IP55

IP55

  • پمپ آب دو پروانه نوید موتور

    ,

    برند

    نوید موتور

    جنس بدنه

    پلی آمید

    جنس پروانه

    چدن

    جنس شفت

    فولاد

    دور موتور

    2900 دور در دقیقه

    کلاس نفوذ پذیری

    IP55

    دهانه ورودی

    1 اینچ

    دهانه خروجی

    1 اینچ

    کشور سازنده

    ایران

    اطلاعات بیشتر
  • قیمت پمپ آب پنتاکس pm80

    ,

    برند

    Pentax, پنتاکس

    جنس بدنه

    چدن

    جنس پروانه

    برنز

    جنس شفت

    استیل

    دور موتور

    2900 دور در دقیقه

    برق ورودی

    تک فاز (220 ولت),

    کلاس نفوذ پذیری

    IP55

    دهانه ورودی

    1 اینچ

    دهانه خروجی

    1 اینچ

    حداکثر فشار قابل تحمل

    6 بار

    کشور سازنده

    ایتالیا

    حداقل و حداکثر ارتفاع(H)

    35, 5

    حداقل و حداکثر بازدهی(Q)

    0.3, 2

    نوع مصرف

    خانگی – ساختمانی

    اطلاعات بیشتر
  • قیمت پمپ آب پنتاکس pm80

    ,

    برند

    Pentax, پنتاکس

    جنس بدنه

    چدن

    جنس پروانه

    باکالیت,

    جنس شفت

    استیل

    دور موتور

    2900 دور در دقیقه

    برق ورودی

    تک فاز (220 ولت),

    کلاس نفوذ پذیری

    IP55

    دهانه ورودی

    1 اینچ

    دهانه خروجی

    1 اینچ

    حداکثر فشار قابل تحمل

    8 بار

    کشور سازنده

    ایتالیا

    حداقل و حداکثر ارتفاع(H)

    18, 61

    حداقل و حداکثر بازدهی(Q)

    0.3, 3

    نوع مصرف

    خانگی – ساختمانی

    اطلاعات بیشتر
  • پمپ آب داب K 40/800 T

    ,

    برند

    داب

    جنس بدنه

    چدن

    جنس پروانه

    تکنو پلیمر

    جنس شفت

    استیل

    دور موتور

    سه دور

    برق ورودی

    تک فاز (220 ولت)

    کلاس نفوذ پذیری

    IP55

    دهانه ورودی

    3 اینچ

    دهانه خروجی

    1/2 2 اینچ

    حداکثر فشار قابل تحمل

    10 بار

    کشور سازنده

    ایتالیا

    قدرت

    12.5 اسب

    نوع مصرف

    خانگی – ساختمانی

    حداقل و حداکثر ارتفاع(H)

    21, 50

    حداقل و حداکثر بازدهی(Q)

    24, 72

    اطلاعات بیشتر
  • پمپ آب خانگی ابارا تک پروانه CMB

    برند

    ابارا

    جنس بدنه

    استیل

    جنس پروانه

    استیل

    جنس شفت

    استیل

    دور موتور

    1450 دور در دقیقه,

    برق ورودی

    تک فاز (220 ولت),

    کلاس نفوذ پذیری

    IP55

    کشور سازنده

    ایتالیا

    حداقل و حداکثر ارتفاع(H)

    27, 34

    حداقل و حداکثر بازدهی(Q)

    17, 6

    نوع مصرف

    خانگی – ساختمانی

    اطلاعات بیشتر
  • پمپ آب خانگی ابارا تک پروانه CMB

    برند

    ابارا

    جنس بدنه

    استیل

    جنس پروانه

    استیل

    جنس شفت

    استیل

    دور موتور

    1450 دور در دقیقه,

    برق ورودی

    تک فاز (220 ولت),

    کلاس نفوذ پذیری

    IP55

    کشور سازنده

    ایتالیا

    حداقل و حداکثر ارتفاع(H)

