بهترین و ساده ترین روش انتخاب پمپ آب خانگی

بهترین و ساده ترین روش انتخاب پمپ آب خانگی

 ساده ترین روش انتخاب پمپ آب خانگی

به منظور انتخاب پمپ آب خانگی مناسب برای منزل مسکونی، آپارتمان یا ویلا ساده ترین روش، این است که ابتدا دو مولفه مهم محاسبه شود. این دو مولفه مهم عبارتند از:

 

بدست آوردن فشار پمپ آب خانگی برای منزل مسکونی یا آپارتمان:

برای بدست آوردن فشار مورد نیاز پمپ آب مناسب منزل مسکونی خود ابتدا باید تعداد طبقات منزل خود را در عدد ۳ ضرب کنید که این عدد ۳ همان ارتفاع کف تا سقف هر طبقه می باشد.

به عنوان مثال اگر ساختمان مورد نظر شما دارای شش طبقه همراه با یک طبقه پارکینگ و یک طبقه زیر زمین می باشد تعداد طبقات این ساختمان هشت طبقه بوده و زمانی که در عدد ۳ ضرب گردد به عدد بیست و چهار می رسیم که این عدد ارتفاع حدودی محلی است که پمپ آب از زیر زمین تا طبقه ششم باید توانایی انتقال آب را داشته باشد.

سپس به منظور بدست آوردن فشار مناسب آب در پشت هر شیر آب یا رایزر، عددی را که از ضرب تعداد طبقات منزل خود در عدد ۳ بدست آورده ایم را با عدد ۳۰ جمع کرده و فشاری در حدود ۲ تا ۳ بار را در پشت هر شیر آب در تمامی طبقات خواهیم داشت.

به عنوان مثال اگر ساختمان هشت طبقه ای مثال بالا را با احتساب ارتفاعی که از زیر زمین تا طبقه ششم بدست آوریم که عدد ۲۴ متر را نشان می داد با عدد ۳۰ متر جمع کنیم، فشاری که پمپ آب انتخاب شده باید ایجاد کند عدد ۵۴ متر یا ۵/۵ بار را نشان می دهد که برای این ارتفاع مناسب بوده و فشاری ایده ال را ایجاد می کند.

حال با بدست آوردن فشار پمپ آب قادر خواهیم بود،  برای انتخاب پمپ آب خانگی انواع پمپ آب را از این نظر مورد بررسی قرار داده و جهت خرید پمپ آب اقدام نماییم.

بدست آوردن فشار پمپ آب خانگی برای ویلا:

بدست آوردن فشار مورد نیاز پمپ آب مناسب برای ویلا به دوصورت امکان پذیر می باشد:

در حالت اول پمپ آب دقیقا در زیر ویلا قرار می گیرد که به منظور محاسبه فشار این پمپ آب به همان روش محاسبه فشار پمپ آب خانگی جهت منزل مسکونی اقدام می کنیم.

به عنوان مثال: اگر ویلای شما دوبلکس یا دو طبقه باشد و در طبقه بالا از سرویس بهداشتی و حمام نیز بهره ببرید، فشار مورد نیاز پمپ آب از ضرب عدد ۳ در ۲ طبقه و جمع آن با عدد ۳۰ بدست می آید که طبق این روش پمپ آب مورد نیاز شما باید فشار ۳۶ متر را داشته باشد تا بتواند فشاری معادل ۲ تا ۳ بار را پشت تمامی شیرها در هر دو طبقه ایجاد نماید.

در حالت دوم پمپ آب با فاصله از ویلا قرار داشته و به منظور محاسبه فشار این پمپ آب ابتدا باید طول مسیر را بدست آورده و هر ۱۰ متر آن را یک متر محاسبه کنیم و سپس ارتفاع تعداد طبقات ویلا را با ارتفاع طول مسیر جمع کرده و عدد بدست آمده را با عدد ۳۰ دوباره جمع می کنیم تا فشار مناسب پمپ آب را بدست آوریم.

به عنوان مثال اگر طول مسیر پمپ آب تا ویلا ۱۰۰ متر باشد، از تقسیم آن به عدد ۱۰ به ارتفاع ۱۰ متر می رسیم و اگر ویلا دوبلکس باشد و در طبقه دوم از حمام و سرویس بهداشتی بهره استفاده کنیم، ارتفاع این دو طبقه ۶ متر بوده و از مجموع ۱۰ متر (طول مسیر) و ۶ متر (ارتفاع دو طبقه) و جمع این دو با عدد ۳۰ به ارتفاع ۴۶ متر رسیده و پمپ آب خانگی مورد انتخاب باید قادر به انتقال آب تا ۴۶ متر ارتفاع ستون آب باشد تا فشاری بین ۴ تا ۵ بار را پشت هر شیر آب ایجاد کند.

 بدست آوردن بازدهی (دبی Q) پمپ آب خانگی برای آپارتمان، منزل مسکونی و ویلا:

برای محاسبه و بدست آوردن بازدهی یا دبی مورد نظر جهت هر واحد مسکونی به دو روش می توان اقدام کرد:

روش اول: در این روش که بسیار ساده و سریع می باشد به ازای هر واحد مسکونی میزان مصرفی در حدود ۴۰۰ لیتر در ساعت را در نظر می گیریم.

به عنوان مثال اگر ساختمان دارای ۶ طبقه مسکونی ۲ واحدی و یک طبقه پارکینگ و یک طبقه زیر زمین باشد میزان فشار و بازدهی پمپ آب مورد نیاز به این طریق محاسبه می شود.

فشار یا ارتفاع پمپ آب: تعداد طبقات (۸ – شش طبقه بعلاوه پارکینگ و زیرزمین) ضرب در سه بعلاوه سی

۸ × ۳ + ۳۰ = ۵۴

بازدهی پمپ آب: تعداد واحدهای مسکونی (۱۲) ضرب در ۴۰۰

 ۱۲ × ۴۰۰ = ۴۸۰۰ لیتر بر دقیقه

تبدیل لیتر بر دقیقه به متر مکعب بر ساعت:

۴۸۰۰ ÷ ۱۰۰۰ = ۴٫۸ متر مکعب

حال می توان با داشتن مقدار دبی پمپ آب و فشار پمپ آب برای انتخاب پمپ آب خانگی و خرید پمپ آب اقدام ننمود.

روش دوم : در این روش که نسبت به روش اول پیچیده تر است از فاکتور همزمانی (Contemporaneity Factor) استفاده می شود که بستگی به نقاط تحویل دارد.

 

فرمول محاسبه مقدار آب مصرفی توسط پمپ آب – آپارتمان با یک حمام، WC با فلاش تانک

فرمول محاسبه فشار پمپ آب

WC با فلاش ولو 

فرمول محاسبه فشار پمپ آب

فرمول محاسبه مقدار آب مصرفی توسط پمپ آب – آپارتمان با دو حمام، WC با سیفون

فرمول محاسبه فشار پمپ آب

WC با فلاش ولو

فرمول محاسبه فشار پمپ آب

Nr : تعداد نقاط تحویل

Na : تعداد آپارتمان ها

f : ضریب همزمانی

جدول زیر ماکزیمم همزمانی مقادیر نرخ جریان را برای آپارتمان های دارای یک حمام یا دو حمام نشان می دهد. برای آپارتمان های دارای یک حمام، هفت نقطه طراحی و برای آپارتمان های دارای دو حمام، یازده نقطه باید در نظر گرفته شود.

نیاز مصرفی آب و انتخاب پمپ آب ساختمان هایی از قبیل بیمارستان ها، هتل ها، ادارات، مدارس، فروشگاه ها و کارخانه ها متفاوت از ساختمان های مسکونی اشتراکی است و اندازه روزانه کلی و ماکزیمم نرخ جریان همزمان آب معمولا بزرگتر است و پمپ آب متفاوتی را می طلبد.

آپارتمان ها WC

با فلاش تانک

WC

با فلاش ولو

آپارتمان ها WC

با فلاش تانک

WC

با فلاش ولو

۱ دوش ۲ دوش ۱ دوش ۲ دوش ۱ دوش ۲ دوش ۱ دوش ۲ دوش
جریان (لیتر بر دقیقه) جریان (لیتر بر دقیقه)
۱ ۳۲ ۴۰ ۶۰ ۷۹ ۳۵ ۱۸۷ ۲۳۴ ۳۵۷ ۴۶۶
۲ ۴۵ ۵۶ ۸۵ ۱۱۱ ۴۰ ۲۰۰ ۲۵۰ ۳۸۲ ۴۹۸
۳ ۵۵ ۶۸ ۱۰۵ ۱۳۶ ۴۵ ۲۱۳ ۲۶۵ ۴۰۵ ۵۲۸
۴ ۶۳ ۷۹ ۱۲۱ ۱۵۷ ۵۰ ۲۲۴ ۲۸۰ ۴۲۷ ۵۵۷
۵ ۷۱ ۸۸ ۱۳۵ ۱۷۶ ۵۵ ۲۳۵ ۲۹۳ ۴۴۸ ۵۸۴
۶ ۷۸ ۹۷ ۱۴۸ ۱۹۳ ۶۰ ۲۴۵ ۳۰۶ ۴۶۸ ۶۱۰
۷ ۸۴ ۱۰۵ ۱۶۰ ۲۰۸ ۶۵ ۲۵۵ ۳۱۹ ۴۸۷ ۶۳۵
۸ ۹۰ ۱۱۲ ۱۷۱ ۲۲۳ ۷۰ ۲۶۵ ۳۳۱ ۵۰۶ ۶۵۹
۹ ۹۵ ۱۱۹ ۱۸۱ ۲۳۶ ۷۵ ۲۷۴ ۳۴۲ ۵۲۳ ۶۸۲
۱۰ ۱۰۰ ۱۲۵ ۱۹۱ ۲۴۹ ۸۰ ۲۸۳ ۳۵۴ ۵۴۰ ۷۰۴
۱۱ ۱۰۵ ۱۳۱ ۲۰۰ ۲۶۱ ۸۵ ۲۹۲ ۳۶۴ ۵۵۷ ۷۲۶
۱۲ ۱۱۰ ۱۳۷ ۲۰۹ ۲۷۳ ۹۰ ۳۰۱ ۳۷۵ ۵۷۳ ۷۴۷
۱۳ ۱۱۴ ۱۴۳ ۲۱۸ ۲۸۴ ۹۵ ۳۰۹ ۳۸۵ ۵۸۹ ۷۶۷
۱۴ ۱۱۹ ۱۴۸ ۲۶۶ ۲۹۵ ۱۰۰ ۳۱۷ ۳۹۵ ۶۰۴ ۷۸۷
۱۵ ۱۲۳ ۱۵۳ ۲۳۴ ۳۰۵ ۱۲۰ ۳۴۷ ۴۳۳ ۶۶۲ ۸۶۳
۱۶ ۱۲۷ ۱۵۸ ۲۴۲ ۳۱۵ ۱۴۰ ۳۷۵ ۴۶۸ ۷۱۵ ۹۳۲
۱۷ ۱۳۱ ۱۶۳ ۲۴۹ ۳۲۵ ۱۶۰ ۴۰۱ ۵۰۰ ۷۶۴ ۹۹۶
۱۸ ۱۳۴ ۱۶۸ ۲۵۶ ۳۳۴ ۱۸۰ ۴۲۵ ۵۳۰ ۸۱۱ ۱۰۵۶
۱۹ ۱۳۸ ۱۷۲ ۲۶۳ ۳۴۳ ۲۰۰ ۴۴۸ ۵۵۹ ۸۵۴ ۱۱۱۴
۲۰ ۱۴۲ ۱۷۷ ۲۷۰ ۳۵۲ ۲۲۰ ۴۷۰ ۵۸۶ ۸۹۶ ۱۱۶۸
۲۱ ۱۴۵ ۱۸۱ ۲۷۷ ۳۶۱ ۲۴۰ ۴۹۱ ۶۱۲ ۹۳۶ ۱۲۲۰
۲۲ ۱۴۹ ۱۸۵ ۲۸۳ ۳۶۹ ۲۶۰ ۵۱۱ ۶۳۷ ۹۷۴ ۱۲۷۰
۲۳ ۱۵۲ ۱۹۰ ۲۹۰ ۳۷۸ ۲۸۰ ۵۳۰ ۶۶۱ ۱۰۱۱ ۱۳۱۸
۲۴ ۱۵۵ ۱۹۴ ۲۹۶ ۳۸۶ ۳۰۰ ۵۴۹ ۶۸۵ ۱۰۴۷ ۱۳۶۴
۲۵ ۱۵۸ ۱۹۸ ۳۰۲ ۳۹۴ ۳۲۰ ۵۶۷ ۷۰۷ ۱۰۸۱ ۱۴۰۸
۲۶ ۱۶۲ ۲۰۲ ۳۰۸ ۴۰۱ ۳۴۰ ۵۸۴ ۷۲۹ ۱۱۱۴ ۱۴۵۲
۲۷ ۱۶۵ ۲۰۵ ۳۱۴ ۴۰۹ ۳۶۰ ۶۰۱ ۷۵۰ ۱۱۴۶ ۱۴۹۴
۲۸ ۱۶۸ ۲۰۹ ۳۲۰ ۴۱۷ ۳۸۰ ۶۱۸ ۷۷۱ ۱۱۷۸ ۱۵۳۵
۲۹ ۱۷۱ ۲۱۳ ۳۲۵ ۴۲۴ ۴۰۰ ۶۳۴ ۷۹۱ ۱۲۰۸ ۱۵۷۵
۳۰ ۱۷۴ ۲۱۷ ۳۳۱ ۴۳۱ ۴۵۰ ۶۷۲ ۸۳۸ ۱۲۸۲ ۱۶۷۰

جدول زیر مصارف تعدادی از ساختمان های اشتراکی با توجه به ساکنین آن ها را نشان می دهد.

موارد مصرف جریان (لیتر در دقیقه)
دستشویی ۹
ظرفشویی ۱۰
وان حمام ۱۵
بیده ۶
WC با فلاش تانک ۶
ماشین لباسشویی ۱۲
دوش ۱۲
WC با فلاش ولو ۹۰

برای بهتر بیان شدن مطلب، یک مثال مطرح می کنیم:

یک مجتمع مسکونی دارای ۲۰ واحد آپارتمان با مساحت ۹۰ متر مربع که هر واحد دارای وسایل بهداشتی زیر می باشند را در نظر بگیرید. مقدار آب مصرفی را جهت تعیین بوستر پمپ مورد نیاز به صورت زیر محاسبه می شود. (حمام با دوش، دستشویی، ظرفشویی، W.C. با فلاش تانک، ماشین لباسشویی)

 

تعداد واحد مصرف کل واحد مصرف تعداد وسیله بهداشتی
۲۰ ۱۲ ۱۲ ۱ حمام با دوش
۲۰ ۱۸ ۹ ۲ دستشویی
۲۰ ۱۰ ۱۰ ۱ ظرفشویی
۲۰ ۶ ۶ ۱ WC با فلاش تانک
۲۰ ۱۲ ۱۲ ۱ ماشین لباسشویی
  ۵۸  
فرمول محاسبه فشار پمپ آب

Q = 58 lit/min x 20 = 1160 Lit/min

Q = 1160 x 0.119 = 138 lit/min = 8.3 m3/h

1397-3-22 17:33:39 +00:00 21 دی 1394|اخبار و مقالات|363 Comments

About the Author:

363 ديدگاه

 1. رامین 1397/09/21 در 12:38 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام
  من در طبقه 4 هستم و پمپ 1 اسب جتی خریده بودم و یک کلید اتومات استریم pc-10 .
  چند روز پیش کید اتومات پایه ورودی برش آب شد و بردم تعمیر کرد و درست شد. الان که مجدد نصب کردم وقتی شیر آب رو باز میکنم فقط یک فشار آب ابتدایی هست و کم کم تموم میشه و در نهایت قطع میشه. فقط زمانی که شیر توی توالت رو باز میکنم بعد از چند ثانیه پمپ فعال میشه. مشکل از کجا میتونه باشه چون قبلا با همین اتومات ( که البته پیچ تنظیم نداره ) مشکل روشن شدن پمپ رو نداشتم و بعد تعمیر اینجوری شده.

  • کارشناس مستر 1397/09/26 در 4:10 بعد از ظهر

   سلام
   بعضی اوقات بعد از تعمیر یا سرویس، آشغال وارد لوله کشی واحد ها می گردد، که همین آشغال ها در نهایت به پشت شیر پیسوار و شیر فلکه های داخل واحد منتقل می شود و مانع از خروج آب می گردد. در اینصورت برد مغناطیسی ست کنترل، فشار دقیق لوله را تشخیص نمی دهد ( به عبارتی فشار ساکن پشت شیر یکطرفه داخل ست کنترل کاذب بوده است) . همین امر باعث عدم کارکرد صحیح پمپ و ست کنترل می گردد.
   برای تشخیص مشکل فوق بعد از خروجی پمپ، شیر تخلیه را باز و بسته کنید تا عملکرد پمپ مشخص گردد، بدین صورت میتوان فهمید که ست کنترل سالم هست یا خیر
   در صورت وجود آشغال باید توری شیرها تمیز گردد
   در نهایت جهت کسب اطلاعات بیشتر و دقیق تر شما می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید

 2. امیر 1397/09/14 در 1:14 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  سلام وقت بخیر
  بنده در یک ساختمان ۸واحدی در طبقه دوم روی پیلوت ،که پیلوت پارکینگ هست وهرطبقه دو واحد ۸۰متری داره زندگی میکنم وهمسایه ها اکثرأ پمپ دارن ومحل پمپ ها در پارکینگ هست ،شما چه توع پمپ آبی رو مناسب واحد ما میدونید البته پمپ رو میخواهیم در پارکینگ نصب کنیم،با ست کنترل بهتره یا مخزن انسباط
  ممنون میشم سریع راهنمایی کنید

  • کارشناس مستر 1397/09/14 در 3:14 بعد از ظهر

   سلام
   شما می توانید از پمپ نیم اسب ابارا مدل PRA 0.5m به همراه ست کنترل استفاده کنید .
   همچنین شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید.

 3. مصطفي 1397/09/08 در 10:42 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  با عرض سلام وخسته نباشید ما دریک ساختمان پنج طبقه ١۵واحدی که هر طبقه ٣واحد هست هستیم ،پمپ اب هم راه قطع کننده بادی عهد قدیم تا زمانی که بادش خوب باشد خوب است،اما باد کم میکند ومجدد به حالت کم فشاری برمیگردد،از انجا که مدیر ساختمان إرادتی منبع باد دارد،تا جایی پیش رفته که یک موتور باد هم خریده وهر وقت فشار کم میشود با کلی منت وبدبختی ان را احیا میکند ،از انجا که بنده میخواهم سریعا این موضوع و این منت را از سر خود کم کنم ،قطعا یک اتومات خوب معرفی کنید که بدون عیبی کارش را انجام دهد،لازم بذکر هست متراژ واحدها ١٠٠متریست،تشکر میکنم راهنمایی کنید ،تا ما از تکنولژی گذشته خلاص شویم ،وابرویمان هم حفظ شود.

