پمپ سیرکولاتور کالپدا

انواع پمپ سیرکولاتور کالپدا به همراه توضیحات فنی در ذیل قابل مشاهده و بررسی است.

پمپ آب سیرکولاتور کالپدا

پمپ سیرکولاتور کالپدا دارای رنج گسترده ای از پمپ ها جهت گردش آب گرم و سرد در سطح خانگی، تجاری و صنعتی می باشد. که دارای اتصالات مکش و دهش با قطر یکسان هستند. بدنه آنها از جنس چدن و یا برنج می باشد.

این پمپ جهت استفاده در آبهای تمیز و بدون هرگونه آلودگی و مواد جامد به کار می رود و جزو دسته بندی پمپ های بی صدا می باشد.