بهترین و ساده ترین روش انتخاب پمپ آب خانگی

ساده ترین روش انتخاب پمپ آب خانگی

به منظور انتخاب پمپ آب خانگی مناسب برای منزل مسکونی، آپارتمان یاویلا ساده ترین روش، این است که ابتدا دو مولفه مهم محاسبه شود. این دو مولفه مهم عبارتند از:

 • فشار پمپ آب (ارتفاع یا H)
 • بازدهی پمپ آب (دبی یا Q)

بدست آوردن فشار پمپ آب خانگی برای منزل مسکونی یا آپارتمان:

اندازه گیری فشار آب

برای بدست آوردن فشار مورد نیاز پمپ آب مناسب منزل مسکونی خود ابتدا باید تعداد طبقات منزل خود را در عدد ۳ ضرب کنید که این عدد ۳ همان ارتفاع کف تا سقف هر طبقه می باشد.

به عنوان مثال اگر ساختمان مورد نظر شما دارای شش طبقه، همراه با یک طبقه پارکینگ و یک طبقه زیر زمین باشد در واقع تعداد طبقات این ساختمان هشت طبقه است و زمانی که در عدد ۳ ضرب گردد به عدد بیست و چهار می رسیم که این عدد ارتفاع حدودی محلی است که پمپ آب از زیر زمین تا طبقه ششم باید توانایی انتقال آب را داشته باشد.

سپس به منظور بدست آوردن فشار مناسب آب در پشت هر شیر آب یا رایزر، عددی را که از ضرب تعداد طبقات منزل خود در عدد ۳ بدست آورده ایم را با عدد ۳۰ جمع کرده و فشاری در حدود ۲ تا ۳ بار را در پشت هر شیر آب در تمامی طبقات خواهیم داشت.

به عنوان مثال اگر ساختمان هشت طبقه ای در مثال بالا را با احتساب ارتفاعی که از زیر زمین تا طبقه ششم بدست آوریم که عدد ۲۴ متر را نشان می داد با عدد ۳۰ متر جمع کنیم، فشاری که پمپ آب انتخاب شده باید ایجاد کند عدد ۵۴ متر یا ۵/۵ بار را نشان می دهد که برای این ارتفاع مناسب بوده و فشاری ایده ال را ایجاد می کند.

حال با بدست آوردن فشار پمپ آب قادر خواهیم بود، برای انتخاب پمپ آب خانگی انواع پمپ آب را از این نظر مورد بررسی قرار داده و جهت خرید پمپ آب اقدام نماییم.

بدست آوردن فشار پمپ آب خانگی برای ویلا:

بدست آوردن فشار مورد نیاز پمپ آب مناسب برای ویلا به دوصورت امکان پذیر می باشد:

در حالت اول پمپ آب دقیقا در زیر ویلا قرار می گیرد که به منظور محاسبه فشار این پمپ آب به همان روش محاسبه فشار پمپ آب خانگی جهت منزل مسکونی اقدام می کنیم.

به عنوان مثال: اگر ویلای شما دوبلکس یا دو طبقه باشد و در طبقه بالا از سرویس بهداشتی و حمام نیز بهره ببرید، فشار مورد نیاز پمپ آب از ضرب عدد ۳ در ۲ طبقه و جمع آن با عدد ۳۰ بدست می آید که طبق این روش پمپ آب مورد نیاز شما باید فشار ۳۶ متر را داشته باشد تا بتواند فشاری معادل ۲ تا ۳ بار را پشت تمامی شیرها در هر دو طبقه ایجاد نماید.

در حالت دوم پمپ آب با فاصله از ویلا قرار داشته و به منظور محاسبه فشار این پمپ آب ابتدا باید طول مسیر را بدست آورده و هر ۱۰ متر آن را یک متر محاسبه کنیم و سپس ارتفاع تعداد طبقات ویلا را با ارتفاع طول مسیر جمع کرده و عدد بدست آمده را با عدد ۳۰ دوباره جمع می کنیم تا فشار مناسب پمپ آب را بدست آوریم.

به عنوان مثال اگر طول مسیر پمپ آب تا ویلا ۱۰۰ متر باشد، از تقسیم آن به عدد ۱۰ به ارتفاع ۱۰ متر می رسیم و اگر ویلا دوبلکس باشد و در طبقه دوم از حمام و سرویس بهداشتی بهره استفاده کنیم، ارتفاع این دو طبقه ۶ متر بوده و از مجموع ۱۰ متر (طول مسیر) و ۶ متر (ارتفاع دو طبقه) و جمع این دو با عدد ۳۰ به ارتفاع ۴۶ متر رسیده و پمپ آب خانگی مورد انتخاب باید قادر به انتقال آب تا ۴۶ متر ارتفاع ستون آب باشد تا فشاری بین ۴ تا ۵ بار را پشت هر شیر آب ایجاد کند.

 بدست آوردن بازدهی (دبی Q) پمپ آب خانگی برای آپارتمان، منزل مسکونی و ویلا:

فشار آب خانگی

برای محاسبه و بدست آوردن بازدهی یا دبی مورد نظر جهت هر واحد مسکونی به دو روش می توان اقدام کرد:

روش اول: در این روش که بسیار ساده و سریع می باشد به ازای هر واحد مسکونی میزان مصرفی در حدود ۴۰۰ لیتر در ساعت را در نظر می گیریم.

به عنوان مثال اگر ساختمان دارای ۶ طبقه مسکونی ۲ واحدی و یک طبقه پارکینگ و یک طبقه زیر زمین باشد میزان فشار و بازدهی پمپ آب مورد نیاز به این طریق محاسبه می شود.

فشار یا ارتفاع پمپ آب: تعداد طبقات (۸ – شش طبقه بعلاوه پارکینگ و زیرزمین) ضرب در سه بعلاوه سی

۸ × ۳ + ۳۰ = ۵۴

بازدهی پمپ آب: تعداد واحدهای مسکونی (۱۲) ضرب در ۴۰۰

 ۱۲ × ۴۰۰ = ۴۸۰۰ لیتر بر دقیقه

تبدیل لیتر بر دقیقه به متر مکعب بر ساعت:

۴۸۰۰ ÷ ۱۰۰۰ = ۴٫۸ متر مکعب

حال می توان با داشتن مقدار دبی پمپ آب و فشار پمپ آب برای انتخاب پمپ آب خانگی و خرید پمپ آب اقدام نمود.

روش دوم : در این روش که نسبت به روش اول پیچیده تر است از فاکتور همزمانی (Contemporaneity Factor) استفاده می شود که به نقاط تحویل بستگی دارد.

فرمول محاسبه مقدار آب مصرفی توسط پمپ آب – آپارتمان با یک حمام، WC با فلاش تانک

فرمول محاسبه فشار پمپ آب

فرمول محاسبه مقدار آب مصرفی توسط پمپ آب – آپارتمان با دو حمام، WC با سیفون

فرمول محاسبه فشار پمپ آب

WC با فلاش ولو

فرمول محاسبه فشار پمپ آب

Nr : تعداد نقاط تحویل

Na : تعداد آپارتمان ها

f : ضریب همزمانی

جدول زیر ماکزیمم همزمانی مقادیر نرخ جریان را برای آپارتمان های دارای یک حمام یا دو حمام نشان می دهد. برای آپارتمان های دارای یک حمام، هفت نقطه طراحی و برای آپارتمان ها ی دارای دو حمام، یازده نقطه باید در نظر گرفته شود.

نیاز مصرفی آب و انتخاب پمپ آب ساختمان هایی از قبیل بیمارستان ها، هتل ها، ادارات، مدارس، فروشگاه ها و کارخانه ها متفاوت از ساختمان های مسکونی اشتراکی است و اندازه روزانه کلی و ماکزیمم نرخ جریان همزمان آب معمولا بزرگتر است و پمپ آب متفاوتی را می طلبد.

جدول زیر مصارف تعدادی از ساختمان های اشتراکی با توجه به ساکنین آن ها را نشان می دهد.

برای بهتر بیان شدن مطلب، یک مثال مطرح می کنیم:

یک مجتمع مسکونی دارای ۲۰ واحد آپارتمان با مساحت ۹۰ متر مربع که هر واحد دارای وسایل بهداشتی زیر می باشند را در نظر بگیرید. مقدار آب مصرفی، جهت تعیین بوستر پمپ مورد نیاز به صورت زیر محاسبه می شود. (حمام با دوش، دستشویی، ظرفشویی، W.C. با فلاش تانک، ماشین لباسشویی)

آپارتمان هاWC

با فلاش تانک

WC

با فلاش ولو

آپارتمان هاWC

با فلاش تانک

WC

با فلاش ولو

۱ دوش۲ دوش۱ دوش۲ دوش۱ دوش۲ دوش۱ دوش۲ دوش
جریان (لیتر بر دقیقه)جریان (لیتر بر دقیقه)
۱۳۲۴۰۶۰۷۹۳۵۱۸۷۲۳۴۳۵۷۴۶۶
۲۴۵۵۶۸۵۱۱۱۴۰۲۰۰۲۵۰۳۸۲۴۹۸
۳۵۵۶۸۱۰۵۱۳۶۴۵۲۱۳۲۶۵۴۰۵۵۲۸
۴۶۳۷۹۱۲۱۱۵۷۵۰۲۲۴۲۸۰۴۲۷۵۵۷
۵۷۱۸۸۱۳۵۱۷۶۵۵۲۳۵۲۹۳۴۴۸۵۸۴
۶۷۸۹۷۱۴۸۱۹۳۶۰۲۴۵۳۰۶۴۶۸۶۱۰
۷۸۴۱۰۵۱۶۰۲۰۸۶۵۲۵۵۳۱۹۴۸۷۶۳۵
۸۹۰۱۱۲۱۷۱۲۲۳۷۰۲۶۵۳۳۱۵۰۶۶۵۹
۹۹۵۱۱۹۱۸۱۲۳۶۷۵۲۷۴۳۴۲۵۲۳۶۸۲
۱۰۱۰۰۱۲۵۱۹۱۲۴۹۸۰۲۸۳۳۵۴۵۴۰۷۰۴
۱۱۱۰۵۱۳۱۲۰۰۲۶۱۸۵۲۹۲۳۶۴۵۵۷۷۲۶
۱۲۱۱۰۱۳۷۲۰۹۲۷۳۹۰۳۰۱۳۷۵۵۷۳۷۴۷
۱۳۱۱۴۱۴۳۲۱۸۲۸۴۹۵۳۰۹۳۸۵۵۸۹۷۶۷
۱۴۱۱۹۱۴۸۲۶۶۲۹۵۱۰۰۳۱۷۳۹۵۶۰۴۷۸۷
۱۵۱۲۳۱۵۳۲۳۴۳۰۵۱۲۰۳۴۷۴۳۳۶۶۲۸۶۳
۱۶۱۲۷۱۵۸۲۴۲۳۱۵۱۴۰۳۷۵۴۶۸۷۱۵۹۳۲
۱۷۱۳۱۱۶۳۲۴۹۳۲۵۱۶۰۴۰۱۵۰۰۷۶۴۹۹۶
۱۸۱۳۴۱۶۸۲۵۶۳۳۴۱۸۰۴۲۵۵۳۰۸۱۱۱۰۵۶
۱۹۱۳۸۱۷۲۲۶۳۳۴۳۲۰۰۴۴۸۵۵۹۸۵۴۱۱۱۴
۲۰۱۴۲۱۷۷۲۷۰۳۵۲۲۲۰۴۷۰۵۸۶۸۹۶۱۱۶۸
۲۱۱۴۵۱۸۱۲۷۷۳۶۱۲۴۰۴۹۱۶۱۲۹۳۶۱۲۲۰
۲۲۱۴۹۱۸۵۲۸۳۳۶۹۲۶۰۵۱۱۶۳۷۹۷۴۱۲۷۰
۲۳۱۵۲۱۹۰۲۹۰۳۷۸۲۸۰۵۳۰۶۶۱۱۰۱۱۱۳۱۸
۲۴۱۵۵۱۹۴۲۹۶۳۸۶۳۰۰۵۴۹۶۸۵۱۰۴۷۱۳۶۴
۲۵۱۵۸۱۹۸۳۰۲۳۹۴۳۲۰۵۶۷۷۰۷۱۰۸۱۱۴۰۸
۲۶۱۶۲۲۰۲۳۰۸۴۰۱۳۴۰۵۸۴۷۲۹۱۱۱۴۱۴۵۲
۲۷۱۶۵۲۰۵۳۱۴۴۰۹۳۶۰۶۰۱۷۵۰۱۱۴۶۱۴۹۴
۲۸۱۶۸۲۰۹۳۲۰۴۱۷۳۸۰۶۱۸۷۷۱۱۱۷۸۱۵۳۵
۲۹۱۷۱۲۱۳۳۲۵۴۲۴۴۰۰۶۳۴۷۹۱۱۲۰۸۱۵۷۵
۳۰۱۷۴۲۱۷۳۳۱۴۳۱۴۵۰۶۷۲۸۳۸۱۲۸۲۱۶۷۰

موارد مصرفجریان (لیتر در دقیقه)
دستشویی۹
ظرفشویی۱۰
وان حمام۱۵
بیده۶
WC با فلاش تانک۶
ماشین لباسشویی۱۲
دوش۱۲
WC با فلاش ولو۹۰

تعداد واحدمصرف کلواحد مصرفتعدادوسیله بهداشتی
۲۰۱۲۱۲۱حمام با دوش
۲۰۱۸۹۲دستشویی
۲۰۱۰۱۰۱ظرفشویی
۲۰۶۶۱WC با فلاش تانک
۲۰۱۲۱۲۱ماشین لباسشویی
۵۸

فرمول محاسبه فشار پمپ آب

Q = 58 lit/min x 20 = 1160 Lit/min

Q = 1160 x 0.119 = 138 lit/min = 8.3 m3/h

683 comments

 1. با سلام و تشکر از زحمات شما
  من با یک مورد خاص که هیچ راه حلی برایش پیدا نکردم روبرو هستم.
  در روی پشت بام یک ساختمان ١١ طبقه یک منبع ١٠ هزار لیتری قرار دارد که توسط یک پمپ شناور از آب چاه پر میشود. از منبع نیز بصورت ثقلی آب موجود در منبع به شیرهای موجود در راه پله طبقات تا همکف منتقل میشود. فشار در شیرهای طبقات پرفشار است. اما در همکف فشار گاهی پر فشار و گاهی تقریباً قطع است( انگار یک سوم شیر سماور باز باشد)
  البته از همین لوله در پشت بام یک انشعاب برای آبیاری روغن گاردین گرفته شده که به دلیل هم سطح بودن منبع آب با بام ناگزیر برای جبران افت فشار یک پمپ کار گذاشته شده است.
  هنگامی که پمپ جهت آبیاری روشن میشود فشار طبقه همکف نیز خیلی خوب است اما پس از خاموش شدن فشار کمی کاسته شده اما همچنان قابل قبول است. اما پس از مدتی بعداز خاموشی پمپ فشار کمتر و کمتر تا اینکه مثل فشار شیر سماور میشود. آیا ممکن است موقع قطعی پمپ وقتی آب تا چند ساعت استفاده میشود، لوله هوا گرفته و باعث افت فشار شود؟
  لطفاً راهنمایی بفرمایید
  آیا میتوان از پمپ یک سه راهی به این لوله اضافه و یک ست کنترل روی پمپ نصب کنیم تا هر زمان چه موقع آبیاری روغن و چه استفاده در همکف پمپ روشن شود؟ اگر بله چند اسب باشد؟
  لازم به ذکر است در همکف مصرف آب بطور روزانه حدود دو هزار لیتر است.
  با سپاس فراوان

  1. با سلام و درود
   در رابطه با سوال اول دلیل اینکه لوله ها بدون آب میشوند، هوا گرفتن لوله نیست. ممکن است یا به علت کم شدن اب مخزن باشد یا به طور همزمان استفاده کردن از آن است.
   در رابطه با سوال دوم بله میتوان از یک پمپ یک اسب بشقابی ابارا با یک دستگاه ست کنترل استریم استفاده کرد. برای اطلاعات بیشتر با شماره گروه بازرگانی مستر تماس بگیرید.

 2. سیری ناصری

  بادرود،خونه‌ ماویلایی با۱۵۰متزیربنا +۱تانکرآب بیرون ازویلا بافاصله۲۰مترازساختمون همکف بدون طبقه که تانکر را در ارتفاع ۳متری قراردادن .خواهشاً بفرمائید ترکه پمپی باقدرت مناسب و متناسب استفاده کنیم که به تاسیسات داخلی خانه ازقبیل دستگاه تصفیه آب و پکیج و یخچال ساید آسیبی نرساند ودرهین حال دبی و فشار مناسب خوب هم داشته باشیم .باسواس

  1. با درود فراوان
   در خصوص سوال شما برای خرید پمپ پیشنهاد میشه پمپ یک اسب جتی ابارا به قیمت ۲.۲۱۵.۰۰۰ تومان به همراه یک دستگاه ست کنترل استریم به قیمت ۴۰۰.۰۰۰ تومان خریداری کنید در صورت کسب اطلاعات بیشتر با شرکت بازرگانی مستر تماس بگیرید.

 3. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما
  یک واحد اپارتمان دارم طبقه ۶ یک ساختمان ۶ طبقه که هر طبقه ۳ واحد دارد ب همراه ۱ طبقه پیلوت و ۲ طبقه پارکینگ
  آب هر طبقه جدا میباشد
  یعنی طبقه ۱ ک ۳ واحد هست با یک کنتر آب کار میکنند هر ۳ واحد و طبقات دیگر هم به همین روال
  فشار آب صفر!!!
  چ پمپی صلاح میدونید بزارم ک طبقه ۶ هستیم و هر ۳ واحد از یک کنتر آب استفاده میکنیم در صورت استفاده از آشپزخانه و سرویس بهداشتی ها افت فشار نداشته باشیم
  با تشکر

 4. با سلام ما در یک آپارتمان ۶ طبقه جمعا ۱۸ واحد با دو طبقه پارکینگ ساکن هستیم که از یک پمپ ۲ اسب ابارا مدل cda 2 m-l استفاده میکنیم اما آب از طبقه چهار به بالا فوق العاده ضعیف و بعضا اصلا نمیرسه ، پیشنهاد شما استفاده از چه پمپی هست ، ممنون اگه راهنمایی بفرمایید

  1. با سلام
   با توجه به توضیحات شما پمپ ۳ اسب دو پروانه cda300 ml با حدود قیمت ۶.۶۱۴.۰۰۰ می باشد.

 5. باسلام
  محلی که میتونم پمپ رو نصب کنم تا منزل مسکونی تقریبا ۴۰۰متر با ارتفاع حدودا ۴متر فاصله دارد، چه پمپی رو باید خریداری کنم که فشار آب مورد نیازم رو جهت استفاده عمومی مسکونی تامین کند؟
  باتشکر

  1. کارشناس

   با عرض سلام
   در خصوص سوال شما : پمپ یک اسب جتی ابارا با ست کنترل به لحاظ کیفیت و گارانتی و خدمات این برند و همچنین قیمت مناسب به شما پیشنهاد میشه برای اطلاعات شرکت با تیم فروش شرکت مستر تماس بگیرید

 6. سلام و وقت به خیر
  من ساکن طبقه اول یک اپارتمان ۵ طبقه ۲۰۰ متری به همراه یک طبقه پیاوت هستم.. همه همسایه ها پمپ دارن ولی چون فشار اب هم نسبتا خوب بود، نصب نکردیم
  در شرایط فعلی با توجه به افت فشار اب بعضا همسایه ها با پمپ، اب دارند ولی طبقه اول آب نمیاد.
  چه پمپی برای ما پیشنهاد میکنید؟ نصب در پیلوت خواهد بود.

  1. کارشناس

   با سلام
   در خصوص سوال شما : یک پمپ نیم اسب ابارا با ۱۸ ماه گارانتی به قیمت ۱.۰۰۰.۰۰۰ میلیون و یک عدد ست کنترل برند استریم با یک سال گارانتی با قیمت ۴۰۰.۰۰۰ تومان را به شما پیشنهاد می کنیم در صورت اطلاعات بیشتر با مجموعه مستر تیم فروش تماس بگیرید.

 7. سلام ممنون از مشاوره تون
  من یک ساختمان دارم ۴طبقه مسکونی ۱۲۵متری و تک واحدی با یک سرویس و روشویی و یک حمام با دوش روشویی و فرنگی
  ۱طبقه همکف پارکینگ و یک زیرزمین جمعا شش طبقه و ارتفاع زیرزمین تا بام حدودا ۲۲متر و یک منبع ۸۰ لیتری
  میخواستم بپرسم برای نصب تو زیرزمین پمپ چند اسب و چه منبع تحت فشاری باید تهیه کنم

  1. کارشناس

   با سلام
   در خصوص سوال شما : یک پمپ یک اسب جتی ابارا با ۱۸ ماه گارانتی به قیمت ۲.۲۶۸.۰۰۰ تومان با ۱۰% تخفیف /همراه با یک منبع ۵۰ لیتری واتس به قیمت ۱.۱۵۰.۰۰۰ تومن ، درجه دار با تیوب سفاایتالیا ۸% تخفیف و یک کلید ایتال تکنیکال به قیمت ۶۵۰.۰۰۰ تومان / یک شلنگ منبع واتس به قیمت ۱۷۰.۰۰۰ تومان به شما پیشنهاد میشود اما اگر پمپ قویتری را مد نظر داشته باشید صرف نظر از قیمت لطفا با مجموعا مستر تماس گرفته و از تیم فروش مشاوره بگیرید.ممنون

 8. سلام ممنون از مشاوره تون
  من یک ساختمان دارم ۴طبقه مسکونی
  ۱طبقه همکف پارکینگ و یک زیرزمین جمعا شش طبقه و ارتفاع زیرزمین تا بام حدودا ۲۲متر و یک منبع ۸۰ لیتری
  میخواستم بپرسم برای نصب تو زیرزمین پمپ چند اسب و چه منبع تحت فشاری باید تهیه کنم

  1. کارشناس

   با سلام
   در خصوص سوال شما
   به پیشنهاد ما طبق توضیحات شما یک پمپ نیم اسب ابارا با ۱۸ ماه گارانتی به قیمت یک میلیون تومان مناسب است
   اگر نیاز به اکسب اطلاعات بیشتر است لطفا با مجموعه مستر با بخش پشتیبانی فروش تماس حاصل فرمایید .

 9. باسلام.ساختمان ما ۴ طبقه ۲ واحدی ولی هر واحد ۳۵ متر هست(سوییت).با پارکینگ میشود پنج طبقه.برای مشکل آب ساختمان برای کل واحدها آیا میشود از پمپ یک اسب جتی استفاده کرد یا باید یک و نیم اسب باشد؟ضمنا احتمالا از ست کنترل استفاده خواهیم کرد و چه ظرفیت منبع اصلی را پیشنهاد میکنید؟با سپاس.

 10. علی میرجانی

  خوب بود

 11. علی میرجانی

  خوب بود متشکرم

 12. سلام وقت بخیر خانه ما ویلایی هست و کلا دو طبقه میباشد فاصله از کنتر آب تا ورودی ساختمان ۳۰ متر میباشد و یک کنتر آب برای دو طبقه میباشد ممنون میشم راهنمایی بفرمایید ک چ پمپی استفاده شود تا طبقه دوم ( حتی در صورت استفاده آب توسط طبقه اول ) ب راحتی اب داشته باشد و با کمبود فشار مواجه نشود

  1. کارشناس

   با سلام
   در خصوص سوال شما :
   پیشنهاد ما به شما استفاده از پمپ یک اسب جتی ابارا با ۱۸ ماه گارانتی به قیمت ۲.۲۶۰.۰۰۰ تومن با ۱۰% تخفیف و یک ست کنترل استریم به قیمت ۴۰۰.۰۰۰ تومن با یک سال گارانتی بهترین انتخاب برای شما است. در صورت مشاوره بیشتر با شرکت مستر تماس بگیرید.

 13. سلام وقتتون بخیر ما در اپارتمان ۳ طبقه تک واحد و یک پارکینگ زندگی میکنیم که انشعاب اصلی اب برای سه واحد مشترک و یک کنتور داریم اهالی اپارتمان برای خرید پمپ همکاری نمی کنند میشه فقط برای واحد خودمون پمپ خریداری کنیم یا خیر

  1. کارشناس

   با سلام
   در خصوص سوال شما :
   به دلیل یکی بودن انشعابات باید پمپ داخل واحد باشد و بهترین انتخاب و بی صدا ترین CM50 00 پنتاکس ایتالیا به قیمت ۲.۷۰۰.۰۰۰ تومان و یک ست کنترل استریم به قیمت ۴۰۰.۰۰۰ تومان با یک سال گارانتی می باشد .

 14. سلام
  برای کل یک ساختمان پیلوت+ چهار طبقه تک واحدی مسکونی ۱۲۰ متری + (کولر آبی در پشت بام) به علت افت فشار و نرسیدن آب به طبقات ، تصمیم به نصب پمپ و یک عدد هوزینگ تصفیه آب ورودی گرفتیم. علاوه بر کمبود فشار در طبقات سه و چهار در تابستان حدودا ۳ ماه آب کل ساختمان حدودا ۸ ساعت در روز تقریبا قطع میشه و فقط در پیلوت بصورت خیلی کم فشار آب موجود میشه لطفا به سوالات زیر پاسخ دهید

  سوال اول: هوزینگ تصفیه قبل از پمپ نصب بشه یا بعد از پمپ؟

  سوال دوم : اگر همیشه در پیلوت آب موجود باشه ولی فشار آب کم باشه نیازی به استفاده از منبع ذخیره هست یا نه؟

  سوال سوم : لوازم مورد نیاز از قبیل نوع پمپ و مخزن تحت فشار و کلید کنترل جریان چه پیشنهاد میدهید.

