پمپ آب سایر

 • پمپ سائر دو پروانه سری FC

  برند

  سائر

  جنس بدنه

  استیل

  جنس پروانه

  برنز

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  سه فاز (380 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  کشور سازنده

  ایتالیا

  دهانه ورودی

  1 اینچ

  دهانه خروجی

  1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  10 بار

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ سائر دو پروانه سری FC

  برند

  سائر

  جنس بدنه

  استیل

  جنس پروانه

  برنز

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  سه فاز (380 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  کشور سازنده

  ایتالیا

  دهانه ورودی

  1/4 1 اینچ

  دهانه خروجی

  1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  10 بار

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ سائر دو پروانه سری FC

  برند

  سائر

  جنس بدنه

  استیل

  جنس پروانه

  برنز

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  سه فاز (380 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  کشور سازنده

  ایتالیا

  دهانه ورودی

  1/4 1 اینچ

  دهانه خروجی

  1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  10 بار

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ سائر دو پروانه سری FC

  برند

  سائر

  جنس بدنه

  استیل

  جنس پروانه

  برنز

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  سه فاز (380 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  کشور سازنده

  ایتالیا

  دهانه ورودی

  1/4 1 اینچ

  دهانه خروجی

  1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  10 بار

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ سائر دو پروانه سری FC

  برند

  سائر

  جنس بدنه

  استیل

  جنس پروانه

  برنز

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  سه فاز (380 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  کشور سازنده

  ایتالیا

  دهانه ورودی

  1/4 1 اینچ

  دهانه خروجی

  1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  10 بار

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ سائر دو پروانه سری FC

  برند

  سائر

  جنس بدنه

  استیل

  جنس پروانه

  برنز

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  سه فاز (380 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  کشور سازنده

  ایتالیا

  دهانه ورودی

  1/2 1 اینچ

  دهانه خروجی

  1/4 1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  10 بار

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ سائر دو پروانه سری FC

  برند

  سائر

  جنس بدنه

  استیل

  جنس پروانه

  برنز

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  سه فاز (380 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  کشور سازنده

  ایتالیا

  دهانه ورودی

  1/2 1 اینچ

  دهانه خروجی

  1/4 1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  10 بار

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ سائر دو پروانه سری FC

  برند

  سائر

  جنس بدنه

  استیل

  جنس پروانه

  برنز

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  سه فاز (380 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  کشور سازنده

  ایتالیا

  دهانه ورودی

  1/2 1 اینچ

  دهانه خروجی

  1/4 1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  10 بار

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ دو پروانه سائر سری M

  برند

  سائر

  جنس بدنه

  استیل

  جنس پروانه

  باکالیت,

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  سه فاز (380 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  کشور سازنده

  ایتالیا

  دهانه ورودی

  1 اینچ

  دهانه خروجی

  1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  9 بار

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ دو پروانه سائر سری M

  برند

  سائر

  جنس بدنه

  استیل,

  جنس پروانه

  استیل, ,

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  کشور سازنده

  ایتالیا

  دهانه ورودی

  1 اینچ

  دهانه خروجی

  1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  9 بار

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ دو پروانه سائر سری M

  برند

  سائر

  جنس بدنه

  استیل

  جنس پروانه

  باکالیت,

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  سه فاز (380 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  کشور سازنده

  ایتالیا

  دهانه ورودی

  1 اینچ

  دهانه خروجی

  1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  9 بار

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ دو پروانه سائر سری M

  برند

  سائر

  جنس بدنه

  استیل

  جنس پروانه

  باکالیت,

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  سه فاز (380 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  کشور سازنده

  ایتالیا

  دهانه ورودی

  1 اینچ

  دهانه خروجی

  1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  6 بار

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب سایر M150

  برند

  سائر

  جنس بدنه

  استیل

  جنس پروانه

  باکالیت,

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  سه فاز (380 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  کشور سازنده

  ایتالیا

  دهانه ورودی

  1/2 1 اینچ

  دهانه خروجی

  1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  8 بار

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب سایر M200-N

  برند

  سائر

  جنس بدنه

  استیل

  جنس پروانه

  باکالیت,

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  سه فاز (380 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  کشور سازنده