  • کارشناس مستر 1397/09/11 در 4:04 بعد از ظهر

   سلام
   منبع تحت فشار جهت حفظ فشار در لوله ها و کاهش تعداد دفعات خاموش، روشن شدن پمپ ، برای مصرف 15 واحد، گزینه ی بهتری نسبت به ست کنترل می باشد.
   در حالت کلی اگر می خواهید از هزینه های جاری خود بکاهید می توانید از درایو دور متغیر یا اینورتر استفاده کنید.
   و در نهایت لازم به ذکر است خالی شدن باد مخزن، می تواند ناشی از خراب شدن منبع تحت فشار یا تیوپ داخل منبع باشد.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید

 4. م 1397/08/29 در 10:26 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  سلام . آپاتمان ما در طبقه 4/5 و آخرین طبقه یک بلوک 20 واحدی قرار دارد. پمپ آب هم در موتور خانه پایین هست ولی همیشه روشن نیست و زمان هایی فشار خیلی کم هست در اوقات دیگه هم با وجود فشار بهتر وقت طبقات پایین استفاده آب دارن فشار کلا کم میشه و آب گرمکن ما خاموش میشه یا آب سرد میشه . امکان داره برای یک واحد خودمون پمپ بذاریم ؟ سیستم لوله کشی توی تراس بیرون هست. ممنون

  • کارشناس مستر 1397/09/03 در 3:18 بعد از ظهر

   سلام
   بله این امکان وجود دارد
   شما می توانید از یک پمپ نیم اسب به همراه ست کنترل در تراس خود استفاده کنید
   البته همانطور که در مقالات و پاسخ های قبلی گفته شد، Piping ، زانوها و اتصالات گالوانیزه و آهنی بر اساس دما و حرارت، رسوب و جرم می گیرند که همین امر سبب افت فشار در آب گرم مصرفی می گردد.
   شما می توانید از یک لوله کش متبحر بخواهید، همه ی شیرهای آب داخل واحد را باز کرده و توری شیر پیسوار ها را تمیز و تخلیه کند به احتمال بسیار زیاد مشکل شما حل خواهد شد .
   در صورت کسب اطلاعات بیشتر، می توانید با کارشناسان فنی ما در تماس باشید .

 5. پدرام 1397/08/17 در 6:40 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام

  اگه برای ساختمانی که طبق محاسبات پمپ 1 اسب براش کافیه پمپ 1.5 اسب بخریم چه مشکلی به وجود میاد.

  بعد اینکه از کجا بفهمیم یک پمپ پنتاکس اصل ایتالیا هستش چون چند جا هم گفتن تحت لیسانس ایتالیاست و چند جا گفتن اصل ایتالیاست.

  • کارشناس مستر 1397/08/20 در 9:58 قبل از ظهر

   سلام
   استفاده از یک پمپ با ظرفیت نامناسب، موجب بالارفتن استهلاک پمپ شما می گردد.
   و در مورد سوال دوم : بهترین راه برای شناخت اصالت پمپ، چک کردن سریال پمپ در سایت مرجع ایتالیایی می باشد. همچنین پمپی که دارای اصالت باشد باید توسط فروشنده در فاکتور فروش، اصل بودن آن قید گردد.
   شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید

 6. مهدی 1397/08/15 در 12:31 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام ممنون از توضیحاتتون، خونه دو طبقه با زیربنای پایین 160 و بالا 140 که هر طبقه یک سرویس بهداشتی یک حمام و یک اشپزخانه داره هر دو طبقه هم پکیج کاری شدن. متاسفانه فشار اب تو شهرمون خیلی پایینه چه پمپی پیشنهاد میدین؟ ایا قبل پمپ مخزن اب لازمه یا مستقیما وصل بشه به سیستم لوله کشی؟ و اینکه قطعه دیجیتال هم میخواد یا خود پمپ کافیه؟ لطف کنین از مدل پنتاکس هم پیشنهاد بدین، ممنون

  • کارشناس مستر 1397/08/20 در 10:03 قبل از ظهر

   سلام
   ممنون
   شما می توانید از پمپ 1 اسب بشقابی استفاده کنید که باتوجه به درخواست شما از پنتاکس، می توانید از مدل CM100 این برند استفاده کنید.
   و در مورد نحوه نصب باید گفت ، بهترین شیوه نصب پمپ این است که قبل از پمپ مخزن ذخیره آب قرار گیرد، ولی اگر به هر دلیل معذوریت فضا و مکان داریدبه ناچار می توانید پمپ را با ست کنترل به سیستم لوله کشی یا آب شهری متصل کنید
   در نهایت شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید .

 7. سعید 1397/08/11 در 11:08 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  سلام و خسته نباشید ما در یک ساختمان 4 طبقه تک واحدی زندگی میکنیم طبقه 4 هستیم فشار آب خیلی کم شده اب هر واحد هم از کنتور جداست ایا میتوان فقط برای یه واحد جدا پمپ گرفت و چه پمپی رو شما پیشنهاد میکنید.

  • کارشناس مستر 1397/08/14 در 12:00 بعد از ظهر

   سلام
   شما می توانید از پمپ داب مدل KPF45/20 به همراه مخزن تحت فشار و لوازم اتوماتیک استفاده کنید .
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید .

 8. جعفری...... 1397/08/10 در 9:43 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام.یه واحد80 متری در طبقه4 روی پیلوت.کنتور جداگانه است.فشار اب کم است.میخام پمپ داخل واحد بگذارم.پیشنهاد شما؟

  • کارشناس مستر 1397/08/14 در 11:58 قبل از ظهر

   سلام
   شما می توانید از پمپ داب مدل KPF45/20 به همراه مخزن تحت فشار و لوازم اتوماتیک استفاده کنید .
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید .

 9. علي 1397/08/10 در 9:13 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  با تشکر از اطلاعات مفید ارائه شده در سایت

 10. علي 1397/08/10 در 9:12 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  سلام – برای طبقه ششم یک آپارتمان با متراژ 155 متر تک واحدی , که دارای دو عدد دوش حمام است چه پمپی (جتی یا پروانه ای یا بشقابی) با چه مشخصاتی میتوان استفاده کرد
  ممنون از راهنماییتان

  • کارشناس مستر 1397/08/10 در 1:07 بعد از ظهر

   سلام
   شما می توانید از پمپ آب داب مدل kpf45-20m و یا پمپ آب پنتاکس مدل pm80 به همراه مخزن و لوازم اتوماتیک استفاده کنید .

 11. امير 1397/08/07 در 3:08 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  سلام خسته نباشید ما یک اپارتمان چهار طبقه تک واحدى داریم اب از بالا به پایین لوله کشى شده ولى وقتى طبقاط پایین اب رو باز میکنن طبقه چهارم اب نداره در حالت عادى هم حتى فقط شیرهاى قدیمى ابگرمکن رو روشن میکنه شیر هاى اهرمى ابگرمکن رو روشن نمیکنه چون لوله اصلى از بالا اومده و طبقه پایین مسکونیه باید پمپ رو پشت بوم نسب بشه ولى همسایمون میگه پمپ باید پایین نسب بشه و بالا پشت بام تاثیر نداره و فشار میاره به لوله هاو این حرفاو به جاى پمپ منبع دو هزار لیترى بزاریم مگه منبع تو فشار اب تاثیر داره ؟اگر ما پمپ نیم اسب براى واحد خودمون که پنجاه متریه نصب کنیم تاثیرى رو فشار اب بقیه نمیزاره که بعد از هزینه کردن به مشکل بخوریم چون اب از بالا به پایین لوله کشو شده وما اول لوله طبقه بالا هستیم در ضمن براى یک واحد پنجاه مترى چه پمپى بهتره وحدودا چه قدر قیمت داره اگر از قیمت اطلاع دارید

  • کارشناس مستر 1397/08/10 در 11:19 قبل از ظهر

   سلام
   شما برای حل مشکل خود چند راه حل در پیش رو دارید
   1- می توانید یک مخزن ذخیره آب 2000 لیتری به همراه یک پمپ آب 1 اسب بشقابی و ست کنترل و لوازم و متعلقات مربوطه برای کل واحد ها نصب کنید
   2- می توانید از یک مخزن 2000 لیتری در پایین به همراه پمپ 1 اسب جتی و منبع دیافراگمی و لوازم اتوماتیک برای کل واحد ها استفاده نمایید
   3- و یا از یک پمپ نیم اسب بشقابی به همراه ست کنترل فقط برای واحد خود استفاده نمایید. البته پمپ باید در داخل واحد نصب گردد.
   و در آخر جهت اطلاع از قیمت و موارد بیشتر می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید

 12. رامین 1397/08/03 در 1:14 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  با سلام مجدد

  من از شما راهنمایی خواستم در پست پایین تر “ما در یک ساختمان سه طبقه زندگی می کنیم”.

  انقدر پمپ داب و ابارا زیاده من نمی تونم مدل مورد نظر شما رو پیدا کنم. لطفا اگه امکان داره یک پمپ جتی 1 اسب هم داب و هم ابارا با پروانه نوریل معرفی کنید.مخزن انبساط هم 20 یا 24 داریم فعلا. نهایتا 700 هزار و اگه کمتر باشه بهتره. لطفا جند مدل رو به ترتیب اولویت معرفی کنید که هر کدوم رو نداشتن اون یکی رو بگیرم. اگه صدای کمی داشته باشه هم بهتره گرچه همه پمپ ها صدا میدن.

  خودم Pentax cam 100 رو در نظر گرفته بودم که حالا نمی دونم این مدل اصل ایتالیا پیدا می شه یا نه.

  • کارشناس مستر 1397/08/05 در 4:29 بعد از ظهر

   سلام
   پمپ 1 اسب جتی ابارا مدل AGA 1.00m
   پمپ آب 1 اسب جتی داب مدل jet 102m
   و در صورت درخواست پمپ با قیمت مناسب تر می توانید از پمپ نوید موتور ایرانی مدل CAM 100 استفاده کنید.
   شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید

 13. عباس سليماني 1397/08/02 در 6:17 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام وقت بخیر
  برای یک واحد آپارتمان (تک واحدی) طبقه چهارم پمپ بشقابی مناسب تره یا پمپ جتی؟ با فرض اینکه پمپ در طبقه همکف پارکینگ قرار دارد…
  منظورم یک خونه هست…
  ممنون از راهنماییتون

  • کارشناس مستر 1397/08/03 در 9:32 قبل از ظهر

   سلام
   برای یک واحد در طبقه چهارم پمپ آب جتی فشار بیش از حد و پمپ آب بشقابی آب دهی بیش از حد نیاز شما را ایجاد می کند . پس پیشنهاد ما به شما پمپ آب داب ایتالیا مدل KPF 38/18M به همراه مخزن و لوازم می باشد.

 14. رامین 1397/08/01 در 8:20 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  سلام

  خواهش می کنم جواب بدی لطفا

  ما در یک ساختمان سه طبقه زندگی می کنیم با زیر بنای 120 متر که طبقه اول(همکف) 80 متر زیر بنا دار0 و کنارش پارکینگه و طبقه دوم و سوم 120 متر.
  یک منبع آب سه لایه 800 لیتری خریدیم و یک پمپ نیم اسب خیلی قدیمی داریم.
  مشکلی که داریم اینه که وقتی کسی در طبقه اول حمام بره ما در طبقه سوم نمی تونیم حمام بریم.
  حتی اگر در دو طبقه دیگر آب بسته باشه اگه کسی در حمام باشه و یک نفر در اشپزخانه آب باز کنه آب حمام سرد می شه و باید آب ها را باز نکنیم تا فرد مورد نظر حمام کنه.
  قبل از خرید منبع، پمپ مستقیم به منبع اصلی شهر وصل بود و این مشکل را داشتیم و حالا هم با خرید منبع 800 لیتری این مشکل همچنان باقیه.
  سوالات:
  1- به نظر شما چه پمپی مناسب منزل ماست طوری که اگر سه طبقه با هم حمام برن مشکلی پیش نیاید و از اون طرف فشار آب به ماشین لباسشویی و … آسیب وارد نکند. (برق ما تک فاز است)
  2- تفاوت بین پروانه نوریل و پروانه برنجی در چیست و کدام برای ما کاربرد دارد. در مرو پمپ بشقابی و یا غیر بشقابی هم یه توضیح بدید که کدوم مناسبتره.
  3- یک فلوتر مکانیکی و یک فلوتر برقی معرفی کنید هر دو از برند معتبر و خوش قیمت (که با توجه به هزینه ها تصمیم بگیریم)
  دیگه نمی دونم چه چیزهایی دقیقا نیازه ولی توی جستجوهام به این چیزها رسیدم و هر کدوم که نیازه شما از یک برند معتبر و خوش قیمت معرفی کنید
  پرشر سوویچ، درجه تنظیم فشار، کلید اتوماتیک مکانیکی و دیجیتالی (برای هر دو معرفی کنید)، شیر یک طرفه، پنج راهی، شیر صافی برای مخزن تحت فشار.

  اون هایی که لوله کش یا وصل کننده پمپ می دونه و با خودش میاره که نیازی نیست ولی هر کدوم که نیازه رو لطفا معرفی کنید با جزئیات که ما هم بدونیم و چیزهایی هم که شما می دونید که باید خریداری بشه و تو لیست بالا نیست لطفا معرفی کنید.
  یه مخزن انبساط داریم دقیقا نمی دونم چند لیتریه فکر کنم با توجه به قیمت ها همون مناسب باشه ولی باز اگه شما صلاح می دونید یک مخزن انبساط 24 یا 50 معرفی کنید ولی فرض رو همون مخزن قبلی بگیرید که روی پمپ نیم اسب قدیمی داریم.

  ممنونم از توجه شما

  • کارشناس مستر 1397/08/01 در 10:23 قبل از ظهر

   سلام
   شما می توانید از دو گزینه استفاده کنید
   1- استفاده از بوستر پمپ دور متغیر ایزی باکس مینی داب ایتالیا، که در اینصورت به هیچ کدام از مخزن های تحت فشار و لوازم و متعلقات نیازی نمی باشد. این پکیج به صورت تماما دور متغیر بوده و بر اساس نیاز مصرفی وارد مدار می شود و کاملا بی صدا می باشد.
   2- انتخاب دوم استفاده از پمپ 1 اسب جتی داب یا ابارا ی ایتالیا به همراه مخزن تجت فشار 60 لیتری ، پنج راهی، شیر یکطرفه ، شیرصافی، و کلید اتوماتیک می باشد که البته این پمپ از قیمت مناسب تری برخوردار است.

 15. ali 1397/08/01 در 3:08 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  با سلام برای ساختمان 5 طبقه 6 واحدی از پمپ 2 اسب با کلید اتومات ایتال تکنیکا PM 12 و مخزن 2000 لیتری استفاده شده اما الان مدام روشنه و خاموش نمیشه علتش چیه؟ با تشکر
  واینکه این مدل اتومات میشه تنظیم کرد موقع باز کردن شیر روشن باشه و مدام خاموش روشن نکنه؟ جریان آب در حالت عادی که اتومات سالم بود مدام کم و زیاد میشد

  • کارشناس مستر 1397/08/01 در 10:13 قبل از ظهر

   سلام
   شما در مرحله اول باید شیر فلکه خروجی پمپ را ببندید، اگر پمپ آب خاموش شد، این بدین معناست که کلید اتوماتیک سالم است ولی در غیر اینصورت کلید اتوماتیک مشکل دارد
   و در مرحله بعد باید باد مخزن تحت فشار را چک کنید و همچنین از سالم بودن شیر یکطرفه ها اطمینان حاصل کنید
   در ضمن شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید.

 16. امیر 1397/07/28 در 7:35 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام و خسته نباشید،جای تشکر وقدردانی داره که واقعا وقت میزارن برای راهنمایی وپاسخ سوالات،بنده یه ساختمان ۲ طبقه دارم که طبقه اول یکواحد۵۰متری است وطبقه دوم هم ۲واحدهرکدام۵۰متری میباشد ،پمپ (نیم اسب لوارا) در طبقه اول قرارگرفته ومستقیم از آب شهری استفاده میکندولی طبقه دوم که ۲ واحد هستن از منبع ذخیره ۱۰۰۰لیتری که پشت بام گذاشته شده استفاده میکنندکه توسط همین پمپ پر میشود، فشار آب بسیار کمی در طبقه دوم داریم سوالی که دارم،
  ۱.آیا میشود از یک پمپ با قدرت بیشتر جایگزین پمپ فعلی کرد و هم بصورت مستقیم از آب شهری استفاده کرد وهم از منبع ذخیره ۱۰۰۰لیتری چون پارکینگ یاموتورخانه نداریم برای پایین آوردن منبع ذخیره

  لطفا اگر راه حلی دارید راهنمایی بفرمایید درضمن درخصوص خرید پمپ باکیفیت هم چی پیشنهاد میدین اگر نیاز ب اقلامی چون اتومات و…هم هست ممنون میشم ذکر کنین

  • کارشناس مستر 1397/08/01 در 10:10 قبل از ظهر

   سلام
   ممنون
   شما برای حل مشکل خود دو راه حل در پیش رو دارید
   1- پمپ فعلی را صرفا جهت پرکردن مخزن قرار دهید و در پشت بام، بعد از مخزن ذخیره از یک پمپ نیم اسب ابارا ایتالیا به همراه ست کنترل (برای هر سه واحد) استفاده نمایید.
   2- اگر مشکل قطعی آب نداشته باشید، می توانید مستقیم از آب شهری استفاده کنید و مخزن را از مدار خارج کنید.
   ولی در کل پیشنهاد اول، به نسبت راه حل مناسب تری می باشد.
   شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید

 17. فرزادفر 1397/07/18 در 8:23 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  با سلام خدمت ادمین محترم
  بنده یک واحد 100 متری در طبقه پنجم یک آپارتمان دارم ، قصد نصب یک پمپ را دارم آن هم به دلیل افت فشار آب سوال بنده اینجاست چه پمپی مناسب واحد بنده است ؟
  توضیح : کلکتور آب در دستشویی نصب شده و تنها لوله ورودی به واحد فقط در آنجاست ، سقف دستشویی کاذب میباشد و به نظر خودم امکان نصب پمپ در آنجا امکان پذیر است البته با نصب یک پایه مناسب برای قرار گرفتن پمپ .

  ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

  • کارشناس مستر 1397/07/19 در 9:25 قبل از ظهر

   سلام
   شما می توانید از یک پمپ تک پروانه داب مدل k 20/41m یا پمپ نیم اسب بشقابی پنتاکس مدل cm50 به همراه ست کنترل استفاده کنید .
   و جهت نصب پمپ در سرویس بهداشتی باید از عایق آب بندی محل نصب پمپ اطمینان حاصل کنید.