  سوال چهارم : اگر مخزن آب ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ لیتری در پیلت نصب بشه و یک مخزن ۱۰۰ لیتری تحت فشار درجه دار هم موجود باشه بهترین حالت پیشنهادی برا پمپ و کلید از چه نوعی هست؟

  1. کارشناس

   با سلام
   در خصوص سوالات شما :
   اول : اگر منظورتون سخت گیر است که باید قبل از پمپ نصب شود
   دوم: برای منبع ذخیره آب از نظر اصول و چهار چوب کار هر زمان استفاده از آب باشد منبع نیز باید باشد
   سوم:پیشنهاد ما به شما پمپ یک اسب جتی ابارا با ۱۸ ماه گارانتی با قیمت ۲.۲۶۸.۰۰۰ با تخفیف ۱۰%و یک شلنگ منبع واتس به قیمت ۱۷۰.۰۰۰ تومان /یک کلید ایتال تکنیکال به قیمت ۶۵۰.۰۰۰تومان/و یک منبع ۵۰لیتری واتس …در صورت مشاوره بیشتر لطفا با مجموعه مستر تماس حاصل فرمایید.با سپاس

 15. رضا رضائی

  باسلام
  ساختمان ما ۵ طبقه سه واحدی و دوطبقه پارکینگ مجموعا ۷ طبقه است طبقه پنجم می گفت فشار آب کمه و پمپ دو اسب را برداشته و پمپ ۳اسب جایگزین کردیم منبع تحت فشار هم ۱۰۰ لیتری است ولی الان باد منبع تحت فشار هردوهفته خالی شده و پمپ تند تند قطع و وصل میشه اگر منبع تحت فشار رو عوض کنیم و ۱۵۰ لیتری جایگزین کنیم مشکل حل میشود؟

  1. کارشناس

   با سلام
   در خصوص سوال شما
   دلیل استارت دائم پمپ این است که یا تیوب منبع سوراخ شده یا باد منبع شارژ نشده است
   باذ منابع تحت فشار هر ماه باید شارژ شوند و این موضوع هیچ ارتباطی با ظرفیت منبع ندارد و شما باید اگر منبع تیوب سوراخ شده تیوب را عوض کنید
   طریقه تشخیص آن هم به این صورت است که والف منبع را فشار دهید اگر از والف منبع به جای باد آب خارج شد یعنی تیوب منبع سوراخ شده است.
   در صورت کسب اطلاعات بیشتر با مجموعه مستر تماس بگیرید .با تشکر

 16. سلام. ممنون از راهنمایی های خوبتون. اما یه اشتباهی تو این متن میبینم، تو قسمت محاسبه دبی در روش اول نوشتید که ۴۰۰ لیتر بر ساعت برای هر واحد در نظر میگیرید و بعدش یه مثال برای ۱۲ واحد زدید که چقدر نیاز دارن، در نتیجه این مثال که میشد ۴۸۰۰=۴۰۰*۱۲ لیتر بر ساعت، به اشتباه نوشته شد ۴۸۰۰ لیتر بر دقیقه و در نتیجه تبدیل بعدی که انجام شد بر اساس متر مکعب بر ساعت، اشتباه انجام شد. در واقع تو تمام اون مثال باید به جای لیتر بر دقیقه، لیتر بر ساعت مینوشتید که همه چیز درست دربیاد.

  1. کارشناس

   با تشکر از توجه شما در صورت سوالات بیشتر جهت مشاوره با مجموعه مستر تماس حاصل فر مایید ممنونم

 17. سلام.بنده توی یه اپارتمان ۱۲ واحدی ۳ طبقه زندگی میکنم.پمپ اب پنتاکس مدل cb210 به همراه منبع تحت فشار و اتومات مکانیکی ایتال تکنیک pm12 و فلوتر نصب شده.فشار استارت و استاپ پمپ واقعا کلافه کنندس، یعنی تا فشار به زیر ۱ بار (حدود ۰.۴) نرسه پمپ استارت نمیکنه و تا ۳.۵ بار فشار بالا میره و خاموش میشه.اگه فشار بیشتر بخایم تولید کنه متاسفانه یکسره کار میکنه و خاموش نمیشه.یعنی زور اخرش همون ۳.۵ بار فشار هستش.سرویس کار میگفت این پمپ ها زور اخرش همینه و حتی به ۴ بار فشار هم نمیرسه.میخاستم راهنمایی کنین که چطور فشار استارت رو بالاتر ببریم و استاپ هم افزایش پیدا کنه بدون اینکه یکسره کار بشه پمپ.ضمنا هم پمپ تازه سرویس کلی شده و هم کلید اتوماتش تازه نصب شده.

  1. کارشناس

   با سلام
   در خصوص سوال شما
   با توجه به فرموده های شما ، پمپ شما فشار بین ۵ تا ۵/۵ بار را به راحتی پاسخ گو می باشد.
   سرویس کار شما در این خصوص اشتباه می کند و اطلاعات درستی ندارد
   دروهله اول شما می بایست طی تماس با مجموعه مستر هماهنگی لازم را برای مراجعه کارشناس مربوط برای اینکار انجام داده تا همکار کارشناس در این بخش به شما جهت راهنمایی و نصب معرفی شود

 18. سلام بنده توی یه ساختمان ۴ طبقه که هر طبقه ۴ واحد هستش زندگی میکنم خانه ما هم طبقه چهارم هست که با پارکینگ میشه طبقه پنجم توی ساختمان ما هرکسی پمپ داخل واحد گذاشته من الان میخوام یه پمپ داخل واحد بزارم ولی از ساعت ۱ بعدازظهر تا ۱۲ شب آب قطع میشه تاسیساتی میگه حتما باید آب توی لوله یه کم باشه تا ست کنترل دستور بده تا پمپ استارت کنه ولی آب اصلا داخل لوله نیست میشه میگه مگر اینکه تانکر بالای پشت بام بزاری که به نظرم مشکلی حل نمیشه راهنمایی کنید چکار کنم که بهترین کارایی و فشار آب را داشته باشیم ممنون میشم

  1. سلام
   شما باید یک منبع ۲۰۰ لیتری به همراه فلوتر در پشت بام قرار دهید و یک پمپ آب نیم اسب نیز در پایین قرار دهید.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید.

 19. سلام. خانه ما در یک آپارتمان ۳ طبقه هست که میخواهیم فقط برای واحد خودمان پمپ آب و منبع بذاریم. فاصله کف لوله آب اصلی در موتورخانه تا ابتدای ورودی لوله آب در منزل ما حداکثر ۱۵ متر میباشد. میخواستم بدونم برای این شرایط ما یک پمپ آب نیم اسب بخار و یک ست کنترل و یک منبع(مخزن) آب ۲۰۰ لیتری کفایت میکند؟

  1. سلام
   بله این پمپ کفایت میکند.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید.

 20. رضا بیدسکی

  سلام نیاز کمک خیلی فوری … اپارتمان من در یک ساختمان ۷ طبقه (با پارکینگ ۸ طبقه) است و من در طبقه ۴ هستم.۴ساله در این جا هستم هیچ مشکلی نبود اما الان یک هفته ای هست که اب روزهااز صبح قطع میشه و از ساعت ۸-۸/۵ شب به بعد اب میاد البته ضعیف .ولی از ساعت ۱۱-۱۲ به بعدبا شدت خوب….میگن باید پمپ بخرم …. راهنما برا خرید یک پمپ خوب و مطمئن ………….. خیلی ممنون ….. فور فوری فوری

  1. سلام
   اطلاعات شما ناقص است . اگر پمپ را داخل واحد قرار است نصب کنید باید یک پمپ آب نیم اسب به همراه ست کنترل استفاده نمایید. اما اگر برای کل ساختمان نیاز به پمپ دارید باید اطلاعات دقیق تر بدهید . مانند تعداد طبقات و تعداد واحد ها و محل نصب پمپ
   جهت اطلاع از قیمت ها شما می توانید با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید.

 21. سلام خانه بنده ۳ طبقه ولی چون مشترک هستیم میخواستم ببینم چه پمپی خوبه . فقط اینکه پمپ میزارم طبقه ۳ از انشعاب اصلی بهش وصل میکنم. ممنون

  1. سلام شما می توانید از یک پمپ ۱ اسب بشقابی ابارا مدل CMA1.00 به همراه منبع ۲۴ لیتری واتس و تیوپ سفای ایتالیا و لوازم اتوماتیک استفاده نمایید.
   جهت اطلاع از قیمت ها شما می توانید با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید.

 22. سلام خانه بنده ۴ طبقه تک واحدی ۷۰ متری با یک طبقه پارکینگ یعنی در مجموع ۵ طبقه است کولرها هم آبی است.
  هنگام تهیه پمپ کم صدا بودن آن برای من اهمیت داشت.با مشورت گرفتن از چندین نفر به این نتیجه رسیدم که به خاطر بی صدا بودن پمپ ۱.۵ اسب مدل CB 160/00 پنتاکس ایتالیا بگیرم.حتی گفتند که پمپ ۱ اسب جتی در صورتی دو واحد همزمان در حال مصرف آب باشند ممکن آب دهی مناسبی نداشته باشد.
  در نهایت یک پمپ ۱.۵ اسب CB 160/00 پنتاکس ایتالیا گرفتم به همراه مخزن تحت فشار ۸۰ لیتری و کلید اتومات ، در حال حاضر فشار آب روی ۳ یا تقریبا ۳.۲ روشن می شه و روی ۵ خاموش می شه. از صدا و فشار آب کاملا راضی هستم.
  فقط می خواستم ببینم آیا فشار و میزان آبدهی پمپ به سیستم لوله کشی و شیر ها و …. فشار وارد پیش از حد وارد نمی کند ؟ باعت ترکیدگی لوله ها نمی شود؟این پمپ حداکثر چه مقدار فشار تولید می کند ؟ آیا نیاز به تغییر پمپ یا کاهش فشار پمپ هست؟
  با تشکر از سایت خوبتون.

  1. سلام
   با توجه به اینکه شما کلید اتومات یا پرشر سوئیچ دارید، قابلیت تنظیم فشار برای ارتفاع ساختمان وجود دارد و سبب ترکیدگی لوله ها نمیشود.
   این پمپ ۵.۳ بار فشار ایجاد می کند.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید.

 23. محمدعلی سیار

  سایت بسیار عالی

 24. سلام خونه بنده یک ساختمان ۴ طبقه هست که که دو طبه آن تک واحدی و دو طبقه آن ۴ واحدی هست که با پارکینگ و زیر زمین که محل نصب پمپ هست می خواستم لطفاً بفرمائید چه پمپی استفاده کنم برای واحد خودم. با سپاس

  1. سلام
   شما می توانید از یک پمپ آب دو اسب دو پروانه و منبع تحت فشار ۱۰۰ لیتری به همراه لوازم اتوماتیک و منبع ذخیره آب ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ لیتری استفاده نمایید.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید.

 25. سلام مهندس. ساختمان ما هر واحد پمپ جداگانه برای خودش دارد.واحد بنده طبقه سوم هست. چه پمپی رو پیشنهاد میکنید ؟

  1. سلام
   اگر محل قرار گیری پمپ ، داخل واحد است باید از یک پمپ آب نیم اسب و اگر تصمیم دارید آن را در پارکینگ نصب کنید، باید از یک پمپ ۱ اسب ارتفاع بالا استفاده کنید و البته باید از یک ست کنترل نیز در هر دو مورد استفاده شود.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید.

 26. سلام خونه ما سه طبفه هستش پیلوت با ی دوبلکس پشت بام هم ی سرویس ایرانی داریم په پمپ یک اسب با ست کنترل جواب گو هستش ی مخزن ۱۰۰۰ لیتری بک خانواده چهار نفری هستیم پنچ سرویس با پشت بام ممنون جواب بدی

  1. سلام
   پمپ یک اسب بشقابی مناسب حال شما می باشد.

   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید.

 27. سلام
  ساختمان ما ۶طبقه ۳واحدی به اضافه یک طبقه پارکینگ است و یک مخزن ۳۰۰۰لیتری آب داریم چه پمپی مناسب است و شما پیشنهاد میدهید

  1. سلام
   شما می توانید از یک پمپ آب دو اسب دو پروانه و منبع تحت فشار ۶۰ لیتری و لوازم اتوماتیک استفاده نمایید.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید.

 28. با سلام. وقت بخیر. ضمن تشکر و سپاس از راهنمایی شما. یک مجتمع ۴ طبقه ۳ واحدی روی پیلوت است که طبقه همکف و اول و دوم با هم سوبلکس است به مساحت ۳۸۰ متر مربع و طبقه ۳ و ۴ مجزا هستند هر کدام به مساحت ۱۶۵ مترمربع. برای هر سه واحد ۳ منبع آب به ظرفیت ۲۲۰ لیتر خریداری شده است. در طبقات بدون پمپ آب می آید. لطفا راهنمایی بفرمایید برای واحدهای اول و دوم سوم چه پمپی با چه برندی و با چه توانی و نیز چه ست کنترلی با چه برندی باید استفاده کرد؟ با تشکر

  1. با سلام
   ممنونم
   شما می توانید از دو روش استفاده کنید
   ۱- استفاده از یک پمپ ۱.۵ اسب دو پروانه به همراه منبع تحت فشار ۱۰۰ لیتری و لوازم اتوماتیک
   ۲- استفاده از ایزی باکس مینی داب با قدرت ۱.۵ اسب ( این دستگاه ها در واقع یک پکیج بوستر پمپ آب هستند که کاملا بی صدا بوده و استفاده ی آسانی دارند. )

 29. حسین دوست محمدی

  سلام
  من در طبقه ششم ساکن هستم و پمپ اب واحد من در زیر زمین مستقر است .
  میخوام یک اتومات برای پمپ بگزارم
  چه اتوماتی مناسب است

  1. کارشناس

   سلام
   اگر پمپ آب مختص به واحد خود شماست، می توانید از یک ست کنترل استفاده نمایید. ولی اگر پمپ برای کل ساختمان و واحد هاست، باید از لوازم اتوماتیک استفاده کنید.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید.

 30. ابراهیم معصومی

  با سلام.
  برای یک مجتمع ۲۰ واحدی متشمل بر دو بلوک ۱۰ واحدی در ۵ طبقه روی پیلوت و لابی و زیر زمین و متراژ تقریبی ۱۴۰ متر برای هر واحد.
  در صورت نصب پمپ در زیر زمین پیشنهاد شما برلی انتخاب نوع پمپ و مخزن تحت فشار چیست؟
  با تشکر

  1. کارشناس

   سلام
   اگر هر دو بلوک از یکدیگر جدا هستند، شما می توانید از دو پمپ ۲ اسب ۲ پروانه به همراه ۲ منبع تحت فشار ۱۰۰ لیتری و دو دست لوازم اتوماتیک استفاده نمایید.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید.

 31. فرزاد کریمی

  با سلام،
  یک ساختمان ۶ طبقه ۱۲ واحدی با ۲ دستگاه پمپ ۱/۵ اسب، ۲ عدد مخزن تحت فشار۱۰۰ لیتری و ۲ عدد منبع آب ۵۰۰ لیتری به تفکیک جهت واحدهای شرقی و غربی نصب شده است و کلید اتومات این مجموعه از نوع مکانیکی می باشد که بدلیل کیفیت پایین هر چند ماه یکبار اتومات ها خراب می شوند و در تنظیم آنها یا پمپ ها با فاصله کم استارت خورده و یا بدلیل تاخیر در افزایش فشار آب از طبقات چهارم به بالا و عدم یکدست بودن فشار آب و کاهش آن مشکل ساز است.
  پیشنهاد کارشناسی شما را در خصوص یک سیستم کنترل دقیق با کیفیت چیپست؟
  با تشکر

  1. کارشناس

   سلام
   شما باید در ابتدا والف منبع را فشار دهید، اگر به جای هوا، آب از آن خارج شد، پس تیوپ شما مشکل دارد و باید تعویض گردد. در غیر اینصورت کلید شما مشکل دارد و باید تعویض گرددو تنظیم فشار بر روی آن انجام شود.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید.

 32. با عرض سلام برای یک ساختمان دو طبقه در هر طبقه یک واحد ۱۶۰متری مخزن ذخیره آب روی بام و پمپ زیر سرپله قرار داره چه پمپی مناسبه

  1. کارشناس

   سلام
   شما می توانید از یک پمپ ۱ اسب بشقابی و یک منبع ۲۴ لیتری و لوازم اتوماتیک استفاده نمایید.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید.

 33. با عرض سلام
  ما یک ساختمان ۵ طبقه هر طبقه دو واحد متراژ واحدها ۱۳۰ مترمربع بجز طبقه آخر که ۳ واحدی هست. یک پمپ دو پروانه پنتاکس ۲ اسب داریم با یک منبع ۱۰۰ لیتری ولی طبقات سوم به بالا فشار آب کم هست. پمپ رو ۲ بار استارت میکنه و ۴.۵ بار خاموش میشه. میخواستم بدونم مشکلش چیه و پیشنهاد شما چیه
  با تشکر

  1. کارشناس

   سلام
   پمپ شما درست انتخاب شده. ولی باید کلید اتوماتیک خود را تنظیم کنید. و اینکه فشار باید طوری تنظیم شود که با ۲ بار روشن شده و با ۶بار خاموش شود.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید.

 34. با سلام و عرض خسته نباشید.
  ۱- یک ساختمان ۲ طبقه با تقریبا ۴۰ سال قدمت ساخت و لوله کشی گالوانیزه داریم که فشار آب در طبقه دوم برای استحمام و پشت بام برای کولرها بسیار پایینه. می خواستم بدونم اگر از پمپ و منبع تحت فشار استفاده کنیم امکان ترکیدگی و خسارت در سیستم آبرسانی نداریم؟ در صورت امکان از چه نوع پمپ و در چه فشاری برای این خط فرسوده میتونم استفاده کنم؟
  ۲- بدلیل عدم وجود فضا امکان نصب پمپ بعد از کنتر و حذف منبع ذخیره وجود دارد؟ سازمان آب و فاضلاب با این قضیه مشکل ندارد؟
  با تشکر

  1. سلام
   متشکرم
   ۱- شما می توانید از یک پمپ ۱ اسب بشقابی ابارا به همراه منبع ۵۰ لیتری واتس و لوازم اتوماتیک استفاده نمایید. در این حالت مشکلی برای سیستم لوله کشی شما پیش نخواهد آمد.
   ۲- در صورت عدم استفاده از منبع، شما باید از یک ست کنترل در کنار پمپ خود استفاده کنید.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید.

 35. سلام و عرض ادب و احترام
  برای ساختمان ۶ طبقه ۲۸ واحدی پمپ ۳ اسب مورگن در نظر گرفتیم ، آیا جوابگو هست؟

  1. کارشناس

   سلام
   نوع پمپ شما البته به محل نصب آن نیز بستگی دارد. اگر پمپ آب در پشت بام نصب گردد همین پمپ مناسب است ولی اگر قرار است پمپ در پایین نصب شود باید از یک پمپ ۴ اسب استفاده نمایید که آبدهی بهتر در ارتفاع مورد نظر شما داشته باشد.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید

 36. با سلام و خسته نباشید
  ما یه ساختمون ۳طبقه ۹واحده داریم که یک انشعاب آب داره و یک پمپ ۲اسب پنتاکس به همراه یه منبع تحت فشار ۱۰۰ لیتری در پیلوت نصب شده . این منبع برای این تعداد واحد کمه و آخرین بار که تیوپش سوراخ شده بود ما یه منبع دیگه گرفتیم و اون تیوپ قبلی رو هم عوض کردیم و به عنوان زاپاس گذاشتیم کنار . میخواستم ببینم میشه ۲تا منبع تحت فشار رو به پمپ وصل کرد که حجم مجموعش هم بیشتر بشه و پمپ هم کمتر استارت بزنه ؟
  اگه این کار امکان پذیره آیا باید توی مسیر لوله منبع اول یه سه راهی وصل کنیم و یه لوله هم به منبع دوم بدیم درسته ؟
  ممنون

  1. سلام
   میشه این کار رو کرد ولی کار درستی نمی باشد، بهتر این است که از یک منبع با ظرفیت بالا تری(۱۵۰ لیتری) استفاده نمایید. در هر صورت منبع فعلی شما نیز جوابگوی شما می باشد.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید

  2. سلام. ممنون از راهنماییتون
   والا ما الان دو تا منبع ۱۰۰لیتری داریم و دیگه نمیخوایم برای خرید یه منبع دیگه هزینه کنیم به همین خاطر گفتم که جفتشو باهم وصل کنیم . در ضمن یه دونه منبع ۱۰۰لیتری حجمش برای ما کمه چون مصرف بالاس منبع سریع خالی میشه و پمپ پشت هم استارت میزنه .
   برای وصل کردن منبع دوم فقط باید یه خروجی از مسیر لوله منبع اول بگیریم دیگه درسته ؟
   چون میخوام خودم این کارو انجام بدم این سوالو پرسیدم .

  3. سلام
   این راه حل هم خوبه، ولی طریقه نصب متغیره و بستگی به نصاب شما دارد و باید با یک نصاب ماهر مشاوره کنید.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید

 37. دمتون گرم
  عالی بود
  ساختمان ما ۵ طبقه با دو طبقه پارکینگ است نمیدانم مخزن لازم داره؟ ضمنا در نظر داریم پمپ هم بگذاریم
  آیا خرپشته میشه هردو را گذاشت؟
  بهترین موتور موجود چه مارکی هست؟
  ۰۹۱۲۳۳۵۱۴۹۲

  1. سلام
   اگر ساختمان شما تک واحدی است باید از یک پمپ ۱.۵ اسب دو پروانه و منبع ۵۰ یا ۶۰ لیتری همراه با لوازم اتوماتیک استفاده کنید ( اگر می خواهید پمپ آب را برروی خر پشته نصب کنید از یک پمپ ۱ اسب بشقابی به همراه لوازم اتوماتیک و منبع ۵۰ یا ۶۰ استفاده نمایید)
   در صورت وجود واحد های بیشتر، باید اطلاعات خود را به درستی وارد نمایید.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید

  2. حسین نصرالهی

   با عرض سلام و ممنون از پاسخگویی شما
   ساختمان ما ۵ طبقه با دو طبقه پارکینگ ( ۷ طبقه) هر طبقه دو واحد ( ۱۰ واحد) هست تصمیم داریم در طبقه منفی یک مخزن و پمپ آب بگذاریم لوازم اصلی باید چه مشخصاتی داشته باشه؟
   پمپ پنتاکس ۲ اسب ۲ پروانه مونتاژ ایران اوکی هست؟ مخزن ۱۰۰۰ لیتری ۳ لایه اوکی هست؟ لوازم جانبی ضروری چه می باشد؟

  3. سلام
   شما می توانید از پمپ دو اسب دو پروانه استفاده کنید به همراه مخزن ذخیره آب ۱۵۰۰ یا ۲۰۰۰ لیتری و لوازم اتوماتیک که شامل کلید، پنج راهی، مانومتر و شیلنگ ۱ متری سیمی است.
   منبع تحت فشار شما نیز باید ۱۰۰ لیتری باشد.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید

 38. با سلام ما یک ساختمان در روستا داریم که ۳ ظبقه حدودا ۶۰متری هست بطوریکه طیقه سوم همسطح جاده هست و پمپ در سطحی بین طبقه سوم و دوم هست آیا محل نصب صحیح هست و چه پمپی پیشنهاد میشود؟

  1. سلام
   اگر آب را از طبقه ی اول می گیرید بهتر است پمپ در طبقه اول باشد ، یا اینکه نزدیک منبع ذخیره تان باشد. در مورد نوع پمپ نیز شما می توانید از یک پمپ نیم اسب یا ۱ اسب بشقابی استفاده نمایید.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید

 39. با عرض سلام و خسته نباشید.
  برای ساختمان سه طبقه تک واحدی (هم کف ۱۵۰ متر و دو طبقه روی آن هر کدام ۲۰۰ متر) چه پمپی رو پیشنهاد میدید؟
  ممنون

  1. سلام
   شما می توانید از یک پمپ ۱ اسب بشقابی به همراه منبع تحت فشار ۵۰ لیتری و لوازم اتوماتیک استفاده نمایید.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید

 40. با سلام و تشکر از سایت خوبتون که مطالب آموزنده و خوبی ارایه دادید .
  ما یه ساختمون ۵ طبقه داریم که هر طبقه یک واحد هست و به علت بزرگ بودن واحد ها و داشتن دوتا حمام و جکوزی مجزا برای هر واحد مصرف آب تقریبا بالاس . یه موتور خونه داریم که در طبقه زیر زمین واقع شده و با احتساب پیلوت از نظر ارتفاع تا بالاترین طبقه میشه ۷طبقه و یک انشعاب آب که از توی موتور خونه تقسیم شده و به واحدها رفته . یه پمپ یک اسب پنتاکس مدل جتی CAM 100/00 داریم به همراه منبع تحت فشار ۲۰۰لیتری و یه مخزن آب ۱۵۰۰لیتری که پمپ، آب رو از داخل این مخزن میکشه . مشکلی که داریم این هست که مخزن ذخیره ۱۵۰۰لیتری همسطح با پمپ در زیر زمین نصب شده و ۱۲متر با پمپ فاصله داره چون نزدیک پمپ داخل موتور خونه جا برای نصب منبع نیست و از طرفی هم بیرون فضای موتور خونه همونجایی که منبع رو گذاشتیم اگه پمپ رو میذاشتیم صداش اذیت میکرد و بخاطر همین مورد منبع هیچ فشاری برای ورودی پمپ نداره و هر دفعه که پمپ استارت میکنه باید دایم کار کنه چون هیچ وقت به فشار ۵ یا ۶ بار نمیرسه که بخواد منیع تحت فشار رو پر کنه و فقط نصفه شبا که اصلا مصرفی نیست خاموش میشه . فشار باد مخزن تحت فشار و این موارد همه چی درسته و مشکلی نداره . وقتی ورودی آب شهر رو به وردی پمپ وصل میکنیم مشکل حل میشه ولی قبض آب ۷برابر وقتای دیگه میاد و هزینش سرسام آوره (قبلا امتحان کردیم) . اگرم مثلا ۱۰یا ۲۰درصد آب رو از ورودی کنتور و مابقی رو از منبع ذخیره به ورودی پمپ وصل کنیم بازم چون منبع هیچ فشاری نداره همه مکش رو از همون ۲۰درصدی که شیر آب کنتور هست میکشه و از منبع هیچی نمیکشه (این موردم امتحان شده)
  حالا الان با توجه به این توضیحات میخواستم ببینم برای حل این مشکل آیا یه پمپ دیگه مثلا مدل بشقابی ۲اسب بگیریم و خروجی اون پمپ رو به ورودی این پمپ جدید بدیم که حداقل ۳-۴ بار فشار پشتش باشه و خروجیشو به طبقات وصل کنیم مشکل حل میشه یا راه دیگه ای هم داره ؟
  ممنون