  ایتالیا

  دهانه ورودی

  1/2 1 اینچ

  دهانه خروجی

  1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  8 بار

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ دو پروانه سائر سری M

  برند

  سائر

  جنس بدنه

  استیل,

  جنس پروانه

  استیل, ,

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  کشور سازنده

  ایتالیا

  دهانه ورودی

  1/2 1 اینچ

  دهانه خروجی

  1/4 1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  9 بار

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ دو پروانه سائر سری M

  برند

  سائر

  جنس بدنه

  استیل,

  جنس پروانه

  استیل, ,

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  کشور سازنده

  ایتالیا

  دهانه ورودی

  1/2 1 اینچ

  دهانه خروجی

  1/4 1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  8 بار

  اطلاعات بیشتر

شرکت پمپ  اب سایر سائر در سال 1951 توسط Carlo Favella تاسیس گردید و هم اکنون بعدد از نیم  قرن هنوز توسط پسران مالک اداره می شود. این شرکت تخصصا روی تولید پمپ های سانتریفیوژ، پمپ های شناور و الکتروموتور شناور فعالیت می کند.

معمولا پمپ آب سایر شامل طیف وسیعی از محصولات می باشد که عمدتا از جنس چدن، کربن، استیل و برنز می باشند. کلیه پمپ های آب سایر با آخرین استاندارد هایی موجود به بازار ارائه می گردند. لازم است بدانید که پمپ آب سایر دارای گاوهی نامه مدیریت کیفی ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۸ نیز است.

معمولا متریال به کار رفته در پمپ های آب سایر به شرح زیر است:

محفظه پمپ و واسطه از جنس چدن می باشد.

پروانه ها از جنس برنج نیز هستند.

انواع پمپ آب سایر

مکانیکال سیل از جنس کربن- سرامیک هستند و  شافت نیز از جنس استنلس استیل است. معمول سری KF پمپ های آب سایر برای مصارفی خانگی مانند پمپ آب خانگی مورد استفاده قرار می گیرند.

سری m پمپ های سایر با نام پمپ های سانترفیوژی یا جتی شناخته می شوند و برای مصارف صنعتی،آبیاری و یا ساختمان های بسیار بزرگ به کار گرفته می شوند.

پمپ های سایر در سری FC در واقع نوعی از پمپ های دو پروانه سایر می باشند. و عموما برای صنایع آتشنشانی ها و منابع آب ساختمان به کار می روند.

پمپ آب سایر سری CB درواقع نوعی از پمپ های سانترفیوژی سایر را شامل می شوند که درارای دو پروانه هستند و به عنوان پمپ های آب ساختمان و یا برای مصارف کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرند.

پمپ آب سایر سری AP به عنوان پمپ های خود مکش شناخته می شوند. کاربرد آن ها در این است که یک بار هواگیری می شوند و در صورت جدا شدن از پرتال و انشعاب مورد نظر نیاز به هواگیری مجدد ندارند. این پمپ ها برای پاکیزه کردن آب به کار می روند.

پمپ آب سایر سری CM-CMP از نوع سانترفیوژی تک پروانه ای می باشند اما صدای بسیار کمی دارند و این مورد برای مصارفی از قبیل پمپ های خانگی و صنعتی این نوع پمپ را متمایز می کند.

سری پمپ های BP بمپ آب سایر برای افزایش سیالات غیر خورنده به کار می رود. می توان کاربرد این سری از پمپ های سایر را تنها برای موارد صنعتی و کشاورزی دانست.

پمپ های سایر که در سری OP تولید می شوند را می توان یکی از خاص ترین نوع های پمپ آب سایر دانست. این نوع پمپ ها طبقاتی می باشند و از نوع سانترفیوژی هستند اما عملکرد آنان کاملا بدون صدا است.

پمپ های سایر در سری IR را می توان مورد استفاده ترین نوع های پمپ بشقابی دانست. این پمپ ها تک پروانه ای هستند و حتی می توانند مایعات خورنده را نیز انتقال دهند.

