پروانه پمپ – ایمپلر پمپ

پمپ سانتریفیوژی و پمپ های شناور یک نقطه ی مشترک دارند و هر اندازه و نوعی برای تمام نیازها قابل استفاده نیستند

پروانه پمپ (ایمپلر) های مختلف و بدنه های پمپ هر کدام کار مخصوص به خود را انجام می دهند، در اینجا چند تفاوت و کاربرد مختلف پروانه ذکر می شود:

 

  • پروانه پمپ کانال بسته بلند: قابل استفاده برای پمپاژ آب و مایعات دیگر با فشار بالا
  • پروانه ورتکس: قابل استفاده برای مواد چسبناک و مایعات زاید
  • پروانه پیچی سانتریفیوژی: قابل استفاده برای پمپاژ روغن و دیگر مایعات چسبناک
  • پروانه کانال باز: قابل استفاده برای پمپاژ آب با حجم بالا و هد پایین
  • پروانه تیغه برنده: قابل استفاده برای خرد کردن جامدات به قطعات کوچکتر وقتی که به پمپ وارد می شوند
  • پروانه کانال بسته: قابل استفاده برای پمپاژ فاضلاب و پسماند
  • پروانه جریان مخلوط: قابل استفاده برای پمپاژ آب با حجم بالا با هد کند تا متوسط
  • پروانه نیمه باز: قابل استفاده برای زباله و ضایعات
  • پروانه پمپ آبی/ شنی فشرده: قابل استفاده برای مایعات سوزان