 18. رضا 1397/07/05 در 7:06 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  با سلام
  طبقه چهارم ساختمان 8واحدی با متراژ 75 متر اگه پمپ نیم اسب ایتالیایی با مخزن بذارم جوابگویه واحد خودم هست.با تشکر؟

  • کارشناس مستر 1397/07/05 در 12:43 بعد از ظهر

   سلام
   اگر موفق به نصب پمپ در داخل واحد خود شوید ، پمپ نیم اسب بشقابی گزینه ی مناسبی برای شما می باشد که هم کم صدا بوده و هم فشار مناسبی را برای شما تامین می کند.و همین طور اگر در محل نصب فضای کافی وجود دارد می توانید از مخزن استفاده کنید.
   شما می توانید جهت دریافت اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید.

 19. محمد 1397/07/01 در 5:05 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  با سلام،یک واحد ویلایی حیاط دار با زیر بنای 140متر مربع ، پمپی که هم برای ساختمان و در عین حال از آن بتوان بجای کارواش خانگی استفاده کرد ،آیا امکان پذیر است؟ پیشنهاد شما چیست؟
  سپاس از پاسخ شما

  • کارشناس مستر 1397/07/05 در 12:48 بعد از ظهر

   سلام
   پمپ آب خانگی و پمپ کارواش دو مکانیزم متفاوت دارند که پمپ آب خانگی فقط جهت آبرسانی به کار می رود و در عین حال پمپ کارواش نیاز به حداقل فشار 70 بار دارد. پس بنابراین نمی توان آن دو را ادغام کرد.
   ولی برای منزل خود شما می توانید از یک پمپ 1 اسب جتی استفاده کنید . و برای پمپ کارواش نیز می توانید از پمپ های کارواش خانگی استفاده کنید .

 20. فرهاد 1397/06/30 در 4:35 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام
  طبقه سوم هستیم . ساختمان ۳ واحد هرواحد ۷۰ متر . فشار آب خیلی کم برای واحد ما چه کار کنیم ؟ منطقه فشار آب خوبی داره .

  • کارشناس مستر 1397/07/01 در 3:44 بعد از ظهر

   سلام
   اگر پمپ را برای 3 واحد و 3 طبقه بخواهید، پمپ یک اسب بشقابی به همراه مخزن تحت فشار ، لوازم اتوماتیک و منبع ذخیره ی 1000 لیتری سه جداره جوابگوی شما خواهد بود .
   اما اگر شما این پمپ را برای 1 واحد در طبقه سوم بخواهید و تصمیم به نصب آن در طبقه اول داشته باشید ، می توانید از پمپ داب ایتالیا مدل KPF 38/18m به همراه مخزن تحت فشار و لوازم اتوماتیک استفاده کنید.
   و در نهایت اگر بخواهید پمپ را برای 1 واحد داشته باشید و داخل واحد نصب کنید پمپ نیم اسب بشقابی به همراه ست کنترل برای شما کافی می باشد.

 21. بابايي از تهران 1397/06/27 در 4:24 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  از حسن توجه و پاسخ دقیق کارشناس محترم سپاسگزارم . متاسفانه هیچیک از ست کنترلها قابل اعتماد نیستند و کاملا شانسی سالم در میان ، به همین دلیل مصرف کننده گیج میشود و همه گزینه ها زیر سوال میرود.

  • کارشناس مستر 1397/07/01 در 3:48 بعد از ظهر

   متشکرم
   ولی این نکته را باید ذکر کرد که اغلب ست کنترل ها باید به صورت افقی بر روی دهش پمپ نصب گردند ، مانند ست کنترل پنتاکس
   که در غیر این صورت استارت اولیه ی پمپ و ضربه ی قوچ ، پس از روشن و خاموش شدن پمپ ، دچار صدمات جدی می گردند و در نهایت کارایی خود را از دست خواهند داد

 22. فاضل 1397/06/26 در 4:39 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  با سلام
  برای باغی که از سطح نهر تا تانکر حدود ۱۷۰ متر فاصله هست، شما چه پیشنهاد مقرون به صرفه ایی دارید
  با تشکر

  • کارشناس مستر 1397/06/26 در 2:51 بعد از ظهر

   در حالت کلی هر 10 متر طول مسیر افقی یک متر ارتفاع عمودی در نظر گرفته می شود که به این طول مسیر ، تعداد زانوهای مسیر، شیب مثبت، ارتفاع عمودی، ضریب اصطکاک و روندگی لوله اضافه می شود و برای انتخاب گزینه ی مناسب نیاز به همه ی این اطلاعات می باشد.
   شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید.

 23. ماهور مرادی 1397/06/26 در 1:59 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  با سلام برای ساختمان دوطبقه که در طبقه دوم مشکل فشار آب داریم یک پمپ لوارا نیم اسب گرفتم از چه مارک و چه نوع ست کنترلی استفاده کنم که مناسب باشه باتشکر

  • کارشناس مستر 1397/06/26 در 2:56 بعد از ظهر

   سلام
   ست کنترل پنتاکس ایتالیا گزینه ی مناسبی برای شما می باشد. علاوه بر این نصب ست کنترل هم باید به صورت افقی در خروجی پمپ انجام گیرد .

 24. بابايي از تهران 1397/06/22 در 10:09 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  سلام و تشکر ضمن احترام، پاسخ شما کاملا اشتباه است. من این مشکل را با جستجوی فراوان حل کردم و در اختیار شما و خوانندگان قرار میدم. متاسفانه هیچ کدام از شرکتها و کارشناسان به اصطلاح فنی و نصابان و فروشندگان به صورت علمی با موضوع برخورد نمیکنند و از پیشنهاد و راهنمایی ناراحت هم میشن بجای تشکر. من اصلا فنی نیستم و رشته تحصیلی ام هم در زمینه علوم انسانی هست اما روحیه پرس و جو گر دارم و از پیشنهاد و تجارب دیگران استقبال و استفاده میکنم.
  من چهار بار هزینه کردم و نصاب های ناوارد و کارنابلد و حرف گوش نکن بیش از 1 میلیون به من ضرر زدند ولی یاد گرفتم. بگذریم…
  1_بعداز اندازه گیری فاصله های عمودی و افقی و نوع پمپ، در موقع نصب حتما بایپس را پیش بینی کنید تا در صورت قطع برق در حین شستشو یا استحمام، آب شهر وارد ساختمان شود.(با یک فلکه یا شیرگازی آب و یک شیر یکطرفه)
  2_حتما خروجی منبع را لوله 3 بگیرید و به پمپ وصل کنید و هیچ تبدیل نزنید.
  3_سعی کنید بین منبع و پمپ از زانو و شیر یکطرفه استفاده نکنید تا آب بطور مستقیم وارد پمپ شود. شیر یکطرفه را بالای کلید اتومات یا ست کنترل وصل کنید و بین پمپ و ست کنترل با یک لوله 15 تا 20 سانتی متری یا چند تا روپیچ توپیچ فاصله ایجاد کنید. والسلام…….

  • کارشناس مستر 1397/06/26 در 11:39 قبل از ظهر

   سلام
   ضمن تشکر از پیگیری و راهنمایی های شما باید خدمت شما عرض کنم، همانطور که در جواب سوال قبلی شما گفته شد مشکل شما هم می تواند از ست کنترل و هم از پمپ باشد که در این حالت پروانه ها هرز می چرخند یا به زبان ساده تر اصطکاک کافی با آب ندارد. در واقع عدم اصطکاک یا هرز چرخیدن پروانه می تواند به علت کمبود آب در قسمت مکش باشد. در حالت کلیNPSH باید مثبت باشد.
   اما در مورد گزینه هایی که ذکر کردید: در مورد گزینه ی اول، در نصب، اگر نصاب دارای تجربه کافی باشد، باید از این مسئله اطلاع کافی داشته باشد که از بای پس برای موارد قطعی برق باید استفاده گردد.
   و در مورد گزینه های بعدی ، همه ی ست کنترل ها دارای شیر یکطرفه می باشند که همین امر به ما اجازه می دهد که از شیر یکطرفه در قسمت مکش پمپ برای مواقعی که NPSH پمپ منفی است استفاده کنیم، که آب داخل حوضینگ پمپ به لوله مکش، برگشت داده نشود، با این کار از هرز چرخیدن پروانه تا حدودی جلوگیری می شود و در نهایت پمپ خاصیت خود مکشی می گیرد.
   در کل دوست عزیز جواب ها بر حسب سوالی که پرسیده می شود و یا شرایطی که در سوال عنوان می شود، داده خواهد شد. که بعضا با تغییر شرایط یا حتی عنوان نشدن بعضی از موارد کوچک، ممکن است کل جواب و شرایط تغییر پیدا کند. بنابراین ما از شما خواهش می کنیم در صورت دریافت اطلاعات کاملتر با کارشناسان ما در تماس باشید تا بتوانیم علاوه بر مشاوره دقیق تر، تبادل اطلاعات بهتری نیز انجام دهیم.

 25. بابايي از تهران 1397/06/17 در 11:38 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  بابایی از تهران همه را خواندم ولی هیچکدام پاسخ مشکل من نبود برای ویلایم که سه طبقه با ارتفاع 8 متر است، قبلا یک پمپ نیم چینی با ست کنترل چینی زرد رنگ در مسیر آب شهر نصب کردم خوب بود امسال فشار آب کم شد دایم قطع میشد الان منبع 500 لیتری گذاشتم ولی باز هم بیشتر از یک دقیقه کار نمیکند و قرمز میشود و 5 دقیقه باید صبر کنیم و با دست ریست کنیم کلافه شدیم لطفا راهنمایی دقیق بفرمایید پمپ و منبع در همکف است و پیچ تنظیم را هم تا آخر به راست جرخاندم. متشرم

  • کارشناس مستر 1397/06/21 در 5:10 بعد از ظهر

   سلام
   اگر در طول این یک دقیقه میزان آب بالا رفته سپس قطع می گردد، ست کنترل شما ایراد دارد.
   ولی اگر در این یک دقیقه میزان آب تغییری نمی کند پمپ شما دچار مشکل شده است. که این اشکال می تواند نشان از وجود آشغال و یا رسوبات در حوضینگ یا حلزونی پمپ باشد و یا پروانه پمپ دچار مشکل شده و به اصطلاح هرز می چرخد.

 26. omid 1397/06/12 در 12:16 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  سلام
  من مستاجرم.طبقه سوم اپارتمان ۶واحدم.به هر دلیلی اینجا پمپ اب ندارن.کنتور اب اینجا مشترکه.میخاستم راهنماییم کنین که پمپی هست بتونم به لوله اب طبقه خودم نصب کنم بدون احتیاج به مخزن تا فشار اب خوب بشه.تو اوج مصرف حتی آب قطع میشه.واسه مخزن هم جا ندارم.لوله اصلی اب واحد من تو حموم قسمت داگ ساختمون هستش.یه شیر داره که اب واحدمو قطع یا وصل میکنه.میخام همینجا نصب کنم.درضمن میخام بعداز اینکه از اینجا رفتم همراه خودم ببرم

  • کارشناس مستر 1397/06/21 در 5:12 بعد از ظهر

   سلام
   حمام به دلیل وجود بخار گزینه ی مناسبی جهت نصب پمپ نمی باشد، اگر شما بتوانید پمپ را خارج از پمپ نصب کنید، پمپ نیم اسب ابارا به همراه ست کنترل گزینه ی مناسبی برای شما می باشد.
   در ضمن شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید.

 27. مصطفی 1397/06/09 در 10:40 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام وقت بخیر
  اپارتمان بنده طبقه سوم از چهار طبقه تک واحدی است به متراژ ۱۵۰ متر، به علت فشار پایین اب و عدم موافقت همسایه ها، یه پمپ اب نیم اسب پنتاکس و یه اتومات تهیه کرده ام به دلیل اینکه نمی خوام مستقیم به لوله اب وصل کنم، لطفا بفرمایید حداقل منبع اب مورد نیازم چند لیتری باید باشد، محدودیت محل نصب مخزن روی بالکون دارم، در ضمن تعداد نفرات نیز ۳ نفر هستیم.
  باتشکر

  • کارشناس مستر 1397/06/10 در 2:28 بعد از ظهر

   سلام
   متشکرم
   سوال شما کمی گنگ بود، ولی در کل اگر فضای کافی برای نصب مخزن داشته باشید، یک مخزن 500 لیتری برای شما کافی می باشد.
   لطفا جهت راهنمایی های بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید.

 28. حسين 1397/05/29 در 5:05 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام ممنون از پاسخگویی به سوالات
  ما یک آپارتمان 4 طبقه با 7 واحد داریم ( هر واحد 100 متر)، می خواهیم پمپ آب نصب کنیم و یک پمپ ابارا ١.۵ اسب داریم. می خواستیم پمپ رو به دو صورت نصب کنیم اول اینکه مستقیم از آب شهری بگیریم و برای کاهش نوسانات هم یک منبع ذخیره 800 یا 500 لیتری بگیریم. اول می خواستم ببینم این کار مشکلی نداره؟
  واینکه برای این تعداد واحد منبع تحت فشار 80 لیتر مناسبه یا 100؟و آیا با نصب پنج راه و منبع تحت فشار باز هم نیازی به ست کنترل هست یا از کلید اتومات استفاده کنیم؟ ممنون

  • کارشناس مستر 1397/05/30 در 4:34 بعد از ظهر

   سلام
   خواهش میکنم
   در مورد سوال اول :استفاده از پمپ 1.5 اسب انتخاب خوبی است و البته شما می توانید ترجیحا از منبع 1000 لیتری استفاده کنید
   در مورد سوال دوم: منبع تحت فشار 80 لیتری نیز جوابگوی کار شما خواهد بود و وقتی از پنج راهی و منبع تحت فشار و مانومتر استفاده می کنید دیگر نیازی به ست کنترل ندارید

 29. مهران 1397/05/28 در 10:22 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام
  برای ویلا میخواستم یه پمپ بگیرم.
  2 طبقه-هر طبقه سرویس بهداشتی و حمام- محل نصب پمپ طبقه اول داخل خونه کنار کنتور آب یا کمی با فاصله.
  لطفا پمپ مناسب معرفی کنید.
  ضمناً میخام منبع آب هم نصب کنم. آیا ست کنترل مناسب است یا منبع انبساط؟

  • کارشناس مستر 1397/05/29 در 9:31 قبل از ظهر

   سلام
   پمپ نیم اسب ابارا ایتالیا مدل PRA 0.50M LOCAL جوابگوی کار شما می باشد.
   و در مورد سوال دوم ؛ برای 2 طبقه به دلیل چشمگیر نبودن تعداد دفعات خاموش و روشن شدن و افت فشار، الزامی به نصب منبع انبساط نیست اما می توانید از ست کنترل استفاده کنید .
   شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید.

 30. فرشاد 1397/05/24 در 7:24 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام
  برای یک ویلا که آب ابتدا داخل منبع جمع میشود به دلیل فشار کم و سپس باید به ارتفاع حدود 50متر با احتساب طبقات فرساده شود چه نوع پمپ پیشنهاد میکنید ؟

  • کارشناس مستر 1397/05/27 در 4:28 بعد از ظهر

   سلام
   پمپ داب ایتالیا مدل KPF 45/20 M همراه با منبع دیافراگمی و لوازم اتوماتیک می تواند انتخاب مناسبی برای شما باشد.
   شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید.

 31. بهمن 1397/05/24 در 8:12 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  سلام
  برای یک مجتمع ۱۵ واحدی که طبقه همکف پارکینگ هست و ما طبقه ۴ هستیم و کولر آبی روی سقف طبقه ۵ هست، اولا میخواستم بپرسم چه پمپی خوبه؟ و اینکه پمپ در کجا قرار بگیره بهتره؟
  انباری بر روی پشت بام هست و لوله آب نداره.
  ممنونم

  • کارشناس مستر 1397/05/24 در 8:53 قبل از ظهر

   سلام
   شما به یک پمپ 1.5 اسب 2 پروانه با منبع دیافراگمی 150 لیتری به همراه لوازم اتوماتیک و یک مخزن 1500 لیتری 3 جداره (برای کل ساختمان )نیاز دارید. و لازم به ذکر است مناسب ترین مکان جهت نصب در پارکینگ می باشد.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید

 32. اسودي 1397/05/22 در 4:55 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  با سلام ببخشید
  ما دوتا شیر یک طرفه هم گذاشتیم در مسیر ورود اب به پمپ و خروج آب از پمپ ولی باز هم پمپ هر ماه خراب میشه وآب نشت میده

  • کارشناس مستر 1397/05/24 در 8:55 قبل از ظهر

   سلام
   شما می توانید جهت راهنمایی های بیشتر و کاملتر با کارشناسان ما در تماس باشید.

 33. علي اسودي 1397/05/21 در 9:57 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  با سلام خدمت کارشناس محترم
  ما طبقه چهارم هستیم،ویه پمپ اسپیرونی دیافراگمی در انباری زیر زمین گذاشتیم یعنی ارتفاع از انباری تا سقف خونه ما ١٨ متر ولی هر ماه این پمپ خراب میشه(کاسه نمدش یا باد خالی میشه یا …)واقعأ دیگه خسته شدیم بنظر شما چیکار باید کرد
  با تشکر

  • کارشناس مستر 1397/05/22 در 4:21 بعد از ظهر

   اگر منظور شما از خالی شدن باد کاسه نمد، همان منبع دیافراگمی است، شما باید در خروجی پمپ دو عدد شیر یکطرفه قرار دهید، شیر اول به دلیل اینکه آب منتقل شده به ساختمان، مجدد به داخل پمپ بر نگردد و شیر دوم به دلیل این است که آب مجدد به مخزن بر نگردد و همچنین در نهایت شما باید یک عدد شیر صافی نیز نصب کنید که مانع از ورود موارد اضافی و آشغال به درون پمپ می شود که این مسئله هم باعث سالم ماندن کاسه نمد و مکانیکال سیل و هم مخزن میگردد.

 34. محمدرضا 1397/05/16 در 8:32 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  سلام- برای طبقه 4 ام در یک ساختمان 8 واحدی (همکف: پارکینگ) به متراژ 200 مترمربع – دو حمام و دو سرویس بهداشتی و مجموعا 10 شیر آب چه پمپی پیشنهاد میکنید؟ پمپ در پارکینگ (انباری) قرار خواهد گرفت. تاحالا چندین پمپ عوض کردیم و هر 3 الی 4 ماه پمپها خراب میشوند.

  • کارشناس مستر 1397/05/17 در 4:21 بعد از ظهر

   سلام
   شما می توانید از پمپ آب داب ایتالیا مدل KP 38/18M به همراه ست کنترل استفاده کنید.