  1. سلام
   شما می توانید پمپ ۱ اسب جتی خود رابه همراه فلوتر برقی، قبل از مخزن ۱۵۰۰ قرار بدهید تا منبع را پرکند(فاصله ۱۲ متری مهم نیست)، و یک پمپ یک اسب ارتفاع بالا مانند DM80 دیزل ساز یا یک پمپ ۱.۵ اسب دو پروانه برای ضعف فشار استفاده نمایید.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید

  2. سلام. خیلی ممنون از راهنماییتون
   مشکل ما پر کردن منبع ذخیره نیست چون فشار آب شهر اینجا ۲بار هست و مخزن مارو به خوبی و سریع پر میکنه . مشکل ما همسطح بودن مخزن و پمپ اب هست که باعث میشه ورودی پمپ هیچ فشاری نداشته باشه و پمپ هر چقدرم کار کنه به فشار ۵-۶ بار نمیرسه که بخواد قطع کنه . وقتی لوله آب شهر رو مستقیم به ورودی پمپ وصل میکنیم چون خودش ۲بار فشار داره به پمپ کمک میکنه و پمپ راحتر به فشار ۶بار میرسه و قطع میکنه . اون فاصله ۱۲متری رو هم به این خاطر گفتم چون توی اکثر مقالات ذکر شده پمپ در نزدیکترین فاصله حدود نیم متر به منبع ذخیره باید نصب بشه .
   پمپ DM80 که شما فرمودید ارتفاعش خوبی ولی دبی پمپ پایینه و اینجا مصرف ما بالاس .
   در درجه اول شما نصب دو پمپ پشت هم یعنی این پمپ ۱اسب جتی خودمون مکش از مخزن داشته باشه و خروجیشو روی ۳بار (کمترین حالت که بتونه بهش برسه و قطع کنه) بزاریم و وصل کنیم به ورودی یه پمپ ۱.۵ اسب بشقابی یا اینکه کلا یه پمپ جتی با قدرت و هد بالاتر(مثل دیزل ساز مدل DAB200 خود مکش کله گلابی) بگیریم و جایگزین این پمپ ۱اسب جتی خودمون کنیم ؟

  3. سلام
   خواهش می کنم
   شما می توانید از یک پمپ نیم اسب و یا پمپ خطی S100 جهت مکش آب از منبع، بین منبع ذخیره و پمپ اصلی، نصب کنید . این دو نوع پمپ ۳ بار فشار ایجاد می کنند و به پمپ جتی شما انتقال می دهند.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید

 41. سلام برای بالا کشیدن آب از یه چاه ۱۲ متری که همیشه تا ۳متر مانده به سطح زمین آب داره چه پمپی لازم است

  1. سلام
   جهت انتخاب کف کش مناسب حتما باید طول مسیر و سایز لوله مشخص شده باشد . لطفا مشخصات دقیق تر را درج بفرمایید.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید

 42. با عرض سلام.آپارتمان ما ۴ طبقه است و در هر طبقه دو واحد ۱۰۰ متری قرار دارد.واحد ما در طبقه سوم است و طبقات روی پارکینگ قرار دارد.فشار اب خیلی کم است.پمپ را در پارکینگ میخواهیم نصب کنیم.برای واحد ما چه پمپی را پیشنهاد میکنید؟

  1. سلام
   شما می توانید از یک پمپ ۱.۵ اسب دو پروانه به همراه منبع ۸۰ لیتری و لوازم اتوماتیک استفاده نمایید.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید

 43. با سلام و احترام
  لطفا بفرمایید برای یک ساختمان با ۷ طبقه از روی پارکینگ همکف و ۷ واحد ۱۸۰ متری که پمپ باید در پارکینگ منفی یک نصب شود چه پمپ و تجهیزاتی نیاز است؟

  1. سلام متشکرم
   شما می توانید از یک پمپ ۲ اسب دو پروانه و منبع تحت فشار ۸۰ لیتری و لوازم اتوماتیک استفاده نمایید.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید

 44. سلام منزل مسکونی ۱۰واحدی هر واحد ۱۰۰متر پنچ طبقه دو واحدی روی دوطبقه پایلوت مجموع ۷ طبقه چه پمپی استفاده کنم وفشار منبع انبساط روی چند باشد – منبع ذخیره چند لیتر باشد

  1. سلام
   شما می توانید از یک پمپ ۲ اسب ۲ پروانه به همراه منبع تحت فشار ۱۰۰ لیتری و کلید اتوماتیک استفاده نمایید
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید

 45. سلام خسته نباشید. ساختمان ما ۴طبقه۶۱ متری با پارکینگ رمپی آست که چهار تا خط لوله از کوچه وارد ساختمان شده و چهار کنتور مجزا داریم طبقه چهارم اصلا فشار نداره چه پمپی باید تهیه شود که فشار آب درست شودوایا پمپ برای تمام ساختمان لازم است یا طبقه چهارم پمپ بذارم کفایت می کنه

  1. سلام
   متشکرم
   شما می توانید برای هردو حالت اقدام به نصب پمپ نمایید. اگر قصد نصب پمپ برای کل ساختمان را دارید باید از یک پمپ ۱ اسب جتی به همراه منبع تحت فشار ۵۰ لیتری و لوازم اتوماتیک استفاده نمایید. ولی اگر قصد دارید پمپ آب را برای واحد خود نصب کنید باید از یک پمپ آب نیم اسب به همراه ست کنترل استفاده کنید.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید

 46. با عرض سلام و خسته نباشید.خدمت کارشناس محترم اپارتمان ۴طبقه ۱۲ واحدی می باشد.که طی مشاوره از متخصص پمپ دو اسب دیزل ساز و منبع تحت فشار ۱۰۰لیتری خریداری کردم که بعد از نصب و هزینه بالا الان فشار اب بیشتر از ۵بار بالاتر نمی رود.ضمنا بعد از مراجعه کارشناس تاسیسات ۲۴ فرمودن مشکل پمپ هستش و بیشتر از این جواب نمیده.خواهشمندم راهنمایی نمایید. با تشکر

  1. کارشناس

   سلام
   متشکرم
   پمپ شما متناسب با ساختمان شما می باشد( در واقع این پمپ توانایی ساپورت۲۰ واحد را داراست) ولی نیاز به تنظیم کلید اتوماتیک دارد تا بازدهی لازم را بدست آورد. که احتمالا نصاب شما این کار را انجام نداده است.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید

 47. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت کارشناس محترم سایت و تشکر بابت پاسخگویی مفیدتون ما یک آپارتمان ۱۶۰ متری در طبقه چهارم سازه ای ( طبقه سوم با پیلوت) داریم هر واحد لوله کشی مجزا و محل نصب پمپ در پارکینگ داره سه طبقه فوقانی ما همشون پمپ جتی ۱ اسب بدون مخزن دارن که باعث شده موقعی که فشار کمی افت میکنه دیگه به طبقه ما آب نمیرسه ولی طبقات فوقانی به کمک پمپ آب دارند
  پمپ مناسب برای ما از چه نوعیه و آیا نیاز به مخزن آب یا مخزن تحت فشار است یا خیر؟
  با تشکر فراوان

  1. کارشناس

   سلام
   متشکرم
   شماهم می توانید از یک پمپ ۱ اسب جتی به همراه ست کنترل، برای واحد خود استفاده نمایید. البته اگر قصد دارید در پارکینگ نصب کنید.

 48. ضمنا خواهش میکنم بفرمایید در صورت استفاده از کنترل باکس نیازی به مخزن دیافراگمی هم میباشد؟

  1. کارشناس

   اگر منظور شما از کنترل باکس همان ست کنترل است، که در صورت استفاده از آن نیازی به مخزن دیافراگمی نیست. ولی در مورد شما ، به دلیل تعداد واحد های زیاد نمی توان از ست کنترل استفاده کرد.

 49. سلام
  برای ساختمان با آب لوله کشی شهری با ۳ طبقه و ۶ واحد، پمپ چند اسب جوابگوست؟

  1. کارشناس

   سلام
   شما می توانید از یک پمپ ۱ اسب بشقابی به همراه لوازم اتوماتیک و یک منبع ۵۰ لیتری استفاده نمایید.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید

 50. با سلام
  برای یک آپارتمان ۴ طبقه تک واحدی ۶۰ متری با طبقه پارکینگ پایلوت چه نوع پمپی نیاز است؟

  1. کارشناس

   سلام
   شما می توانید از یک پمپ ۱.۵ اسب دو پروانه به همراه لوازم اتوماتیک و منبع ۵۰ لیتری واتس ترکیه استفاده نمایید
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید

 51. با سلام
  ضمن تشکر از سایت بسیار خوب و مفید شما
  برای یک ساختمان ۵ طبقه، طبقه اول دو واحد (۶۰ متری) و سایر طبقات تک واحدی (۱۳۰ متر) و پارکینگ چه نوع پمپی را پیشنهاد می کنید؟ فشار آب واقعا برای طبقه پنجم بویژه در تابستان بسیار کم است به طوری که برخی اوقات، آب از شیر نمی آید!
  ممنون می شوم که راهنمایی بفرمایید. نوع پمپ و برند آن؟
  با تشکر مجدد

  1. کارشناس

   سلام
   ممنونم
   شما می توانید از یک پمپ ۱.۵ اسب دو پروانه برند پنتاکس یا ابارا به همراه لوازم اتوماتیک ایتال تکنیکال و منبع تحت فشار ۶۰ لیتری واتس ترکیه استفاده نمایید.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید

  2. خیلی ممنون از راهنمایی تان
   بشقابی یا جتی را پیشنهاد می دهید؟ الان منبع آب هست در موتورخانه
   تشکر

  3. کارشناس

   همون ۱.۵ اسب دو پروانه

 52. با سلام اطلاعات بسیار مفید بود لطفا اگه می شود درمورد انتخاب پمپ برای آبنما وفواره ها نیز اطلاعات بدهید ممنون

  1. سلام
   ممنونم ، حتما . در مقاله های بعدی در این رابطه صحبت خواهیم کرد

 53. برای ساختمانی سه طبقه +یک پارکینگ..سه طبقه تک واحدی ۱۰۰ متری که وقتی طبقه اول وحتی دوم آب استفاده میکنند طبقه سوم آب قطع میشه..چه پمپی وتجهیزاتی پیشنهادمیکنید؟ ضمنا لوله کشی آب ساختمان قدیمی وازطبقات پایین به بالا لوله کشی شده است…
  پمپی که میخواهیم تهیه کنیم میخواهیم هرسه طبقه رو ساپورت کنه چون طبقات اول ودوم هم میگن فشار آب ماهم زیادخوب نیست
  ضمنا اگربخواهیم برای خودمان که درطبقه سوم هستیم مجزا پمپ تهیه کنیم امکانش هست؟
  متشکرم

  1. سلام
   اگر برای واحد خود قرار است پمپ استفاده شود ، از یک پمپ آب نیم اسب به همراه یک ست کنترل و در غیر این صورت، برای تمام واحد ها باید از یک پمپ یک اسب جتی به همراه لوازم اتوماتیک باید استفاده گردد

 54. نصراله بهارلویی

  سلام.
  فشار هوای مخزن پشت لاستیک (بلادر) چند بار باید باشد.پمپ یک اینچ بشقابی .ارتفاع ساختمان از پمپ تا مخزن اتش نشانی بالا ۵ طبقه +۵ متر تا لاین ورودی بالای مخزن اتش نشانی..جمعا ۲۳ متر ارتفاع..
  سوال بعد پرشر سویچ روی چند بار باید ست بشه…من نیم پلیت پمپ را ندیدم .مکانیکال کاتالوگ هم ندیدم….
  لطفا راهنمایی بفرمایین.ضمنا خودم تکنسین تعمیرات پمپ و… در شرکت نفت بودم ..سنوات زیادی سابقه دارم.فنی بفرمایین متوجه میشم…
  بهارلویی..
  من نظرات کارشناسی شما را که برا بقیه ارایه دادین را خوندم.عالی هستین وواقعا دلسوزانه جواب میدین.باورم نمیشد سایت اینچنینی در ایران هدایتگری مردم عام را انجام بدین.که کار بسیار سخت ومشکلی است….سپاس بیکران

  1. سلام
   سوال اول: اگر مخزن نهایت تا ۱۰۰ لیتر باشد فشار هوا باید ۱.۵ بار باشد و از ۱۰۰ لیتر به بالا فشار هوا باید ۲.۵ بار باشد.
   سوال دوم: اگر پمپ آب شما ۱.۵ اسب بشقابی است، فشار پرشر سوئیچ باید روی ۳.۵بار خاموش شده و روی ۱.۵ بار روشن گردد.
   ممنون از لطف شما ولی چون سوالات شما کمی نامفهوم است، اگر به جواب خود نرسیدید می توانید با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس گرفته و به صورت مستقیم با کارشناسان ما مشاوره کنید.

 55. سلام وقت بخیر.همون طور که میدونید سرانه مصرف آب در شهر ها حدود ۲۵۰ تا ۳۵۰ لیتر در روز به ازای هر نفر هست.با توجه به افزایش مصرف با وجود بیماری کرونا من چه نوع پمپی رو برای یک واحدآپارتمان ۱۳۰ متری در طبقه دوم(البته با پیلوت میشه سوم) انتخاب کنم؟ البته این نکته هم لازمه بگم یک لوله جهت کولر به پشت بام هم برده شده که قاعدتا برای طراحی پمپ ملاک هد پمپ باید پشت بام درنظر گرفته بشه.(آپارتمان با پیلوت ۴ طبقه هست)

  1. سلام
   شما می توانید از یک پمپ ۱ اسب بشقابی یا نیم اسب ابارا به همراه ست کنترل استفاده نمایید.
   در ضمن جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید

 56. محمد دشتی

  سلام وقت بخیر
  پمپ مناسب برای ذخیره اب از خط اب شهری می خواستم لطفا راهنایی فرمایید
  فشار اب شهری ضعیف است منابع ذخیره اب ,اب نمی شوند
  فاصله اب شهر تا منبع ۱۴۰ متر است اختلاف ارتفاع ۶ متر .هفته ایی سه روز اب شهر وصل میشه هر بار به مدت ۲ ساعت ما از چه پمپی استفاده کنیم که با این شرایط ۲۳ متر مکعب در ان تایم اب ذخیره کنیم با تشکر

  1. سلام
   شما می توانید از یک پمپ نیم اسب ابارا به همراه ست کنترل استفاده نمایید.
   در ضمن جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید

 57. سلام وقت بخیر
  برای یک آپارتمان ۷ طبقه (۷ طبقه روی پارکینگ) با تعداد ۲۵ واحد(هر طبقه ۴ واحد و طبقه هفتم ۲ واحد) و پمپ هم در همکف(پارکینگ ) قرار میگیرد چه مدل پمپی رو پیشنها میکنید. من پرسیدم گفتند پنتاکس ایتالیایی خوبه ولی مدلهای زیادی توی اینترنت دیدم از مارک پنتاکس. چه مدلیش جوابگو هست یا چه مارکی شما پیشنهاد میکنید؟
  ممنون

  1. سلام
   شما باید از برند پنتاکس مدل CBT310 را انتخاب نمایید که البته به دلیل تحریم ها، این مدل فعلا وارد نمی شود.
   البته شما می توانید از برند های جایگزین استفاده کنید که به عنوان مثال پمپ آب ابارا سری CDA400 و یا پمپ آب داب ایتالیا مدل K55/50 جوابگوی کار شما می باشد. (در ضمن به تک فاز یا سه فاز بودن پمپ نیز دقت کنید)

   در ضمن جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید

 58. سلام، خسته نباشید. من یه ویلای ۲۰۰ متری دارم که ۷۰ متر بنای یک طبقه دارد، پمپ نیم اسب بدون مخزن گذاشتم و فاصله پمپ با خونه حدود ۶ منر است، ولی متاسفانه اصلا خوب جواب نمیده و برای تامین آب گرم از آبگرمکن مشکل داریم. میخواستم بدونم اگر ۱ اسب بگیرم مشکلم حل میشود. باتشکر

  1. سلام
   برای ویلا ها فقط باید از پمپ آب ۱ اسب جتی استفاده شود.( به همراه ست کنترل)
   در ضمن جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید

 59. سلام
  منطق عدد ۳۰ در محاسبه فشار یا هد لازم برای پمپ چیه که وقتی ارتفاع ساختمان را داریم عدد آن را با ۳۰ جمع می کنیم. ممنون میشم راهنمایی کنید.

  1. سلام
   این عدد جهت محاسبه شکست لوله و افت فشار قرار داده شده که معمولا بین ۲.۵ الی ۳ بار فشار در نظر گرفته می شود. و هر بار فشار برابر با ۱۰ متر ارتفاع است. به عنوان مثال ۳ بار فشار برابر با ۳۰ متر ارتفاع است.

 60. باسلام خدمت مدیریت محترم سایت
  برای انتقال آب از یک استخر به استخر دیگر با لوله ۲اینچ به طول ۳۰۰ متر وشیب حدود ۱۰درصد پیشنهاد شما چه پمپی می باشد. ترجیحاً بنزینی با توجه به اینکه فاقد برق می باشد مکان مورد نظر.
  با سپاس فراوان

  1. سلام
   شما می توانید از یک موتور پمپ ۲ اینچ بنزینی که ارتفاع ۱۰ تا ۱۵ متر را ساپورت کند، استفاده کنید.
   در ضمن جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید

 61. سلام تشکر از سایت مفید شما.
  یک ساختمان سه طبقه(همکف و دو طبقه روی آن) ۶۵ متری
  همکف کنتور مجزا دارد
  طبقه اول و دوم یک کنتور مشترک
  اب طبقه ی اول در مسیر وارد ساختمان طبقه ی اول شده است
  اب طبقه ی دوم اول رفته پشت بام و بعد وارد ساختمان طبقه ی دوم شده است.
  فشار آب طبقه ی اول خوب است.
  اگر بخواهیم برای طبقه ی دوم در بالای پشت بام (که می شود پشت بام همان طبقه) یک پمپ و مخزن قرار بدهیم چه پمپ و مخزنی پیشنهاد می کنید.
  با تشکر

  1. سلام
   ممنونم
   چون انشعاب طبقه ی اول و دوم یکی است، بهتر است که از پمپ PM80 پنتاکس یا ۱ اسب جتی یا بشقابی همه ی برندها به همراه ست کنترل در پایین و برای هردوواحد استفاده نمایید.
   ولی می توانید از یک پمپ ۱ اسب بشقابی به همراه مخزن ۲۰۰ تا ۵۰۰ لیتری و ست کنترل در پشت بام استفاده نمایید که بهتر است از روش اول استفاده شود
   در ضمن جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید

 62. با سلام وتشکر فراوان بهتره سوالم رو اینجوری مطرح کنم که برای تامین آب یک ویلا ۱۰۰ متری از یک مخزن ۲۰۰۰لیتری در ارتفاع ۲/۵متری وفاصله ۳۰ متری در صورتیکه تعداد شیرهای ساختمان نرمال باشه از چه پمپی باید استفاده کنم.؟برای آبیاری قطره ای یک زمین ۱۰۰۰متری از یک استخر با عمق ۲متر وفاصله استخر از انتهای زمین ۶۰ متر از چه پمپی باید استفاده کنم؟

  1. سلام
   خواهش می کنم
   برای ویلا باید از یک پمپ ۱ اسب جتی با ست کنترل استفاده نمایید.
   اما برای آبیاری قطره ای مانیاز به اطلاعات زیر داریم
   – در زمین شما چند تا نازل کارشده؟
   – سایز لوله ها چقدر است؟
   – شکست لوله هم دارید؟
   – در زمین ۱۰۰۰ متری تان چقدر طول مسیر دارید؟
   در صورت تمایل می توانید با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و یا ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس بگیرید.

 63. با سلام وتشکر از صبروحوصله جنابعالی در پاسخ به سوالات
  بنده یک باغ ۲۰۰۰متری دارم که در ۱۰۰۰متر اول زمین یک استخر به عمق ۲متر ویک حمام دستشویی به ارتفاع ۳ متر و یک ویلا ۱۰۰ متری با ارتفاع ۱ متر از سطح زمین احداث کرده ام فاصله استخر تا دستشویی ۲۰ متر و تا ویلا هم تقریبا همین مقدار است در ضمن میخوام از این پمپ برای آبیاری قطره ای باغ استفاده کنم فاصله استخر تا ابتدای باغ مشجر (۱۰۰۰متر دوم) ۳۰ متر وتا انتهای باغ حدودا ۶۰ متره تعداد شیرآلات ویلا هم معمولی است میخواستم بدونم از چه پمپی استفاده کنم؟ اگر بخوام بعدها در ویلا از پکیج استفاده کنم چطور؟ در ضمن روی دستشویی داخل محوطه یک تانکر ۲۰۰۰لیتری قراره بذارم. ببخشید اگه طولانی شد.

  1. سلام
   متشکرم
   دوست عزیز شما باید از یک پمپ ۱ اسب جتی مجزا برای ویلای خود استفاده کنید. و برای آبیاری نیز از یک پمپ جدا استفاده نمایید. که برای راهنمایی بیشتر جهت انتخاب پمپ مناسب، (به دلیل ناقص بودن سوال) با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ داخلی ۱۰۳ تماس حاصل فرمایید.

 64. سلام وقت بخیر
  برای طبقه پنجم تک واحدی ک طیقه یک تا چهار پمپ ندارن و کنتور در حیاط است و مجزا برای هر طبقه.
  من مستقیم از کوچه برای واحد لوله کشی کردم ولی فشار آب زیاد نشد. برای افزایش فشار آب واحد خودم چند تا سوال داشتم:
  پمپ جتی بخرم یا بشقابی چند اسب؟
  در پارکینگ نصب بشه یا در خود واحد؟
  کدوم مارک مناسبه و چه قطعاتی احتیاج هست؟
  در ضمن میخوام صدای پمپ اذیت نکنه
  مرسی

  1. سلام
   متشکرم
   اگر شما قصد دارید پمپ را در داخل منزل نصب نمایید، یک پمپ نیم اسب به همراه ست کنترل، کفایت می کند ولی اگر قرار است پمپ در داخل پارکینگ نصب شود باید از یک پمپ ۱ اسب ارتفاع بالا مانند pm80 یا pm90 پنتاکس یا دیزل ساز یا نهایتا یک پمپ ۱ اسب جتی استفاده شود.توجه داشته باشید که پمپ های بشقابی جوابگوی شما نیستند.
   البته این نکته هم در نظر داشته باشید که همه ی پمپ ها دارای مقداری صدا می باشند که با این حساب بهتر است پمپ را در داخل پارکینگ نصب نمایید.
   در ضمن جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید

 65. حمید هاشمی

  اپارتمان ۶ طبقه ۶ واحد روی پیلوت داریم پمپ اب صدای زیاد داره در طبقه همکف زیر راه پله نصب شده کدام پمپ ایرانی یا خارجی بی صدا پیشنهاد میدهید ایا امکان داره همین پمپ صداش کم بشه . نظرشما در مورد پمپ اب شرکت راد اعلام فرمائید.

  1. سلام
   شما معمولا باید از پمپ های ۱.۵ اسب یا نهایتا ۲ اسب دو پروانه استفاده کنید . که البته باید از منبع تحت فشار۶۰ یا ۸۰ لیتری، لوازم اتوماتیک و منبع ذخیره آب نیز در کنار آن استفاده شود.
   درمورد علت صدای پمپ شما، باید نوع پمپ شما مشخص شود که راهنمایی بهتری صورت گیرد ولی در حالت کلی ممکن است پمپ شما دچار خرابی بلبرینگ شده باشد. البته باید به این نکته توجه داشته باشید که منبع تحت فشار، یک مورد الزامی است که اگر آن را تا به حال نصب نکردید، علت صدای زیاد پمپ شما ممکن است از این مورد هم باشد.
   در ضمن جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید

 66. سلام.برای یک واحد ۹۰ متری در طبقه ۶ ام چه پمپی رو پیشنهاد می دین شما؟لطفا علاوه بر مشخصات پمپ نوع پمپ را هم بفرمایید.همچنین با توجه به محدودیت فضای نصب امکان نصب مخزن ذخیره وجود ندارد .ضمنا با توجه به وضع بازار نظر شما برای استفاده از پمپ ها ی پمپیران چیست؟

  1. سلام
   شما می توانید از پمپ های ۱ اسب ارتفاع بالا مانند pm80 یا pm90 پنتاکس ایتالیا یا برند دیزل ساز به همراه یک ست کنترل استفاده نمایید.
   در ضمن جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید

 67. سلام ؛ برای یک خانه دو طبقه با باغچه ۳۰۰ متری که ابیاری قطره ایی میشه و در هرطبقه ۲ حمام و سرویس توالت وجود داره و در طبقه اول سینک و ماشین ظرفشویی و لباسشویی هست چه پمپی پیشنهاد میفرمایید . البته یک مخزن ۱۵۰۰ لیتری هم هست اما به صورت دستی به سیستم وصل میشه . فاصله پمپ تا ساختمان ۱۰ متره . من به عدد ۳.۵ رسیدم برای دبی و ۴۰ ارتفاع با توجه به ابیاری قطره ایی .
  ضمنا پمپ ابیاری قطره ایی از پمپ خانه جداست و از مخزن جداگانه ایی اب میگیره که اون مخزن باید با اب اصلی پر بشه

  1. سلام
   با توجه به اینکه که از مخزن جداگانه برای هرکدام استفاده مینمایید، پس می توان برای ساختمان خود از یک پمپ ۱ اسب جتی و برای باغچه خود باید از یک پمپ آب بشقابی به عنوان مثال پمپ آب ابارا سری CMA1.00 استفاده کنید.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید.

 68. با سلام خدمت شما ، منزل بنده دو طبقه ساخت قدیمی با ارتفاع سقف زیاد حدود ۳/۳ متر است که شامل زیرزمین منهای ۹۰ و طبقه اول و دوم است، پارسال یک پمپ آب ابارا یک اسب و تانک ۸۰۰ لینری و مخزن گوجه ای ۲۸ لیتر کار گذاشتم ، اما فشار طبقه دوم زیاد جالب نیست و فشار آب پمپ آب از ۳ بار بیشتر نمی شود، من قبل از نصب با چند نفر صجبت کردم همه گفتند پمپ ۱ اسب کافی است و چون لوله کشی قدیمی است اگه بیشتر بذارم ممکنه فشار زیاد بیاره اما الان کمبود فشار دارم آیا ممکنه عیب از جای دیگه باشه؟؟ شما چه پیشنهادی دارین

  1. سلام
   دوست گرامی به احتمال زیاد شما از یک پمپ ۱ اسب بشقابی استفاده کرده اید که طبیعی است که جوابگوی شما نمی باشد. و باید از یک پمپ ۱ اسب جتی استفاده کنید .
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید.