    33, 45

    حداقل و حداکثر بازدهی(Q)

    17, 6

    نوع مصرف

    خانگی – ساختمانی

    اطلاعات بیشتر
  • پمپ آب خانگی ابارا سری CDA

    برند

    ابارا

    جنس بدنه

    چدن

    جنس پروانه

    برنز,

    جنس شفت

    استیل

    دور موتور

    2900 دور در دقیقه

    برق ورودی

    تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت)

    کلاس نفوذ پذیری

    IP55

    دهانه ورودی

    1 اینچ

    دهانه خروجی

    1 اینچ

    حداکثر فشار قابل تحمل

    6 بار

    کشور سازنده

    ایتالیا

    حداقل و حداکثر ارتفاع(H)

    21, 39

    حداقل و حداکثر بازدهی(Q)

    1, 5

    نوع مصرف

    خانگی – ساختمانی

    اطلاعات بیشتر
  • پمپ آب خانگی ابارا سری CDA

    برند

    ابارا

    جنس بدنه

    چدن

    جنس پروانه

    برنز,

    جنس شفت

    استیل

    دور موتور

    2900 دور در دقیقه

    برق ورودی

    تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت)

    کلاس نفوذ پذیری

    IP55

    کشور سازنده

    ایتالیا

    دهانه ورودی

    1 اینچ

    دهانه خروجی

    1 اینچ

    حداکثر فشار قابل تحمل

    6 بار

    حداقل و حداکثر ارتفاع(H)

    21, 39

    حداقل و حداکثر بازدهی(Q)

    1, 5

    نوع مصرف

    خانگی – ساختمانی

    اطلاعات بیشتر
  • پمپ آب خانگی ابارا سری CDA

    برند

    ابارا

    جنس بدنه

    چدن

    جنس پروانه

    برنز,

    جنس شفت

    استیل

    دور موتور

    2900 دور در دقیقه

    برق ورودی

    تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت)

    کلاس نفوذ پذیری

    IP55

    دهانه ورودی

    1/4 1 اینچ

    دهانه خروجی

    1 اینچ

    حداکثر فشار قابل تحمل

    10 بار

    کشور سازنده

    ایتالیا

    حداقل و حداکثر ارتفاع(H)

    27, 51

    حداقل و حداکثر بازدهی(Q)

    1, 6

    نوع مصرف

    خانگی – ساختمانی

    اطلاعات بیشتر
  • پمپ آب خانگی ابارا سری CDA

    برند

    ابارا

    جنس بدنه

    چدن

    جنس پروانه

    برنز,

    جنس شفت

    استیل

    دور موتور

    2900 دور در دقیقه

    برق ورودی

    تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت)

    کلاس نفوذ پذیری

    IP55

    دهانه ورودی

    1/4 1 اینچ

    دهانه خروجی

    1 اینچ

    حداکثر فشار قابل تحمل

    10 بار

    کشور سازنده

    ایتالیا

    حداقل و حداکثر ارتفاع(H)

    40, 60

    حداقل و حداکثر بازدهی(Q)

    1, 6

    نوع مصرف

    خانگی – ساختمانی

    اطلاعات بیشتر
  • پمپ آب خانگی ابارا سری CDA

    برند

    ابارا

    جنس بدنه

    چدن

    جنس پروانه

    برنز,

    جنس شفت

    استیل

    دور موتور

    2900 دور در دقیقه

    برق ورودی

    تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت)

    کلاس نفوذ پذیری

    IP55

    دهانه ورودی

    1/4 1 اینچ

    دهانه خروجی

    1 اینچ

    حداکثر فشار قابل تحمل

    10 بار

    کشور سازنده

    ایتالیا

    حداقل و حداکثر ارتفاع(H)

    32, 60

    حداقل و حداکثر بازدهی(Q)