 35. مرتضی کلگو 1397/05/15 در 12:33 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام آپارتمان بامساحت ۵۴ متر ..چهارطبقه تعدادواحد۸
  میباشد..چه پمپی باید بزاریم

  • کارشناس مستر 1397/05/15 در 4:24 بعد از ظهر

   سلام
   شما می توانید از پمپ 1.5 اسب دو پروانه به همراه مخزن 80 لیتری و لوازم اتوماتیک استفاده کنید

 36. کاربر 1397/05/09 در 9:11 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  با سلام ما در یک
  اپارتمان سه طبقه که زیر زمین هم دارد زندگی می کنیم هر طبقه شامل دو واحد می باشد که ما در طبقه سوم ساکن هستیم متاسفانه مالک جای کمی برای پمپ و مخزن در طبقه اول در نظر گرفته که ما نمی تونیم پمپ بذاریم آیا اره حلی برای گذاشتن یک پمپ کم صدا در داخل آپارتمان (مثلا در توالت) وجود داره منظورم بدون مخزن هست که آیا چنین پمپ کم صدایی وجود داره اصلا؟ الان با اینکه تابستون هم هست فشار خوبه البته خیلی بالا نیست با فرض اینکه پمپی رو بشه بدون مخزن در ساختمان کار گذاشت فشار آبی که تا طبقه سوم میاد باید چقدر باشع تا پمپ عمل کنه؟ لوله کشی می گفت در حد قطر یک خودکار هم اگر فشار آب داشته باشید میشه

  • کارشناس مستر 1397/05/09 در 5:04 بعد از ظهر

   سلام
   اگر شما بخواهید پمپ را در طبقه 1- و برای همه ی واحد ها نصب کنید، می توانید از پکیج ایزی باکس داب ایتالیا استفاده کنید که یک بوستر پمپ دور متغیر وارداتی ایتالیاست و کاملا بی صدا می باشد.
   و اگر فقط برای واحد خود می خواهید، شما می توانید از پمپ نیم اسب ابارا که نسبت به نمونه های مشابه خود کم صداست استفاده کنید.
   در مورد سوال بعدی: فشار آبی که پمپ پشتیبانی می کند، بستگی به دامنه ی تنظیم ست کنترل و کلید اتوماتیک دارد اما به طور کلی اگر فشار آب شما حداقل بین 1 تا 1.5 بار باشد، پمپ آب به خوبی کار خواهد کرد.

 37. محمد 1397/05/06 در 1:46 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  با سلام
  من تو طبقه سوم آپارتمان ۴ طبقه هستم.
  میخوام یدونه پمپ آب بصورت مجزا تو واحد نصب کنم.
  مساحت حدود ۱۰۰ متر میشه.
  چه نوع پمپی بنظرتون خوبه بگیرم؟
  و اینکه اتوماتیک باشه یا نه؟

  • کارشناس مستر 1397/05/06 در 3:58 بعد از ظهر

   سلام
   شما می توانید از دو مدل پمپ استفاده کنید
   1- پمپ نیم اسب ابارا که از لحاظ قیمت مقرون به صرفه می باشد
   2- پمپ سری MQ گراندفوس که نسبت به مورد اول کم صدا تر است

 38. حامد 1397/05/03 در 8:48 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  با سلام.منزل ویلایی 2 طبقه (همکف +یک واحد بالا) دارای منبع 300 لیتری و یک پمپ 1 اسب دیزل ساز و یک ست کنترل می باشد که فشار پشت شیر اب خیلی بالاست(روی 6 بار هست) .اب به اطراف پخش میشه بعد از باز کردن شیر ..برای نرمال شدن فشار اب چه کاری باید کرد.ضمنا 2 عدد کولر ابی هم داریم.

  • کارشناس مستر 1397/05/06 در 9:18 قبل از ظهر

   سلام
   شما برای حل این مشکل دو راه حل در پیش دارید
   1- فشار ست کنترل را کم کنید
   2- از منبع تحت فشار و لوازم اتوماتیک استفاده کنید

 39. علی خدمتی 1397/05/02 در 8:31 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام آپارتمان 3 طبقه 5 واحد که واحد طبقه سوم 160 متری می باشد با دو دوش ونیز رایزر 3/4 از همکف می باشد چه پمپ آبی مناسب هست

  • کارشناس مستر 1397/05/06 در 9:27 قبل از ظهر

   سلام
   شما برای 3 طبقه و 5 واحد می توانید از سه مدل پمپ استفاده کنید
   1- پمپ 1 اسب جتی
   2- پمپ 1 اسب 2 پروانه
   3- پکیج ایزی باکس مینی ایتالیا
   که در بین این سه، مورد اول دارای قیمت مناسب تری است ولی مورد دوم نسبت به پمپ 1 اسب جتی از سروصدای کمتری برخوردار است .
   و در آخر پکیج ایزی باکس مینی است که کاملا بی سر و صدا می باشد.

 40. محمد 1397/05/02 در 1:39 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام ما در یک ساختمان پنج طبقه هتیم که هر ۸واحد هست دو طبقه اخر تک واحدی ، ما در طبقه پنجم ۱۸۰ متری هستیم فشار اب خوبه اما دو دقیقه اب با فشار میاد و بعد ۱۰ ثانیه قطع میشه ، ایا میشه برای داخل واحد پمپ گذاشت چون فقط طبقه ما این مشکلل وجود داره و همسایه ها راضی نیستن پمپ کلا عوض بشه

  • کارشناس مستر 1397/05/02 در 3:05 بعد از ظهر

   بله شما می توانید از پمپ در داخل واحد استفاده کنید.
   شما برای این کار به یک پمپ نیم اسب ابارا ی ایتالیا نیاز دارید.

 41. محسن 1397/05/01 در 9:11 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام
  من دریک منزل ویلایی در تهران زندگی میکنم ۲ طبقه روی پیلوت ۱۱۵ متر بنای ساختمان و کل منزل با حیاط ۳۰۰ متر است
  چه مخزن و پمپی موردنیاز است چندلیتری و چه برندی؟

  • کارشناس مستر 1397/05/02 در 10:12 قبل از ظهر

   سلام
   شما به یک پمپ 1 اسب جتی داب ایتالیا مدل jet 102M و یا پمپ یک اسب جتی ابارا ایتالیا مدل AGA 1.00M همراه با ست کنترل نیاز دارید

 42. مسعود 1397/05/01 در 2:56 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام. ممنون بابت جواب. اما با توجه به اینکه فشار آب برام خیلی مهمه و اینکه خرکار بودن پمپ خیلی مهمه. چه برند و چه مدلی را پیشنهاد میدید. داب مدلهاش زیاده. ولی تو انتخاب برند و مدل شما بهتر میدونید. منتظرم مرسی

  • کارشناس مستر 1397/05/01 در 3:58 بعد از ظهر

   مجدد سلام
   پیشنهاد ما پمپ یک اسب جتی داب ایتالیا مدل Jet 102M و یا پمپ یک اسب جتی ابارا ایتالیا مدل AGA 1.00M می باشد.

 43. مسعود 1397/04/31 در 11:48 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام
  برای ویلا با این مشخصات چی مناسبه.
  فاصله خونه تا دم درب 60 متر. خونه 1 طبقه که روی پی با ارتفاع 1.5 متر از سطح زمین بنا شده. در ضمن زمین شیب ملایم سر بالا داره. و تو حیاط از دم در تا خونه 6 تا شیر با فاصله حدودا 12 متر از هم وصله. داخل خونه هم که مصارف عادی. ممنون میشم جواب بدید

  • کارشناس مستر 1397/05/01 در 12:42 بعد از ظهر

   سلام
   شما به یک پمپ 1 اسب جتی نیاز دارید.

 44. علی زارعی 1397/04/31 در 9:33 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام خسته نباشیدساختمان ما6ط و12واحدمیباشدمااز2پمپ استفاده میکنیم یکی ازبیرون به منازمنبع ویک ازمنبع به ساختمان فشارهم ط6خوبه فقط ازچه نوع ست کنترل استفاده کنیم که اتومات خاموش وروشن بشه ایامنبع بادهم لازمه یاست کنترل جواب میده

  • کارشناس مستر 1397/05/01 در 12:52 بعد از ظهر

   سلام
   ممنون
   برای 6 طبقه استفاده از منبع های دیافراگمی و لوازم اتوماتیک، نسبت به ست کنترل بهتر جوابگو خواهد بود

 45. حمید 1397/04/31 در 5:38 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  باسلام
  خسته نباشید میگم بخاطر این مطلب مهندسی و اساسی که مطمئنا کاملترین مطلب در این زمینه‌ هست.
  آپارتمان ۴ طبقه ۴ واحدی هر واحد ۶۰ متر، طبقات سوم و‌ چهارم فشار آب کم میشه، طبقه ی همکف بدلیل صدای پمپ موافقت نمیکنه پمپ نصب بشه،
  ۱. پمپ بی سر و صدا کدوم مدل مناسبه برای این آپارتمان؟
  ۲. موردی که هست اینه که کنتور آب بین تمام طبقات مشترکه، راهی هست که‌ پمپ فقط آب رو برای طبقات ۳ و ۴ پمپاژ کنه یا به محض باز کردن شیر آب توسط طبقات اول و دوم پمپ شروع بکار میکنه؟
  ۵. مزایا و معایب نصب پمپ روی‌همکف، پشت بام، یا داخل واحد چیه و پیشنهاد شما چیه؟
  ۳. بنظرتون نزدیک کنتور نصب کنیم یا پشت بام؟
  ۴. نیاز به خریداری مخزن وجود داره یا صرفا پمپ کفایت میکنه؟

  ممنونم از جوابهای اصولی و کارشناسی شده تون.

  • کارشناس مستر 1397/05/01 در 1:08 بعد از ظهر

   سلام
   متشکرم
   درخصوص سوال اول : شما می توانید از ایزی باکس مینی داب ایتالیا استفاده کنید که کاملا بی صدا بوده و به صورت دور متغیر می باشد، بدین معنی که بر اساس برداشت آب از شیرهای ساختمان ،افزایش پیدا می کند. و درخصوص سوالات بعدی شما، یکی از راه حل ها این است که یک مخزن ذخیره 1000 لیتری سه جداره طبرستان به همراه پمپ نیم اسب ابارا PRA 0.50M-LOCAL بر روی پشت بام نصب کنید، تا زمانیکه که مصرف آب کم است، مخزن پر شده و در زمان مورد نیاز، آب از مخزن کشیده شده و استفاده شود.

 46. سوشیانت 1397/04/29 در 6:01 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  باسلام
  خونه ی من در طبقه ی سوم یک آپارتمان ۴ طبقه ی ۱۲ واحدی بهمراه پارکینگ و زیرزمین هست که هر واحد ۹۰ متر مساحت داره و روزها فشار بسیار کم هست.میخواستم بدونم نصب پمپ سودمند هست یا نه و اگر هست پمپ با چه مشخصاتی مناسبه؟بسیار ممنون میشم اگه پاسخ سریع بدین.باتشکر و خسته نباشید

  • کارشناس مستر 1397/04/30 در 9:24 قبل از ظهر

   سلام
   با توجه به اینکه شما نفرمودید برای واحد خودتان درخواست پمپ دارید یا کل ساختمان، بنا را برای کل ساختمان گذاشتیم .
   شما به یک پمپ 1.5 اسب دو پروانه داب ایتالیا یا ابارا ایتالیا، و یا پنتاکس ایتالیا به همراه یک منبع تحت فشار و لوازم اتوماتیک برای کل ساختمان نیاز دارید .

 47. احسان 1397/04/27 در 7:30 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  ما تو یه آپارتمان 5 طبقه که با دو طبقه پارکینگ میشه 7 طبقه زندگی میکنیم، آب به طبقه 5 که ما هستیم نمیرسه، میخواستم ببینم اگه بخواییم داخل واحد پمپ بزاریم چه مشخصاتی باید داشته باشه
  و اگه بخواییم بیرون از واحد باشه چه پمپی نیاز هست؟
  و به نظر شما کدام بهتر است اینکه داحل واحد باشه یا بیرونش؟

  • کارشناس مستر 1397/04/28 در 9:46 قبل از ظهر

   سلام
   لطفا جهت کسب اطلاعات با همکاران ما تماس بگیرید

 48. صابر 1397/04/22 در 2:03 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  سلام ما درمجتمع ۷طبقه هرطبقه دو واحد۹۰متری بعلاوه زیرزمین هستیم من طبقه ۷هستم فشار اب کم هست اما طبقات دیگر مشکلی ندارن. چه پمپی با چه تنظیماتی نیازه؟؟؟

  • کارشناس مستر 1397/04/24 در 9:06 قبل از ظهر

   سلام
   منظورتون این هست که درخواست نصب پمپ فقط برای واحد خودتون دارید؟
   اگر اینطور است لطفا بفرمایید پمپ قرار است در داخل واحد قرار بگیرد یا در طبقات پایین تر
   ممنون

 49. فرزاد 1397/04/21 در 4:59 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  با سلام ما یه آپارتمان سه طبقه و یه طبقه زیرزمین در کل 4طبقه،چه نوع پمپ و منبع دیاگفرامی نیاز داریم،و آیا نیاز به خرید منبع پلاستیکی مثال 2000لیتری هم هست؟۴تا دو واحدی و هر واحد ۱۰۴متر طبقه اول همکف است.ممنون

  • کارشناس مستر 1397/04/24 در 9:25 قبل از ظهر

   سلام
   شما نیاز به پمپ 1.5 اسب 2 پروانه داب ایتالیا مدل K 45/50 به همراه لوازم اتوماتیک و منبع ذخیره 2000 لیتری و یک منبع تحت فشار دارید.

 50. امیر 1397/04/19 در 12:23 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام
  برای ویلا میخواستم یه پمپ بگیرم.
  1 طبقه-سرویس بهداشتی و حمام-کولر آبی روی سقف-بین ویلا و محل نصب پمپ فاصله نیست-
  لطفا پمپ مناسب معرفی کنید.
  ضمناً میخام منبع آب هم نصب کنم.آیا ست کنترل مناسب است یا منبع انبساط؟

  • کارشناس مستر 1397/04/19 در 4:05 بعد از ظهر

   سلام
   پمپ مناسب شما ، پمپ یک اسب جتی داب ایتالیا jet 102 m می باشد.
   و در مورد ست کنترل، از لحاظ قیمتی ست کنترل مقرون به صرفه تر می باشد ولی منبع انبساط استهلاک پمپ شما را کاهش می دهد و از این لحاظ بهتر می باشد.

 51. هادی 1397/04/18 در 2:00 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام و خسته نباشید
  میخواستم یه پمپ خوب برای طبقه سوم معرفی کنید که واحد دندانپزشکی و سایر واحدها پول نمیدهند و ناچارا یه پمپ شخصی فقط برای واحد خودمون میخواستیم
  پمپ سر راهی باید وصل کرد؟
  لطفا راهنمایی کنید.

  • کارشناس مستر 1397/04/19 در 12:13 بعد از ظهر

   سلام
   امکان هست بفرمایید این پمپ قرار است در داخل واحد نصب گردد یا در طبقات پایین تر ؟

 52. یوسف 1397/04/16 در 12:48 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  پنج طبقه با پارکینگ شیش طبقه میشه ،فقط برا واحد خودم میخوام

 53. یوسف 1397/04/15 در 1:23 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  با سلام
  من تو یه مجتمع بیست واحدی تو طبقه سوم زندگی میکنم که البته پارکینگ رو هم بهش اضافه کنین با توجه به این شرایط چه پمپی رو پیشنهاد می کنین

  • کارشناس مستر 1397/04/16 در 9:17 قبل از ظهر

   سلام
   مجتمع شما کلا چند طبقه است ؟
   و اینکه پمپ باید برای کل مجتمع باشد یا فقط برای واحد شما ؟

 54. طاهری فر 1397/04/13 در 12:47 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام روزتان خوش
  ما در یک مجتمع در ۶ طبقه روی پیلوت و هر طبقه دو احد ۱۳۶ متری جمعا ۱۲ واحد زندگی میکنیم که چندی پیش پمپ آب خراب شد و قصد تعویض آنرا داریم در پشت بام تانک ۴۰۰۰لیتری و در پایین هم یا تانکر ۲۰۰۰ لیتری داریم با توجه به مطالب فوق لطفا راهنمایی فرمائید از چه پمپ با چه قدرتی استفاده شود؟؟؟ممنونم از لطف شما طاهری فر

  • کارشناس مستر 1397/04/13 در 1:08 بعد از ظهر

   سلام
   متشکرم
   اگر شما قصد نصب پمپ در طبقه پایین را دارید باید از یک پمپ دو اسب دو پروانه پنتاکس ایتالیا، یا ابارای ایتالیا و یا داب ایتالیا استفاده کنید. و اگر قصد دارید پمپ را در پشت بام نصب کنید باید از پمپ یک و نیم اسب تک پروانه بشقابی پنتاکس ایتالیا ، یا ابارای ایتالیا و یا داب ایتالیا استفاده کنید.

 55. رحیم 1397/04/12 در 9:25 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام . خسته نباشید . در طبقه پنجم یک مجتمع ده واحدی زندگی میکنم . سیستم لوله کشی آب بدینصورت هست که یک کنتور آب با انشعاب بزرگتر برای ده واحد خریداری و لوله آب اصلی از طبقه پنجم دارای انشعاب به واحدها شده و همینطور چهارم تا به اول رسیده مزیت اینکار این هست که طبقه پنجم در هر صورت آب دارد ولی فشار ان خیلی کم بصورتیکه بعصی ساعتها پکیج اب رو گرم نمیکند . همسایه های طبقات پایین با نصب پمپ مخالفت میکنند . بفرمایید فقط برای طبقه پنجم چه نوع پمپی با چه مشخصات فنی تهیه کنیم البته چون داخل واحد باید نصب شود موضوع صدا پمپ نیز مهم است . ممنون .

  • کارشناس مستر 1397/04/13 در 12:49 بعد از ظهر

   سلام
   ممنونم
   با توجه به شرایط آپارتمان خود، شما نیاز به یک پمپ نیم اسب کم صدای ابارا دارید.
   شما می توانید جهت دریافت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید.

 56. محمد فیضی 1397/04/10 در 2:52 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام وقت بخیر برای ارتفاع ۲۰۰ متر شیب دار واسه آبیاری قطره ای چی پمپ مناسب هست ممنون میشم اگه راهنمایی کنید

  • کارشناس مستر 1397/04/11 در 12:18 بعد از ظهر

   سلام
   ممنون
   منظور شما طول مسیر افقی 200 متر هست ؟

 57. امیر 1397/04/09 در 3:53 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام، ی ساختمان 7 طبقه، 7 واحد، متراژ هرواحد 110 متر چه نوع پمپی نیاز داره، لطفا مارک خوب و جزئیاتشو بفرمایید مرسی

  • کارشناس مستر 1397/04/09 در 5:09 بعد از ظهر

   سلام
   شما نیاز به پمپ دو اسب دو پروانه پنتاکس و یا ابارای ایتالیا به همراه مخزن دیافراگمی 80 لیتری دارید.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید

 58. عطارچیان 1397/04/06 در 11:43 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  با سلام
  آپارتمانی 3 طبقه و 9 واحدی که متراژ مجموع واحدها در هر طبقه حدود 220 متر باشه چه نوع پمپی رو پیشنهاد میکنین؟
  ممنون میشم راهنمایی کنین

  • کارشناس مستر 1397/04/06 در 1:38 بعد از ظهر

   سلام
   پمپ مناسب برای آپارتمان شما ، پمپ آب 1.5 اسب بخاردو پروانه می باشد به همراه مخزن دیافراگمی و لوازم اتوماتیک .
   جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید.