پمپ های آب MG- MG1 که در اصطلاح پمپ تک پروانه بشقابی نامیده می شود از نوع پمپ سانترفیوژی می باشد و با کارکر آرام و بی صدایی که دارد برای مصارف خانگی و صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد.

از دیگر سری های پمپ آب سایر در واقع سری NCB هست که کاربرد وسیعی در مصارف خانگی دارد. کاملا بی صدا هست و تک پروانه ای نیز می باشد.

سری TM از سری پمپ های آب سایر در واقع پمپ های سانترفیوژی طبقاتی افقی هستند. این پمپ ها در زمان هایی که نیاز به فشار بالا در آبدهی مورد نیاز است مورد استفاده قرار می گیرند.

پمپ های آب سری AS از نوع خود مکش می باشد و نیاز به یک بار هواگیری دارد. لازم است بدانید در این پمپ ها فضای کافی بین پره های پروانه وجود دارد عملا انتقال ذرات به آسانی از طریق این پمپ صورت می گیرد.

در حقیقت سری های KPO-KPW- KSM از مدل های پمپ استخری می باشند.

سری های CF-CFP در پمپ آب سایر در حقیق خود مکش هستند و این قابلیت را دارند که آب را از چاه های تا عمق هشت متری نیز بکشند. این پمپ های برای انتقال روغن و گریس و از این موارد به کار می رود.

سری های MK و CWM201 پمپ سایر در حقیق پمپ های عمودی می باشند و به عنوان بوستر پمپ های آتشنشانی به کار می روند. البته کاربرد های دیگری در زمینه فواره سازی نیز دارند.

از پمپ های سری MINO33 برای استفاده در فواره های کوچک، بازیابی موارد خورنده شیمیایی مانند کود ها و سم ها استفاده می شود.

پمپ های سری PD سایر به عنوان پمپ های لجن کش در موارد مشخصی که از نام آن پیدا هست کاربرد وسیعی دارند.

پمپ های سری TEX به عنوان پمپ های لجن کش توانایی مکش سیالات با ذراتی تا قطع حداکثر 28 میلی متر را دارا هستند.

پمپ های شناوری سری FS دارای فشار زیاد و عمق غوطه وری مناسبی نیست هستند.

از پمپ های سری CL پمپ آب سایر در واقع برای هوادهی استخر های استفاده می شود.

از پمپ های سری S و NR پمپ آب سایر برای آبدهی چاه های 7 و 8 اینچ استفاده می شود. می توان کاربرد آن را بیشتر در حوزه صنعت و معدن دانست.

از پمپ های سری MS سایر بیش تر در حوزه کوپل کردن پمپ های شناور در حوزه پرورش ماهی استفاده می شود.

پمپ اب سایر سری NS از جمله پمپ های طبقاطی شناور با غوطه وری مناسب می باشد و در حوزه های آتشنشانی و پرورش ماهی مورد استفاده قرار می گیرد.

پمپ اب سایر در سری MBS از پرمصرف ترین پمپ های آب در حوزه کشاورزی است و دارای سیستم آبندی دوبل می باشد. این پمپ در موارد تامین آب از مخازن باران و آب انبار ها نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

از جمله مدل های پمپ آب سایر در حوزه تاسیسات می توان به سری TB2 اشاره که کرد که در زمینه های تاسیسات و هتل ها و تاسیسات آتشنشانی و موارد مشابه کاربرد دارد.

 

پمپ آب سایر

 

اگر به دنبال قیمت پمپ اب سایر ایتالیا هستید، ما بهترین قیمت پمپ آب saer در تهران را به شما پیشنهاد می کنیم. همین حالا با ما تماس بگیرید. 09121882140 – 02133997661

معرفی پمپ آب سایر

پمپ آب سایر از سال 1951 توسط کارلو فاوالا در کمپانی سایر، جهت استفاده در مصارف خانگی، کشاورزی، صنعتی و سازه های مهندسی تولید شد. این محصول در سیستم های آتش نشانی، شهرداری ها، سیستم های تهویه هوا، سیستم های سرمایشی و گرمایشی و در نهایت در بخش های دریایی و معادن کاربرد دارد.