    2, 8

    نوع مصرف

    خانگی – ساختمانی

    اطلاعات بیشتر
  • پمپ آب خانگی ابارا سری CDA

    برند

    ابارا

    جنس بدنه

    چدن

    جنس پروانه

    برنز,

    جنس شفت

    استیل

    دور موتور

    2900 دور در دقیقه

    برق ورودی

    تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت)

    کلاس نفوذ پذیری

    IP55

    دهانه ورودی

    1/2 1 اینچ

    دهانه خروجی

    1/4 1 اینچ

    حداکثر فشار قابل تحمل

    10 بار

    کشور سازنده

    ایتالیا

    حداقل و حداکثر ارتفاع(H)

    48, 67

    حداقل و حداکثر بازدهی(Q)

    11, 3

    نوع مصرف

    خانگی – ساختمانی

    اطلاعات بیشتر
  • پمپ آب خانگی ابارا سری CDA

    برند

    ابارا

    جنس بدنه

    چدن

    جنس پروانه

    برنز,

    جنس شفت

    استیل

    دور موتور

    2900 دور در دقیقه

    برق ورودی

    تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت)

    کلاس نفوذ پذیری

    IP55

    دهانه ورودی

    1/2 1 اینچ

    دهانه خروجی

    1/4 1 اینچ

    حداکثر فشار قابل تحمل

    10 بار

    کشور سازنده

    ایتالیا

    حداقل و حداکثر ارتفاع(H)

    67, 76

    حداقل و حداکثر بازدهی(Q)

    3, 8

    نوع مصرف

    خانگی – ساختمانی

    اطلاعات بیشتر
  • پمپ آب خانگی ابارا سری CDA

    برند

    ابارا

    جنس بدنه

    چدن

    جنس پروانه

    برنز,

    جنس شفت

    استیل

    دور موتور

    2900 دور در دقیقه

    برق ورودی

    تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت)

    کلاس نفوذ پذیری

    IP55

    دهانه ورودی

    1/2 1 اینچ

    دهانه خروجی

    1/4 1 اینچ

    حداکثر فشار قابل تحمل

    10 بار

    کشور سازنده

    ایتالیا

    حداقل و حداکثر ارتفاع(H)

    38, 79

    حداقل و حداکثر بازدهی(Q)

    16, 8

    نوع مصرف

    خانگی – ساختمانی

    اطلاعات بیشتر
  • پمپ آب خانگی ابارا تک پروانه CDM

    برند

    ابارا

    جنس بدنه

    استیل

    جنس پروانه

    استیل

    جنس شفت

    استیل

    دور موتور

    2900 دور در دقیقه

    برق ورودی

    تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت)

    کلاس نفوذ پذیری

    IP55

    دهانه ورودی

    1/4 1 اینچ

    دهانه خروجی

    1 اینچ

    حداکثر فشار قابل تحمل

    8 بار

    کشور سازنده

    ایتالیا

    حداقل و حداکثر ارتفاع(H)

    20, 28

    حداقل و حداکثر بازدهی(Q)

    1, 5

    نوع مصرف

    خانگی – ساختمانی, صنایع شیمیایی

    اطلاعات بیشتر
  • پمپ آب خانگی ابارا تک پروانه CDM

    برند

    ابارا

    جنس بدنه

    استیل

    جنس پروانه

    استیل

    جنس شفت

    استیل

    دور موتور

    2900 دور در دقیقه

    برق ورودی

    تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت)

    کلاس نفوذ پذیری

    IP55

    دهانه ورودی

    1/4 1 اینچ

    دهانه خروجی

    1 اینچ

    حداکثر فشار قابل تحمل

    8 بار

    کشور سازنده

    ایتالیا

    حداقل و حداکثر ارتفاع(H)

    12, 20

    حداقل و حداکثر بازدهی(Q)

    11, 3

    نوع مصرف

    خانگی – ساختمانی, صنایع شیمیایی

    اطلاعات بیشتر