهیزات استخری با ما تماس بگیرید.

مزایای پمپ آب کالپدا

با توجه به گفته های بالا، پمپ اب کالپدا به دلیل بی صدا بودن و همچنین کیفیت بالای آن بین افراد محبوبیت بسیار زیادی را کسب کرده است، در این بخش مزایای پمپ اب کالپدا را مطالعه می فرمایید:

 • قیمت پایین پمپ اب کالپدا و کم صدا بودن هنگام کار
 • هواگیری اسان آن به دلیل نوع طراحی سر پمپ
 • دارای بالاترین استاندارد اتحادیه اروپا با نام CE
 • عملکرد مناسب آن در حفظ فشار ثابت مصارف خانگی

قیمت پمپ آب کالپدا

پمپ آب کالپدا یکی از برندهای نسبتا گرانتری از سایر برندهای ایتالیایی می باشد و مهم ترین عامل در افزایش قیمت این برندCalpeda pump price نسبت به سایر برندهای دیگر استفاده نکردن این شرکت از قطعات تولیدی در کشورهای جهان سوم نظیر چین می باشد. قطعات پمپ کالپدا تماما توسط تکنسین های این شرکت در کشور ایتالیا تولید و بعد از بررسی و دریافت استانداردهای لازم در پمپ ها نصب می گردند.

قیمت پمپ های استنلس استیل کالپدا به دلیل استفاده کردن از نوع استیل مرغوب با ضخامت نسبتا بالاتری از سایر برندهای ایتالیایی بالاتر می باشد. شرکت مستر محصولات کالپدا را با مناسب ترین قیمت در دسترس مصرف کننده قرار می دهند.

برای استعلام هزینه و قیمت پمپ اب کالپدا پیشنهاد میکنیم با شماره تلفن های فروشگاه پمپ مستر تماس بگیرید تا کارشناسان ما شما را در انتخاب پمپ آب مناسب راهنمایی نمایند.

خرید پمپ آب Calpeda

جهت خرید پمپ آبCalpeda  کالپدا مصرف کننده می تواند به دو روش عمل کند، یک روش خرید مستقیم از شرکت پمپ کالپدا رایان و روش دوم اینکه خرید از طریق عوامل این شرکت است. شرکت مستر به عنوان عامل رسمی خود را آماده پاسخگویی در جهت فنی و همپنین ارائه قیمت مناسب معرفی می نماید. مزیت خرید از عوامل رسمی این می باشد که شرکت پمپ کالپدا رایان درصدی از تخفیف را به عاملین تخصیص می دهد که در صورتیکه مصرف کننده نوعی از پمپ کالپدا را مستقیما از شرکت پمپ کالپدا رایان خرید کند از فواید این درصد محروم می گردد. در صورتی که عوامل اجازه ی ارائه ی درصد تخفیف به مصرف کننده را داشته و لذا خرید از عوامل برای مصرف کننده مقرون به صرفه تر می باشد.

کاتالوگ پمپ کالپدا

علاوه بر دریافت کاتالوگ پمپ کالپدا از کارشناسان مجرب مستر می توان با انتخاب نوع و مدل پمپ از طریق www.masterico.com  اطلاعات جامع و کاملی را هم در زمینه قطعات فنی پمپ و هم در زمینه جدول همپوشانی و راندمان دریافت کنید.

قطعات پمپ کالپدا
قطعات پمپ کالپدا

قطعات پمپ کالپدا

گروه صنعتی بازرگانی مستر عامل رسمی شرکت کالپدا رایان اعلام می نماید که برند کالپدا  Calpida دارای توانایی بالایی در تامین قطعات پمپ کالپدا و خدمات پمپ و خدمات پس از فروش می باشد.

کالپدا شرکتی متعهد در زمینه تولید و توسعه پمپ آب وسیستم های پمپاژ با سابقه ی 59 ساله می باشد. این شرکت توسط وینیسیو متیگو تاسیس شد. محصولات این شرکت درصنعت، سیستم های آبیاری، نیروگاه های آب، آتش نشانی، سیستم های دریایی و مصارف کشاورزی کاربرد دارد و تمامی این محصولات از فناوری های پیشرفته استفاده می گردند.

امروزه کالپدا تبدیل به یک برند معتبر جهانی گردیده است که می تواند تمامی نیازهای مشتریان در زمینه های کشاورزی، صنعت، خانگی، دریایی و زمینه های فاضلاب را برطرف سازد. تولیدات این شرکت به بیش از 2000 نوع پمپ می رسد که قدرت خروجی این پمپ ها بین 0.5kw تا 200kw می باشد.

شرکت پمپ آب کالپدا از طریق شرکت های تابعه خود در سرتاسر جهان فعالیت می کند و کلیه نیاز های مشتریان را در تمام زمینه ها جوابگو می باشد. در ایتالیا، این شرکت دارای 18 نمایندگی است که عاملیت فروش محصولات این شرکت را دارا می باشند. در سایر کشور ها نیز کالپدا به صورت مویرگی اقدام به فروش محصولات خود می نماید که حدود 100 کشور شامل حال این مورد می باشند.

شرکت کالپدا تولید کننده انواع پمپ های تک پروانه، دوپروانه، جتی، طبقاتی افقی وعمودی، پمپ های سیرکولاتور، لجن کش و کف کش می باشد که بنا به خواسته ی مشتریان قابل ارائه می باشد.

خدمات پس از فروش پمپ آب کالپدا

یکی از بهترین مزیت های پمپ آب کالپدا خدمات پس از فروش آن می باشد، این شرکت اقدام به ارائه قطعات صنعتی پمپ آب و قطعات جایگزین با بالاترین کیفیت می نماید.خطوط تولید شرکت کالپدا، محصولاتی با کیفیت و ماندگاری بالا به همراه عملکرد مطلوب، به مشتریان ارائه می دهند.