تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت)

تک فاز و سه فاز
single phase and three phase