پمپ آب لوارا

 • پمپ لوارا تک پروانه سری FHE

  برند

  لوارا

  جنس بدنه

  استیل

  جنس پروانه

  استیل

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز (220 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  دهانه ورودی

  4 اینچ

  دهانه خروجی

  3 اینچ

  کشور سازنده

  ایتالیا

  حداکثر فشار قابل تحمل

  12 بار

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ لوارا تک پروانه سری FHE

  برند

  لوارا

  جنس بدنه

  چدن

  جنس پروانه

  استیل

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز (220 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  دهانه ورودی

  3 اینچ

  دهانه خروجی

  1/2 2 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  12 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ لوارا تک پروانه سری FHE

  برند

  لوارا

  جنس بدنه

  چدن

  جنس پروانه

  استیل

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز (220 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  دهانه ورودی

  3 اینچ

  دهانه خروجی

  1/2 2 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  12 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ لوارا تک پروانه سری FHE

  برند

  لوارا

  جنس بدنه

  چدن

  جنس پروانه

  استیل

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز (220 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  دهانه ورودی

  3 اینچ

  دهانه خروجی

  1/2 2 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  12 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ لوارا تک پروانه سری FHE

  برند

  لوارا

  جنس بدنه

  چدن

  جنس پروانه

  استیل

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز (220 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  دهانه ورودی

  4 اینچ

  دهانه خروجی

  3 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  12 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ لوارا تک پروانه سری FHE

  برند

  لوارا

  جنس بدنه

  چدن

  جنس پروانه

  استیل

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز (220 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  دهانه ورودی

  5 اینچ

  دهانه خروجی

  4 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  16 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ لوارا تک پروانه سری FHE

  برند

  لوارا

  جنس بدنه

  چدن

  جنس پروانه

  استیل

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز (220 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  دهانه ورودی

  5 اینچ

  دهانه خروجی

  4 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  16 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب لوارا Lowara NSCS

  برند

  لوارا

  جنس بدنه

  چدن

  جنس پروانه

  استیل

  برق ورودی

  سه فاز (380 ولت)

  جنس شفت

  چدن

  دور موتور

  1450 دور در دقیقه

  دهانه ورودی

  3 اینچ

  دهانه خروجی

  1/2 2 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  12 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب لوارا Lowara NSCS

  برند

  لوارا

  جنس بدنه

  چدن

  جنس پروانه

  استیل

  برق ورودی

  سه فاز (380 ولت)

  جنس شفت

  چدن

  دور موتور

  1450 دور در دقیقه

  دهانه ورودی

  3 اینچ

  دهانه خروجی

  1/2 2 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  12 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب لوارا Lowara NSCS

  برند

  لوارا

  جنس بدنه

  چدن

  جنس پروانه

  استیل

  برق ورودی

  سه فاز (380 ولت)

  جنس شفت

  چدن

  دور موتور

  1450 دور در دقیقه

  دهانه ورودی

  3 اینچ

  دهانه خروجی

  1/2 2 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  16 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب لوارا Lowara NSCE

  برند

  لوارا

  جنس بدنه

  چدن

  جنس پروانه

  استیل

  برق ورودی

  سه فاز (380 ولت)

  جنس شفت

  چدن

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  دهانه ورودی

  2 اینچ

  دهانه خروجی

  1/4 1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  16 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب لوارا NSCE 50-250/40/P4

  برند

  لوارا

  جنس بدنه

  چدن

  جنس پروانه

  استیل

  برق ورودی

  سه فاز (380 ولت)

  جنس شفت

  چدن

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  دهانه ورودی

  1/2 2 اینچ

  دهانه خروجی

  2 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  16 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب لوارا NSCS 100-160/150/P2

  برند

  لوارا

  جنس بدنه

  چدن

  جنس پروانه

  استیل

  برق ورودی

  سه فاز (380 ولت)

  جنس شفت

  چدن

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  دهانه ورودی

  5 اینچ

  دهانه خروجی

  4 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  16 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب لوارا NSCS 100-160/220/W2

  برند

  لوارا

  جنس بدنه

  چدن

  جنس پروانه

  استیل

  برق ورودی

  سه فاز (380 ولت)

  جنس شفت

  چدن

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  کشور سازنده

  ایتالیا

  دهانه ورودی

  5 اینچ

  دهانه خروجی

  4 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  16 بار

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب لوارا NSCS 65-250/370/W2

  برند

  لوارا

  جنس بدنه

  چدن

  جنس پروانه

  استیل

  برق ورودی

  سه فاز (380 ولت)

  جنس شفت

  چدن

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  دهانه ورودی

  3 اینچ

  دهانه خروجی

  1/2 2 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  16 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب لوارا NSCS 80-200/220/P2

  برند

  لوارا

  جنس بدنه

  چدن

  جنس پروانه

  استیل

  برق ورودی

  سه فاز (380 ولت)

  جنس شفت

  چدن

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  دهانه ورودی

  4 اینچ

  دهانه خروجی

  3 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  16 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  اطلاعات بیشتر