 69. مهدی علیزاده

  خیلی ساده و کاربردی بود، ممنون

 70. سلام بر شما
  برای طبقه سوم یک اپارتمان ۴ طبقه با پارکینگ ( واحد ۱۰۰ متری)
  امروز بنده پمپ با برند دیزل ساز مدل Db100/01 بشقابی و دو پروانه خریداری کردم (البته به پیشنهاد مغازه دار) که رورهای اینده جهت نصب اقدام‌خواهم کرد سوال اینکه ایا مطمن باشم که جواب میدهد یا باید عوض کنم؟؟
  لطفا راهنمایی بفرمایید

  1. سلام
   پمپ خریداری شده ، مناسبه موردی نداره.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید

 71. باسلام به کارشناس محترم
  یک آپارتمان چهارطبقه بابارگینگ می شود ۵طبقه با۱۲واحد از چه پمپ آبی آستفاده نماییم ودر ضمن صدا ی کمتر داشته باشدکه برای طبقه اول مزاحمت نداشته باشد ،ومابصورت مستقیم از آب شهری آستفاده می کنیم درصورتی که یک مخزن بزرگ ۲۰۰۰لیتری وجود دارد ولی منبع کوچک ۱۰۰وجود ندار لطفا راهنمایی فرمایید

  1. سلام
   شما می توانید از یک پمپ ۱.۵ اسب دو پروانه استفاده نمایید. البته منبع شما ظرفیت کمی دارد و باید حداقل ۳۰۰۰ لیتری خریداری کنید. و همینطور به یک منبع تحت فشار ۱۰۰ الی ۱۵۰ لیتری نیاز دارید
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید

 72. با عرض سلام خدمت شما گروه مهندسی بزرگوار

  تشکر بابت خدمات و اطلاعاتی که در اختیار جامعه مهندسی قرار میدید.
  شرمنده
  برای ساختمانی

  که شامل پارکینگ به ارتفاع ۲.۴m

  ۱ طبقه تجاری به ارتفاع ۶ متر
  که تجاری آب جداگانه ای دارد که از مسکونی مجزا است.
  و ۴ طبقه
  که هر طبقه تک واحده
  و متراژ هر طبقه ۱۴۰ متر مربع
  که واحدها
  شامل ۱ سرویس بهداشتی
  ۱ حمام
  آشپزخانه
  و ۲ تراس
  همچنین سیستم گرامیش از نوع پکیج و رادیات
  با پکیج ۲۸۰۰۰
  میخواهیم برای هر واحد جداگانه ۱ پمپ استفاده کنیم.
  برای ساختمان هم ۱ منبع ۱۲۰۰ لیتری در نظر گرفته شده.
  ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایید برای هر واحد از چه نوع پمپی با چه دبی و هدی استفاده کنیم که هیج افت فشاری نداشته باشیم.

  ارتفاع کف واحد ۱ از پارکینگ ۸ متر
  ارتفاع کف واحد ۲از پارکینگ ۱۱ متر
  ارتفاع کف واحد ۳ از پارکینگ ۱۴ متر
  ارتفاع کف واحد ۴ از پارکینگ ۱۷ متر

  1. سلام
   ممنونم
   شما می تونید از پمپ های نیم اسب در داخل هر واحد استفاده کنید.منبع هم مناسبه برای کارتون
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید

  2. یک دنیا تشکر_فقط جسارتا امکان داره برای مشخصاتی که عرض کردم -اگر پمپ ها رو در پارکینگ قرار بدیم-بفرمایید برای طبقه آخر چه پمپی لازم و کافی هستش>؟آیا پینتاکس
   cb100 -با هد ۳۵ متر و دبی ۲.۵متر مکعب بر ساعت میتونه جوابگو باشه؟

 73. با سلام
  لطفا بفرمایید برای یک اپارتمان با ۸ طبقه مسکونی، زیر زمین ، تجاری وبالکن( جمعا ۱۱ طبقه) پمپ جند اسب با چه دبی وهدی نیاز هست؟ خیلی ممنون

  1. سلام
   برای راهنمایی بهتر لازم است که تعداد واحد ها رو هم بفرمایید
   اما شما می توانید از یک پمپ ۱.۵ اسب دو پروانه استفاده کنید.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید

 74. سلام.ممنون از راهنمایی دقیقتون
  ولی جهت اطمینان خاطر لطفا بفرمایین برای طبقه۴ دو واحدی و۱ پارکینگ چه پمپی را پیشنهاد میکنید؟
  (هرواحد۱۰۰متر)
  مخزن حتما لازمه؟
  بدون مخزن و با مخزن بفرمایین چه پمپی مناسب میباشد؟

  1. سلام
   ممنون
   اگر برای کل طبقات پمپ نیاز دارید باید از یک پمپ ۱.۵ اسب دو پروانه به همراه منبع تحت فشار ۸۰ یا ۱۰۰ لیتری به همراه لوازم اتوماتیک و مخزن ۲۰۰۰ لیتری استفاده نمایید.
   مخزن برای نگهداری آب نیاز است . که در صورت نبود آن، پمپ شروع به مکش آب از رایزر شهری می کند که در اینصورت ساختمان های مجاور بدون آب می مانند و پمپ شما می سوزد و اداره آب نیز شما راجریمه می کند.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید

 75. با سلام
  یک ساختمان ۴ طبقه تک واحدی ( متراز هر واحد ۵۸ متر به همراه یک سرویس بهداشتی , فلاش تانک و حمام) و یک طبقه پارکینگ چه پمپی را می باشد.لطفا گزینه های مناسب و ترجیحاً کم صدا و با ضمانت را به همراه قیمت و دستمزد نصب و راه اندازی را معرفی بفرمایید..با تشکر از پاسخگویی شما

  1. سلام
   شما باید از یک پمپ ۱ اسب جتی به همراه منبع ۶۰ لیتری و لوازم اتوماتیک استفاده نمایید.
   البته باید این نکته را ذکر کرد که پمپ های سری بشقابی نسبت پمپ های جتی از صدای کمتری برخوردارند، اما در صورت نصب آنها، میزان آبدهی در ساختمان شما (در طبقات بالا) تامین نمی گردد.
   در ضمن جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید

 76. با سلام و تشکر فراوان
  ما در طبقه سوم اپارتمان ۳طبقه ۳واحده هستیم که با احتساب پارکینگ میشه ۴طبقه
  در پارکینگ از یه پمپ و مخزن گوجه ای و یه منبع هزار لیتری استفاده میشه
  الان چند وقتی هستش که با باز کردن شیر آب در طبقه سوم اصلا پمپ عمل نمیکنه و یا خیلی دیر عمل میکنه مثلا شب ها اصلا عمل نمیکنه
  اون مواقعی که عمل نمیکرد آب با فشار کم برقرار بود الان چند روزه اصلا هیچ آبی بالا نمیاد چه دستوری میفرمایید؟
  من میتونم فقط برای واحد خودم یه پمپ جداگانه روی تراس بزارم؟

  1. سلام
   اینکه پمپ در ارتفاع بالا عمل نمی کند به احتمال زیاد به دلیل این است که مخزن نتوانسته به اندازه کافی به پمپ آب برساند و پروانه پمپ خراب شده است.
   ولی شما می توانید از یک پمپ نیم اسب به همراه ست کنترل در واحد خود استفاده نمایید.
   در ضمن جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید

 77. با سلام
  برای یک آپارتمان ۵ طبقه هر طبقه ۴ واحد با یک طبقه پارکینگ چه مخزن ذخیره و انبساط و پمپی در پارکینگ پیشنهاد میدید؟
  پمپ ابارا بهتر است یا داب یا پنتاکس ؟
  ظرفیت مخازن و مشخصات پمپ را چطور انتخاب کنیم
  متشکرم

  1. سلام
   شما می توانید از یک پمپ ۲ اسب ۲ پروانه به همراه مخزن ۶۰ لیتری استفاده نمایید.
   در ضمن جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید

 78. با سلام.من در طبقه اول بالای پارکینگ واحد۸۰ متری زندگی میکنم.درکل ۳طبقه هرطبقه۱واحد باپارکینگ۴ طبقه.طبقات بالا هر کدوم مستقلا یه پمپ دارن یکی با مخزن قرمز رنگ روی پمپ.بعدی فقط یه پمپ و اتوماتیک.ما اصلا در بیشتر اوقات روز آب نداریم برای واحد بنده چه پمپ پیشنهاد میکنید.قبلا از وقتی که برای راهنمایی ما می گذاریم ممنونم.

  1. سلام
   شما می توانید جهت نصب پمپ آب در واحد خود از یک پمپ نیم اسب به همراه ست کنترل استفاده نمایید و اگر نیاز به پمپ کم صدا دارید می توانید از یک پمپ ۱ اسب استفاده نمایید.
   در نهایت شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید.

 79. با سلام
  برای واحد ویلایی دوبلکس با متراژ ۶۰متر مربع در پایین با یک سینک، ماشین لباس شویی، فلاش تانک و سرویس بهداشتی ایرانی و طبقه دوم با متراژ ۷۰ متر با حمام، روشویی ، فلاش تانک و سرویس بهداشتی فرنگی ، چه پمپی و چه ست کنترلی را و با چه مارکی پیشنهاد می کنید. ضمنا می خواهم صدای پمپ پایین باشد.ضمنا حیاط دارای باغچه بوده و متراژ باغچه ۳۰۰ متر مربع میباشد.ممنون می شوم زودتر جواب دهید تا در تعطیلات پایان هفته پس از خرید از شما اقدام گردد. سپاسگزارم.

  1. کارشناس

   سلام
   پمپ های مورد استفاده اکثرا دارای صدا می باشند، ولی شما جهت کاهش صدا می توانید یکی از دو گزینه زیر را انتخاب نمایید:
   ۱- از پمپ ۱ اسب جتی استفاده کنید و به جای ست کنترل از لوازم اتوماتیک استفاده نمایید که فقط در صورت لزوم پمپ را روشن میکنند و بدین ترتیب، سر و صدا کمتر به گوش شما می رسد.
   ۲- می توانید از پکیج های بوستر پمپ ایزی باکس داب، استفاده نمایید که کاملا بی صدا هستند و به هیچگونه لوازم و ست کنترلی نیاز ندارند.
   در نهایت شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید.

 80. با سلام
  من در یک ساختمان ۴ طبقه مسکونی به همراه پیلوت و پارکینگ زندگی میکنم. تعداد واحد این آپارتمان ۱۴ واحد است . (هر نیم طبقه ۲ واحد) برای تقویت فشار آب ساختنان نیاز به یک پمپ بدون مخزن داریم. شما چی پیشنهاد میکنید؟ چه مارک و مدلی ؟ این مجتمع دارای ۸ واحد ۱۱۰ متری و ۶ واحد ۷۰ متری می باشد. کنتور آب ۱۴ واحد نیز یکی می باشد. تعداد شیرهای هر ساختمان تقریباً ۹ عدد می باشد. (دوش حمام، توالت فرنگی، روشویی توالت فرنگی، توالت ایرانی، روشویی توالت ایرانی، فلاش تانک، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی و سینک ظرفشویی) ضمنا، سیستم سرمایش واحدها کولر آبی که در پشت بام قرار دارد و سیتم گرمایش نیز پکیج است.
  ممنون از راهنمایی شما

  1. کارشناس

   سلام شما می توانید از یک پمپ ۱.۵ اسب دو پروانه به همراه منبع ۶۰ لیتری هاماک و لوازم اتوماتیک استفاده نمایید.
   در نهایت شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید.

 81. با سلام و احترام یک ساختمان سه طبقه (همکف و۲ طبقه روی آن) کلا سه واحد همکف ۶۰ متر و دو طبقه دیگر ۱۰۰ متر . یک پمپ متفرقه ۱ اسبی ایرانی و یک مخزن ۶۰ لیتری با سیستم اتوماتیک در طبقه همکف همراه با تانکر ۵۰۰ لیتری به مدت یک سال نصب بوده است که در این مدت فشار آب به خصوص در طبقه ۳ مناسب نبود هفته قبل تیوب مخزن ۶۰ لیتری سوراخ شد و پمپ هم دچار مشکل گردید قصد تعویض پمپ را دارم پیشنهاد شما چیست علت جواب ندادن پمپ ۱ اسبی قبلی چی میتونه باشه آیا میتونه از تیوب مخزن ۶۰ لیتری باشه چون این مخزن ایتالیایی تولید ۲۰۱۶ هست و ما اوایل ۲۰۱۹ اون را خریداری کردیم تفاوت معناداری بین پمپ ابارا وارداتی و تولید داخل وجود داره چون اکثر پمپهای موجود در بازار مونتاژ داخل هست و اصل به سختی پیدا میشه در ضمن یه تانکر ۵۰۰ لیتری هم روی پشت بام هم وجود داره که تنها برای کولر آبی استفاده میشه ممنون از پاسخگویی شما

  1. کارشناس

   سلام
   بعد از خراب شدن تیوپ، پمپ آب به صورت مداوم کار کرده و سبب سوختگی پمپ شما گردیده است.
   شما می توانید از یک پمپ ۱ اسب جتی ابارا استفاده کنید ( به احتمال زیاد پمپ قبلی شما ۱ اسب بشقابی بوده است) و تیوپ منبع را تعویض نمایید.
   بعد از اعمال تحریم ها پمپ های ابارا در بازار کمتر شد، اما شرکت ابارا در ایران نیز یک کارخانه تولیدی دارد که قطعات وارد شده در اینجا اسمبل می شود و با قیمت کمتری به فروش می رسد، اما با همان کیفیت و کارایی با این تفاوت که پمپ های ابارای داخل، دارای ۱۸ ماه گارانتی بی قید و شرط دارند.
   در هر صورت پمپ ۱ اسب جتی ابارا فعلا هم نسخه ی ایرانی و هم ایتالیایی آن موجود است.
   در نهایت شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید.

 82. سلام و ادب آقای مهندس برای اپارتمان ۱۰۰ متری طبقه اول از چه پمپی استفاده کنیم ممنون

  1. کارشناس

   سلام
   متشکرم
   شما می توانید از یک پمپ نیم اسب ابارا به همراه ست کنترل استفاده نمایید.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید

 83. سلام بنده طراحی سیستم های اطفا حریق رو انجام میدم برای طول مسیر لوله ۲۰۰ متر و سایز ۲.۵ اینج با ارتفاع لوله برابر ۶متر مبنی بر سیستم اب ، مدل پمپ پیشنهادی چیه،حداقل فشار مورد نیاز کاری ۱۰بار است

  1. کارشناس

   سلام
   شما می توانید از پمپ پمپیران سری ۲۰۰-۶۵ استفاده نمایید.
   در ضمن شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید.

 84. سلام و عرض ادب

  یک آپارتمان سه طبقه داریم که در هر طبقه یک واحد است و در همکف هم یک واحد . (مجموعا ۴ واحد مسکونی)
  متراژ طبقه همکف حدود ۱۰۰ متر و متراژ دو طبقۀ وسطی حدود ۱۳۳ متر و متراژ طبقۀ آخر حدود ۹۰ متر است .
  گرمایش هر طبقه بطور جداگانه با پکیج تامین می شود و سرمایش هم از طریق سه کولر آبی که در پشت بام قرار دارد . (در ارتفاع حدودا ۱۲ متر)
  فشار آب حتی در زمان حاضر که باید بالا باشد هم انقدر کمه که در همکف هم فشار آب پر قدرت نیست و با باز کردن آب همکف هم پمپ فعلی روشن میشه . (منبع انبساط ۸۰ لیتری هم استفاده شده!!) علت این امر هم احتمالا استفادۀ گستردۀ سایر همسایه ها از بوستر پمپ در اون منطقه است .

  با این اوصاف چه پمپی و چه منبع انبساطی استفاده بشه تا هم کاملا بدرستی و بدون احتمال عدم کارکرد در طبقات بالا کارش رو انجام بده ، هم سر و صدای کمی داشته باشه . چون در حال حاضر ، ساکن طبقۀ همکف واقعا از صدای پمپ در عذابه .

  پیشاپیش ممنون از محبت شما و وقتی که گذاشتید .

  1. کارشناس

   سلام
   شما می توانید از یک پمپ بی صدا ۱ اسب بشقابی به همراه منبع تحت فشار ۶۰ لیتری و لوازم اتوماتیک استفاده نمایید
   در ضمن جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و یا ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید

 85. سلام
  ساختمان ما دارای ۷ طبقه ( با زیرزمین و پیلوت و ۵ طبقه مسکونی ) با ۱۰ واحد مسکونی می باشد پمپی می خواهیم که از مخزن دفنی در زیرزمین به مخزن در پشت بام هدایت کنه و بعد پمپی که از مخزن در پشت بام به واحدها هدایت کنه پیشنهاد بفرمائید ( هد و دبی و منبع تحت فشار ؟ )

  1. کارشناس

   سلام
   شما باید از یک پمپ ۱ اسب ارتفاع بالا با فلوتر برقی جهت انتقال آب از پایین به پشت بام و همینطور از یک پمپ ۱ اسب بشقابی به همراه منبع ۶۰ لیتری و لوازم اتوماتیک جهت انتقال آب از پشت بام به واحد ها استفاده نمایید.
   در ضمن جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و یا ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید

 86. سلام
  خسته نباشید، یک بلوک ۳ طبقه داریم که با پیلوت ۴ طبقه میشود، بلوک ۹ واحده میباشد چه پمپ و با چه تجهیزاتی استفاده کنیم که فشار اب یکنواخت و مناسب باشه برای ۹ واحد ممنون میشم راهنمایی کنید

  1. کارشناس

   سلام
   متشکرم
   شما می توانید از یک پمپ ۱.۵ اسب دو پروانه، به همراه منبع ۶۰ لیتری هاماک و لوازم اتوماتیک استفاده نمایید.
   در ضمن جهت کسب اطلاعات و راهنمایی های بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید.

  2. کارشناس

   سلام
   متشکرم
   شما می توانید از یک پمپ ۱٫۵ اسب دو پروانه، به همراه منبع ۶۰ لیتری هاماک و لوازم اتوماتیک استفاده نمایید.
   در ضمن جهت کسب اطلاعات و راهنمایی های بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید.

 87. سلام
  خانه ما ویلایی هستش و فشار اب و خصوصا اب گرم کم هستش اگر بخواییم پمپ بزاریم از چه پمپی باید استفاده شود.و فضایی که پمپ قرار میگیره تا توالت و حمام و آشپزخانه نزدیک است فکر میکنم تا توالت و حمام دو متر و تا آشپزخانه ۵ متر باشد.به ما پمپ پنتاکس و ویکتور و دیزل ساز معرفی کردن و در مورد هیچ کدوم اطلاعات نداریم

  1. کارشناس

   سلام
   ممکنه اطلاعات دقیق تری بفرمایید مثل اینکه خانه شما چند طبقه است ؟ چه تعداد سرویس بهداشتی دارید ؟ و اینکه حیاط دارید؟ پمپ در کجا باید نصب شود؟

 88. سلام. مجتمع ما با طبقه پیلوت ۸ طبقه می باشد. و در پشت بام ۴۰۰۰ لیتر منبع آب در نظر گرفته شده و در پارکینگ ۲۰۰۰ لیتر مخزن آب که با کمک پمپ و فلوتر به پشت بام منتقل میشه. واحدهای طبقه ۷-۶ فشار آب خیلی کم و طبقه ۵-۴ فشار آب کم هست. برای حل مشکل اگر بخوام پمپ روی پشت بام اضافه کنیم چه پیشنهادی میدهید؟
  ممنون

  1. سلام
   اگر شما پمپ دارید و همچنان مشکل فشار دارید، به احتمال زیاد پمپ شما ضعیف انتخاب شده و یا مشکل تنظیم فشار دارید. شما در ابتدا باید با یک نصاب هماهنگ کنید تا سیستم آبرسانی شما را بررسی کند. اگر مشکل از ضعیف بودن پمپ بود ، در این صورت می توانید از دو حالت زیر استفاده کنید:
   ۱- برای نصب پمپ آب در پارکینگ باید از پمپ ۱.۵ اسب دو پروانه با منبع و لوازم اتوماتیک استفاده نمایید
   ۲- برای نصب پمپ آب در پشت بام باید ز پمپ ۱ اسب بشقابی به همراه منبع و لوازم اتوماتیک استفاده نمایید
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید.

 89. سلام مجتمع ما چهار طبقه و هشت واحدی و یک طبقه پایلوت می باشد من طبقه دوم ساکنم که بدلیل کاهش فشار آب مجبورم شخصآ پمپ نصب کنم چه نوع پمپی برا واحد من به تنهایی کافیه.؟ ضمناً با توجه به اینکه من مستاجرم و امکان داره سال آینده در مجتمعی در طبقه چهارم باشم پمپی به من معرفی کنید که در صورت جابجایی طبقات بتونه جواب بده… ببخشید خواستم بدونم پمپ بشقابی بهتره برا تقویت آب مصرف خانگی یا پروانه ای؟ ممنونم

  1. سلام
   شما می توانید از یک پمپ نیم اسب ابارا به همراه ست کنترل اهواز استفاده نمایید. که قابل جابجایی نیز می باشد.
   در ضمن می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ تماس حاصل فرمایید.

 90. با سلام. در مجتمع ما روی خروجی پمپ، یک بای پس هست و هشت انشعاب که کنتور دارند و متعلق به هشت واحد است. یک انشعاب دیگر هست که کنتور ندارد و بجای آن یک شیر یک طرفه نصب شده و قبل از یک طرفه یک شیر فلکه دارد. این انشعاب چه کاری انجام میده و متعلق به کجاست و آیا شیر فلکه که اول انشعاب وصل شده باید باز باشد یا بسته؟ با تشکر

  1. کارشناس

   سلام
   وقتی انشعابی بدون کنتور است، پس مربوط به پرکردن منبع یا چیز دیگری می باشد. و اینکه چون شیر خودکار وجود دارد، به احتمال زیاد باید مورد را در پشت بام جستجو کنید.
   و در مورد سوال دوم : برای انتقال آب شیرفلکه باید باز باشد.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر، شما می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ تماس حاصل فرمایید.

 91. سلام برای اپارتمان ۷۵ متری طبقه سوم روی پیلوت چه پیشنهادی دارید؟

  1. کارشناس

   سلام
   اگر شما نیاز به پمپ، فقط برای واحد خود، نیاز دارید، می توانید از یک پمپ نیم اسب ابارا به همراه ست کنترل اهواز ایران استفاده نمایید.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ و ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ درتماس باشید.

 92. جعفرزاده

  با سلام
  در ساختمان ۴ طبقه تک .واحدی با متراژ ۱۲۵ متر اگر پمپ آب برای کل ساختمون بخواهیم چه پمپی رو پیشنهاد می فرمایید ؟‌ طبقه اول و دوم بدون پمپ مشکلی ندارند
  برای طبقه چهارم میشه به تنهایی پمپ در نظر گرفت؟ اگر بله لطفا مشخصات اون رو هم بفرمایید

  1. کارشناس

   سلام
   اگر شما قصد دارید پمپ را برای کل ساختمان نصب کنید، باید از یک پمپ ۱ اسب جتی به همراه لوازم اتوماتیک و منبع ۶۰ لیتری استفاده نمایید. و اگر قصد دارید برای طبقه چهارم پمپ نصب کنید، باید از یک پمپ نیم اسب به همراه ست کنترل استفاده نمایید.
   شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ و ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ درتماس باشید.

 93. یوسف رضایی

  با سلام و سپاس جهت اطلاعات مفیدی که در وبسایتتون قرار دادید. ما برای یک سوله که فشار آب در همکف هم بسیار ناچیزه نیاز به یک پمپ داریم که با توجه به فشار کم آب سوله باید یک مخزن جهت ذخیره آب هم تهیه کنیم. جهت سرویس های بهداشتی ته سالن، لوله های آب از بالای سوله رد شده اند و بالاترین ارتفاع لوله حدود ۸ متر است و در انتهای سوله لوله به سمت پایین رفته و به دو عدد سرویس بهداشتی در همکف وصل میشود. مصرف روزانه ما حدود ۲۰۰ لیتر است. ممنون میشم در خصوص انتخاب پمپ مورد نیاز راهنمایی بفرمایید.

  1. سلام
   ممنونم
   شما می توانید از یک پمپ ۱ اسب جتی ابارا به همراه یک مخزن ۵۰۰ لیتری طبرستان و یک ست کنترل اهواز ایران استفاده نمایید.
   در ضمن جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید.

 94. با سلام.منزل ما یک واحد ۱۲۰ متری (قدیمی ساز ) در طبقه دوم – روی همکف- هست. فشار آب خیلی کم هست.واحد داری حمام و سرویس بهداشتی ، ظرفشویی و … میباشد.برای تقویت فشار آب چکار انجام بدم؟ قرار دادن پمپ و مخزن در همکف کفایت میکند ؟ اگر آره ، با چه حجم و ظرفیتی؟ با تشکر…

  1. سلام
   شما می توانید از یک پمپ نیم اسب ابارا به همراه مخزن ۲۴ لیتری و لوازم اتوماتیک استفاده کنید. (در صورت قرار دادن خارج از واحد – و در طبقه همکف)
   اگر قصد دارید آن را داخل واحد نصب کنید، باید از ست کنترل به جای لوازم اتوماتیک و مخزن استفاده نمایید.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید.

 95. سلام بنده در طبقه ۵ام ساکن هستم و کنتور آب در همکف می باشد و هر واحد کنتور آب مجزا دارد چه نوع پمپی مشکل فشار آب واحد بنده را حل میکند

  1. سلام
   شما میتوانید از یک پمپ ۱ اسب ارتفاع بالا ی دیزل ساز به همراه منبع و لوازم اتوماتیک در پارکینگ استفاده نمایید.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با همکاران ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید

 96. سلام
  من در آپارتمانی زندگی میکنم که هر واحد منبع اب و پمپ جدا دارد واحد بنده در طبقه دوم میباشد پمپ و منبع در پارکینگ است چه پمپی مناسب است؟

  1. سلام
   اطلاعات شما ناقص است
   لطفا بفرمایید ساختمان چند طبقه و چند واحد می باشد و اینکه هرواحد پمپ دارد؟ و شما علاوه بر آن نیاز به پمپ دارید ؟ یا اینکه کل ساختمان دارای یک پمپ می باشد

 97. با سلام.برای یک ساختمان ۸طبقه(۷طبقه مسکونی ۲واحده + ۱طیقه پیلوت) پمپ چند اسب پیشنهاد میکنید؟

  1. سلام
   شما می توانید از یک پمپ ۱.۵ اسب دو پروانه و یا ۲ اسب دو پروانه ابارا به همراه منبع ۱۰۰ لیتری و لوازم اتوماتیک استفاده نمایید.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ استفاده نمایید.