شرکت سایر هم اکنون بیش از 500 مدل متفاوت پمپ آب و موتور در اختیار متقاضیان قرار داده است که این پمپ ها شامل پمپ های سانتریفیوژ، شناور و الکتروموتور های شناور می باشد.

پمپ آب خانگی سایر شامل پمپ آب بشقابی، جتی، تک پروانه، دو پروانه، طبقاتی عمودی، طبقاتی افقی و پمپ های خانگی کوچک می باشد که دسته بندی های متفاوتی را به خود اختصاص داده است.

پمپ آب سایر بشقابی جزو پمپ های کم صدا بوده و جهت استفاده در داخل ساختمان و مصارف صنعتی به کار می رود. پمپ های سری CMP و CM جزو این نوع پمپ ها می باشند.

پمپ های جتی جهت انتقال آب به کار رفته و به صورت زمینی استفاده می شوند. جنس این پمپ ها از چدن و استیل بوده و پروانه های آنها از نوریل، برنج یا استیل می باشد. سری های M در این نوع دسته بندی قرار می گیرند. از مزایای این نوع پمپ ها، خاصیت خود مکش بودن آنهاست که اغلب جهت استفاده در مصارفی که ورودی آب پمپ، کم فشار می باشد، به کار می رود در نهایت می توان گفت انتخاب پمپ آب جتی بهترین گزینه برای ویلا ها می باشد.

پمپ آب تک پروانه سایر جزو پمپ های سانتریفیوژی هستند که در مصارف خانگی کوچک و متوسط استفاده می شوند و در صورت اتصال به منبع های تحت فشار، یک سیستم فشار قوی را به وجود می آورند. این پمپ ها معمولا به سری های KF,BP,IR و MG تقسیم بندی می شوند.

پمپ های سانتریفیوژ دو پروانه با ایجاد یک سیستم پر فشار جهت استفاده در مصارف صنعتی و خانگی مناسب می باشند. این نوع پمپ آب با چرخش دو پروانه، یک هد بالا همراه با فشار خوب آب را تضمین می کند و شامل سری های FC و CB می باشد.

پمپ آب سایر طبقاتی افقی و عمودی نوع دیگری از پمپ های سانتریفیوژ هستند که پوشش آن ها به دو قسمت تقسیم شده است. این نوع پمپ ها با پمپ های مکنده متفاوت هستند. و در آنها نازل مکنده، نازل تخلیه و روکش، همه در یک بخش قرار دارند، لازم به ذکر است سری های OP,MK,MBSو CWM در این دسته پمپ ها قرار دارند.

و در آخر پمپ های خانگی کوچک محیطی که شامل سری KF می شوند اغلب جهت سیستم های خانگی کوچک و مصارف صنعتی ساده به کار می روند و توسط معیار کارایی و خروجی موردنیاز شناسایی می شوند.

تمامی مدل های پمپ آب سائر در ایتالیا تولید می شوند و با بهره گیری از تکنولوژی مدرن طراحی هیدرولیکی، علاوه بر کارایی بالاتر نسبت به نمونه های مشابه، طول عمر بالاتر و قیمت مناسب تری نیز دارند.

قیمت پمپ اب سایر ایتالیا

با توجه به نرخ متغیر قیمت دلار، قیمت پمپ اب سایر ایتالیا نیز هر روز در حال تغییر است. برای استعلام دقیق پمپ آب saer همین حالا با ما تماس بگیرید. 09121882140 – 02133997661

گروه تجاری مستر به عنوان نمایندگی پمپ سایر ایتالیا در تهران، عرضه کننده مناسب ترین قیمت پمپ آب یک اسب سایر و قیمت پمپ دو اسب سایر است.

پیشنهاد مطالعه: برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قدرت 1 اسب بخار، می توانید مقاله آشنایی با پمپ آب یک اسب را مطالعه کنید.