 59. حجت 1397/04/06 در 4:03 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  سلام من مستاجر هستم و خونه ای ک جدیدا کرایه کردم دو طبقه است و 100 متر زیر بنا داره و مشکل کم ابی و در بعضی از ساعات روز مشگل بی ابی دارم و صاحب خونه میگه بمن ربطی نداره میخاستم بدونم برای این ساختمانی ک دارم ازش استفاده میکنم چ پمپی میتونه مشگل منو حل کنه ک هم ارزون باشه و هم کم صدا و هم مشگل کم ابی منو حل کنه در ضمن دوطبقه از یک کنتور اب استفاده میکنه هردو طبقه حدودا 100 متر زیر بناداره ومن در طبقه دوم ساکن هستم و تمام هزینه های نصب و خرید پمپ ب عهده منه ممنون میشم اگه بگید چ نوع پمپی بخرم ک ارزون و کار راه انداز باشه.ممنون از راهنماییتون

  • کارشناس مستر 1397/04/06 در 10:16 قبل از ظهر

   سلام
   شما به پمپ آب یک اسب بخار جتی ابارا AGA 1.00 ایتالیا به همراه یک ست کنترل نیاز دارید .این پمپ جوابگوی نیاز شما در سطح دو طبقه می باشد. بعلاوه اینکه ، قیمت این پمپ نسبت به نمونه های مشابه در سطح پایین تری قرار دارد و همچنین، از گارانتی طلایی تعویض برخوردار است.
   شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر ، با کارشناسان ما در گروه بازرگانی مستر تماس بگیرید.

 60. زبرجدی 1397/04/05 در 1:52 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  با سلام
  برای یک اپارتمان چهار طبقه و هر واحد 112متر مربع و یک طبقه پارکینگ
  نوع پمپ و ست کنترل و عدم نیاز به مخزن ذخیره

  • کارشناس مستر 1397/04/05 در 3:22 بعد از ظهر

   سلام
   پمپ آب 1.5 اسب بخار دو پروانه پنتاکس ایتالیا CB160/00 با ست کنترل فشار قوی استریم چین مدل ps07 مناسب ساختمان شما می باشد.
   لطفا جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در گروه بازرگانی مستر تماس بگیرید.

 61. محمدعلی رحیمی 1397/04/02 در 8:57 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  باسلام ایا با کارکردن کولر ابی پمپ اب خانه مرتبا روی کار میرود.البته پمپ اتوماتیک چینی ۱ اسب میباشد.

  • گروه مستر 1397/04/02 در 11:35 قبل از ظهر

   با سلام

   از مخزن تحت فشار استفاده نمایید

 62. محسن 1397/03/31 در 11:50 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام
  من در طبقه ۴ از یه ساختمان چهار طبقه ام که پنج پاحد داره.واخد من حدود ۸۰ متره.پمپهای هر واحد جداس و در پارکینگه اما صداشون خیلی طبقه اولو اذیت میکنه.میخوام ببینم چه پمپی مناسبه که صداش تا جایی که میشه کم باشه والبته از حدود یک تومن هم گرونتر هر طبقه مخزن هم داره کنار پمپ.

  • گروه مستر 1397/04/02 در 11:34 قبل از ظهر

   با سلام

   از پمپ های بشقابی استفاده کنید
   برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

 63. بهروز سرمدی 1397/03/28 در 4:23 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  با سلام ، در زمینی 1000متری ویلایی باسطح اشغال 250 متر مربعی در کلاردشت دارم ، برای تامین اب فضای سبز چاهی بعمق 55 متر و ارتفاع اب از کف چاه حدود 30 متر دارم . قصد دارم اب را از چاه به یک مخزن 1000 لیتری منتقل کنم و ار انچا با شیر برقی و تایمر به شبکه ابیاری تحت فشارم منقل کنم . برای چاه با مشخصات بالا چه پمپی انتحاب کنم؟ میزان ابدهی چاه را اندازه گیری نکرده ام ولی در عمق دره و نزدیک یک مسیل و رودخانه فصلی قرار دارم . قبلا از توجه شما بسیار سپاسگذارم

  • گروه مستر 1397/04/02 در 11:29 قبل از ظهر

   با سلام

   از پمپ آب شناور می بایست استفاده کنید

   در این مورد برای انتخاب دقیق می بایست تماس بگیرید

 64. مهران 1397/03/27 در 5:24 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام
  برای ویلای شمال دوبلکس مجموعا ۲۵۰ متر و سه حمام چه پمپی و چه مخزنی مناسب است.
  ممنون

  • گروه مستر 1397/04/02 در 11:28 قبل از ظهر

   با سلام

   پمپ یک اسب جتی مناسب شماست

 65. پیمان 1397/03/25 در 4:40 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  باسلام
  بنده یک عدد پمپ نیم اسب برای ساختمان یک طبقه نصب کردم فشار اب خیلی خوب است
  ولی تا حالا یکی دوبار پمپ درحال کار بوده ولی یهو قطع شده، بعد از روشن خاموش کردن چند باره دوباره کار میفتد
  البته خیلی بندرت این اتفاق رخ داده است

  • گروه مستر 1397/04/02 در 11:27 قبل از ظهر

   با سلام

   به احتمال زیاد ست کنترل در خروجی پمپ آب به صورت عمودی نصب شده است آن را افقی نصب کنید

 66. مهدی 1397/03/25 در 8:52 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  سلام. پمپ مناسب برای آپارتمان طبقه پنجم. کنتور مجزا و اینکه پمپ در زیر زمین نصب میشه؟
  لطفا از چند برند مثال بزنین. بدلیل زندگی در شهرستان از برندهای متفاوت فقط چند مدل موجودی دارند.
  با تشکر

  • گروه مستر 1397/04/02 در 11:26 قبل از ظهر

   با سلام

   از برند پنتاکس یا داب یا سایر استفاده کنید.

   در صورت نیاز می توانید برای ارسال به شهرستان تماس بگیرید

 67. محمد 1397/03/23 در 1:32 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  باسلام لطفا راهنمایی کنیدبرای اپارتمان ۶طبقه که مخزن اب در پشت بام میباشد چه پمپی به کارببریم که بتواند مخزن را در پشت بام شارژ کند؟؟؟؟

  • گروه مستر 1397/04/02 در 11:23 قبل از ظهر

   با سلام

   لطفا تماس تلفنی برقرار نمایید

 68. حامد 1397/03/20 در 12:45 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  با سلام و خسته نباشید. من یک پمپ یک اسب پنتاکس ایتالیا رو برای یک واحد 100 متری همکف به همراه ست کنترل چینی نصب کردم. هنگام کارکرد فشارسنج ست کنترل روی 6 بار هست. اصلا این مدل پمپ توان تولید این فشار رو داره؟ چون فشار پشت شیر نباید بیشتر از 4 بار باشه. یکی میگفت فشارسنجهای ست کنترل چینی خرابن و این پمپ فشار بیشتر از 4 بار تولید نمیکنه. نظر شما چیست؟ آیا فشار خروجی باید کم بشه؟ چطوری؟ ممنون

  • گروه مستر 1397/03/22 در 5:54 بعد از ظهر

   با سلام

   مدل پمپ آب را بفرمایید

  • حامد 1397/03/22 در 7:52 بعد از ظهر

   مدل پمپ cam 100 است

  • گروه مستر 1397/04/02 در 11:59 قبل از ظهر

   با سلام

   این پمپ آب توان تولید 4.7 بار فشار را دارد، بنابراین ست کنترل شما فشار صحیح را نمایش نمی دهد

  • حامد 1397/03/23 در 12:40 بعد از ظهر

   ست کنترل هم stream ساخت چین هست. آیا فشار خروجی این ست کنترل قابل تنظیم است؟ چطوری؟ با تشکر

  • گروه مستر 1397/04/02 در 11:24 قبل از ظهر

   با سلام

   مدل های مختلفی تولید می شوند، مدل را بفرمایید

  • حامد 1397/04/08 در 11:17 قبل از ظهر

   مدل ست کنترل pc 19A است. چطور میشود فشار خروجی پمپ را کمتر کرد.

  • کارشناس مستر 1397/04/09 در 10:22 قبل از ظهر

   این مدل ست کنترل قابلیت کنترل فشار خروجی را دارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا با کارشناسان ما تماس بگیرید.

 69. سعید 1397/03/19 در 5:23 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  با سلام
  برای یه واحد 75 مترمربع طبقه اول که بالای پارکینگ واقع است و سیستم گرمایشش پکیج می باشد بدون مخزن چه نوع پمپی مناسب است؟ و اینکه آیا منبع مناسبه یا ست کنترل اتوماتیک؟

  • گروه مستر 1397/03/22 در 5:55 بعد از ظهر

   با سلام

   ست کنترل به همراه پمپ نیم اسب پنتاکس مناسب است

 70. هادی مریدشاهی 1397/03/19 در 12:09 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  تشکر فراوان از پاسخ شما

 71. هادی مریدشاهی 1397/03/19 در 11:41 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  سلام وخسته نباشید خدمت شما,برای ی واحد همکف ۱۱۰متری چه پمپی نصب کنم ومخزن مناسب هم چند لیتری انتخاب کنم

  • گروه مستر 1397/03/19 در 11:58 قبل از ظهر

   با سلام

   برای واحد ویلایی حیاط دار پمپ آب یک اسب جتی با منبع 24 لیتری و لوارم اتوماتیک
   برای آپارتمان پمپ نیم اسب پنتاکس ایتالیا با منبع 24 لیتری دیافراگمی

 72. فرهنگی 1397/03/19 در 10:35 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  طبقه آخر(4) هستم با کنتور جدا و در پشت بام تانکر 500 لیتری گذاشتم بدون پمپ پر میشود اما به دلیل اختلاف کم ارتفاع بین تانکر و آبگرمکن، در مواقع فشار کم آب آبگرمکن روشن نمیشود. چه راه حلی پیشنهاد میدهید؟
  آیا امکان گذاشتن پمپ در بالکن ساختمان یا داخل آشپزخانه وجود دارد و چه نوعی؟

  • گروه مستر 1397/03/19 در 11:59 قبل از ظهر

   با سلام

   برای آشپزخانه از پمپ پکیجی و برای بالکن پمپ آب پنتاکس نیم اسب استفاده کنید

 73. جواد 1397/03/19 در 12:46 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  باسلام
  بنده یک پمپ نیم اسب ویک کنترل اتوماتیک برای ساختمان یک واحد نصب کردم
  فشار اب خیلی خوب است ولی پمپ هر ۱۵ دقیقه به مدت چند ثانیه روشن میشود علت چیست؟
  و مشکل دوم در صورت باز بودن چند دقیقه اب پمپ داغ میکند چه راهی برای حل این مشکل وجود دارد؟

  • گروه مستر 1397/03/19 در 12:01 بعد از ظهر

   با سلام

   احتمالا هنگام مکش به میزان کافی آب تغذیه نمی شود و پمپ داغ می کند

   بابت روشن شدن پمپ هم شاید یکی از شیر های ساختمان نشتی دارد یا از شیر یک طرفه در محل مکش استفاده نشده است

 74. عادل 1397/03/16 در 11:01 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  مطالب جامع ومفید بودتشکر

 75. بهزاد مهدوی 1397/03/15 در 2:45 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  با سلام و عرض خسته نباشید
  من برای منزل مسکونی ویلایی یک طبقه طبق پیشنهاد فروشنده پمپ یک اسب جتی ابارا خریدم
  با توجه به محاسبات بالا فکر میکنم خیلی زیاد باشد هنوز نصب نکرده ام.
  آیا این پمپ برای منزل من مناسب است یا خیلی زیاد است و باید عوض کنم؟
  خیلی ممنون بابت سایت خوبتون و اینکه برای مردم وقت میذارید.

  • گروه مستر 1397/03/19 در 12:05 بعد از ظهر

   با سلام
   اگر طول مسیر افقی و حیاط دارید مناسب است

 76. جواد 1397/03/13 در 4:23 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  با عرض سلام
  برای یک ساختمان 5 طبقه و در هر طبقه یک واحد 125 متری در صورت قرار گرفتن پمپ در طبقه زیر زمین چه سیستمی را پیشنهاد می دهید.آیا پمپ PM 80 با ست کنترل پنتاکس فابل قبول است.
  با تشکر

  • گروه مستر 1397/03/19 در 12:07 بعد از ظهر

   با سلام

   در صورت عدم استفاده از مخزن ذخیره آب قبل از پمپ آب، مناسب است

 77. جواد 1397/03/12 در 6:48 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  با عرض سلام احترام
  می خواستم نظرتان را درباره پمپ و منبع فشار مناسب برای یک ساختمان پنج طبقه هر طبقه یک واحد ۱۲۵ متری بدانم در صورتیکه پمپ را در زیر همکف نصب نماییم آیا گزینه پمپ ۱.۵ اسب پنتاکس با مخزن ۶۰ گزینه مناسبی است ایا اگر پمپ قویتری گذاشته شود خطری دارد؟
  با تشکر و سپاس

  • گروه مستر 1397/03/19 در 12:15 بعد از ظهر

   با سلام

   بهتر است از مخزن ذخیره 1000 لیتری قبل از پمپ استفاده کنید

 78. علی 1397/03/12 در 3:22 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام وقت بخیر.
  پمپ مناسب طبقه دوم و پشت بام برای کولر مجموع 7متر ارتفاع تا کولر ایا پمپ نیم اسب لئو بشقابی و مخزن اب600لیتری مناسب هست.پمپ همکف هست

  • گروه مستر 1397/03/19 در 12:12 بعد از ظهر

   با سلام

   پمپ آب نیم اسب محیطی برای نیاز شما پیشنهاد می شود

 79. علی اکبر محمدزاده 1397/03/11 در 11:22 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام و خسته نباشید برای ساختمان که طبقه چهارم هستم ویلون هم دارد و ۱۳۰ متر با ۹ شیر می باشد چه پمپ بگیرم ضمنا بدون مخزن باشد بهتر است یا با مخزن متشکرم

  • گروه مستر 1397/03/12 در 2:14 بعد از ظهر

   با سلام

   پمپ یک اسب PM 80 پنتاکس

 80. عباس 1397/03/11 در 3:11 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام وقت شما بخیر
  برای یک واحد ۹۵ متری از یک مجتمع ۷ طبقه و پارکینگ و زیرزمین که محل نصب پمپ زیرزمین داخل انباری باشد چه پمپی پیشنهاد میفرمایید؟ اکثر همسایه ها پمپ تک واحدی دارند و فشار آب بسیار پایین است

  • گروه مستر 1397/03/12 در 2:16 بعد از ظهر

   با سلام

   پمپ PM 90 پنتاکس

  • عباس سليماني 1397/08/02 در 3:11 قبل از ظهر

   سلام برای یک آپارتمان طبقه ۴ تک واحدی ١٣٠متری که پمپ در پارکینگ طبقه همکف نصب بشه پمپ جتی مناسبتره یا بشقابی؟
   اگه میشه زود جوابمو بدین
   ممنون از راهنماییتون

  • کارشناس مستر 1397/08/02 در 9:24 قبل از ظهر

   سلام
   اگر منظور شما یک پمپ برای 4 طبقه (کل ساختمان) است، پمپ آب جتی انتخاب مناسب تری می باشد.
   شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید

 81. مهران 1397/03/06 در 11:21 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام برای چاه عمق 25 متر ی ،خانه ویلایی دوبلکس 175متری،پمپ مناسب چیست

  • گروه مستر 1397/03/07 در 6:06 بعد از ظهر

   سلام

   از دو نوع پمپ می توانید استفاده کنید
   پمپ زمینی AP پنتاکس
   یا
   پمپ های شناور

 82. مهرداد 1397/03/06 در 1:12 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام
  برای یک واحد به صورت مجزا میشه پمپ گذاشت ؟
  ساختمان ۴ طبقه تک واحدی هست . برای طبقه دوم . فلکه آب داخل حمام هست . لطفا راهنماییم کنید .

  • گروه مستر 1397/03/07 در 6:07 بعد از ظهر

   سلام

   شما می توانید از پمپ های پکیجی استفاده کنید

 83. رفاه 1397/03/05 در 3:09 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  با سلام
  در یک ساختمان۱۲ واحدی در ۴طبقه که کنتور هر واحد مجزا میباشد زندگی میکنم.به علت فشار بسیار پایین یک منبع۷۵۰لیتری در پشت با یک پمپ نیم لورا در داخل منزل جهت مکش آب از منبع به داخل ساختمان نصب کردم.ولی فشار اب بحدی کم است که در طول شبانه روز منبع پشت بام پر نمیشود.دو پیشنهاد شده
  اول اینکه یک منبع در کنار کنتراب و بعدش یک پمپ با چه قدرتی نمیدانم و شما بگویید نصب کنم
  دوم داخل ساختمان در ورودی اب یک پمپ دیگر با چه قدرتی؟نصب و خروجی ان را از بالکن به پشت بام منبع نصب نمایم
  شما چی میفرمایید؟؟

  • گروه مستر 1397/03/07 در 6:10 بعد از ظهر

   سلام
   لوارا نیم اسب ندارد اگر با این عنوان پمپ تهیه کرده اید احتمالا اصلی نیست

   یک پمپ آب PM80 پنتاکس همراه با ست کنترل در طبقه پایین بعد از کنتور قرار دهید

 84. رضا 1397/03/05 در 2:30 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام، هد و دبی ذکر شده در کاتالوگ پمپ ها تا چه حد قابل اطمینان هستند؟ برای منزل ما با محاسباتی که انجام میدهم یک پمپ نیم اسب بشقابی مناسبه ولی اکثر فروشنده ها میگن پمپ یک اسب باید بخریم و نیم اسب کم میاره. با این حال طبق نمودار کاتالوگ ها پمپهای نیم اسب هد و دبی مورد نظر ما را تامین میکنه.