 98. باسلام.بنده مالک یک واحد۹۲متری درطبقه دوم روی پارکینگ همکف می باشم وفشارآب داخل واحدماخیلی کم می باشدضمنا”مخزن ۱۰۰۰لیتری هم درپشت بام طبق چهارم که باپارکینگ طبقه پنجم می باشد،قرارگرفته است لطفاراهنمائی بفرمائیدبرای تقویت فشارآب واحدخودم وپرنمودن مخزن پشت بام ازچه نوع پمپ ودرکجای ساختمان استفاده نمایم.باتشکرازمدیریت ومشاوران شایسته شما

  1. سلام
   شما می توانید از یک پمپ ۱ اسب جتی استفاده کنید که هم فشار منبع رو تامین کنه و هم فشار واحد رو، البته می تونید از پمپ ۱ اسب ارتفاع بالا مثل DM80 دیزل ساز و یا PM80 پنتاکس استفاده نمایید.
   محل نصب پمپ نیز باید در پایین باشد.
   شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید.

  2. سلام
   پمپ را باکلیداتوماتیک دیجیتال یا ست کنترل نصب نمائیم بهتراست یابامنبع انبساط وکلیدمکانیکی,؟بدلیل اینکه نصاب هاهرکدام یک نظری ارائه میدهند.لطفا”راهنمائی نمائید.باتشکر

  3. سلام
   اگر ساختمان مورد نظر شما ۱ طبقه و ۱ واحد است ، بهتر است از ست کنترل استفاده نمایید. اما اگر بیش از ۱ طبقه و ۱ واحد دارید اصولی تر است که از منبع ذخیره و لوازم اتوماتیک استفاده نمایید.
   دلیل آن هم در این است که ست کنترل با هربار بازکردن شیر آب در هر طبقه، دستور روشن شدن را به پمپ می دهد که این کار سبب بالارفتن استهلاک پمپ و مصرف انرژی می گردد و در نهایت از عمر پمپ شما کاسته میشود.
   اما استفاده از منبع و لوازم اتوماتیک در ساختمان ها ی بیش از ۱ طبقه، بنابر ظرفیت منبع، به پمپ استراحت داده می شود و استهلاک پمپ و مصرف انرژی تا حد زیادی کاهش می یابد
   در صورت کسب اطلاعات بیشتر لطفا با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید.

 99. عرض سلام
  ما یک ساختمان با چهار طبقه تک واحدی ۸۰ متری هستیم
  بخاطر فشارکم در تابستان بنابر مشورت با پمپ فروشان یک پمپ یک اسب جتی با ست کنترل ایرانی نصب کردیم البته بدون مخزن
  بعد از ۳ هفته چند نفر از دوستان گفتند پمپ جتی بخاطر فشار بالا قطعا باعث ترکیدگی لوله ها میشه
  میخواستم نظر و راهنمایی از شما بگیرم که چکار باید بکنم؟
  الان پمپو خاموش کردم تا به نتیجه بریم
  در ضمن فشار روی ست کنترل حدود ۹ بار نشون میده

  1. سلام
   شما باید به این نکته توجه داشته باشید که اگر لوله های شما پلی اتیلن باشد، توانایی تحمل ۱۰ بار را دارند، و اگر لوله ها فلزی باشد توانایی تحمل ۸ بار را دارد.
   و از طرفی پمپ شما به همراه ست کنترل نهایتا ۴ بار فشار ایجاد می کند. پس مشکلی ایجاد نمی گردد.
   ولی فشاری که شما برروی ست کنترل دیدید احتمالا اشتباه بوده است.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید.

 100. سلام آپارتمان ما ۴ طبقه ۸ واحد هستش متراژ هر واحد ۸۰ متره .یک پمپ ۱.۵ اسب و دو عدد منبع ۲۰ لیتری روش نصبه بعد از مدتی کارکرد پلاتین اتومات به هم میچسبه تا حالا دوبار اتومات رو عوض کردیم ولی باز این مشکل هستش ممنون میشم راهنمایی کنید.

  1. سلام
   علت مشکل شما در این است که پمپ دائما خاموش و روشن می شود، که برای جلوگیری از این اتفاق، باید از کلید ترکیه ای ۱۱ بار استفاده نمایید. و البته فشار باد منابع تحت فشار نیز باید چک شود. که به احتمال زیاد شارژ نشده است.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با همکاران ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ و ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ تماس حاصل فرمایید.

 101. با سلام. مجتمع مسکونی ما دارای ۶ طبقه می باشد. هر طبقه ۶ واحد. جمعا ۳۶ واحد. با احتساب همکف که پارکینگ است ۷ طبقه. ما یک مخزن آب ۱۰۰۰۰ لیتری داریم. یک موتور ابارا ۵.۵ اسب و دو مخزن تحت فشار ۱۰۰ لیتری جمعا ۲۰۰ لیتر. اما کماکان مشکل فشار در طبقات ۵ و ۶ داریم. فشار بار رو بالا میبریم احتمال ترکیدگی لوله ها در طبقات پایین هست و نارضایتی ساکنین این طبقات به خاطر فشار بالا. کم هم کنیم طبقات بالا آب خوبی دریافت نمیکنن. چه راهکاری پیشنهاد میدید؟ در ضمن قصد داریم پمپ دیگری در کنار همین پمپ قرار دهیم تا تایم استراحت بیشتری برای پمپ فراهم شود. در این رابطه چه پیشنهادی دارید؟ آیا باید مجدد پمپی مشابه یعنی ۵.۵ اسب خریداری شود؟

  1. سلام
   اگر این امکان برای شما وجود دارد، برروی طبقات پایین بر سر رایزر ها شیر فشار شکن قرار دهید، تا فشارها را پایین بیاورد.
   ولی نکته مهم تنظیم فشار پمپ است که توسط کلید پمپ صورت می پذیرد. حتما با یک کارشناس مجرب هماهنگ کنید تا دلایل فشار، در طبقاتی پایین را بررسی کند، چون اصولا اگر پمپ شما ۵.۵ اسب دو پروانه باشد، حداکثر ۵ بار فشار ایجاد می کند، این فشار بالایی برای طبقاتی پایین نیست.
   و در نهایت باد منابع تحت فشار نیز چک شود.
   در صورت کسب اطلاعات بیشتر، شما می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید.

 102. خسته نباشید.
  اینجانب ویلایی دوبلکس دارم که میخواهم آب به پشت بام آن نیز برسد با توجه به اینکه محل پمپ در دو متری ساختمان می باشد و ساختمان دارای سرویس توالت با فلاش تانک در طبقه اول و دوم بوده و دارای حمام در طبقه دوم می باشد و محل ماشین لباسشویی و ظرفشویی در طبقه اول می باشد و دارای دو عدد روشویی در هر طبقه و سینک د رطبقه اول می باشد و محوطه پارکینگ و درخت کاری ۱۲۰متری حیات می باشد ؛ خواهشمند است مرا در انتخاب پمپ و مخزن مناسب و محل خرید آنها راهنمایی فرمایید.
  با سپاس و تشکر

  1. سلام
   شما می توانید از یک پمپ ۱ اسب جتی ابارا به همراه ست کنترل استفاده نمایید.
   در ضمن می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید

 103. علی حسینی

  با سلام برای یک ساختمان ۶ طبقه با ۲۳ واحد چه پمپی را توصیه میفرمایید ؟با تشکر

  1. سلام
   شما می توانید از یک پمپ ۳ اسب دو پروانه به همراه منبع ۱۰۰ لیتری و لوازم اتوماتیک استفاده نمایید.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید.

 104. سلام ببخشید ما خونه دو طبقه است۱۵۰ مترطبقه اول طبقه دوم ۷۰ متر اصلا پمپ اب نداریم طبقه اول فشارآبش بدون پمپ عالیه ولی طبقه دوم فشار اب خوب نیست یعنی بعضی اوقات اصلا اب ندارم به نظرتون چه پمپی بگیرم فقط واسه طبقه دوم هم فشارآب داشته باشم جنس پمپ هم خوب باشه هم قیمتش مناسبتر باشه برام چون مهمه ممنونم

  1. سلام
   شما می توانید از یک پمپ نیم اسب به همراه ست کنترل در داخل واحد خود استفاده نمایید.
   در ضمن شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید

 105. سلام.آپارتمان ما ۵ طبقه ۲ واحدی هستیم با احتساب همکف و زیرزمین جمعا ۷ طبقه می باشد.پمپ آب مدل pentax CB 160/01 در زیرزمین نصب است (HP=1.5).مدتی زیادی است که مدیر ساختمان پمپ آب را قطع کرده و می گوید به علت قوی بودن پمپ امکان تریکدگی لوله ها وجود دارد.!!!!!!! آیا اظهار نظر ایشان صحیح می باشد؟

  1. سلام
   این پمپ حداکثر ۶ بار فشار ایجاد می کند و در زمانی که درحال فعالیت می باشد، حداکثر به ۴ بار فشار می رسد ، در حالیکه لوله های ساختمان، حتی اگر قدیمی هم باشند، توانایی تحمل ۸ بار فشار را دارند.
   پس بنابراین نظر ایشان صحیح نمی باشد.

 106. با عرض سلام و خسته نباشید
  واحد ما یک واحد ۶۰ متری در طبقه آخر یک آپارتمان سه طبقه روی پارکینگ قرار دارد. پشت بام یک تانکر ۵۰۰ لیتری داریم که به علت فشار کم آب همسشه مشکل داریم. شیر آب ورودی به واخد در آشپزخانه هست. در بالکن هم شیر آب داریم. برای خرید و نصب پمپ آب در محلهای پشت بام، آشپزخانه یا بالکن لطفا راهنمایی بفرمایید.
  در صورت نصب در پشت بام یا بلکن چه اقدامات محافظتی در مقابل هوای سرد و بارندگی انجام شود؟
  با تشکر

  1. با سلام و تشکر
   شما می توانید برای واحد خود از یک پمپ نیم اسب به همراه ست کنترل استفاده نمایید.
   و اینکه برای قرار دادن پمپ در پشت بام، سعی کنید برروی پمپ یک حفاظ داشته باشید که در مقابل نور آفتاب و سرمازدگی از آن محافظت شود و همچنین فقط کلگی پمپ

    را با پشم شیشه عایق کنید .
    جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما با شماره ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ تماس حاصل فرمایید.
 107. محمدخانی

  با سلام و تشکراز بابت وقت و حوصله ایی که می گذارید . در یک آپارتمان پنج طبقه زندگی می کنم با یک طبقه پارکینگ ویک طبقه زیر زمین هر طبقه چهار واحد جمعا بیست واحد با متراژهای مختلف .طبقات چهارم و پنجم مشکل فشار آب دارند . اگر بخواهیم برای کل ساختمان پمپ آب بگذاریم چه پمپی را پیشنهاد می کنید آیا مخزن ذخیره هم نیاز است مثلا یک مخزن دو هزار لیتری لطفا راهنمایی بفرمایید .

  1. سلام
   و تشکر از لطف شما
   شما می توانید از یک پمپ ۱ اسب ارتفاع بالا مانند پمپ DM80 دیزل ساز به همراه منبع ۶۰ لیتری و لوازم اتوماتیک استفاده نمایید.
   در ضمن جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید.

 108. با سلام
  برای یک آپارتمان مسکونی ۴ طبقه ( پارکینگ + سه واحد مسکونی بر روی پارکینگ ) هد و دبی مورد نیاز پمپ و نوع پمپ چه باشد ؟

  1. سلام
   میزان دبی مورد نیاز ۱۲۰۰لیتر در ساعت و میزان هد نیز ۴۲متر باید باشد. که شما می توانید از پمپ ۱ اسب ارتفاع بالا مانند DM80 دیزل ساز استفاده نمایید
   شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید.

 109. با سلام. آپارتمان ما ۶ طبقه با پارکینگ و انباری که مجموعا ۸طبقه محاسبه میشه. جدیدا مخزنی رو در زیرزمین قراردادیم و بجای اینکه پمپ مستقیم از آب شهر بکشه از مخزن ذخیره میکشه طبقه ۶ مشکل داره هنوز. طبقات دیگه هم مثل قبل نیستند چون آب شهر دیگه پشت پمپ نیست.
  آیا از ظرفیت پمپه یا چیز دیگه؟ با تشکر

  1. سلام
   به دلیل اینکه قبلا پمپ شما به رایزر شهری متصل بوده، رایزر شهری ۱ بار فشار نیز به پمپ شما اضافه می کرده، که با قطع آن و جایگزینی مخزن، یک بار فشار یاد شده از بین می رود و طبیعتا مشکل فشار آب ایجاد می گردد.
   برای رفع این مشکل، شما باید از یک پمپ قوی تر استفاده کنید.
   پمپ آب ۱.۵ اسب دو پروانه مناسب حال شما می باشد.
   شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ و ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ تماس حاصل فرمایید.

 110. رضا ماندگاری

  سلام. آپارتمان من در طبقه پنجم صد متری هست. و برای واحد ما به تنهایی:
  همکف پمپ همراه منبع آب و همچنین مخزن تحت فشار داریم.
  .
  فشار آب اصلا رضایت بخش نیست بفرمایید. برای ارتقاء کار چه کنیم؟ و اینکه تغییر پمپ کار خوبیه. و یا مخزن تحت فشار و تغییر بدیم به اتومات بهتر میشه؟

  1. سلام
   اگر از ابتدا مشکل فشار در ساختمان را داشتید، قدرت پمپ شما پایین است
   ولی اگر در ابتدا مشکلی وجود نداشته و بعدا این مشکل بوجود آمده، به احتمال زیاد منبع تحت فشار شما نیاز به سرویس باد دارد
   در ضمن در صورت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ و یا ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ تماس حاصل فرمایید.

 111. هادی ذوالفقاری

  با سلام
  برای یک سوئیت آپارتمان که دارای ۱۱ واحد ۵۰ متری در پنج طبقه بعلاوه پارکینگ دارای آب مشترک چه پمپی مناسب است .
  با تشکر

  1. کارشناس

   سلام
   شما می توانید از پمپ ۱.۵اسب دو پروانه به همراه لوازم اتوماتیک ، منبع تحت فشار۱۰۰ لیتری و منبع ذخیره آب ۲۵۰۰ یا ۳۰۰۰ لیتری استفاده نمایید.
   در ضمن شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ و ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ تماس حاصل فرمایید.

 112. سلام واحد ما ۱۵۰ متری طبقه دوم(طبقه اول همکف است) بامنبع آب اختصاصی روی پشت بام ولی بازهم فشارآب داخل ساختمان کم است و به سختی میشه دوش گرفت چکارباید کرد و چه موتور با چه مشخصاتی مشکل را حل میکند. ممنون

  1. کارشناس

   سلام
   برای نصب پمپ در داخل واحد می توانید از پمپ نیم اسب به همراه ست کنترل استفاده نمایید.
   همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل نمایید.

 113. محمد حجازی

  با سلام
  آپارتمان اینجانب در طبقه سوم روی پاکینگ قراردارد.هر واحد آپارتمان کنتور آب جداگانه دارد.متراژآپارتمان ۱۶۰ متر می باشد.خواهسمند است راهنمایی بفرمایید چه پمپی تهیه کنم؟

  1. کارشناس

   سلام
   اگر شما قصد استفاده از پمپ در داخل واحد را دارید، می توانید از پمپ نیم اسب به همراه ست کنترل استفاده نمایید .
   و اگر قصد استفاده برای کلیه واحد ها را دارید، باید مشخصات دقیق تری را بفرمایید .
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل نمایید.

 114. علی محسنی

  با سلام و عرض ادب
  ضمن تشکر ساختمان ما پنج طبقه دوه واحدی می باشد و فقط طبقه پنجم مشکل فشار آب دارند .
  ساکنان نمی خواهند پمپ عمومی بذارن. بهترین راهکار چیه که فقط دو واحد طبقه پنج بتونن پمپ کوچک و یا هر راه دیگه که ممکنه قشار آبشون خوب بشه و پمپشون وقتی روشن میشه آب بقیه واحدها کم نشه.
  ممنون

  1. کارشناس

   سلام
   شما می توانید برای دو واحد از یک پمپ ۱ اسب بشقابی ابارا به همراه ست کنترل استفاده نمایید.
   در ضمن شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید.

 115. با سلام و تشکر ، برای یک آپارتمان ۴ طبقه روی زیرزمین که هر طبقه ۲ واحد ۶۴ متری دارد یک پمپ ۱.۵اسب دو پروانه حدود ۱۰ سال پیش نصب کردیم ، مدت ۵ سال است که لوله کشی ساختمان را تغییر دادند و هر واحد لوله کشی برای خود دارد و یک کنتور فرعی ، منبع ذخیره ۶۰ لیتری و یک منبع ۲۰۰ لیتری پلی اتیلن هم به پمپ وصل است. لیکن هزینه تعمیرات پمپ بالا رفته طوری که حدود ۲ میلیون تومان بابت دوبار سیم پیچی و تعویض زیر و رو پرداختیم. آیا این تعمیرات طبیعی است ؟ لطفا راهنمایی بفرمائید

  1. کارشناس

   سلام
   شما باید به این نکته توجه داشته باشید که پمپ بعد از هربار سوختن و سیم پیچی شدن مجدد، نسبت به سیم پیچی قبلی با قدرت پایین تری کار می کند.
   بهتر است شما از یک پمپ ارجینال استفاده نمایید و پمپ قبلی به صورت یدک استفاده شود.
   در ضمن شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ و ۳۳۹۵۶۶۰۴ تماس حاصل فرمایید.

 116. سلام. وقت بخیر.. منزل دو طبقه زندگی میکنم به مساحت کلا۱۱۰متربا یه مخزن۱۰۰۰لیتری روی پشت بام. هدفم از گذاشتن پمپ فقط پر کردن مخزن پشت بام هست چه دستوری میفرمایید. چه پمپی و کجا کار گذاشته شود چون نمیخوام پمپ دایم کار کنه فقط تانک رو پر کنه کافیه…سپاس گذارم

  1. کارشناس

   سلام
   ممنونم
   شما می توانید از پمپ نیم اسب ابارا به همراه فلوتر استفاده نمایید . که باید آن را کنار کنتور نصب نمایید .
   این پمپ دائم کار نمی باشد. و نیاز های شما را برطرف می سازد
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید

 117. باسلام وتشکرازمطلب خوب شما. اپارتمان ۱۶واحدی دوکله یاودوتا۸واحدی که مابین راه پله تعبیه شده داریم باحدود ۳۰۰ مترحیاط منبع ذخیره نصب کردن متاسفانه بشکل استاندارد انجام نشده وپمپ دائما درحال کاره گفتن پمپ مشکل داره برای خرید پمپ جدید درکرج چه مدل ومارکی رو پیشنهاد مکنید .تشکر

  1. کارشناس

   سلام
   – اگر شما ست کنترل در سیستم خود نصب کرده باشید ، بازکردن هر شیر در واحد ها سبب روشن شدن پمپ و بدین ترتیب کارکرد مدام پمپ می گردد. به همین دلیل شما باید ست کنترل را حذف کرده و از لوازم اتوماتیک و منبع تحت فشار استفاده نمایید.
   – اما اگر از لوازم اتوماتیک و منبع تحت فشار استفاده می کنید باید بدانیم منبع تحت فشار شما چند لیتری می باشد(منبع باید حتما ۱۰۰ لیتری باشد.) دلیل اصلی می تواند گنجایش کم منبع تحت فشار شما باشد.
   – اما اگر منبع تحت فشار شما همان ۱۰۰ لیتر می باشد، پس به احتمال زیاد باد منبع شما کم شده که باید حتما شارژ گردد.
   شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید

 118. محمد گلپیرا

  یک آبنما در حیاط دارم با دبی ۲۲ متر مکعب در ثانیه و هد ۶ متر و برق تکفاز و الکتروموتور ۱۴۵۰ و یک پمپ پمپیران۱۶۰-۸۰ سه اسب غیر مستغرق گذاشتم مدام موتور داغ میکند و میسوزد کارایی نداره لطفا راهنمایی کنید.تلفن ۰۹۱۲۲۹۰۰۷۴۹محمد گلپیرا

  1. کارشناس

   سلام
   مشکل شما می تواند ۳ دلیل داشته باشد:
   ۱- الکترو موتور به صورت کلاج دار است که باید رله ای باشد
   ۲- پمپ شما تراش پروانه نخورده است
   ۳- این پمپ زیر ۳ متر که حداقل ارتفاع آن است، کار می کند.

   شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما با شماره ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ تماس حاصل فرمایید.

 119. سلام لطفا بفرمایید برای ساختمان ۶ طبقه با ۱۸ واحد که متراژ مختلف دارد و هیچگونه پمپی نصب نشده چه پمپ ومنبعی باید نصب کنیم . باید عرض کنم در زمان اوج مصرف ساختمان های مجاور آب واحد های ما به طور کامل قطع می شود (روزی چند ساعت آب قطع است) لوله آب ورودی به ساختمان ۴ اینچ است لطفا راهنمایی کنید. گفتند باید منبع ۵ هزار لیتری بگذاریم آیا درست است/

  1. کارشناس

   سلام
   شما می توانید از پمپ ۲ اسب دو پروانه به همراه منبع ۱۰۰ لیتری و لوازم اتوماتیک استفاده کنید
   و یا پمپ ۳ اسب دو پروانه به همراه منبع ۱۰۰ لیتری و لوازم اتوماتیک می توانید استفاده نمایید
   در ضمن شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ و یا ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ استفاده نمایید

 120. با سلام
  من در آپارتمان ۸۵ متری طبقه ۶ زندگی می کنم که کنتور آب در طبقه منفی یک قرار دارد. آب در طول روز به صورت مداوم در آپارتمان قطع می شود اما فشار منفی یک خوبه. بنظر شما فقط برای واحد من پمپ pm80 پنتاکس مناسبه؟ از ست کنترل استفاده کنم یا منبع دیافراگمی؟؟

  1. کارشناس

   سلام
   پمپ PM80 پمپ مناسبی می باشد، ولی به دلیل سروصدای زیاد برای داخل واحد اصلا مناسب نمی باشد.
   شما میتوانید از پمپ ۱ اسب بشقابی پنتاکس به همراه ست کنترل در داخل واحد خود استفادهنمایید
   در ضمن شما میتوانید جهت اطلاع از قیمت و مشخصات کامل با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ و یا ۳۳۹۵۶۶۰۴ تماس حاصل فرمایید.

 121. سلام ممنون از مطلب مفیدتون.
  اگر امکانش هست شرایط بنده رو راهنمایی بفرمایید.
  ساختمان ۵ طبقه به اضافه پارکینگ، پمپ در پارکینگ ، فقط واحد طبقه ۵ با ۱۸۰ متر زیربنا.
  بهترین پمپهایی که پیشنهاد میشه کدومه؟(فشار عالی و طول عمر بالا و سرویس کم مدنظره)
  سپاسگزارم

  1. سلام
   به دلیل اینکه سوال واضح نبود تمام امکانات اعلام می گردد.
   اگر شما پمپ را برای کل طبقات نیاز دارید باید از یک پمپ ۱.۵اسب دو پروانه استفاده کنید
   اگر پمپ را فقط برای واحد طبقه ۵ نیاز دارید و آن را باید داخل پارکینگ نصب کنید می توانید از پمپ ۱ اسب بشقابی به همراه ست کنترل استفاده نمایید.
   و اگر پمپ را فقط برای واحد طبقه ۵نیاز دارید و آن را باید داخل واحد نصب کنید، می توانید از پمپ نیم اسب بشقابی به همراه ست کنترل استفاده نمایید.
   در ضمن شما میتوانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید

 122. سلام و خسته نباشید
  جهت تهیه پمپ آب برای ویلایی به مساحت ۲۵۰ متر که در فاصله ۵۰ متری از پمپ آب قرار میگیره کدام پمپ را پیشنهاد میکنید؟
  با تشکر

  1. سلام
   شما می توانید از پمپ جتی ابارا به همراه ست کنترل استفاده نمایید
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید

 123. با سلام و خسته نبااشید
  منزلم در طبقه پنجم و بر روی پارکینگ همکف واقع شده و کنتور و انشعاب آب همه واحدها از هم جداست می خواهم در زیرزمین برای منزلم به صورت اختصاصی پمپ قرار دهم (در مجموع از زیر زمین واحدم در طبقه هفتم وااقع می شود) متراژ واحدم حدودا ۱۵۰ متر مربع است چه مدل پمپهای پنتاکس باید استفاده کنم. مرسی

  1. سلام شما می توانید از پمپ ۱ اسب ارتفاع بالا مانند پمپ پنتاکس مدل pm80 به همراه ست کنترل استفاده نمایید.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید.

 124. محسن منتظری

  سلام لطفا بفرمایید برای یک آپارتمان ۴طبقه٨واحدی ۱۰۰متری و یک پیلوت چه مدل و مارکی پمپ بخرم ممنونم اگر راهنمایی کنید

  1. سلام
   شما می توانید از یک پمپ ۱.۵ اسب دو پروانه ابارا یا پنتاکس به همراه منبع ۸۰لیتری و لوازم اتوماتیک استفاده نمایید .
   در صورت دریافت اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید .

