پمپاژ سیالات لزج توسط پمپ آب

پمپاژ مایعات

ویسکوزیته یا گرانروی یا لزجی یک سیال به مفهوم مقاومت آن در برابر جاری شدن می باشد. ویسکوزیته معمولا با واحد سانتی استوکس (cSt) سنجیده می شود. ویسکوزیته آب برابر یک و ویسکوزیته روغن های خوراکی معمولا بین 10 تا 100 می باشد. پمپ آب سانتریفوژ قادر به جابجایی سیالاتی با ویسکوزیته کمتر از 500 سانتی استوکس می باشند. از آنجا که منحنی های عملکرد ارائه شده برای پمپ آب مربوط به تست آن ها با آب می باشد در صورت پمپاژ سیالات با ویسکوزیته بالا این منحنی ها باید تصحیح شود. بدین منظور غالبا از منحنی های تجربی موسسه HI استفاده می شود. نحوه استفاده از منحنی ها در مثال زیر تشریح شده است.

مثال :

هد و دبی مورد نیاز برای پمپاژ سیالی با پمپ آب با ویسکوزیته 220 سانتی استوکس به ترتیب 92 متر و 125 متر مکعب در ساعت می باشد. پمپ آب مناسب برای این منظور را انتخاب نمایید.

منحنی تصحیح ویسکوزیته

ابتدا دبی مورد نظر را بر روی محور افقی مشخص کرده و خطی عمود رسم می شود تا خط مورب مربوط به هد (خط 4/91 متر) را قطع نماید. از این نقطه بطور افقی خطی رسم می شود تا خط مورب مربوط به ویسکوزیته (خط 220 سانتی استوکس) را قطع کند. از این نقطه خطی عمودی به سمت بالا کشیده می شود تا منحنی های قسمت بالایی را قطع نماید. اعداد بدست آمده به این ترتیب می باشد :

96/0= ضریب تصحیح دبی : (CQ)

92/0= ضریب تصحیح هد در نقطه بهترین راندمان : (CH)

67/0= ضریب تصحیح راندمان : (Cƞ)

هد و دبی مربوط به آب با تقسیم مقادیر مربوط به سیال لزج بر ضرائب بدست آمده تعیین می شود:

پمپ آب

فورمول ویسکوزیته

با توجه به مقادیر فوق و استفاده از کاتالوگ پمپ آب می توان پمپ آب مناسب را انتخاب نمود. باید توجه داشت در صورتیکه مقدار راندمان در پمپ آب انتخاب شده برابر 80% باشد، راندمان پمپ به هنگام کار با سیال لزج برابر خواهد بود با :

Ƞ=80 x 0.67 ≅ 53

قدرت مصرفی پمپ بر حسب کیلووات

که در عبارت فوق ρ مقدار چگالی نسبی سیال می باشد. در صورتیکه چگالی نسبی سیال2/1 باشد، مقدار توان مصرفی عبارت خواهد بود با :

چگالی نسبی سیال

منحنی تصحیح ویسکوزیته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سابقه طولانی

17 سال سابقه فروش و ارائه محصولات

پوشش سراسری

ارسال کالا به تهران و سراسر ایران

تنوع در خرید

فروش کلیه برندهای معتبر موجود در بازار

خرید مطمئن

کیفیت بالا / اصالت کالا / قیمت پایین

Call Now Button