  • گروه مستر 1397/03/07 در 6:11 بعد از ظهر

   سلام

   کاتالوگ پمپ ها کاملا دقیق و واقعی می باشند به شرط آنکه نصب پمپ به صورت اصولی باشد

  • عادل 1397/03/11 در 7:41 بعد از ظهر

   جناب مهندس سلام.
   آیا سایز ونوع لوله اجراشده درساختمان جهت انتخاب پمپ اهمیت دارد؟ متشکرم

  • گروه مستر 1397/03/12 در 2:15 بعد از ظهر

   با سلام

   بله موثر است

 85. طاهری 1397/03/05 در 12:25 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  با عرض سلام وخسته نباشید
  برای یک واحد مسکونی دوبلکس روی پارکینگ (دوطبقه روی پارکینگ قرار دارد)چه پمپی استفاده شود؟ممنون از راهنماییتون

  • گروه مستر 1397/03/07 در 6:12 بعد از ظهر

   با سلام

   پمپ جتی یک اسب

 86. علیرضا برجی 1397/03/05 در 10:50 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  سلام پمپ مناسب برای طبقه ۳ با احتساب پارکینگ ارتفاع ۸ متر ؟

  • گروه مستر 1397/03/07 در 6:12 بعد از ظهر

   با سلام

   سوالتون مربوط به یک واحد در طبقه سوم می شود؟

 87. محمد 1397/03/02 در 11:18 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام.پمپ چینی کشاورزی 1.5 اسب بخام به صورت سیار برای استفاده از یک شیر اب استفاده کنم مشکلی نداره؟

  • گروه مستر 1397/03/07 در 6:16 بعد از ظهر

   سلام

   برای راهنمایی با کارشناسان مستر تماس بگیرید

 88. جواد 1397/02/31 در 10:57 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  برای یک ساختمان یک طبقه ک از زیرزمین پمپاژ انجام بگیرد و حتی مخزن ثقلی روی پشت بام رو نیز باید پر کند کدام پمپ مناسب است؟
  پمپ نیم اسب ابارا مناسب است؟

  • گروه مستر 1397/02/31 در 12:49 بعد از ظهر

   با سلام

   بله مناسب است

 89. مجتبی 1397/02/26 در 12:50 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  با سلام
  برای یک ساختمان ۳ طبقه ( حداکثر ارتفاع ۹ متر ) و ۵ واحد چه پمپی پیشنهاد می کنید

  • گروه مستر 1397/02/31 در 12:48 بعد از ظهر

   با سلام

   پمپ یک اسب جتی پنتاکس یا ابارا ایتالیا

 90. محسن 1397/02/25 در 5:50 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام
  برای یک واحد 140 متری در طبقه 4 روی پیلوت کم صداترین پمپ و تجهیزات جانبی چه پیشنهادی دارید. لطفا راهنمایی بفرمایید.
  محل قرارگیری پمپ در پارکینگ و زیر راه پله است
  ممنون

  • گروه مستر 1397/02/31 در 12:50 بعد از ظهر

   با سلام

   پمپ گراندفوس دانمارک سری MQ

 91. رضا 1397/02/22 در 9:49 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  یه مخزن ۱۰۰۰ لیتری داخل حیاط گذاشتیم یه پمپ نیم اسب چینی معمولی نو و یه اتوماتیک دیجیتال گذاشتیم روش با باز و بسته کردن آب اتوماتیک خوب عمل میکنه اما فشار آب خیلی کمه که از بالای دوش به زور میاد . ساختمان هم یه طبقه هست . از چند تا سایت که بازدید کردم همه نوشته بودن که پمپ نیم اسب خوبه . اتوماتیک دیجیتال هم که تنظیم نداره. به نظر شما باید پمپ یک اسب بندازم یا مشکل جایی دیگس . ممنون

  • گروه مستر 1397/02/31 در 12:53 بعد از ظهر

   با سلام

   شما دو راه دارید
   با پمپ نیم اسب، ست کنترل را حذف کنید و پرشر سوییچ دانفوس به همراه تابلو فرمان استفاده کنید
   و اگر کماکان از ست کنترل بخواهید استفاده کنید پمپ آب یک اسب جتی استفاده نمایید.

 92. محمد 1397/02/22 در 4:58 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  باسلام و عرض ادب
  لطفا راهنمایی کنید برای واحدی ۷۵ متری درطبقه دوم ساختمانی که شامل زیر زمین ،همکف پارکینگ و دو طبقه روی پارکینگ می باشد،چه تجهیزاتی لازم است؟
  با در نظر گرفتم کیفیت و هزینه

  • گروه مستر 1397/02/31 در 12:55 بعد از ظهر

   با سلام

   برای چند واحد مد نظرتونه ؟

 93. علی پاکدل 1397/02/19 در 12:52 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  با سلام
  من یک پمپ بشقابی نیم اسب بخار نصب کردم،طبقه دوم با هفت تا ده متر ارتفاع،تا زمانیکه به اب شبکه وصل هست کارکرد پمپ خوبه ولی از مخزن که نزدیک پمپ هست مکش نمیکند،آیا پمپ قوی تر لازمه یا کار دیگه ای انجام دلنواز راهنمایان سپاسگزارم

  • گروه مستر 1397/02/31 در 12:47 بعد از ظهر

   با سلام

   به احتمال زیاد مخزن پایین تز از پمپ نصب شده است
   شما می توانید مخزن را بالاتر از سطح پمپ نصب کنید یا سوپاپ یا شیر یک طرفه در دورترین فاصله از پمپ نصب کنید

 94. حسین 1397/02/17 در 11:24 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  باسلام و درود , من در یک ساختمان 4 طبقه که در طبقه 3 هستم و کلا 8 واحد ساختمان و پارکینگ همکف هستش بخوام براخودم پمپ بذارم چه پمپی با درنظرگرفتن کولر آبی و پکیج مناسب است . با سپاس

  • گروه مستر 1397/02/31 در 12:43 بعد از ظهر

   با سلام

   محل قرارگیری پمپ را مشخص بفرمایید

 95. محمد 1397/02/08 در 8:55 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام.ماکزیمم فشار پمپ‌آب را روی پلاک پمپ باید جستجو کنم؟

  • گروه مستر 1397/02/09 در 7:24 بعد از ظهر

   با سلام

   بله در پمپ هاب معتبر حداکثر هد و دبی روی پلاک پمپ درج شده است.

 96. حسين خدامي 1397/02/08 در 5:17 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  برای یک ساختمان 5 طبقه روی پارکینگ و هر طبقه 3 واحد چه پمپی مناسب است. البته کنتر آب مشترک است

  • گروه مستر 1397/02/09 در 7:27 بعد از ظهر

   پمپ دو اسب دو پروانه ابارا ایتالیا مدل cda 200 و پمپ دو اسب دو پروانه پنتاکس ایتالیا مدل cb 210 همراه با منبع دیافراگمی 150 لیتری و لوازم اتوماتیک مناسب نیاز شماست

 97. شایان 1397/02/06 در 10:24 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  سلام
  وقتتان بخیر
  برای یک ساختمان یک طبقه (همکف و یک طبقه بالا)، آیا پمپ نیم اسب با ست کنترل را مناسب میدانید؟
  متشکر از شما

  • گروه مستر 1397/02/06 در 2:50 بعد از ظهر

   بله گزینه مناسبی هست

 98. سجادی 1397/02/05 در 5:48 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام برای یک واحد ۷۵ متری در طبقه چهارم روی پارکینگ و نصب پمپ در داخل واحد چه پمپی را استفاده کنیم

  • گروه مستر 1397/02/06 در 2:49 بعد از ظهر

   از پمپ های کوچک 220 ولتی کم صدا با کلید اتومات سرخود استفاده کنید
   جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

 99. Reza 1397/01/25 در 11:35 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام .از راهنماییهای شما بزرگواران تشکر میکنم من از پمپ یک اسب بشقابی ابارا برای دوطبقه استفاده میکنمcma100m
  چندسال مشکلم این بود که هنگام استحمام بعلت نوسان فشار اب سرد و گرم میشد . و از صدای زیاد که. نگووووووو
  تعمیر کاران هم هربار تنظیم و تعویض تیوپ مخزن و …. خلاصه عذاب شده بود .تا اینکه . مطالب شما را مطالعه کردم و« خودم پمپ اب را باز کردم»
  بلبرینگها را تعویض و کاسه نمد ها و مهمتر ازهمه جرمهایی که با پروانه مماس بودند و باعث. صدای زیا د میشدند را تمیز کردم
  و مهمتر از همه «« مخزن بالای پمپ را حذف کردم و درپوش بستم»!!!!!
  سپس بااتوماتیک هد و دبی نسبت ب فشار. . زمان قطع ان را تنظیم کردم
  الان هروقت شیر اب را باز میکنیم پمپ کارمیکنه و ب محض بستن پمپ ه . خاموش میشه
  درنتیجه نوسان سرد و گرم شدن پیاپی از بین رفت و استارتهای پی در پی هم. تمام و جانمان. راحت شد .بازهم از مطالب خوب شما ممنونم

  • گروه مستر 1397/01/26 در 9:09 قبل از ظهر

   سلام
   باعث خردسندی عوامل گروه مستر است که در خدمت مشتریانمان باشیم

  • علی زارعی 1397/02/03 در 9:41 بعد از ظهر

   سلام آپارتمان ما ۳طبقه روی پیلوت میباشد و هر طبقه ۲واحد ۱۰۰ متری و یک واحد ۷۰ متری که در پیلوت مجموعا ۷ واحد . برای کل واحد ها چه پمپ و مخزن و سیستمی مناسب میباشد

  • گروه مستر 1397/02/05 در 1:15 بعد از ظهر

   با سلام
   پمپ مناسب شما پمپ آب 1.5 اسب دو پروانه پنتاکس ایتالیا CB160 و مخزن 80 لیتری با لوازم اتوماتیک می باشد

 100. داود 1397/01/21 در 10:48 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  سلام وقت شما بخیر
  ضمن تشکر از راهنمایی های شما
  برای طبقه سوم یک واحد آپارتمانی مسکونی 140 متری در واقع با پیلوت طبقه(همکف) چهارم محسوب میشه در انباری طبقه همکف محل نصب پمپ پیش بینی شده است شما چه نوع پمپ پیشنهاد می کنید ترجیحا از مدل پنتاکس

  • گروه مستر 1397/01/21 در 11:22 قبل از ظهر

   سلام
   برای یک واحد 140 متری واقع در طبقه چهارم پمپ پنتاکس ایتالیا مدل PM45 همراه با ست کنترل پنتاکس ایتالیا مدل H1 مناسب می باشد.
   جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان بازرگانی مستر تماس حاصل فرمائید.

 101. زارع 1397/01/20 در 12:10 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  باسلام
  درساختمان پنج طبقه+پیلوت وتک واحدی بامتراژ180متر برای طبقه چهارم چه ن.ع پمپ آبی پیشنهاد میکنید البته بدون مخزن ذخیره آب . تشکر

  • گروه مستر 1397/01/20 در 12:41 بعد از ظهر

   سلام
   مکان نصب پمپ طبقه چهارم داخل واحد می باشد؟ یا طبقه همکف نصب می گردد؟

 102. مسعود 1396/12/27 در 4:26 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام.آپارتمان من طبقه چهارم است و کلاا چهار طبقه تک واحدی هعستیم.و پایین پارکینگ است متراژ طبقه من 150متراست ومن یک پمپ ابارا با قدر بک اسب بخار گرفتم قیمتش 750000تومان ایتالیایی بدون مونتاژ می خواستم ببینم شما تایید می کنبد که خوب هست و قیمتش مناسب است چون هنوز نصب نکردم با تشکر.

  • گروه مستر 1396/12/27 در 5:07 بعد از ظهر

   سلام
   لطفا جهت مشاوره بهتر تماس حاصل فرمائید.

 103. مصطفی 1396/12/26 در 11:50 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  سلام.بنده در طبقه هفتم یک ساختمان تک واحدی هستم.واحد ما ۱۸۰ متر است. چه پمپی را باید استفاده کنیم که هم عملکرد بی نقص و هم کم صدا داشته باشد .؟آب طبقه ما کاملا جداگانه است. بعلاوه دو سرویس و حمام کامل
  با تشکر قربان نژاد از تبریز

  • گروه مستر 1396/12/26 در 12:08 بعد از ظهر

   سلام
   پمپ را داخل واحد مذکور نصب می کنید یا طبقات پایین تر؟

 104. سعید 1396/12/22 در 1:50 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام
  در یک آپارتمان تازه ساخت در طبقه چهارم زندگی میکنم (همکف پارکینگ و واحد ما طبقه چهارم می باشد)
  کنتور آب هر 8 واحد جدا می باشد
  الان پمپ ظریفی در پارکینگ جلوی مخزن انبساط نصب است اما چه پمپ کار میکند چه نمی کند فشار یکسان است!
  برای ما پمپ ارزان و کار راه انداز چه پیشنهاد می کنید؟ پمپ بهتر و ارزانتر از CM100 پیشنهاد می دهید؟

  • گروه مستر 1396/12/22 در 3:20 بعد از ظهر

   سلام
   گزینه های متعددی برای ساختمان شما هست لطفا جهت مشاوره بهتر تماس حاصل فرمائید.

 105. مهدی 1396/12/17 در 10:23 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  سلام برای یک آپارتمان 6 طبقه 2 واحدی و دو طبقه پارکینگ که فاصله پمپ تا مخزن هم 10 متر است چه پمپی مناسبتره؟ با تشکر

  • گروه مستر 1396/12/17 در 11:57 قبل از ظهر

   سلام
   پمپ سه اسب دو پروانه پنتاکس مناسب کار شما است.

 106. علی 1396/12/15 در 10:12 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  با سلام در یک آپارتمان 10 واحدی 5 طبقه و با پارکینگ 6 طبقه در طبقه اول واحد دوم چه پمپی مناسبه است فشار آب کم می شه وقتی چند تا شیر بازه و در کل پمپ لازمه راهنمایی بفرمائید ممون

  • گروه مستر 1396/12/15 در 11:23 قبل از ظهر

   سلام
   پمپ نیم اسب ابارا ایتالیا مناسب ساختمان شما است.
   جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان گروه مستر تماس بگیرید.

 107. پارسا 1396/12/12 در 1:13 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام. مرسی از سایت خوبتون
  یک سوال- بنده واحد ۸ از یک ساختمان ۴ طبقه هستم و یک پارکینگ هم زیر همکف وجود دارد.(مجموعا ۵ طبقه) چه پمپ آب درون واحدی برای بنده مناسب است؟

  • گروه مستر 1396/12/12 در 3:05 بعد از ظهر

   سلام
   شما از سه گزینه می توانید استفاده کنید:
   1- پمپ نیم اسب ابارا ایتالیا مدل 0.50 PRA به همراه ست کنترل
   2- پمپ خودمکش گراندفوس دانمارک مدل JPC2 به همراه ست کنترل
   3- پمپ نیم اسب خانگی گراندفوس دانمارک MQ 3-25 به همراه ست کنترل
   جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان گروه مستر تماس بگیرید.

 108. حمیدرضا 1396/12/09 در 4:34 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  با سلام؛
  برای یک ساختمان 4 طبقه و 12 واحد بطوریکه 8 واحد تک خواب و 4 واحد 2 خواب چه مدل پمپی مناسب می باشد
  مصرف ماهیانه آب در ساختمان 6500 لیتر در ماه می باشد
  با تشکر از شما

  • گروه مستر 1396/12/09 در 5:30 بعد از ظهر

   سلام
   پمپ مناسب برای ساختمان شما مدل CB210 پنتاکس ایتالیا می باشد.
   جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان مستر تماس حاصل فرمائید.

  • حمیدرضا 1396/12/14 در 1:31 بعد از ظهر

   متشکر از راهنمایی شما
   لطفاً در خصوص انتخاب منبع فشرده نیز راهنمایی نمایید که چه مدلی و چند لیتری مناسب می باشد؟؟
   همچنین پمپ انتخابی شما برای ساختمان که منبع ذخیره آب 1500 لیتری داری مشکلی ایجاد نمی کند؟؟؟
   ممنون

  • گروه مستر 1396/12/14 در 2:35 بعد از ظهر

   در خصوص منبع تحت فشار از نوع ایتالیایی یا ترک می توانید استفاده کنید و در مورد منبع ذخیره می توانید از ظرفیت 1000 تا 1500 لیتری استفاده کنید.
   جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان گروه مستر تماس بگیرید.

 109. مهر 1396/11/26 در 3:41 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  با سلام
  یک استخر با عمق 5 متر احداث نمودم و قصد دارم آب را با 10 متر اختلاف به
  بالای زمین برسانم و از آنجا به ابتدای زمین که حدود 200 متر بالاتر است و
  شیب 7 درصدی دارد آب را انتقال دهم.
  یک پمپ دیزلی یا بنزینی مناسب رو بهم معرفی می نمایید؟

  • گروه مستر 1396/11/28 در 9:20 قبل از ظهر

   سلام
   موتور پمپ بنزینی فشار بالای استریم چین مدل GWP20 H با حداکثر ارتفاع 50 متر و حداکثر آبدهی 24 متر مکعب و قدرت 6.5 اسب بخار با یک عدد سوپاپ که بر روی ورودی پمپ نصب میشه جهت مکش آب از عمق 5 متری مناسب کار شما هست.
   جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان مستر تماس حاصل فرمائید.

 110. عباسی 1396/11/26 در 10:32 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  با عرض سلام خدمت جناب مهندس
  آپارتمان من در در طبقه پنجم قرار دارد . با احتساب پارکینگ می شود طبقه ششم .
  چه پمپی برای واحد خودم مناسب است .
  با تشکر

  • گروه مستر 1396/11/26 در 11:51 قبل از ظهر

   سلام
   پمپ 1 اسب ارتفاع بالا پنتاکس ایتالیا مدل PM 80 مناسب کار شما هست.
   جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان مستر تماس حاصل فرمائید.

 111. meysam 1396/11/24 در 3:00 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  با سلام
  برای ساختمانی با چهار طبقه تک واحدی صد متری و یک طبقه همکف (پارکینگ) چه پمپی مناسب است. لطفا قیمت هم ذکر کنید

  • گروه مستر 1396/11/24 در 4:52 بعد از ظهر

   سلام
   پمپ یک و نیم اسب دو پروانه پنتاکس ایتالیا مدل CB 160 به همراه منبع دیافراگمی 80 لیتری و لوازم اتوماتیک گزینه مناسبی برای ساختمان شما می باشد.
   جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان مستر تماس حاصل فرمائید.

 112. احسان 1396/11/21 در 7:25 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  باسلام
  ببخشید من در طبقه ۵ یک مجتمع ۶طبقه البته با پارکینگ ۷طبقه هستم اب واحد نوسان داره کم و زیاد میشه جوری که اب گرم کن روشن نمیشه برای واحد خودم چه پمپی مناسب هستش؟

  • گروه مستر 1396/11/23 در 8:56 قبل از ظهر

   سلام
   پمپ 1 اسب محیطی پنتاکس ایتالیا مدل PM 80 گزینه مناسبی برای واحد شما جهت نصب در پارکینگ آپارتمان می باشد.
   جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان مستر تماس حاصل فرمائید.

 113. نجفیان 1396/11/17 در 5:50 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام . در مشهد زندگی میکنیم .یک ساختمان چهار طبقه روی پیلوت .و چهار واحد. جابرای مخزن برای هر طبقه وجود دارد و تصمیم براین است که دو مخزن ۵۰۰لیتری که به دو مخزن ۲۵۰ لیتری تفکیک شود خریداری شود .
  لطفا جهت خرید نوع پمپ راهنمایی بفرمایید

  • گروه مستر 1396/11/18 در 10:47 قبل از ظهر

   سلام
   الکتروپمپ مناسب برای ساختمان شما مدل CB160 پنتاکس ایتالیا می باشد.
   جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان مستر تماس بگیرید.