 125. سلام
  من برای انتقال اب از یک استخر به زمین کشاورزی نیاز به پمپی که فشار ۲بار و دبی ۱۵ مترمکعب داشته باشد دارم.
  طبق تحقیقات به پمپ ابارا cmb 2 رسیدم.
  حال میخواستم راهنمایی بفرمایید که مدل فوق ایده ال هست یا شما پیشنهاد خاص دیگری دارید!؟
  با تشکر

  1. سلام
   شما می توانید از همان پمپ ابارا با مدلی که اعلام کرده اید استفاده کنید، علاوه بر آن می توانید از پمپ سایر سری BP4 نیز استفاده نمایید.
   شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید

 126. با سلام بنده برای خونه ۱۰۰متری در همکف چه نوع پمپی بگیرم؟ ممنون

  1. سلام
   شما می توانید از پمپ نیم اسب یا ۱ اسب بشقابی استفاده کنید.
   اگر نیاز به صدای کمتر دارید، می توانید از پمپ آب ۱ اسب بشقابی استفاده کنید.
   شما می توانید جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید

 127. سلام.واحد بنده در طبقه سوم از مجتمع ۵طبقه تک واحدی با متراژ ۱۵۵متر می باشد.قدرت پمپ مورد استفاده بهتر است نیم اسب باشد باشد یا یک اسب .لطفا با دلیل راهنمایی بفرمایید.متشکرم

  1. سلام
   اگر شما قصد استفاده از پمپ کم صدا در واحد خود را دارید، می توانید از پمپ نیم اسب بشقابی استفاده کنید، در غیر اینصورت پمپ نیم اسب معمولی هم جوابگوی کار شما خواهد بود .
   در ضمن شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید .

 128. سوالی داشتم: سلام خونه ما ۱۵ واحد که ما طبقه اخر هستیم برا واحد خودم که ۶۰متر هست چه پمپی مناسب هس که اب مناسب وارد واحد خودم بشه!!! ساکنین دگه هزینه نمیدن برا پمپ و من برا واحد خودم میخوام پمپ بزارم میشه راهنمایی کنید! مچکر

  1. سلام
   لطفا اطلاعات دقیق تری راجع به تعداد طبقات، پارکینگ ها و تعداد واحد ها در هر طبقه ارائه دهید .
   با تشکر

 129. سلام
  با سپاس از پاسخگویی
  برای طول تقریبی ۶۰ متر برای شلنگ آب که از استخر تغذیه میشه چه نوع پمپی رو پیشنهاد می کنید؟
  اگر امکانش هست برند پمپ رو هم بفرمایید

  1. سلام
   سایز شیلنگ ذکر نشده است
   در هر صورت اگر سایز شیلنگ شما ۲ اینچ است، می تواندی از پمپ ۱.۵اسب ۲پروانه و یا ۲ اسب ۲پروانه از برند های سایر یا پنتاکس استفاده نمایید .
   در غیر این صورت، لطفا با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید تا بهترین انتخاب پیشنهاد گردد.

 130. با سلام.من یک زمین ۳۰۰۰ متری دارم که میخوام ۲ ساختمون در ۲ طرف زمینم که به فاصله ۱۳۰ مت از هم هست بنا کنم و مابین اون هم درخت بکارم.آب ویلا هم از مخزن زیر رمینی در یک طرف باغ تامین میشه.از نمایندگی پرسیدم گفتن یک پمپ ۲ اینچ ۲ اسب کافیه.میخواستم ببینم فشار لازم رو بهم میده.ممنون

  1. سلام
   اگر پمپ آب را برای آبیاری زمین خود می خواهید معرفی شده به شما مناسب می باشد(۲ اسب ۲پروانه)
   اما اگر پمپ را برای آب شرب خود می خواهید، باید از پمپ ۱.۵اسب ۲پروانه استفاده کنید
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید

 131. سلام
  ما ساکن طبقه پنجم ساختمان ۵ طبقه تک واحدی به متراژ ۱۵۰ متر هستیم که دو طبقه پارکینگ دارد وچون فشار اب کم است میخواهیم تو زیر زمین پمپ بزاریم لطفا راهنمایی بفرمایید چه پمپ و مخزنی مناسبتره

  1. سلام
   شما می توانید از پمپ ۱.۵اسب دو پروانه از برندهای ابارا و داب ایتالیا و یا دیزل ساز ایران، به همراه لوازم اتوماتیک و منبع تحت فشار استفاده نمایید
   شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید

 132. سلام ، ارتفاع واحد ما از کف و پمپ ، حدود ۱۳ متر است و بدون پمپ در روزهای عادی (به غیر از روزهای جمعه و تعطیل که مصرف آب زیاد هست) در هنگام باز کردن شیر آب از ظرفشویی یا روشویی یا هریک از شیرهای دیگر به تنهایی ، آب ضعیف می آید و پمپ استارات نمی کند ولی در موقع باز کردن همزمان دو شیر مثلا ظرفشویی و روشویی و یا مثلا روشویی و توالت پمپ استارت می کند و آب با فشار مناسب بدست ما می رسد ، منظور دقیق تر اینکه شیر ظرفشویی را باز می کنیم آب ضعیف است و پمپ استارت نمی کند و ما می رویم شیر روشویی را هم باز می کنیم که در این صورت پمپ استارت می کند ، از شما درخواست دارم من را راهنمایی بفرمائید چه کار کنیم تا با باز کردن یک شیر پمپ استارت نماید . پمپ ما پنتاکس هستش و لی مدل دقیقش رو نمیدونم .

  1. سلام
   اگر شما در ساختمان خود از ست کنترل استفاده نکرده اید، می توانید آن را جایگزین لوازم اتوماتیک کنید، با این روش با بازکردن یک شیر آب پمپ روشن می گردد.

 133. سلام. ما تو ی آپارتمان طبقه چهارم (هر طبقه یک واحد کلا ۴ طبقه)هستیم. هیچ پمپی در ساختمان نصب نیست و فشار آب واحد ما کم هست. چه پمپی می توانم برای واحد خودم نصب کنم و کجا؟ پایین بعد از کنتور فرعی خودم یا داخل واحد؟ با مخزن یا بدون مخزن؟ آیا تاثیری روی فشار آب سایر واحد ها خواهد داشت یا خیر؟

  1. سلام
   شما می توانید در هردو مکان (کنار کنتور و داخل واحد) پمپ خود را نصب کنید
   اگر قصد نصب پمپ در کنار کنتور داریدمی توانید از پمپ نیم اسب به همراه ست کنترل استفاده کنید و اگر قصد نصب آن در داخل واحد را داریدباید از ۱ اسب بشقابی به همراه ست کنترل استفاده کنید که صدای کمتری دارد.
   نیازی به مخزن ندارید، ست کنترل برای شما کافیست

 134. رمضان زاده

  سلام واحد ما طبقه ۵ است و پمپ هر واحد مجزاست پمپ ما دو اسب ساخت ایتالیاست که روی آن مخزنی سوار شده که هر چند وقت بایدمخزن باد شود و اکنون مخزن سوراخ شده میخواستم بدونم نمیشه جای مخزن وسیله دیگه ای رو قرار داد که عمر طولانی تر داشته باشه و آب رو بهتر بفرسته چون به محض اینکه فشار باد داخل مخزن کم میشه فشار اب افت میکنه. به من پیشنهاد شده ست کنترل هیدروتانک پنتاکس ایتالیا روبخرم نظر شما در مورد جایگزینی این مورد، در عوض مخزن چیه ؟ جایگزین مناسبی هست؟

  1. سلام
   شما می توانید از همان ست کنترل هیدروتانک پنتاکس و یا ست کنترل وکس داب به عنوان جایگزین استفاده نمایید

 135. سلام برای یک ویلای یک طبقه ,با زیر بنای ۳۰۰متر چه پمپی خریداری کنم .ممنون با ذکر برند اون پمپ

  1. سلام
   استفاده از پمپ ۱ اسب جتی به همراه ست کنترل بهترین انتخاب برای شما می باشد
   در ضمن شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید

 136. با سلام. ما در طبقه هفتم ساختمان ۷ طبقه که هر طبقه هم ۲ واحدی است زندگی میکنیم. ساختمان پمپ کلی دارد اما آب ما در طبقه هفتم (سرد و گرم) از بسیار پر فشار و خوب به بسیازر کم فشار (نزدیک به قطع آب) نوسان دارد. این نوسان تقریباً منظم در هر دقیقه تکرار میشود و در فشار کم باعث خاموش شدن پکیج واخد نیز میشود و آب سرد میشود و حمام گرفتن را بسیار سخت کرده است. برای حل مشکل آیا راه چاره ای متصور است یا اینکه من میتوانم پمپ مخصوص خودم را در واحد بگذارم. اگر باید پمپ بگذارم باید چه مشخصاتی را داشته باشد. واحد حدود ۱۲۰ متر است. بسیار ممنونم از وقتی که بابت قرائت سئوال و پاسخ صرف میفرمایید.

  1. سلام
   کاش مدل پمپ ساختمان را ذکر می کردید
   ولی در حالت کلی پمپ ساختمان شما باید ۲اسب ۲پروانه یا ۱.۵اسب دو پروانه باشد.در غیر اینصورت احتمالا پمپ شما توانایی ساپورت واحد ها را ندارد
   اما اگر پمپ شما از لحاظ مدل مشکلی ندارد، احتمالا منبع تحت فشار شما به طور منظم شارژ باد نمی گردد.
   در ضمن شما می توانید جهت کسب راهنمایی های بیشتر با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ تماس حاصل فرمایید

 137. با عرض سلام و تشکر فراوان بابت وقتی که برای پاسخگویی صرف می کنید بنده دو سوال دارم . اول اینکه بنده ویلایی دارم که ساختمان دو طبقه ای در ان احداث شده و قسمت جلو و پیشنانی ساختمان از در ورودی که محل نصب کنتور اب می باشد حدود ۳۰ متر فاصله دارد. کل کارهای لوله کشی ساختمان را به لوله کشی بظاهر ماهر و تجربی واگذارکردم که تجربه کار در برجهای مسکونی را داشت و تاکید هم کردم در انجام کارهای لوله کشی مناسب تمام تجهیزاتی که نیاز می باشد را بدون لحاظ هزینه تهیه و نصب کند که پیشنهادش هم استفاده از لوله های ۵ لایه نیوپایپ بود چون منطقه سردسیر می باشد مشکل ترکیدگی پیش نیاید. الان که کارش به اتمام رسیده و اب ساختمان تهیه و تامین شده و کنتور نصب کردیده متاسفانه فشار آبی که پشت کنتور وچود دارد پشت شیر آب آن فشار وچود ندارد و افت فشار شدیدی حتی در طبقه هم کف وچود دارد طوری که اصلا از شیرهای سرویسها و آَشپزخانه آب نمی اید. به لوله کش می گویم چرا فشاری که پشت کنتور اب و دم در وچود دارد در ساختمان و روی شیرهای آب نیست میگوید دلیلش را نمی دانم و این امر برایم مشکل زیادی ایجاد کرده است.
  سوال بعدی اینکه برای رفع این مشکل و همچنین تانمین اب شرب برای مواقعی که اب منطقه قطع می شود(قطعی اب در تابستانها بصورت دایم روزانه دو نوبت و هر نوبت حداقل سه الی چهار ساعت پیش می اید) نسبت به تهیه تانکر ابی سه هزار لیتری اقدام کردم و تانکر را نیز انتهای زمین نصب کردم. همین لوله کش لوله رفت و برگشت به تانکر را کشید و پمپ تحت فشار نیم اسب دست دوم هم برایم تهیه و تصب کرد.کماکان مشکل کمی فشار ابم رفع نشد البته زمانی که پمپ کار میکند قدری فشار اب نسبت به زمانی که پمپ نیست بهتر می شود اما چون پمپ بعد از باز شدن شیرها روشن می شود و مسیر لوله کشی تانکر مدت زمانی نسبتا قابل ملاحظه را بعد از باز کردن شیر باید صبر کرد تا پمپ استارت کند و فشار اب بیشتر بشود. همین مسبله در مررد استفاده از اب گرم نیز مصداق دارد یعنی بعد از گدذشت زمان قابل ملاحظه ای پمپ روشن شده و فشار اب بیشتر می شود و اب گرم در مدار بجریان می افتد.گاهی هم متاسفانه در اثر باز شدن شیر پمپ فرمان نمی گیرد و استارت نمی کند و برای رفع مشکش می بایست نسبت به قطع و وصل برق پمپ اب اقدام نمود.با توجه به فاصله تانکر از کنتور اب و لوله های رفت و برگشت و وصل ان به لوله اب ورودی ساختمان که حدود ۱۵۰ متر می شود و دو طبقه ساختمان و اینکه ساختمان از یک متر بالاتر از سطح زمین احداث شده و یک سرویس ایرانی و یک حمام در طبقه هم کف و دو حمام و سرویس فرنگی در طبقه بالا و یک آشپزخانه در طبقه هم کف و یک مینی اشپزخانه در طبقه بالا وجود داشته و هر طبقه دارای یک پکیج مستقل است ؛ می خواستم بدانم چه نوع پمپ آبی باید تهیه کنم که هم فشار و هم دبی مناسبی برایم داشته باشد نصب آن راحت باشد ( پمپ بیرون از ساختمان و کنار تانکر اب نصب شده است) هزینه نگهداری اش کم باشد و عمر مفید زیادی داشته باشد و صدایش کم باشد حجیم هم نباشد؟ با این شرایطی که دارم ایا امکان نصب پمپ ابی داخل ساختمان وجود دارد؟ پمپ پیشنهادی از کجا می توان تهیه کرد؟باتشکر فراوان از وقتی که بابت راهنمایی صرف می کنید

  1. سلام
   در مورد سوال اول در باره کم فشاری آب بعد از کنتور: شما می توانید از پمپ ۱ اسب جتی به همراه ست کنترل ، بعد از کنتور استفاده نمایید.
   علت کم فشاری آب شما با وجود نصب تانکر طول مسیر زیاد شما از کنتور تا منزل می باشد. که باید از یک پمپ قوی تر مانند پمپ ذکر شده در بالا استفاده نمایید.
   در مورد درست کارنکردن پمپ موجود شما، می توان گفت احتمالا مشکل از نصب نادرست پمپ می باشد. و احتمال اتصالی برق نیز وجود دارد
   شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما با شماره های ۰۲۱۳۳۹۵۶۶۰۴ و ۰۲۱۳۳۹۹۷۵۲۲ تماس حاصل فرمایید

 138. سلام.برای یک ساختمان ۳ طبقه ۶ واحدی چه پمپی پیشنهاد میکنید؟ و آیا حتما نیاز به مخزن نحت فشار دارد و اگر دارد چند لیتری باید تهیه کرد؟

  1. سلام
   شما می توانید از یک پمپ آب یک اسب بشقابی ابارا به همراه منبع تحت فشار ۶۰ لیتری و لوازم اتوماتیک استفاده کنید .
   (به ازای هر واحد ۱۰ لیتر از ظرفیت منبع در نظر گرفته می شود)
   در ضمن جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید

 139. سلام
  مجتمع ما ۱۱ طبقه هست با دو طبقه پارکینگ که بهمراه لابی در کل ۱۴ طبقه هست
  هر طبقه ۲ واحد ۱۱۰ متری و ۲ واحد ۱۳۵ متری هست
  لطفا پمپ و منبع مناسب رو معرفی کنید

  1. سلام
   شما می توانید از پمپ دو اسب دو پروانه ابارا ایتالیا به همراه منبع ۱۰۰ یا ۱۵۰ لیتری زیلمت ایتالیا و لوازم اتوماتیک استفاده کنید .
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید

 140. با سلام مقایسه پمپهای داب با سایر پمپها

 141. سلام.ممنون میشم اگه منو راهنمایی کنید.برای ساختمانی که تک طبقه و تک واحدی است و زیرواحدش پارکینگ میباشد کدوم مدل پمپ پنتاکس مناسب است؟

  1. سلام
   شما می توانید از پمپ آب یک اسب جتی پنتاکس یا ابارا ایتالیا به همراه منبع ۲۴ لیتری و لوازم اتوماتیک استفاده کنید
   همچنین شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید

 142. فتح اله خدابخش

  سلام
  ضمن تشکر از سایت خوب شما . می خواستم بپرسم برای یک ساختمان ۶ طبقه ( در هر طبقه ۲ واحد ) که شامل تعداد ۶ واحد ۱۱۳ متری ( شمالی ) و ۶ واحد ۸۹ متری ( جنوبی ) و یک طبقه هم پارکینگ دارد .جهت رفع مشکل فشار آب ما چه منبعی ( با چه ظرفیتی ) و چه پمپی ( با چه مشخصات و برندی ) میبایست تهیه کنیم که مناسب کل واحدها باشد ؟ و اینکه آیا نصب منبع ۲۰۰۰ یا ۳۰۰۰ مترمکعبی در سقف ساختمان مشکلی ایجاد نمیکند ؟
  ممنون میشوم راهنمئی بفرمایید
  با تشکر
  خدابخش

  1. سلام
   ممنون
   شما می توانید از پمپ آب ۱.۵ اسب ابارا به همراه منبع تحت فشار ۱۰۰ لیتری و لوازم اتوماتیک استفاده کنید.
   در مورد سوال دوم باید گفت اگر سقف شما توانایی نگهداری منبع را نداشته باشد، احتمال بروز مشکل وجود دارد.
   شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید .

 143. حسن زندی

  درود بر شما
  من در ساختمانی ۶ طبقه که طبثه اول پارکینگ و ۵ طبقه هم مسکونی که هر طبقه ۳ واحد داره زندگی میکنم
  پمپ ما ۲ اسبه منبع فشار هم ۶۰ لیتریه دوتا منبع آب ۱۲۰۰لیتری هم تعبیه شده…درحال حاضر مشکل ما از کار افتادن مرتب اتومات پمپه… چون تعداد دفعات روشن و خاموش شدن پمپ زیاده ظاهرا اتومات پمپ بعداز مدتی صفحاتش به هم میچسبه و باید بهش ضربه بزنیم تا کار کنه…لطفا بفرمایید که اصولا مشکل اصلی از کجاست و لطفا پیشنهاد اتومات خوب به من بدید چه اتوماتی بخرم؟

  1. سلام
   مشکل شما از منبع تحت فشار می باشد. شما می توانید منبع خود را از ۶۰ لیتر به ۱۵۰ لیتر تغییر دهید.
   در ضمن می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید.

 144. با سلام من در آپارتمان هشت طبقه هر طبقه دو واحد زندگی میکنیم که ما در طبقه اول هستیم.
  میشه گفت همه واحد ها به جز ما پمپ گذاشتن و در روزهای جمعه آبمون خیلی خیلی ضعیف هست.
  از چه نوع پمپی باید استفاده کنیم که در روزهای تعطیل آب ما هم پر فشار باشه؟
  مساحت واحد ما ۸۰ متر هست. طبقه اول هستیم
  متشکرم

  1. اگر تصمیم دارید پمپ را در داخل واحد نصب کنید، می توانید از پمپ ۱ اسب بشقابی ابارا به همراه ست کنترل ، و اگر در بیرون از واحد پمپ را نصب می کنید از پمپ نیم اسب بشقابی ابارا به همراه ست کنترل استفاده کنید .
   جهت کسب اطلاعات بیشتر ، شما می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید

 145. سلام خسته نباشید ما در یک آپارتمان ۴ واحدی طبقه سوم روی پیلوت در مشهد زندگی میکنیم یک مخزن آب ۱۰۰۰لیتری برای واحد ما در پشت بام در نظر گرفته شده(برای هر واحد یک مخزن آب تعبیه شده)مشکل فشار آب داریم پشنهاد نصب پمپ در کنار مخزن آب در پشت بام، دادن به نظر شما کار درستیه یا نه؟ پمپ آب کجا نصب شود بهتره؟چه مارکی؟ ممنون میشم جواب بدین

  1. سلام
   با توجه به اینکه منبع در پشت بام قرار دارد پمپ نیز باید در پشت بام باشد به شرطی که حتما در داخل محفظه ای قرار گیرد تا در معرض هوای آزاد قرار نگیرد.
   یک پمپ نیم اسب و یا حداکثر ۱ اسب بشقابی ابارا به همراه ست کنترل برای شما مناسب می باشد.
   شما جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید

 146. سلام
  ما بک یاختمان ۵ طبقه با ۷ واحد هستیم که مخزن ذخیره و پمپ ۲ اسب داره
  حالا سوالم اینه که من میتونم از مخرن ذخیره اب واحد جدا کنم و برای خودم پمپ بذارم؟

  1. سلام
   مخزن ذخیره ساختمان اگر ۲۰۰۰ یا بیشتر از آن باید این امکان وجود دارد که از پمپ جدا برای خود استفاده کنید. به شرطی که ترجیحا انشعابی که از آن می گیرید نزدیک به انشعاب پمپ اول نباشد
   شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید

 147. درود

  ما حدود ۴ ماه پیش یک پمپ آب یک اسب بشقابی تک پروانه برای ساختمان دو طبقه با زیر بنای ۹۵ متر به اضافه زیرزمین(سرتاسر پارکینک) خریدیم. یک تانکر ۱۰۰۰ لیتری هم داریم که پمپ آب در پارکینگ قرار داره و با منبع ۲۴ لیتری.

  مشکلی که داریم اینه که وقتی در حمام آب رو تنظیم می کنیم بعد از مثلا یک دقیقه سرد می شه و دوباره بعد از مدتی خود به خود گرم می شه. مجبوریم آب رو داغ تر تنظیم کنیم که بعد از اون یک دقیقه به دمای نرمال برسه و دوش بگیریم و موقعی که داغ می شه بریم کنار تا دوباره نرمال بشه. و این سرد و گرم شدن آب ادامه داره.
  می خوام بدونم مشکل از کجاست که آب نمی تونه توی یک درجه به مدت طولانی ثابت بمونه.

  یه نکته دیگه اینکه وقتی آب در یک طبقه باز بشه طبقه دیگه نمی تونه حموم بره و یا حتی وقتی کسی توی حمامه اگه آب رو در آشپزخونه باز کنیم روی آب حمام تاثیر میذاره و صدای طرف در میاد که آب رو ببندید. ما قبلا نه تانکر داشتیم و نه پمپ و این مشکلات رو داشتیم و حدود ۴ ماه پیش رفتیم هم تانکر ۱۰۰۰ لیتری و هم پمپ یک اسب خریدیم باز این مشکل وجود داره.
  یک لوله کش آوردیم گفت همه چی در ظاهر درسته ولی معلوم نیست مشکل از کجاست. با توجه به تجربه شما این دو مشکل از چه چیزهایی می تونه باشه که ما یک فرد خبره تر رو بیاریم و روی همون زوم کنیم و مشکل رو حل کنیم.

  1. سلام
   شما باید ظرفیت منبع تحت فشار را به ۶۰ یا ۸۰ لیتر تغییر دهید
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید

 148. بنام خدا
  با سلام
  برای انتقال یک اینچ آب به ارتفاع ۵۰۰ متری (کوه) چه پمپی و چه تجهیزات دیگری لازم است??
  با تشکر و سپاس
  صادقی
  ۲۰/۱۱/۱۳۹۷

  1. سلام
   شما باید شیب طول مسیر را مشخص نمایید (از نقطه مبدا تا مقصد)
   و اینکه آب قرار است از کجا انتقال پیدا کند(چاه، رودخانه)
   لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر و راهنمایی های دقیق تر با کارشناسان ما در تماس باشید

 149. سلام و عرض ادب

  من در یک ساختمان ۳ طبقه ۱۳۰ متری تک واحدی روی پیلوت زندگی میکنم مشکل آب داریم و میخواهیم پمپ آب بگذاریم جنابعالی از نظر فنی چه پمپی را پیشنهاد میکنید؟

  ممنون از پاسختون

  1. سلام
   شما می توانید از یک پمپ ۱ اسب جتی ابارا به همراه لوازم اتوماتیک و منبع ۶۰ لیتری استفاده کنید( این پیشنهاد جهت استفاده در کل واحد ها می باشد)

 150. سلام
  پمپ تک پروانه است ..پیشنهاد یکی از اقوام که با مشکل تقریبا مشابه روبرو بودند این بود که مخزن ۶۰ لیتری بزاریم آیا تاثیر دارد.ممنون

  1. سلام
   مشکل شما هیچ ربطی به مخزن ندارد، که تعویض یا خرید مخزن هزینه ی اضافی می باشد
   پمپ شما اگر از نوع بشقابی است باید جتی شود و اگر جتی است باید تبدیل به دو پروانه شود.
   در صورت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید

 151. با سلام در یک ساختمان ۵ طبقه دو واحدی طبقه پنجم هستم که آب واحدهای سمت چپ و راست از یک کنتور ولی از دو پمپ تامین میشود .پمپ آب ما یک اسب با ست کنترل است ولی اکثر اوغات آب به واحد ما نمیرسد ضمنا لوله کشی به صورت مستقیم است بقیه همسایه ها مشکل آب ندترند برای رفع ای مشکل چه راهکاری پیشنهاد میفرمایید.با تشکر

  1. سلام
   لطفا مدل پمپ یک اسب خود را بفرمایید ؟(بشقابی-جتی)
   ولی در حالت کلی،اگر پمپ شما یک اسب تک پروانه است باید آن را به یک اسب دوپروانه تغییر دهید، به دلیل اینکه تک پروانه ارتفاع کمتری را ساپورت کرده و سبب نرسیدن آب به واحد شما می گردد

 152. سلام
  من یک واحد ۵۰ متر طبقه چهارم دارم که هر طبقه دو واحد هست وساختمان در مجموع ۸ واحدی هست
  توو پارکینگ پمپ بدون مخزن نصب کردن ولی مشکل آب حل نشده و فشار کم و زیاد میشه و معمولا انقدری کمه که آبگرمکن هم به سختی روشن میشه
  راه حل مناسب برای این مشکل رو میفرمایید ؟
  پمپ کوچیک ۱۲۰ وات که رو آبگرمکن نصب میشه جوابگو هست ؟
  ممنون که وقت میزارید

  1. سلام
   شما دو راه حل پیش رو دارید:
   ۱- به احتمال زیاد پمپ شما یا دارای قدرت کافی نمی باشد و یا اگر منبع تحت فشار در سیستم خود نصب کردید، احتمالا باد منبع خالی شده ، که باید متناسب با آنها مشکل را رفع کنید
   ۲- اگر قصد تغییر پمپ را ندارید می توانید از پمپ های پکیجی یا آبگرمکنی ، برای آبگرمکن خود استفاده کنید.
   در صورت کسب اطلاعات بیشتر، شما می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید

 153. صفر رضائی پور

  سلام از پاسخی که دادید متشکرم
  فرمودید که از پمپ یک اسب جتی ابارا برای ویلا استفاده نمایم چنانچه از یک اسب بشقابی استفاده نمایم مشکلی پدید میاورد ؟ چون من یک پمپ یک اسب بشقابی دارم که در حال حاضر بدون استفاده است آیا صلاح میدانید از آن استفاده نمایم. سپاس فراوان

  1. سلام
   خواهش می کنم
   شما از پمپ یک اسب بشقابی نیز می توانید استفاده کنید ولی به دلیل خودمکش نبودن این سری از پمپ ها دائما نیاز به هواگیری دارید ، به همین دلیل این پمپ ، با توجه به اینکه همیشه در ویلا ها سکونت ندارید ،زیاد مناسب نیست.