 114. پرهام 1396/11/09 در 6:45 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام ضمن تشکر
  برای ویلا با عمق چاه 12 متر و فاصله چاه از ساختمان 30 متر و ارتفاع ساختمان 12 متر در حالتی که نخواهیم از منبع استفاده کنیم و آب مستقیما از چاه با باز کردن شیر آب به لوله ها تزریق شود چه پمپی با چه قدرت و ارتفاعی مناسب است
  با تشکر از راهنمایی شما

  • گروه مستر 1396/11/10 در 3:24 بعد از ظهر

   سلام
   شما برای ویلایی که قید کردید از دو گزینه میتونید استفاده کنید:
   1- از پمپ کفکش یا شناور که بتونه 45 متر ارتفاع بزنه به همراه تابلو برق تمام اتوماتیک مجهز به 2 عدد کنترل سطح مکانیکی جهت اینکه با گذر آب از لوله پمپ فوق رو خاموش و روشن کنه
   2- استفاده از پمپ های خودمکش پنتاکس ایتالیا مدل AP200 که بر روی لبه چاه قرار میگیرند و میتونن تا عمق 20 متری از چاه مکش داشته باشند و نیاز ویلای شما رو برطرف میکنه
   جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان مستر تماس بگیرید.

 115. کریمی 1396/11/09 در 4:44 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  با سلام

  احتراماً، پمپ آب مناسب برای یک ساختمان 4.5 طبقه به همراه یک پارکینگ برای 10 واحد مسکونی (همکف پارکینگ هست و پاگرد اول یک واحد بعد در پاگرد دوم دو واحدی، به همین ترتیب تا واحد 10 و طبقه 4 )

  • گروه مستر 1396/11/10 در 3:33 بعد از ظهر

   سلام
   پمپ 1.5 اسب دو پروانه پنتاکس ایتالیا مدل CB160 و ابارا ایتالیا مدل CDA150 مناسب ساختمان شما هست.
   جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان مستر تماس بگیرید.

 116. سید امیر 1396/11/04 در 12:27 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  سلام علیکم
  برای ساختمان ۵ طبقه با یک پارکینگ در همکف تک واحد ۸۰ متری در صورتی که ساختمان کم تردد هست کل مصرف اب در هر ماه ۳۳ متر مکعب الی ۳۸ متر مکعب هست .بهترین نوع پمپ برای کل ساختمان که در پارکینگ تعبیه بشود در صورتی که فضای زیادی برای مخزن وجود ندارد نهایتا ۶۰ لیتر

  • گروه مستر 1396/11/04 در 2:43 بعد از ظهر

   سلام
   الکتروپمپ مناسب برای ساختمان شما CB160 پنتاکس ایتالیا به همراه منبع 60 لیتری می باشد.

 117. محمود 1396/11/03 در 10:34 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  باسلام
  ساختمان ما یک ساختمان 32 واحده چهار طبقه روی پارکینگ است لطقا بفرمائید پمپ مناسب برای ما چیست
  تفاوت پمپ پنتاکس با گراندفوس در چیست

  • گروه مستر 1396/11/05 در 12:52 بعد از ظهر

   سلام
   بهترین انتخاب جهت ساختمان شما بوسترپمپ دور متغیر 2 پمپه می باشد.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران گروه مستر تماس بگیرید.

 118. سالاری 1396/11/03 در 6:22 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام و عرض خسته نباشید من میخواستم بدونم برای یک ساختمان چهار طبقه البته با پارکینگ پنج حساب میشه باید از چ نوع پمپی استفاده بشه که راحت آبرسانی بشه ممنونم اگر راهنمایی بفرمایید

  • گروه مستر 1396/11/04 در 2:52 بعد از ظهر

   سلام
   بهترین گزینه برای ساختمان شما الکتروپمپ یک اسب جتی می باشد.

 119. محمدعلی محمودآبادی 1396/11/01 در 8:33 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  سلام برای یک ساختمان ۴ طبقه ۱۶ واحدی و پارکینگ یک پمپ پنتاکس CB160 با مخزن ۱۰۰ لیتری گذاسته ایم ولی در طبقه ۴ فشار کن است چه باید کرد ممن۹

  • گروه مستر 1396/11/01 در 2:32 بعد از ظهر

   سلام
   پمپ مناسب برای ساختمان شما مدل CB210 پنتاکس ایتالیا می باشد.
   جهت اطلاعات بیشتر با مشاوران گروه مستر تماس بگیرید.

 120. محسنی 1396/10/26 در 2:40 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام
  با تشکر از اطلاعات مفیدتون. برای طبقه 5 روی پیلوت 180 متری (فقط برای همین واحد) چه پمپ آب و ست کنترل دیجیتالی مناسب هست؟ ضمنا قراره یک منبع 200 لیتری در انباری قرار بدم. آب توی این فصل به طبقه 5 می رسه ولی فشار آب کم هست ولی تابستون نمی دونم فشار آب چقدر هست ولی حتی طبقه 3 که پمپ نداره بی مشکل نبود.

  • گروه مستر 1396/10/27 در 1:37 بعد از ظهر

   سلام
   جهت اطلاعات بیشتر با مشاوران گروه مستر تماس بگیرید.

 121. امير 1396/10/25 در 4:59 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  با سلام
  ساکن یک آپارتمان 3 طبقه 6 واحد هستم. می‌خواستیم از تانکر آب 1000 لیتری در ساختمان استفاده کنیم در حال حاضر پمپ یک اسب پنتاکس با منبع 24 لیتری در آپارتمان نصب است ، آیا می‌توان از همین پمپ جهت تانکر آب استفاده نمود؟ با تشکر

  • گروه مستر 1396/10/26 در 1:40 بعد از ظهر

   سلام
   بله می توانید استفاده کنید.
   جهت اطلاعات بیشتر با مشاوران گروه مستر تماس بگیرید.

 122. شهاب 1396/10/24 در 12:15 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام
  من یک پمپ نیم اسب دارم با ست کنترل پنتاکس.
  وقتی در انتهای مسیر لوله کشی شیر اب روشویی رو باز میکنم پمپ روشن نمیشود ولی همزمان وقتی شیر روشویی و توالت را باز میکنم پمپ روشن میشود.
  یک ویلای صد متری کا با منبع اب حدود 20 متر فاصله دارد و یک طبقه.
  ایا با افزایش قدرت پمپ مشکلم حل میشود؟
  پیچ تنظیم داخل ست کنترل پنتاکس رو هم در هر جهتی چرخاندم فایده ای نداشت.
  پنتاکس اچ وان هست ست کنترل

  • گروه مستر 1396/10/25 در 1:09 بعد از ظهر

   سلام
   به دلیل اینکه بین مخزن و پمپ شما فاصله وجود داره شما باید از پمپ های جتی ابارا ایتالیا یا پنتاکس ایتالیا استفاده کنید.

 123. روح الله ربیعی 1396/10/22 در 8:30 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام فوق العاده عالی و جامع بود و یک سوال.بنده در طبقه دومم و آپارتمانمان نیز پمپ دارد ولی بنده برای فشار آب بیشتر میخواهم در واحد خودم یک پمپ و مخزن بگدارم.ضمنا پکیج دارم.سوالات:اصلا مخزن میخواهد؟؟اگر آری چند لیتری؟چ پمپی ک بی صدا باشد چون درون واحد است؟

  • گروه مستر 1396/10/23 در 8:47 قبل از ظهر

   سلام
   جناب آقای ربیعی
   جهت استفاده واحد شما نیازی به مخزن ذخیره آب نیست.
   بهترین گزینه برای استفاده یک واحد پمپ گراندفوس دانمارک مدل JPC2 می باشد.
   از مزایای پمپ فوق می توان به کم صدا بودن و خود مکش بودن آن اشاره کرد.
   جهت اطلاعات بیشتر با مشاوران گروه مستر تماس بگیرید.

 124. انسیه 1396/10/19 در 2:22 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام برای 51 متر و 5.5 فشار چه پمپی لازم هست ؟ متشکر

  • گروه مستر 1396/10/19 در 3:46 بعد از ظهر

   سلام
   سرکار خانم انسیه
   منظور شما 51 متر مکعب در ساعت یا همان مقدار آبدهی هست.
   جهت اطلاعات بیشتر با مشاوران گروه مستر تماس بگیرید.

 125. سیاوش 1396/10/11 در 7:23 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  عرض ادب
  احتراما برای یک واحد خانه ویلایی دوبلکس‌به مساحت ۲۶۰ متر ، درب به ساختمان چه پمپ و منبعی مناسب است، آیا پمپ در راهرو ساختمان وصل میشود یا امکان اتصال آن در مصیر منبع پشت بام هست؟! ممنون میشم راهنمایی کنید

  • گروه مستر 1396/10/12 در 8:31 قبل از ظهر

   سلام
   برای خانه های ویلایی بهترین گزینه ،استفاده از پمپ های جتی است . در این نوع پمپ از لحاظ گارانتی (18 ماه گارانتی طلایی) و قیمت معقولانه ابارا ایتالیا مدل AGA 1.00 مدل برتر می باشد. منبع تحت فشار 24 لیتری و منبع ذخیره 500 لیتری بر روی پشت بام بلا مانع است.

 126. مهدی 1396/10/02 در 2:34 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  سلام برای آپارتمان 4 طبقه با یک پارکینگ متراژهر طبقه 70 متر .
  کولر ابی در پشت بام مستقر است*چه پمپ ابی مناسب هست .
  با سپاس

  • گروه مستر 1396/10/02 در 10:47 قبل از ظهر

   سلام
   پمپ یک و نیم اسب دو پروانه پنتاکس ایتالیا مدل CB160 گزینه مناسبی برای آپارتمان شما است.
   از مزایای پمپ های دو پروانه می توان به راندمان بالا و صدای نسبتا پایین آنها اشاره نمود.

 127. H h 1396/09/29 در 8:48 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام برای اب رسانی به طبقه سوم یک اپارتمان به متراژ ۱۴۰ که ورودی اب زیر طبقه اول (پارکینگ ) هست بهترین پمپ چست؟

  • گروه مستر 1396/09/30 در 10:00 قبل از ظهر

   سلام
   پمپ یک اسب ارتفاع بالا پنتاکس ایتالیا مدل PM80 بهترین انتخاب برای ساختمان شما هست.

 128. شهرام 1396/09/29 در 6:44 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  با سلام ما در سا ختمان ۲۰ واحدی و هفت طبقه زندکی میکنیم چه پمپی مناسب خانه ما است با تشکر

  • گروه مستر 1396/09/30 در 9:52 قبل از ظهر

   سلام
   مناسب ترین گزینه برای ساختمان شما یک دستگاه پکیج بوستر پمپ دو پمپه دور متغیر پنتاکس ایتالیا مدل CBT400 می باشد.
   از مزایای بوستر پمپ های دور متغیر صرفه جویی در مصرف برق، کاهش استهلاک سیستم لوله کشی ساختمان و صدای کم این نوع پکیج ها می باشد.
   جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان گروه مستر تماس بگیرید.

 129. میلاد 1396/09/28 در 10:58 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  سلام. برای خونه ای ک تکواحده ست، و رو پیلوته (منظور پایین پارکینگه) و اصلا اب درطی روز نداریم ، کلا از سیرویس بهداشتی گرفته تا دوش حموم، و شیر ب اشپزخونه پنج شیر اب وجود داره ، پیشنهادتون چ پمپیه؟ چ مخزنی با چ گنجایشی؟ لطفا حدود قیمتشم بگید لطفا. ممنون

  • گروه مستر 1396/09/29 در 8:33 قبل از ظهر

   سلام
   آقا میلاد
   لطفآ با مشاوران گروه مستر تماس بگیرید.

 130. وحيد 1396/09/27 در 10:40 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  با سلام ، برای ویلای شمال به متراژ 80 متر و اختلاف از کف حدودا” ا متر که فشار آب ضعیف هست چه پمپی باید تهیه بکنم . با تشکر

  • گروه مستر 1396/09/27 در 5:14 بعد از ظهر

   با سلام
   آقا وحید
   برای ویلای شما پمپ یک اسب جتی ابارا ایتالیا مدل AGA100 یا پنتاکس ایتالیا مدل CAM100 گزینه مناسبی است.
   یکی از مزایای پمپ های جتی جهت استفاده ویلا، خود مکش بودن آنها می باشد.

 131. محمد 1396/09/26 در 11:05 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام.برای یک ساختمان دو طبقه که طبقه همکف ۱۳۰ متر باشه و طبقات دوم و سوم هرکدام دو واحد ۶۵ متری هستند چه پمپی نیاز هس مهندس

  • گروه مستر 1396/09/27 در 5:21 بعد از ظهر

   سلام
   آقا محمد
   شما می توانید از پمپ های بشقابی تک پروانه ابارا ایتالیا مدل CMA150 یا پنتاکس ایتالیا مدل CM160 استفاده کنید.
   یکی از مزایای پمپ های بشقابی صدای کمتر نسبت به سری های دیگه می باشد.

 132. علی 1396/09/18 در 2:57 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  برای ساختمان پنج طبقه دو واحدی حد اقل پمپی که میتوان گذاشت چقدر است

  • گروه مستر 1396/09/19 در 8:32 قبل از ظهر

   سلام
   الکتروپمپ 2 اسب دو پروانه پنتاکس ایتالیا مدل CB210 گزینه مناسبی جهت آپارتمان شما می باشد.
   جهت اطلاعات بیشتر با مشاوران گروه مستر تماس بگیرید.

 133. باتر 1396/09/17 در 12:57 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  با سلام ، ساختمان ما دارای پنج طبقه ی چهار واحدی هست و یک طبقه همکف که پارکینگ هست فشار اب بسیار ضعیف ه ، واحد ما با مساحت ۱۲۳متر (حمام ،سرویس ایرانی ، فرنگی ، پکیج و لباس شویی و ظرف شویی ) در طبقه دوم این ساختمان قرار داره من می خوام برای واحد خودمون پمپ تهیه کنم چه پمپی برای این شرایط مناسب هست ؟

  • گروه مستر 1396/09/18 در 1:15 بعد از ظهر

   سلام
   جناب باتر
   پمپ نیم اسب ابارا یا پنتاکس ایتالیا مورد کار شما هست.

 134. نیما 1396/09/14 در 3:14 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  درود.

  برای یک اپارتمان ۳ طبقه ۱ واحدی و یک واحد همکف ب مساحت هر واحد ۱۰۰ متر چه پمپی مناسبه؟ مرسی از راهنمایی شما

  • گروه مستر 1396/09/14 در 4:57 بعد از ظهر

   سلام
   جناب نیما
   پمپ یک اسب جتی پنتاکس یا ابارا ایتالیا گزینه مناسبی جهت آپارتمان شما هست.
   جهت اطلاعات بیشتر با مشاوران گروه مستر تماس بگیرید.

 135. جمشید 1396/09/11 در 9:42 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام
  منزل ما سه طبقه هر طبقه یک واحد مناسب ترین پمپ اب کدام پمپ هست؟

  • گروه مستر 1396/09/12 در 1:51 بعد از ظهر

   سلام
   آقا جمشید
   پمپ آب یک اسب بشقابی یا یک اسب جتی ابارا یا پنتاکس ایتالیا مناسب ساختمان شما هست.

 136. رضا محمودی 1396/09/11 در 12:53 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  با سلام، آپارتمان 3 طبقه 3 واحد داری پارکینگ،
  همگی دارای پکیج جدا. منبع 3 جداره 750 لیتری با پمپ اسپرونی cm32 کار گذاشته. آیا خوبه؟
  مورد پیشنهادی شما برای این ساختمان چی هست؟

  • گروه مستر 1396/09/11 در 10:06 قبل از ظهر

   سلام
   جناب محمودی
   پمپ 1 اسب بشقابی اسپرونی برای آپارتمان شما ضعیف می باشد.
   مدل پیشنهادی 1.5 اسب دو پروانه پنتاکس ایتالیا مدل CB160 یا ابارا ایتالیا مدل CDA150 می باشد.
   جهت اطلاعات بیشتر با مشاوران گروه مستر تماس بگیرید.

 137. سعید 1396/08/29 در 9:29 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام مهندس خسته نباشید برای یک ساختمان 4طبقه 6 واحد واحد بنده در طبقه 4 و 100متر مربع است چه نوع پمپی مناسب است؟ همچنین پمپ انتخابی کم صدا باشد. با تشگر

  • گروه مستر 1396/09/08 در 3:01 بعد از ظهر

   سلام
   آقای سعید
   شما پمپ جهت واحد خودت میخوای؟
   یا برای کل واحد ها پمپ نیاز دارید؟

 138. مهدی 1396/08/26 در 8:38 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام.ما طبقه سوم هستیم.فشار آب معمولی داریم.از پکیج استفاده میکنیم.برای حمام کردن و باز بودن یک شیر آب گرم مشکلی نداریم اما به محض اینکه شیر دوم آب گرم باز میشود فشار آب گرم افت میکند و مشکل برای حمام کردن ایجاد میکند. میخواستم ببینم این پمپهای آب پشت پکیجی که جدیدا آمده گزینه مناسبی هست که قبل از شیر آب ورودی به پکیج نصب کنیم و حداقل با باز کردن 2 شیر آب گرم دیگر افت فشار آب گرم نداشته باشیم؟

  • گروه مستر 1396/09/08 در 3:04 بعد از ظهر

   سلام
   آقا مهدی
   پمپ های پکیجی جهت تامین فشار آب گرم گزینه مناسبی هست

 139. جلیل 1396/08/16 در 10:07 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  با سلام و احترام
  جناب مهندس برای 16واحد در چهار طبقه وپارکینگ از چه نوع پمپ ومنبع انبساطی باید استفاده کرد از شما سپاسگزارم

  • گروه مستر 1396/08/17 در 11:34 قبل از ظهر

   سلام
   بهترین گزینه جهت ساختمان شما استفاده از پکیج بوستر پمپ دور متغیر دو پمپ پنتاکس ایتالیا مدل CBT210 می باشد.
   جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان گروه مستر تماس بگیرید.

 140. رحمان دهبکری 1396/08/12 در 3:50 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  آپارتمان ما ۵ طبقه روی پیلوت است تک واحدی ۲۰۰ متر مربع هر واحد دو حمام ودو توالت فرنگی و یک دستشویی دارد چه بوستر پمپی پیشنهاد میکنید؟

  • گروه مستر 1396/08/13 در 11:00 قبل از ظهر

   بوستر پمپ آبرسانی دور متغیر دو پمپه پنتاکس ایتالیا مدل CBT160 مناسب ساختمان شما هست.
   جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان گروه مستر تماس بگیرید.