 154. صفر رضائی پور

  سلام سایت شما خیلی خوب راهنمایی میکند وبه سوالات جواب میدهد.
  لطفا راهنمایی و پیشنهاد دهید.
  یک ویلا دوبلکس چهار خوابه مستر دارم که هرکدام بطور مستقل توالت و دستشوئی و حمام دارد ازطرفی جک حوضی و پکیج ۳۶ هزار ایران رادیاتور در ان نصب است ، چه نوع و مدل پمپی باید در این ویلا نصب نمایم. متشکرم

  1. کارشناس

   سلام
   ممنون از لطف شما
   بهترین انتخاب برای شما پمپ یک اسب جتی ابارا به همراه ست کنترل می باشد.
   لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید

 155. سلام .یک واحد از دو واحد با متراژ حدود ۹۰ متر ، طیبقه اول در محدوده استان گیلان دارم .فشار آب روزها بسیار پایین هست لطفا راهنمایی بفرمایید از چه پمپ با چه برندی با توجه به شرایط آب و هوایی می تونم استفاده کنم و آیا مخزن آب پلی اتیلن هم نیاز هست یا خیر…
  طبق توصیه پمپ پنتاکس رو معرفی کردن با توان یک اسب
  ممنون از پاسخگویی

  1. کارشناس

   سلام
   شما برای یک واحد، نیاز به یک پمپ نیم اسب دارید که اگر قصد نصب در داخل واحد را دارید می توانید از پمپ نیم اسب بشقابی پنتاکس و ابارای ایتالیا و اگر قصد نصب در بیرون از واحد را دارید می توانید از پمپ نیم اسب معمولی ابارا استفاده کنید.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید

 156. سلام
  من در طبقه ۴ هستم و پمپ ۱ اسب جتی خریده بودم و یک کلید اتومات استریم pc-10 .
  چند روز پیش کید اتومات پایه ورودی برش آب شد و بردم تعمیر کرد و درست شد. الان که مجدد نصب کردم وقتی شیر آب رو باز میکنم فقط یک فشار آب ابتدایی هست و کم کم تموم میشه و در نهایت قطع میشه. فقط زمانی که شیر توی توالت رو باز میکنم بعد از چند ثانیه پمپ فعال میشه. مشکل از کجا میتونه باشه چون قبلا با همین اتومات ( که البته پیچ تنظیم نداره ) مشکل روشن شدن پمپ رو نداشتم و بعد تعمیر اینجوری شده.

  1. کارشناس

   سلام
   بعضی اوقات بعد از تعمیر یا سرویس، آشغال وارد لوله کشی واحد ها می گردد، که همین آشغال ها در نهایت به پشت شیر پیسوار و شیر فلکه های داخل واحد منتقل می شود و مانع از خروج آب می گردد. در اینصورت برد مغناطیسی ست کنترل، فشار دقیق لوله را تشخیص نمی دهد ( به عبارتی فشار ساکن پشت شیر یکطرفه داخل ست کنترل کاذب بوده است) . همین امر باعث عدم کارکرد صحیح پمپ و ست کنترل می گردد.
   برای تشخیص مشکل فوق بعد از خروجی پمپ، شیر تخلیه را باز و بسته کنید تا عملکرد پمپ مشخص گردد، بدین صورت میتوان فهمید که ست کنترل سالم هست یا خیر
   در صورت وجود آشغال باید توری شیرها تمیز گردد
   در نهایت جهت کسب اطلاعات بیشتر و دقیق تر شما می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید

 157. سلام وقت بخیر
  بنده در یک ساختمان ۸واحدی در طبقه دوم روی پیلوت ،که پیلوت پارکینگ هست وهرطبقه دو واحد ۸۰متری داره زندگی میکنم وهمسایه ها اکثرأ پمپ دارن ومحل پمپ ها در پارکینگ هست ،شما چه توع پمپ آبی رو مناسب واحد ما میدونید البته پمپ رو میخواهیم در پارکینگ نصب کنیم،با ست کنترل بهتره یا مخزن انسباط
  ممنون میشم سریع راهنمایی کنید

  1. کارشناس

   سلام
   شما می توانید از پمپ نیم اسب ابارا مدل PRA 0.5m به همراه ست کنترل استفاده کنید .
   همچنین شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید.

 158. با عرض سلام وخسته نباشید ما دریک ساختمان پنج طبقه ١۵واحدی که هر طبقه ٣واحد هست هستیم ،پمپ اب هم راه قطع کننده بادی عهد قدیم تا زمانی که بادش خوب باشد خوب است،اما باد کم میکند ومجدد به حالت کم فشاری برمیگردد،از انجا که مدیر ساختمان إرادتی منبع باد دارد،تا جایی پیش رفته که یک موتور باد هم خریده وهر وقت فشار کم میشود با کلی منت وبدبختی ان را احیا میکند ،از انجا که بنده میخواهم سریعا این موضوع و این منت را از سر خود کم کنم ،قطعا یک اتومات خوب معرفی کنید که بدون عیبی کارش را انجام دهد،لازم بذکر هست متراژ واحدها ١٠٠متریست،تشکر میکنم راهنمایی کنید ،تا ما از تکنولژی گذشته خلاص شویم ،وابرویمان هم حفظ شود.

  1. کارشناس

   سلام
   منبع تحت فشار جهت حفظ فشار در لوله ها و کاهش تعداد دفعات خاموش، روشن شدن پمپ ، برای مصرف ۱۵ واحد، گزینه ی بهتری نسبت به ست کنترل می باشد.
   در حالت کلی اگر می خواهید از هزینه های جاری خود بکاهید می توانید از درایو دور متغیر یا اینورتر استفاده کنید.
   و در نهایت لازم به ذکر است خالی شدن باد مخزن، می تواند ناشی از خراب شدن منبع تحت فشار یا تیوپ داخل منبع باشد.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید

 159. سلام . آپاتمان ما در طبقه ۴/۵ و آخرین طبقه یک بلوک ۲۰ واحدی قرار دارد. پمپ آب هم در موتور خانه پایین هست ولی همیشه روشن نیست و زمان هایی فشار خیلی کم هست در اوقات دیگه هم با وجود فشار بهتر وقت طبقات پایین استفاده آب دارن فشار کلا کم میشه و آب گرمکن ما خاموش میشه یا آب سرد میشه . امکان داره برای یک واحد خودمون پمپ بذاریم ؟ سیستم لوله کشی توی تراس بیرون هست. ممنون

  1. کارشناس

   سلام
   بله این امکان وجود دارد
   شما می توانید از یک پمپ نیم اسب به همراه ست کنترل در تراس خود استفاده کنید
   البته همانطور که در مقالات و پاسخ های قبلی گفته شد، Piping ، زانوها و اتصالات گالوانیزه و آهنی بر اساس دما و حرارت، رسوب و جرم می گیرند که همین امر سبب افت فشار در آب گرم مصرفی می گردد.
   شما می توانید از یک لوله کش متبحر بخواهید، همه ی شیرهای آب داخل واحد را باز کرده و توری شیر پیسوار ها را تمیز و تخلیه کند به احتمال بسیار زیاد مشکل شما حل خواهد شد .
   در صورت کسب اطلاعات بیشتر، می توانید با کارشناسان فنی ما در تماس باشید .

 160. سلام

  اگه برای ساختمانی که طبق محاسبات پمپ ۱ اسب براش کافیه پمپ ۱.۵ اسب بخریم چه مشکلی به وجود میاد.

  بعد اینکه از کجا بفهمیم یک پمپ پنتاکس اصل ایتالیا هستش چون چند جا هم گفتن تحت لیسانس ایتالیاست و چند جا گفتن اصل ایتالیاست.

  1. سلام
   استفاده از یک پمپ با ظرفیت نامناسب، موجب بالارفتن استهلاک پمپ شما می گردد.
   و در مورد سوال دوم : بهترین راه برای شناخت اصالت پمپ، چک کردن سریال پمپ در سایت مرجع ایتالیایی می باشد. همچنین پمپی که دارای اصالت باشد باید توسط فروشنده در فاکتور فروش، اصل بودن آن قید گردد.
   شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید

 161. سلام ممنون از توضیحاتتون، خونه دو طبقه با زیربنای پایین ۱۶۰ و بالا ۱۴۰ که هر طبقه یک سرویس بهداشتی یک حمام و یک اشپزخانه داره هر دو طبقه هم پکیج کاری شدن. متاسفانه فشار اب تو شهرمون خیلی پایینه چه پمپی پیشنهاد میدین؟ ایا قبل پمپ مخزن اب لازمه یا مستقیما وصل بشه به سیستم لوله کشی؟ و اینکه قطعه دیجیتال هم میخواد یا خود پمپ کافیه؟ لطف کنین از مدل پنتاکس هم پیشنهاد بدین، ممنون

  1. سلام
   ممنون
   شما می توانید از پمپ ۱ اسب بشقابی استفاده کنید که باتوجه به درخواست شما از پنتاکس، می توانید از مدل CM100 این برند استفاده کنید.
   و در مورد نحوه نصب باید گفت ، بهترین شیوه نصب پمپ این است که قبل از پمپ مخزن ذخیره آب قرار گیرد، ولی اگر به هر دلیل معذوریت فضا و مکان داریدبه ناچار می توانید پمپ را با ست کنترل به سیستم لوله کشی یا آب شهری متصل کنید
   در نهایت شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید .

 162. سلام و خسته نباشید ما در یک ساختمان ۴ طبقه تک واحدی زندگی میکنیم طبقه ۴ هستیم فشار آب خیلی کم شده اب هر واحد هم از کنتور جداست ایا میتوان فقط برای یه واحد جدا پمپ گرفت و چه پمپی رو شما پیشنهاد میکنید.

  1. سلام
   شما می توانید از پمپ داب مدل KPF45/20 به همراه مخزن تحت فشار و لوازم اتوماتیک استفاده کنید .
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید .

 163. جعفری......

  سلام.یه واحد۸۰ متری در طبقه۴ روی پیلوت.کنتور جداگانه است.فشار اب کم است.میخام پمپ داخل واحد بگذارم.پیشنهاد شما؟

  1. سلام
   شما می توانید از پمپ داب مدل KPF45/20 به همراه مخزن تحت فشار و لوازم اتوماتیک استفاده کنید .
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید .

 164. با تشکر از اطلاعات مفید ارائه شده در سایت

 165. سلام – برای طبقه ششم یک آپارتمان با متراژ ۱۵۵ متر تک واحدی , که دارای دو عدد دوش حمام است چه پمپی (جتی یا پروانه ای یا بشقابی) با چه مشخصاتی میتوان استفاده کرد
  ممنون از راهنماییتان

  1. سلام
   شما می توانید از پمپ آب داب مدل kpf45-20m و یا پمپ آب پنتاکس مدل pm80 به همراه مخزن و لوازم اتوماتیک استفاده کنید .

 166. سلام خسته نباشید ما یک اپارتمان چهار طبقه تک واحدى داریم اب از بالا به پایین لوله کشى شده ولى وقتى طبقاط پایین اب رو باز میکنن طبقه چهارم اب نداره در حالت عادى هم حتى فقط شیرهاى قدیمى ابگرمکن رو روشن میکنه شیر هاى اهرمى ابگرمکن رو روشن نمیکنه چون لوله اصلى از بالا اومده و طبقه پایین مسکونیه باید پمپ رو پشت بوم نسب بشه ولى همسایمون میگه پمپ باید پایین نسب بشه و بالا پشت بام تاثیر نداره و فشار میاره به لوله هاو این حرفاو به جاى پمپ منبع دو هزار لیترى بزاریم مگه منبع تو فشار اب تاثیر داره ؟اگر ما پمپ نیم اسب براى واحد خودمون که پنجاه متریه نصب کنیم تاثیرى رو فشار اب بقیه نمیزاره که بعد از هزینه کردن به مشکل بخوریم چون اب از بالا به پایین لوله کشو شده وما اول لوله طبقه بالا هستیم در ضمن براى یک واحد پنجاه مترى چه پمپى بهتره وحدودا چه قدر قیمت داره اگر از قیمت اطلاع دارید

  1. سلام
   شما برای حل مشکل خود چند راه حل در پیش رو دارید
   ۱- می توانید یک مخزن ذخیره آب ۲۰۰۰ لیتری به همراه یک پمپ آب ۱ اسب بشقابی و ست کنترل و لوازم و متعلقات مربوطه برای کل واحد ها نصب کنید
   ۲- می توانید از یک مخزن ۲۰۰۰ لیتری در پایین به همراه پمپ ۱ اسب جتی و منبع دیافراگمی و لوازم اتوماتیک برای کل واحد ها استفاده نمایید
   ۳- و یا از یک پمپ نیم اسب بشقابی به همراه ست کنترل فقط برای واحد خود استفاده نمایید. البته پمپ باید در داخل واحد نصب گردد.
   و در آخر جهت اطلاع از قیمت و موارد بیشتر می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید

 167. با سلام مجدد

  من از شما راهنمایی خواستم در پست پایین تر “ما در یک ساختمان سه طبقه زندگی می کنیم”.

  انقدر پمپ داب و ابارا زیاده من نمی تونم مدل مورد نظر شما رو پیدا کنم. لطفا اگه امکان داره یک پمپ جتی ۱ اسب هم داب و هم ابارا با پروانه نوریل معرفی کنید.مخزن انبساط هم ۲۰ یا ۲۴ داریم فعلا. نهایتا ۷۰۰ هزار و اگه کمتر باشه بهتره. لطفا جند مدل رو به ترتیب اولویت معرفی کنید که هر کدوم رو نداشتن اون یکی رو بگیرم. اگه صدای کمی داشته باشه هم بهتره گرچه همه پمپ ها صدا میدن.

  خودم Pentax cam 100 رو در نظر گرفته بودم که حالا نمی دونم این مدل اصل ایتالیا پیدا می شه یا نه.

  1. کارشناس

   سلام
   پمپ ۱ اسب جتی ابارا مدل AGA 1.00m
   پمپ آب ۱ اسب جتی داب مدل jet 102m
   و در صورت درخواست پمپ با قیمت مناسب تر می توانید از پمپ نوید موتور ایرانی مدل CAM 100 استفاده کنید.
   شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید

 168. عباس سليماني

  سلام وقت بخیر
  برای یک واحد آپارتمان (تک واحدی) طبقه چهارم پمپ بشقابی مناسب تره یا پمپ جتی؟ با فرض اینکه پمپ در طبقه همکف پارکینگ قرار دارد…
  منظورم یک خونه هست…
  ممنون از راهنماییتون

  1. کارشناس

   سلام
   برای یک واحد در طبقه چهارم پمپ آب جتی فشار بیش از حد و پمپ آب بشقابی آب دهی بیش از حد نیاز شما را ایجاد می کند . پس پیشنهاد ما به شما پمپ آب داب ایتالیا مدل KPF 38/18M به همراه مخزن و لوازم می باشد.

 169. سلام

  خواهش می کنم جواب بدی لطفا

  ما در یک ساختمان سه طبقه زندگی می کنیم با زیر بنای ۱۲۰ متر که طبقه اول(همکف) ۸۰ متر زیر بنا دار۰ و کنارش پارکینگه و طبقه دوم و سوم ۱۲۰ متر.
  یک منبع آب سه لایه ۸۰۰ لیتری خریدیم و یک پمپ نیم اسب خیلی قدیمی داریم.
  مشکلی که داریم اینه که وقتی کسی در طبقه اول حمام بره ما در طبقه سوم نمی تونیم حمام بریم.
  حتی اگر در دو طبقه دیگر آب بسته باشه اگه کسی در حمام باشه و یک نفر در اشپزخانه آب باز کنه آب حمام سرد می شه و باید آب ها را باز نکنیم تا فرد مورد نظر حمام کنه.
  قبل از خرید منبع، پمپ مستقیم به منبع اصلی شهر وصل بود و این مشکل را داشتیم و حالا هم با خرید منبع ۸۰۰ لیتری این مشکل همچنان باقیه.
  سوالات:
  ۱- به نظر شما چه پمپی مناسب منزل ماست طوری که اگر سه طبقه با هم حمام برن مشکلی پیش نیاید و از اون طرف فشار آب به ماشین لباسشویی و … آسیب وارد نکند. (برق ما تک فاز است)
  ۲- تفاوت بین پروانه نوریل و پروانه برنجی در چیست و کدام برای ما کاربرد دارد. در مرو پمپ بشقابی و یا غیر بشقابی هم یه توضیح بدید که کدوم مناسبتره.
  ۳- یک فلوتر مکانیکی و یک فلوتر برقی معرفی کنید هر دو از برند معتبر و خوش قیمت (که با توجه به هزینه ها تصمیم بگیریم)
  دیگه نمی دونم چه چیزهایی دقیقا نیازه ولی توی جستجوهام به این چیزها رسیدم و هر کدوم که نیازه شما از یک برند معتبر و خوش قیمت معرفی کنید
  پرشر سوویچ، درجه تنظیم فشار، کلید اتوماتیک مکانیکی و دیجیتالی (برای هر دو معرفی کنید)، شیر یک طرفه، پنج راهی، شیر صافی برای مخزن تحت فشار.

  اون هایی که لوله کش یا وصل کننده پمپ می دونه و با خودش میاره که نیازی نیست ولی هر کدوم که نیازه رو لطفا معرفی کنید با جزئیات که ما هم بدونیم و چیزهایی هم که شما می دونید که باید خریداری بشه و تو لیست بالا نیست لطفا معرفی کنید.
  یه مخزن انبساط داریم دقیقا نمی دونم چند لیتریه فکر کنم با توجه به قیمت ها همون مناسب باشه ولی باز اگه شما صلاح می دونید یک مخزن انبساط ۲۴ یا ۵۰ معرفی کنید ولی فرض رو همون مخزن قبلی بگیرید که روی پمپ نیم اسب قدیمی داریم.

  ممنونم از توجه شما

  1. کارشناس

   سلام
   شما می توانید از دو گزینه استفاده کنید
   ۱- استفاده از بوستر پمپ دور متغیر ایزی باکس مینی داب ایتالیا، که در اینصورت به هیچ کدام از مخزن های تحت فشار و لوازم و متعلقات نیازی نمی باشد. این پکیج به صورت تماما دور متغیر بوده و بر اساس نیاز مصرفی وارد مدار می شود و کاملا بی صدا می باشد.
   ۲- انتخاب دوم استفاده از پمپ ۱ اسب جتی داب یا ابارا ی ایتالیا به همراه مخزن تجت فشار ۶۰ لیتری ، پنج راهی، شیر یکطرفه ، شیرصافی، و کلید اتوماتیک می باشد که البته این پمپ از قیمت مناسب تری برخوردار است.

 170. با سلام برای ساختمان ۵ طبقه ۶ واحدی از پمپ ۲ اسب با کلید اتومات ایتال تکنیکا PM 12 و مخزن ۲۰۰۰ لیتری استفاده شده اما الان مدام روشنه و خاموش نمیشه علتش چیه؟ با تشکر
  واینکه این مدل اتومات میشه تنظیم کرد موقع باز کردن شیر روشن باشه و مدام خاموش روشن نکنه؟ جریان آب در حالت عادی که اتومات سالم بود مدام کم و زیاد میشد

  1. کارشناس

   سلام
   شما در مرحله اول باید شیر فلکه خروجی پمپ را ببندید، اگر پمپ آب خاموش شد، این بدین معناست که کلید اتوماتیک سالم است ولی در غیر اینصورت کلید اتوماتیک مشکل دارد
   و در مرحله بعد باید باد مخزن تحت فشار را چک کنید و همچنین از سالم بودن شیر یکطرفه ها اطمینان حاصل کنید
   در ضمن شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید.

 171. سلام و خسته نباشید،جای تشکر وقدردانی داره که واقعا وقت میزارن برای راهنمایی وپاسخ سوالات،بنده یه ساختمان ۲ طبقه دارم که طبقه اول یکواحد۵۰متری است وطبقه دوم هم ۲واحدهرکدام۵۰متری میباشد ،پمپ (نیم اسب لوارا) در طبقه اول قرارگرفته ومستقیم از آب شهری استفاده میکندولی طبقه دوم که ۲ واحد هستن از منبع ذخیره ۱۰۰۰لیتری که پشت بام گذاشته شده استفاده میکنندکه توسط همین پمپ پر میشود، فشار آب بسیار کمی در طبقه دوم داریم سوالی که دارم،
  ۱.آیا میشود از یک پمپ با قدرت بیشتر جایگزین پمپ فعلی کرد و هم بصورت مستقیم از آب شهری استفاده کرد وهم از منبع ذخیره ۱۰۰۰لیتری چون پارکینگ یاموتورخانه نداریم برای پایین آوردن منبع ذخیره

  لطفا اگر راه حلی دارید راهنمایی بفرمایید درضمن درخصوص خرید پمپ باکیفیت هم چی پیشنهاد میدین اگر نیاز ب اقلامی چون اتومات و…هم هست ممنون میشم ذکر کنین

  1. کارشناس

   سلام
   ممنون
   شما برای حل مشکل خود دو راه حل در پیش رو دارید
   ۱- پمپ فعلی را صرفا جهت پرکردن مخزن قرار دهید و در پشت بام، بعد از مخزن ذخیره از یک پمپ نیم اسب ابارا ایتالیا به همراه ست کنترل (برای هر سه واحد) استفاده نمایید.
   ۲- اگر مشکل قطعی آب نداشته باشید، می توانید مستقیم از آب شهری استفاده کنید و مخزن را از مدار خارج کنید.
   ولی در کل پیشنهاد اول، به نسبت راه حل مناسب تری می باشد.
   شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید

 172. فرزادفر

  با سلام خدمت ادمین محترم
  بنده یک واحد ۱۰۰ متری در طبقه پنجم یک آپارتمان دارم ، قصد نصب یک پمپ را دارم آن هم به دلیل افت فشار آب سوال بنده اینجاست چه پمپی مناسب واحد بنده است ؟
  توضیح : کلکتور آب در دستشویی نصب شده و تنها لوله ورودی به واحد فقط در آنجاست ، سقف دستشویی کاذب میباشد و به نظر خودم امکان نصب پمپ در آنجا امکان پذیر است البته با نصب یک پایه مناسب برای قرار گرفتن پمپ .

  ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

  1. کارشناس

   سلام
   شما می توانید از یک پمپ تک پروانه داب مدل k 20/41m یا پمپ نیم اسب بشقابی پنتاکس مدل cm50 به همراه ست کنترل استفاده کنید .
   و جهت نصب پمپ در سرویس بهداشتی باید از عایق آب بندی محل نصب پمپ اطمینان حاصل کنید.

 173. با سلام
  طبقه چهارم ساختمان ۸واحدی با متراژ ۷۵ متر اگه پمپ نیم اسب ایتالیایی با مخزن بذارم جوابگویه واحد خودم هست.با تشکر؟

  1. کارشناس

   سلام
   اگر موفق به نصب پمپ در داخل واحد خود شوید ، پمپ نیم اسب بشقابی گزینه ی مناسبی برای شما می باشد که هم کم صدا بوده و هم فشار مناسبی را برای شما تامین می کند.و همین طور اگر در محل نصب فضای کافی وجود دارد می توانید از مخزن استفاده کنید.
   شما می توانید جهت دریافت اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید.

 174. با سلام،یک واحد ویلایی حیاط دار با زیر بنای ۱۴۰متر مربع ، پمپی که هم برای ساختمان و در عین حال از آن بتوان بجای کارواش خانگی استفاده کرد ،آیا امکان پذیر است؟ پیشنهاد شما چیست؟
  سپاس از پاسخ شما

  1. کارشناس

   سلام
   پمپ آب خانگی و پمپ کارواش دو مکانیزم متفاوت دارند که پمپ آب خانگی فقط جهت آبرسانی به کار می رود و در عین حال پمپ کارواش نیاز به حداقل فشار ۷۰ بار دارد. پس بنابراین نمی توان آن دو را ادغام کرد.
   ولی برای منزل خود شما می توانید از یک پمپ ۱ اسب جتی استفاده کنید . و برای پمپ کارواش نیز می توانید از پمپ های کارواش خانگی استفاده کنید .

 175. سلام
  طبقه سوم هستیم . ساختمان ۳ واحد هرواحد ۷۰ متر . فشار آب خیلی کم برای واحد ما چه کار کنیم ؟ منطقه فشار آب خوبی داره .

  1. کارشناس

   سلام
   اگر پمپ را برای ۳ واحد و ۳ طبقه بخواهید، پمپ یک اسب بشقابی به همراه مخزن تحت فشار ، لوازم اتوماتیک و منبع ذخیره ی ۱۰۰۰ لیتری سه جداره جوابگوی شما خواهد بود .
   اما اگر شما این پمپ را برای ۱ واحد در طبقه سوم بخواهید و تصمیم به نصب آن در طبقه اول داشته باشید ، می توانید از پمپ داب ایتالیا مدل KPF 38/18m به همراه مخزن تحت فشار و لوازم اتوماتیک استفاده کنید.
   و در نهایت اگر بخواهید پمپ را برای ۱ واحد داشته باشید و داخل واحد نصب کنید پمپ نیم اسب بشقابی به همراه ست کنترل برای شما کافی می باشد.

 176. بابايي از تهران

  از حسن توجه و پاسخ دقیق کارشناس محترم سپاسگزارم . متاسفانه هیچیک از ست کنترلها قابل اعتماد نیستند و کاملا شانسی سالم در میان ، به همین دلیل مصرف کننده گیج میشود و همه گزینه ها زیر سوال میرود.

  1. کارشناس

   متشکرم
   ولی این نکته را باید ذکر کرد که اغلب ست کنترل ها باید به صورت افقی بر روی دهش پمپ نصب گردند ، مانند ست کنترل پنتاکس
   که در غیر این صورت استارت اولیه ی پمپ و ضربه ی قوچ ، پس از روشن و خاموش شدن پمپ ، دچار صدمات جدی می گردند و در نهایت کارایی خود را از دست خواهند داد

 177. با سلام
  برای باغی که از سطح نهر تا تانکر حدود ۱۷۰ متر فاصله هست، شما چه پیشنهاد مقرون به صرفه ایی دارید
  با تشکر

  1. در حالت کلی هر ۱۰ متر طول مسیر افقی یک متر ارتفاع عمودی در نظر گرفته می شود که به این طول مسیر ، تعداد زانوهای مسیر، شیب مثبت، ارتفاع عمودی، ضریب اصطکاک و روندگی لوله اضافه می شود و برای انتخاب گزینه ی مناسب نیاز به همه ی این اطلاعات می باشد.
   شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید.

 178. ماهور مرادی

  با سلام برای ساختمان دوطبقه که در طبقه دوم مشکل فشار آب داریم یک پمپ لوارا نیم اسب گرفتم از چه مارک و چه نوع ست کنترلی استفاده کنم که مناسب باشه باتشکر

  1. سلام
   ست کنترل پنتاکس ایتالیا گزینه ی مناسبی برای شما می باشد. علاوه بر این نصب ست کنترل هم باید به صورت افقی در خروجی پمپ انجام گیرد .

 179. بابايي از تهران

  سلام و تشکر ضمن احترام، پاسخ شما کاملا اشتباه است. من این مشکل را با جستجوی فراوان حل کردم و در اختیار شما و خوانندگان قرار میدم. متاسفانه هیچ کدام از شرکتها و کارشناسان به اصطلاح فنی و نصابان و فروشندگان به صورت علمی با موضوع برخورد نمیکنند و از پیشنهاد و راهنمایی ناراحت هم میشن بجای تشکر. من اصلا فنی نیستم و رشته تحصیلی ام هم در زمینه علوم انسانی هست اما روحیه پرس و جو گر دارم و از پیشنهاد و تجارب دیگران استقبال و استفاده میکنم.
  من چهار بار هزینه کردم و نصاب های ناوارد و کارنابلد و حرف گوش نکن بیش از ۱ میلیون به من ضرر زدند ولی یاد گرفتم. بگذریم…
  ۱_بعداز اندازه گیری فاصله های عمودی و افقی و نوع پمپ، در موقع نصب حتما بایپس را پیش بینی کنید تا در صورت قطع برق در حین شستشو یا استحمام، آب شهر وارد ساختمان شود.(با یک فلکه یا شیرگازی آب و یک شیر یکطرفه)
  ۲_حتما خروجی منبع را لوله ۳ بگیرید و به پمپ وصل کنید و هیچ تبدیل نزنید.
  ۳_سعی کنید بین منبع و پمپ از زانو و شیر یکطرفه استفاده نکنید تا آب بطور مستقیم وارد پمپ شود. شیر یکطرفه را بالای کلید اتومات یا ست کنترل وصل کنید و بین پمپ و ست کنترل با یک لوله ۱۵ تا ۲۰ سانتی متری یا چند تا روپیچ توپیچ فاصله ایجاد کنید. والسلام…….

  1. سلام
   ضمن تشکر از پیگیری و راهنمایی های شما باید خدمت شما عرض کنم، همانطور که در جواب سوال قبلی شما گفته شد مشکل شما هم می تواند از ست کنترل و هم از پمپ باشد که در این حالت پروانه ها هرز می چرخند یا به زبان ساده تر اصطکاک کافی با آب ندارد. در واقع عدم اصطکاک یا هرز چرخیدن پروانه می تواند به علت کمبود آب در قسمت مکش باشد. در حالت کلیNPSH باید مثبت باشد.
   اما در مورد گزینه هایی که ذکر کردید: در مورد گزینه ی اول، در نصب، اگر نصاب دارای تجربه کافی باشد، باید از این مسئله اطلاع کافی داشته باشد که از بای پس برای موارد قطعی برق باید استفاده گردد.
   و در مورد گزینه های بعدی ، همه ی ست کنترل ها دارای شیر یکطرفه می باشند که همین امر به ما اجازه می دهد که از شیر یکطرفه در قسمت مکش پمپ برای مواقعی که NPSH پمپ منفی است استفاده کنیم، که آب داخل حوضینگ پمپ به لوله مکش، برگشت داده نشود، با این کار از هرز چرخیدن پروانه تا حدودی جلوگیری می شود و در نهایت پمپ خاصیت خود مکشی می گیرد.
   در کل دوست عزیز جواب ها بر حسب سوالی که پرسیده می شود و یا شرایطی که در سوال عنوان می شود، داده خواهد شد. که بعضا با تغییر شرایط یا حتی عنوان نشدن بعضی از موارد کوچک، ممکن است کل جواب و شرایط تغییر پیدا کند. بنابراین ما از شما خواهش می کنیم در صورت دریافت اطلاعات کاملتر با کارشناسان ما در تماس باشید تا بتوانیم علاوه بر مشاوره دقیق تر، تبادل اطلاعات بهتری نیز انجام دهیم.

 180. بابايي از تهران

  بابایی از تهران همه را خواندم ولی هیچکدام پاسخ مشکل من نبود برای ویلایم که سه طبقه با ارتفاع ۸ متر است، قبلا یک پمپ نیم چینی با ست کنترل چینی زرد رنگ در مسیر آب شهر نصب کردم خوب بود امسال فشار آب کم شد دایم قطع میشد الان منبع ۵۰۰ لیتری گذاشتم ولی باز هم بیشتر از یک دقیقه کار نمیکند و قرمز میشود و ۵ دقیقه باید صبر کنیم و با دست ریست کنیم کلافه شدیم لطفا راهنمایی دقیق بفرمایید پمپ و منبع در همکف است و پیچ تنظیم را هم تا آخر به راست جرخاندم. متشرم

  1. سلام
   اگر در طول این یک دقیقه میزان آب بالا رفته سپس قطع می گردد، ست کنترل شما ایراد دارد.
   ولی اگر در این یک دقیقه میزان آب تغییری نمی کند پمپ شما دچار مشکل شده است. که این اشکال می تواند نشان از وجود آشغال و یا رسوبات در حوضینگ یا حلزونی پمپ باشد و یا پروانه پمپ دچار مشکل شده و به اصطلاح هرز می چرخد.

 181. سلام
  من مستاجرم.طبقه سوم اپارتمان ۶واحدم.به هر دلیلی اینجا پمپ اب ندارن.کنتور اب اینجا مشترکه.میخاستم راهنماییم کنین که پمپی هست بتونم به لوله اب طبقه خودم نصب کنم بدون احتیاج به مخزن تا فشار اب خوب بشه.تو اوج مصرف حتی آب قطع میشه.واسه مخزن هم جا ندارم.لوله اصلی اب واحد من تو حموم قسمت داگ ساختمون هستش.یه شیر داره که اب واحدمو قطع یا وصل میکنه.میخام همینجا نصب کنم.درضمن میخام بعداز اینکه از اینجا رفتم همراه خودم ببرم

  1. سلام
   حمام به دلیل وجود بخار گزینه ی مناسبی جهت نصب پمپ نمی باشد، اگر شما بتوانید پمپ را خارج از پمپ نصب کنید، پمپ نیم اسب ابارا به همراه ست کنترل گزینه ی مناسبی برای شما می باشد.
   در ضمن شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید.

 182. سلام وقت بخیر
  اپارتمان بنده طبقه سوم از چهار طبقه تک واحدی است به متراژ ۱۵۰ متر، به علت فشار پایین اب و عدم موافقت همسایه ها، یه پمپ اب نیم اسب پنتاکس و یه اتومات تهیه کرده ام به دلیل اینکه نمی خوام مستقیم به لوله اب وصل کنم، لطفا بفرمایید حداقل منبع اب مورد نیازم چند لیتری باید باشد، محدودیت محل نصب مخزن روی بالکون دارم، در ضمن تعداد نفرات نیز ۳ نفر هستیم.
  باتشکر

  1. سلام
   متشکرم
   سوال شما کمی گنگ بود، ولی در کل اگر فضای کافی برای نصب مخزن داشته باشید، یک مخزن ۵۰۰ لیتری برای شما کافی می باشد.
   لطفا جهت راهنمایی های بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید.

 183. سلام ممنون از پاسخگویی به سوالات
  ما یک آپارتمان ۴ طبقه با ۷ واحد داریم ( هر واحد ۱۰۰ متر)، می خواهیم پمپ آب نصب کنیم و یک پمپ ابارا ١.۵ اسب داریم. می خواستیم پمپ رو به دو صورت نصب کنیم اول اینکه مستقیم از آب شهری بگیریم و برای کاهش نوسانات هم یک منبع ذخیره ۸۰۰ یا ۵۰۰ لیتری بگیریم. اول می خواستم ببینم این کار مشکلی نداره؟
  واینکه برای این تعداد واحد منبع تحت فشار ۸۰ لیتر مناسبه یا ۱۰۰؟و آیا با نصب پنج راه و منبع تحت فشار باز هم نیازی به ست کنترل هست یا از کلید اتومات استفاده کنیم؟ ممنون

  1. سلام
   خواهش میکنم
   در مورد سوال اول :استفاده از پمپ ۱.۵ اسب انتخاب خوبی است و البته شما می توانید ترجیحا از منبع ۱۰۰۰ لیتری استفاده کنید
   در مورد سوال دوم: منبع تحت فشار ۸۰ لیتری نیز جوابگوی کار شما خواهد بود و وقتی از پنج راهی و منبع تحت فشار و مانومتر استفاده می کنید دیگر نیازی به ست کنترل ندارید

 184. سلام
  برای ویلا میخواستم یه پمپ بگیرم.
  ۲ طبقه-هر طبقه سرویس بهداشتی و حمام- محل نصب پمپ طبقه اول داخل خونه کنار کنتور آب یا کمی با فاصله.
  لطفا پمپ مناسب معرفی کنید.
  ضمناً میخام منبع آب هم نصب کنم. آیا ست کنترل مناسب است یا منبع انبساط؟

  1. سلام
   پمپ نیم اسب ابارا ایتالیا مدل PRA 0.50M LOCAL جوابگوی کار شما می باشد.
   و در مورد سوال دوم ؛ برای ۲ طبقه به دلیل چشمگیر نبودن تعداد دفعات خاموش و روشن شدن و افت فشار، الزامی به نصب منبع انبساط نیست اما می توانید از ست کنترل استفاده کنید .
   شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید.

 185. سلام
  برای یک ویلا که آب ابتدا داخل منبع جمع میشود به دلیل فشار کم و سپس باید به ارتفاع حدود ۵۰متر با احتساب طبقات فرساده شود چه نوع پمپ پیشنهاد میکنید ؟

  1. سلام
   پمپ داب ایتالیا مدل KPF 45/20 M همراه با منبع دیافراگمی و لوازم اتوماتیک می تواند انتخاب مناسبی برای شما باشد.
   شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید.

 186. سلام
  برای یک مجتمع ۱۵ واحدی که طبقه همکف پارکینگ هست و ما طبقه ۴ هستیم و کولر آبی روی سقف طبقه ۵ هست، اولا میخواستم بپرسم چه پمپی خوبه؟ و اینکه پمپ در کجا قرار بگیره بهتره؟
  انباری بر روی پشت بام هست و لوله آب نداره.
  ممنونم

  1. سلام
   شما به یک پمپ ۱.۵ اسب ۲ پروانه با منبع دیافراگمی ۱۵۰ لیتری به همراه لوازم اتوماتیک و یک مخزن ۱۵۰۰ لیتری ۳ جداره (برای کل ساختمان )نیاز دارید. و لازم به ذکر است مناسب ترین مکان جهت نصب در پارکینگ می باشد.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید

 187. با سلام ببخشید
  ما دوتا شیر یک طرفه هم گذاشتیم در مسیر ورود اب به پمپ و خروج آب از پمپ ولی باز هم پمپ هر ماه خراب میشه وآب نشت میده

  1. سلام
   شما می توانید جهت راهنمایی های بیشتر و کاملتر با کارشناسان ما در تماس باشید.

 188. علي اسودي

  با سلام خدمت کارشناس محترم
  ما طبقه چهارم هستیم،ویه پمپ اسپیرونی دیافراگمی در انباری زیر زمین گذاشتیم یعنی ارتفاع از انباری تا سقف خونه ما ١٨ متر ولی هر ماه این پمپ خراب میشه(کاسه نمدش یا باد خالی میشه یا …)واقعأ دیگه خسته شدیم بنظر شما چیکار باید کرد
  با تشکر

  1. اگر منظور شما از خالی شدن باد کاسه نمد، همان منبع دیافراگمی است، شما باید در خروجی پمپ دو عدد شیر یکطرفه قرار دهید، شیر اول به دلیل اینکه آب منتقل شده به ساختمان، مجدد به داخل پمپ بر نگردد و شیر دوم به دلیل این است که آب مجدد به مخزن بر نگردد و همچنین در نهایت شما باید یک عدد شیر صافی نیز نصب کنید که مانع از ورود موارد اضافی و آشغال به درون پمپ می شود که این مسئله هم باعث سالم ماندن کاسه نمد و مکانیکال سیل و هم مخزن میگردد.

 189. سلام- برای طبقه ۴ ام در یک ساختمان ۸ واحدی (همکف: پارکینگ) به متراژ ۲۰۰ مترمربع – دو حمام و دو سرویس بهداشتی و مجموعا ۱۰ شیر آب چه پمپی پیشنهاد میکنید؟ پمپ در پارکینگ (انباری) قرار خواهد گرفت. تاحالا چندین پمپ عوض کردیم و هر ۳ الی ۴ ماه پمپها خراب میشوند.

  1. سلام
   شما می توانید از پمپ آب داب ایتالیا مدل KP 38/18M به همراه ست کنترل استفاده کنید.

 190. مرتضی کلگو

  سلام آپارتمان بامساحت ۵۴ متر ..چهارطبقه تعدادواحد۸
  میباشد..چه پمپی باید بزاریم

  1. سلام
   شما می توانید از پمپ ۱.۵ اسب دو پروانه به همراه مخزن ۸۰ لیتری و لوازم اتوماتیک استفاده کنید

 191. با سلام ما در یک
  اپارتمان سه طبقه که زیر زمین هم دارد زندگی می کنیم هر طبقه شامل دو واحد می باشد که ما در طبقه سوم ساکن هستیم متاسفانه مالک جای کمی برای پمپ و مخزن در طبقه اول در نظر گرفته که ما نمی تونیم پمپ بذاریم آیا اره حلی برای گذاشتن یک پمپ کم صدا در داخل آپارتمان (مثلا در توالت) وجود داره منظورم بدون مخزن هست که آیا چنین پمپ کم صدایی وجود داره اصلا؟ الان با اینکه تابستون هم هست فشار خوبه البته خیلی بالا نیست با فرض اینکه پمپی رو بشه بدون مخزن در ساختمان کار گذاشت فشار آبی که تا طبقه سوم میاد باید چقدر باشع تا پمپ عمل کنه؟ لوله کشی می گفت در حد قطر یک خودکار هم اگر فشار آب داشته باشید میشه

  1. سلام
   اگر شما بخواهید پمپ را در طبقه ۱- و برای همه ی واحد ها نصب کنید، می توانید از پکیج ایزی باکس داب ایتالیا استفاده کنید که یک بوستر پمپ دور متغیر وارداتی ایتالیاست و کاملا بی صدا می باشد.
   و اگر فقط برای واحد خود می خواهید، شما می توانید از پمپ نیم اسب ابارا که نسبت به نمونه های مشابه خود کم صداست استفاده کنید.
   در مورد سوال بعدی: فشار آبی که پمپ پشتیبانی می کند، بستگی به دامنه ی تنظیم ست کنترل و کلید اتوماتیک دارد اما به طور کلی اگر فشار آب شما حداقل بین ۱ تا ۱.۵ بار باشد، پمپ آب به خوبی کار خواهد کرد.

 192. با سلام
  من تو طبقه سوم آپارتمان ۴ طبقه هستم.
  میخوام یدونه پمپ آب بصورت مجزا تو واحد نصب کنم.
  مساحت حدود ۱۰۰ متر میشه.
  چه نوع پمپی بنظرتون خوبه بگیرم؟
  و اینکه اتوماتیک باشه یا نه؟

  1. سلام
   شما می توانید از دو مدل پمپ استفاده کنید
   ۱- پمپ نیم اسب ابارا که از لحاظ قیمت مقرون به صرفه می باشد
   ۲- پمپ سری MQ گراندفوس که نسبت به مورد اول کم صدا تر است

 193. با سلام.منزل ویلایی ۲ طبقه (همکف +یک واحد بالا) دارای منبع ۳۰۰ لیتری و یک پمپ ۱ اسب دیزل ساز و یک ست کنترل می باشد که فشار پشت شیر اب خیلی بالاست(روی ۶ بار هست) .اب به اطراف پخش میشه بعد از باز کردن شیر ..برای نرمال شدن فشار اب چه کاری باید کرد.ضمنا ۲ عدد کولر ابی هم داریم.

  1. سلام
   شما برای حل این مشکل دو راه حل در پیش دارید
   ۱- فشار ست کنترل را کم کنید
   ۲- از منبع تحت فشار و لوازم اتوماتیک استفاده کنید

 194. علی خدمتی

  سلام آپارتمان ۳ طبقه ۵ واحد که واحد طبقه سوم ۱۶۰ متری می باشد با دو دوش ونیز رایزر ۳/۴ از همکف می باشد چه پمپ آبی مناسب هست

  1. سلام
   شما برای ۳ طبقه و ۵ واحد می توانید از سه مدل پمپ استفاده کنید
   ۱- پمپ ۱ اسب جتی
   ۲- پمپ ۱ اسب ۲ پروانه
   ۳- پکیج ایزی باکس مینی ایتالیا
   که در بین این سه، مورد اول دارای قیمت مناسب تری است ولی مورد دوم نسبت به پمپ ۱ اسب جتی از سروصدای کمتری برخوردار است .
   و در آخر پکیج ایزی باکس مینی است که کاملا بی سر و صدا می باشد.

 195. سلام ما در یک ساختمان پنج طبقه هتیم که هر ۸واحد هست دو طبقه اخر تک واحدی ، ما در طبقه پنجم ۱۸۰ متری هستیم فشار اب خوبه اما دو دقیقه اب با فشار میاد و بعد ۱۰ ثانیه قطع میشه ، ایا میشه برای داخل واحد پمپ گذاشت چون فقط طبقه ما این مشکلل وجود داره و همسایه ها راضی نیستن پمپ کلا عوض بشه

  1. بله شما می توانید از پمپ در داخل واحد استفاده کنید.
   شما برای این کار به یک پمپ نیم اسب ابارا ی ایتالیا نیاز دارید.

 196. سلام
  من دریک منزل ویلایی در تهران زندگی میکنم ۲ طبقه روی پیلوت ۱۱۵ متر بنای ساختمان و کل منزل با حیاط ۳۰۰ متر است
  چه مخزن و پمپی موردنیاز است چندلیتری و چه برندی؟

  1. سلام
   شما به یک پمپ ۱ اسب جتی داب ایتالیا مدل jet 102M و یا پمپ یک اسب جتی ابارا ایتالیا مدل AGA 1.00M همراه با ست کنترل نیاز دارید

 197. سلام. ممنون بابت جواب. اما با توجه به اینکه فشار آب برام خیلی مهمه و اینکه خرکار بودن پمپ خیلی مهمه. چه برند و چه مدلی را پیشنهاد میدید. داب مدلهاش زیاده. ولی تو انتخاب برند و مدل شما بهتر میدونید. منتظرم مرسی

  1. مجدد سلام
   پیشنهاد ما پمپ یک اسب جتی داب ایتالیا مدل Jet 102M و یا پمپ یک اسب جتی ابارا ایتالیا مدل AGA 1.00M می باشد.

 198. سلام
  برای ویلا با این مشخصات چی مناسبه.
  فاصله خونه تا دم درب ۶۰ متر. خونه ۱ طبقه که روی پی با ارتفاع ۱.۵ متر از سطح زمین بنا شده. در ضمن زمین شیب ملایم سر بالا داره. و تو حیاط از دم در تا خونه ۶ تا شیر با فاصله حدودا ۱۲ متر از هم وصله. داخل خونه هم که مصارف عادی. ممنون میشم جواب بدید

  1. سلام
   شما به یک پمپ ۱ اسب جتی نیاز دارید.

 199. علی زارعی

  سلام خسته نباشیدساختمان ما۶ط و۱۲واحدمیباشدمااز۲پمپ استفاده میکنیم یکی ازبیرون به منازمنبع ویک ازمنبع به ساختمان فشارهم ط۶خوبه فقط ازچه نوع ست کنترل استفاده کنیم که اتومات خاموش وروشن بشه ایامنبع بادهم لازمه یاست کنترل جواب میده

  1. سلام
   ممنون
   برای ۶ طبقه استفاده از منبع های دیافراگمی و لوازم اتوماتیک، نسبت به ست کنترل بهتر جوابگو خواهد بود

 200. باسلام
  خسته نباشید میگم بخاطر این مطلب مهندسی و اساسی که مطمئنا کاملترین مطلب در این زمینه‌ هست.
  آپارتمان ۴ طبقه ۴ واحدی هر واحد ۶۰ متر، طبقات سوم و‌ چهارم فشار آب کم میشه، طبقه ی همکف بدلیل صدای پمپ موافقت نمیکنه پمپ نصب بشه،
  ۱. پمپ بی سر و صدا کدوم مدل مناسبه برای این آپارتمان؟
  ۲. موردی که هست اینه که کنتور آب بین تمام طبقات مشترکه، راهی هست که‌ پمپ فقط آب رو برای طبقات ۳ و ۴ پمپاژ کنه یا به محض باز کردن شیر آب توسط طبقات اول و دوم پمپ شروع بکار میکنه؟
  ۵. مزایا و معایب نصب پمپ روی‌همکف، پشت بام، یا داخل واحد چیه و پیشنهاد شما چیه؟
  ۳. بنظرتون نزدیک کنتور نصب کنیم یا پشت بام؟
  ۴. نیاز به خریداری مخزن وجود داره یا صرفا پمپ کفایت میکنه؟

  ممنونم از جوابهای اصولی و کارشناسی شده تون.

  1. سلام
   متشکرم
   درخصوص سوال اول : شما می توانید از ایزی باکس مینی داب ایتالیا استفاده کنید که کاملا بی صدا بوده و به صورت دور متغیر می باشد، بدین معنی که بر اساس برداشت آب از شیرهای ساختمان ،افزایش پیدا می کند. و درخصوص سوالات بعدی شما، یکی از راه حل ها این است که یک مخزن ذخیره ۱۰۰۰ لیتری سه جداره طبرستان به همراه پمپ نیم اسب ابارا PRA 0.50M-LOCAL بر روی پشت بام نصب کنید، تا زمانیکه که مصرف آب کم است، مخزن پر شده و در زمان مورد نیاز، آب از مخزن کشیده شده و استفاده شود.

 201. سوشیانت

  باسلام
  خونه ی من در طبقه ی سوم یک آپارتمان ۴ طبقه ی ۱۲ واحدی بهمراه پارکینگ و زیرزمین هست که هر واحد ۹۰ متر مساحت داره و روزها فشار بسیار کم هست.میخواستم بدونم نصب پمپ سودمند هست یا نه و اگر هست پمپ با چه مشخصاتی مناسبه؟بسیار ممنون میشم اگه پاسخ سریع بدین.باتشکر و خسته نباشید

  1. کارشناس

   سلام
   با توجه به اینکه شما نفرمودید برای واحد خودتان درخواست پمپ دارید یا کل ساختمان، بنا را برای کل ساختمان گذاشتیم .
   شما به یک پمپ ۱.۵ اسب دو پروانه داب ایتالیا یا ابارا ایتالیا، و یا پنتاکس ایتالیا به همراه یک منبع تحت فشار و لوازم اتوماتیک برای کل ساختمان نیاز دارید .

 202. ما تو یه آپارتمان ۵ طبقه که با دو طبقه پارکینگ میشه ۷ طبقه زندگی میکنیم، آب به طبقه ۵ که ما هستیم نمیرسه، میخواستم ببینم اگه بخواییم داخل واحد پمپ بزاریم چه مشخصاتی باید داشته باشه
  و اگه بخواییم بیرون از واحد باشه چه پمپی نیاز هست؟
  و به نظر شما کدام بهتر است اینکه داحل واحد باشه یا بیرونش؟

  1. کارشناس

   سلام
   لطفا جهت کسب اطلاعات با همکاران ما تماس بگیرید

 203. سلام ما درمجتمع ۷طبقه هرطبقه دو واحد۹۰متری بعلاوه زیرزمین هستیم من طبقه ۷هستم فشار اب کم هست اما طبقات دیگر مشکلی ندارن. چه پمپی با چه تنظیماتی نیازه؟؟؟

  1. کارشناس

   سلام
   منظورتون این هست که درخواست نصب پمپ فقط برای واحد خودتون دارید؟
   اگر اینطور است لطفا بفرمایید پمپ قرار است در داخل واحد قرار بگیرد یا در طبقات پایین تر
   ممنون

 204. با سلام ما یه آپارتمان سه طبقه و یه طبقه زیرزمین در کل ۴طبقه،چه نوع پمپ و منبع دیاگفرامی نیاز داریم،و آیا نیاز به خرید منبع پلاستیکی مثال ۲۰۰۰لیتری هم هست؟۴تا دو واحدی و هر واحد ۱۰۴متر طبقه اول همکف است.ممنون

  1. کارشناس

   سلام
   شما نیاز به پمپ ۱.۵ اسب ۲ پروانه داب ایتالیا مدل K 45/50 به همراه لوازم اتوماتیک و منبع ذخیره ۲۰۰۰ لیتری و یک منبع تحت فشار دارید.

 205. سلام
  برای ویلا میخواستم یه پمپ بگیرم.
  ۱ طبقه-سرویس بهداشتی و حمام-کولر آبی روی سقف-بین ویلا و محل نصب پمپ فاصله نیست-
  لطفا پمپ مناسب معرفی کنید.
  ضمناً میخام منبع آب هم نصب کنم.آیا ست کنترل مناسب است یا منبع انبساط؟

  1. کارشناس

   سلام
   پمپ مناسب شما ، پمپ یک اسب جتی داب ایتالیا jet 102 m می باشد.
   و در مورد ست کنترل، از لحاظ قیمتی ست کنترل مقرون به صرفه تر می باشد ولی منبع انبساط استهلاک پمپ شما را کاهش می دهد و از این لحاظ بهتر می باشد.

 206. سلام و خسته نباشید
  میخواستم یه پمپ خوب برای طبقه سوم معرفی کنید که واحد دندانپزشکی و سایر واحدها پول نمیدهند و ناچارا یه پمپ شخصی فقط برای واحد خودمون میخواستیم
  پمپ سر راهی باید وصل کرد؟
  لطفا راهنمایی کنید.