 141. حسین محمودی 1396/08/04 در 9:10 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  سلام
  راهنمائی خیلی عالی
  من یک مخزن 200 لیتری معکبی در سقف سرویس بهداشتی بالای سقف کاذب جا سازی کردم از پمپ محیطی نیم اسب استفاده کردم صدای زیادی داشت به ناچار از پمپ بشقابی تک پروانه چینی هپی 1 اسب استفاده کردم صدای کمی داره ولی لغزش روی دیوار به طبقه پائین انتقال می یابد از لاستیک زیر پمپ استفاده کردم تاثیرش کم بود
  لطفا راهنماییم کنید

  • گروه مستر 1396/08/04 در 9:51 قبل از ظهر

   سلام
   از اینورتر داب ایتالیا مدل pwm230 1basic/8.5 استفاده کنید.
   جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان مستر تماس بگیرید.

  • حسین محمودی 1396/08/05 در 10:49 بعد از ظهر

   سلام
   این مدل اینورتر رو از کجا میتوانم تهیه کنم

  • گروه مستر 1396/08/06 در 8:48 قبل از ظهر

   سلام
   لطفا با گروه مستر تماس بگیرید.

 142. احسان 1396/07/30 در 1:37 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  باعرض سلام
  میخواستم ببینم برای یه ساختمان دو طبقه بدون احتساب پارکینگ که هر طبقه دو واحد ۱۰۰ متری دارد چه پمپی با چه میزان اسب بخار نیاز هست .چون قبلش پمپ ایبارا 1 اسب داشتیم . ممنون میشم راهنمایی کنید

  • گروه مستر 1396/07/30 در 1:51 بعد از ظهر

   سلام
   جهت راهنمایی لطفا با کارشناسان گروه مستر تماس تلفنی حاصل بفرمائید.

 143. یزدان 1396/07/28 در 1:00 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  با سلام و عرض خسته نباشید
  برای ساختمان 4 طبقه و پارکینگ هر طبقه یک واحد(مجموعا 4 واحد 120 متری)
  چه پمپی مناسب می باشد
  لطفا برند و مدل آن را بفرمایید.
  با تشکر

  • گروه مستر 1396/07/29 در 1:11 بعد از ظهر

   سلام
   پمپ دو پروانه یک و نیم اسب پنتاکس ایتالیا مدل CB160 با منبع دیافراگمی 60 لیتری مناسب کار شما هست.
   جهت اطلاعات بیشتر با مشاوران فنی گروه مستر تماس بگیرید.

 144. مهران 1396/07/25 در 2:49 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  با سلام و احترام؛
  میخواستم بپرسم برای آپارتمانی 10واحدی (5طبقه ی 2واحدی) + دو طبقه پارکینگ چه پمپی ار برند پنتاکس بهتره؟ 5 ساله پمپ پنتاکس CAM100 (1اسب) داشتیم که دو واحد طبقه 5 غالبا مشکل داشتن؛ هرچند که الان هم خراب شده و میخواهیم تعویض بکنیم؛ ممنون از کمک و پیشنهادتون؛؛؛
  ((در ضمن احتمال داره که در آینده یه منبع آب برگشتی هم در پشت بام قرار بدیم))

  • گروه مستر 1396/07/25 در 4:35 بعد از ظهر

   سلام
   پمپ دو اسب 2 پروانه پنتاکس ایتالیا مدل CB210 به همراه منبع دیافراگمی 100 لیتری گزینه مناسبی برای ساختمان شما هست.

 145. محسن از کرج 1396/07/18 در 10:40 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام رابطه منطقی بین فشار منبع تحت فشار ۸۰ لیتری و حداقل و حداکثری که گیج نشون میده چیه و چطوری حساب کنیم

  • گروه مستر 1396/07/19 در 10:09 قبل از ظهر

   سلام
   لطفا با کارشناسان بازرگانی مستر تماس بگیرید.

 146. کریمیان 1396/07/18 در 9:24 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  بهتری نوع پمپ برای یک واحد اپارتمان نود متری درطبقه دوم که فشار خوبی راتجربه کنیم ؟

  • گروه مستر 1396/07/18 در 11:59 قبل از ظهر

   الکتروپمپ pm45 پنتاکس ایتالیا همراه با ست کنترل ایتالیا

 147. عباس 1396/07/11 در 3:08 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام واحترام برای یک ساختمان 6 طبقه 11 واحدی به اضافه زیر زمین پمپ مناسب کدام است و همچنین مخزن برای پمپ چندلیتری باشد و همچنین منبع آب بعداز کنتور نیز نیاز هست و اگر بله چند لیتری مناسب است. با تشکر

  • گروه مستر 1396/07/12 در 10:40 قبل از ظهر

   سلام
   الکتروپمپ پنتاکس ایتالیا مدل CB210 و مخزن تحت فشار 100 لیتری و مخزن ذخیره آب 2000 لیتری افقی یا عمودی مناسب ساختمان شما می باشد.

 148. انوش 1396/06/30 در 3:23 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  با سلام آپارتمان ما ۴ طبقه و ۸واحدی روی پارکینگ هست که پمپ ۲ اسب چینی نصب کردیم به همراه مخزن آب ۲متر مکعب ولی متاسفانه هزینه زیادی بابت تعمیر و نگهداری متحمل شدیم چا ره کار چیه

  • گروه مستر 1396/07/01 در 1:42 بعد از ظهر

   سلام
   بهترین گزینه برای صرف جویی در مصرف برق و کاهش استهلاک پمپ استفاده از تابلو فرمان دور متغییر می باشد.

 149. احمد 1396/06/26 در 12:15 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  با سلام.واحد من در طبقه چهارم است فقط برای واحد خودم یک پمپ میخوام بذارم.ترجیحا پنتاکس.چه مدلی مناسب است؟ و اینکه ورودی آب واحد در حمام است آیا در حمام میشود پمپ را گذاشت؟ با تشکر

  • گروه مستر 1396/06/26 در 3:31 بعد از ظهر

   سلام
   الکتروپمپ پنتاکس ایتالیا مدل pm45 همراه با ست کنترل پنتاکس ایتالیا گزینه مناسبی برای واحد شما هست.
   جهت اطلاعات بیشتر با مشاوران گروه مستر تماس بگیرید.

 150. آرش 1396/06/23 در 9:23 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  سلام و عرض ادب
  ساختمان ما 3 طبقه 6 واحد 100 متری بعلاوه یک طبقه پارکینگ می باشد.پمپ پنتاکس بشقابی 1 اسب داریم که فشار کافی ندارد.برای تعویض پمپ وتامین فشار مناسب بهترین گزینه کدام می باشد پنتاکس 1.5 دو پروانه یا جتی؟منبع تحت فشار مناسب چند لیتری بر داریم؟

  • گروه مستر 1396/06/25 در 8:45 قبل از ظهر

   سلام
   پمپ 1/5 اسب دو پروانه پنتاکس ایتالیا به همراه منبع دیافراگمی 80 لیتری مناسب جهت ساختمان شما هست.
   جهت اطلاعات بیشتر با مشاوران گروه مستر تماس بگیرید.

  • آرش 1396/06/27 در 9:05 قبل از ظهر

   آیا فشار بالا این پمپ برای دستگاههای مصرف کننده دارای شیر برقی مثل لباسشویی و غیره مخصوصا در طبقات پایین مشکل ساز نمی شود؟

  • گروه مستر 1396/06/27 در 11:27 قبل از ظهر

   نه هیچ مشکلی پیش نمیاد.

 151. حسین کریمی 1396/06/17 در 10:58 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام …سه طبقه س ساختمان زیرش پارکینگ و هر طبقه داخل انبار پمپ اب گذاشته اند من منبع سه جداره ۲۵۰ لیتری خریدم و بعد از منبع چه پمپ ابی مناسب است بگذارم .نوع و اسب لطفا راهنمایی کنید ..چون اتصال مستقیم پمب به لوله اب شهری منع قانونی و شرعی داشت ..مخزن خریدم ..ممنون

  • گروه مستر 1396/06/19 در 1:42 بعد از ظهر

   سلام
   منظور شما این هست که برای یک واحد و طبقه ایی که واحد شما در آن واقع هست پمپ نیاز دارید؟

 152. عبداله قادری 1396/06/05 در 12:24 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  باسلام برای یک ساختمان ۵طبقه ۴واحدی با ۱طبقه پارکینگ و یک طبقه پشت بام چه پمپی نیازاست لطفا از محصولات پنتاکس شماره فنی آن با قیمت معرفی کنید با تشکر

  • گروه مستر 1396/06/05 در 8:57 قبل از ظهر

   سلام
   پمپ پنتاکس ایتالیا مدل CB 160 گزینه مناسبی برای ساختمان شما هست

 153. احد 1396/05/29 در 2:39 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام برای یک ساختمان 16 واحدی 4 طبقه چه پمپی را پیشنهاد میکنید

  • گروه مستر 1396/05/29 در 5:38 بعد از ظهر

   سلام
   پمپ CB210 پنتاکس ایتالیا همراه با منبع دیافراگمی 100 لیتری مناسب ساختمان شما هست

 154. سلیم 1396/05/29 در 1:19 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  با سلام
  محمدی هستم از بندرعباس
  می خواستم بپرسم برای 4 طبقه حدود 200 متر 1و سوئیت در حیات حدود 50 متری کدوم پمپ بهتره و چه مارکهایی موجوده و اصل و غیر اصلشون قیمت چنده ؟

  • گروه مستر 1396/05/30 در 8:43 قبل از ظهر

   سلام آقای محمدی
   جهت مشاوره فنی با مشاوران فروش گروه مستر تماس بگیرید.

 155. مجتبى 1396/05/26 در 12:42 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  سلام،براى اپارتمان۶طبقه با١٨ واحد چه پمپ وباچه قیمتى مناسب است

  • گروه مستر 1396/05/26 در 11:28 قبل از ظهر

   سلام
   پمپ سه اسب دو پروانه پنتاکس ایتالیا به همراه منبع دیافراگمی 150 لیتری مناسب کار شما هست.
   جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان فروش مستر تماس بگیرید.

 156. بهادر 1396/05/25 در 1:39 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  سلام
  برای یه ساختمان ۵ طبقه ۱۰ واحدی به همراه یک طبقه پارکینگ و متراژ هر واحد ۱۱۲ متر آیا پمپ پنتاکس ۲۱۰. ۰۱ مناسب هستش؟ آیا قدرت و فشار بالا به لوله کشی های ساختمان آسیب نمیرسونه؟

  • گروه مستر 1396/06/06 در 11:27 قبل از ظهر

   با سلام

   این پمپ مناسب شما می باشد

 157. صالح 1396/05/21 در 10:01 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  با سلام وخسته نباشید جهت یک اپارتمان 5 طبقه 32 واحدی چه پمپی برای بوستر مناسب است با تشکر

  • گروه مستر 1396/06/06 در 11:29 قبل از ظهر

   پمپ مناسب شما Pentax می باشد
   برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید

 158. دواتگر 1396/03/27 در 2:12 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام خسته نباشید
  متراژ منزل ۱٨۰متر ویلای با ۹شیر آب لطفا پمپ مورد نظر رو بفرمایید
  ممنوم

  • گروه مستر 1396/03/29 در 8:41 قبل از ظهر

   پمپ آب پنتاکس ایتالیایی، جتی، یک اسب یا پمپ آب ابارا مناسب نیاز شما است.

 159. علیرضا 1396/03/26 در 4:05 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  با سلام برای یک منزل تک واحدی که فاصله پمپ تا اخرین شیراب ۵۰ متر میباشد و نهایتا هم دو متر ارتفاع دارد پمپ پنتاکس cm100جوابگو هست متشکرم

  • گروه مستر 1396/03/29 در 8:50 قبل از ظهر

   سلام پمپ CM100 پنتاکس ایتالیا گزینه مناسبی است.

 160. علیرضا 1396/03/19 در 2:49 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام خسته نباشید میخواستم سئوال کنم برای یک ساختمان دوقلو ۵ طبقه و یک طبقه پارکینگ که درکل ۲۹ واحد میباشد چه پمپ آبی و چه مخزنی احتیاج است لازم به ذکر میباشد که مشکل کمبود فشاری شهری هم داریم

  • گروه مستر 1396/03/21 در 7:57 بعد از ظهر

   بوستر پمپ آب دو پمپ دور متغیر مناسب نیاز شماست
   برای جبران کمبود آب ورودی ساختمان به منبع 2000 لیتری نباز دارید
   برای اطلاعات بیشتر با گروه مستر تماس بگیرید

 161. فرزام 1396/03/10 در 1:35 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  باسلام لطفا بفرمایید برای واحد۵ از ساختمان ۶طبقه با ارتفاع۱۸ متر از سطح بافشار اب کموبا فاصله حدود ۷ متر از ورودی کنتور اب.ایا پمپ پنتاکس یک اسب بخار بشقابی با پروانه غیر فلزی مناسب هست یا خیر؟پمپ مذکور فشار نمیبره بالاوبدنش گرم میشه وقطع نمیکنه یا دیر قطع میکنه.راه حل چیست؟

  • گروه مستر 1396/03/11 در 11:30 قبل از ظهر

   آب به میزان لازم وارد پمپ آب مورد نظر نمی شود و علت داغ شدن پمپ هم کمبود آب می باشد، راه حل استفاده از منبع ذخیره 1000 لیتری 3 جداره قبل از پمپ آب می باشد.

 162. موسی 1396/03/10 در 8:20 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  باسلام ،برای آپارتمان 4 طبقه 8 واحدی 50 متری کولرها پشت بام چه مدلی از پنتاکس ومنبع اب چند لیتری پیشنهاد می دهید باتشکر

  • گروه مستر 1396/03/11 در 11:36 قبل از ظهر

   سلام پمپ آب پنتاکس ایتالیا 1.5 اسب دو پروانه، با منبع تحت فشار 100 لیتری بهترین انتخاب برای آپارتمان شما می باشد

 163. صدرا قرنی 1396/02/23 در 6:29 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  سلام برای ساختمان 6 طبقه مسکونی روی یک طبقه پارکینگ همکف به همراه پشت بام روف گاردن چه پمپی باچه برندی و باچه مخزنی پیشنهاد می فرمایید.

  • گروه مستر 1396/02/25 در 4:47 بعد از ظهر

   با توجه به مشخص نشدن تعداد واحدها، به طور کلی پمپ آب پنتاکس دو پروانه مناسب شماست
   برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان مستر تماس بگیرید

  • فاطمه 1397/04/13 در 12:07 قبل از ظهر

   سلام برای یک آپارتمان. چهار طبقه و هشت واحد آیا استفاده از ست کنترل مناسب است یا مصرف برق را بالا می برد؟

  • کارشناس مستر 1397/04/13 در 12:47 بعد از ظهر

   سلام
   استفاده از ست کنترل برای این آپارتمان به دلیل استهلاک بالا و افزایش مصرف انرژی مناسب نیست ، جهت بهینه سازی، لازم است از یک منبع دیافراگمی و لوازم اتوماتیک استفاده کنید که استفاده از این کار علاوه بر کاهش استهلاک، تا حد زیادی در مصرف انرژی نیز صرفه جویی می کند.

 164. جواد 1396/02/18 در 4:36 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  با سلام.باتشکر از مدیریت محترم سایت و کارشناسان محترم.
  برای یک آپارتمان هفت طبقه که هر طبقه چهار واحد(28 واحد) همراه با زیرزمین و پارکینگ چه پمپی وچه بوستر پمپی و چه مخزن آبی پیشنهاد می گردد؟

 165. محمد رضا جعفرزاده 1396/02/18 در 12:20 قبل از ظهر - پاسخ دادن

  سلام یک ساختمان دوطبقه که شامل طبقات همکف و اول میباشد و پمپ در زیر زمین قرار دارد ، چه پمپی با چه دبی و هد نیاز است . و قدرت پمپ hp چقدر باشد .

  • گروه مستر 1396/02/18 در 12:16 بعد از ظهر

   پمپ آب یک اسب جتی مدل پنتاکس CAM 100 یا ابارا مدل AGA 100 مناسب شما هستند

   برای اطلاعات بیشتر به صفحه محصولات مراجعه کرده یا با کارشناسان شرکت تماس حاصل نمایید.

 166. ali zamani 1396/02/15 در 9:06 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  خواهش می کنم یک پمپ خوب برای 12 واحد در 6 طبقه مسکونی با لوازم کامل معرفی کنید
  خیلی خیلی ممنون هستم
  با تشکر از سایت بسیار خوب شما

  • گروه مستر 1396/02/15 در 9:10 بعد از ظهر

   پمپ آب پنتاکس مدل CB 210/01 با منبع 100 لیتری زیلمت هر دو ساخت ایتالیا مناسب برای نیاز شما هستند
   برای لوازم اتوماتیک هم دانفوس لهستان

 167. chakavak 1396/02/15 در 8:54 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  الکتروپمپ سیرکوله داب جهت رادیاتور ساختمان 4 طبقه با 8 واحد میخوام بهم معرفی کنین

 168. سروش صمدی 1396/02/15 در 8:35 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  الکترو پمپ چینی مناسب جهت چهار طبقه ، چهار واحدی ؟

  • گروه مستر 1396/02/15 در 8:36 بعد از ظهر

   پمپ بشقابی ونزو مدل CM100/01 یا پمپ دیانا مدل CM 100/S مناسب هستند

 169. خریدار پمپ 1396/02/15 در 7:57 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  لطفاً پمپ آب درجه یک جهت 10 واحد در 5 طبقه معرفی کنید

  • گروه مستر 1396/02/15 در 7:57 بعد از ظهر

   الکتروپمپ دو پروانه MT160/00 با 1.5 اسب مناسب نیاز شماست

 170. آقا بهرام 1396/02/14 در 8:31 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  برای پمپ آبرسانی جهت 5 طبقه تک واحدی چه پمپی خوبه؟

  • گروه مستر 1396/02/15 در 3:32 بعد از ظهر

   پمپ های آب 2 پروانه 1.5 اسب

 171. کاربر 1396/02/14 در 3:10 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  مقرون به صرفه ترین پمپ اروپائی با کیفیت برای مصارف خانگی چه برندی می باشد؟

  • گروه مستر 1396/02/15 در 3:12 بعد از ظهر

   پمپ آب پنتاکس ایتالیا یکی از بهترین هاست

 172. باغدار 1396/02/14 در 2:15 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  یه باغ با مساحت 400 متر دارم می خوام برای آبیاری پمپ بخرم
  کدوم پمپ رو بخرم بهتره؟

 173. m.m 1396/02/05 در 4:09 بعد از ظهر - پاسخ دادن

  یه پمپ کم صدا برای انتقال آب با ورودی وخروجی “1*”1 و ارتفاع 4 متر چی هست

  • گروه مستر 1396/02/06 در 4:12 بعد از ظهر

   الکتروپمپ طبقاتی گراندفوس مدل CM3-6 انتخاب مناسبی است

ثبت ديدگاه